Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rozpočtový vývoj roku 2011 Návrh rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2012 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rozpočtový vývoj roku 2011 Návrh rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2012 1."— Transkript prezentace:

1 Rozpočtový vývoj roku 2011 Návrh rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2012 1

2 Aktuální plnění daňových výnosů JMK (v mil. Kč) SKUTEČNOST 31.12.20104 402 SCHVÁLENÝ ROZPOČET na rok 20114 610 PREDIKCE MF ČR - ZÁŘÍ 2010 ( pro sestavení návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2011) 4 639 PREDIKCE MF ČR – ČERVENEC 20114 573 OČEKÁVANÁ SKUTEČNOST 20114 466 ROZDÍL očekávaná skutečnost 2011 – schválený rozpočet 2011144 2

3 Opatření k řešení výpadku v plnění daňových příjmů  Průběžné monitorování a vyhodnocování plnění příjmů kraje.  Červen 2011 – ZJMK schválilo vázání finančních prostředků v rozpočtu JMK na rok 2011 na plnění rozpočtu příjmů ze sdílených daní ve výši 94,3 mil. Kč.  Listopad 2011 – RJMK projednala změny rozpočtu v souvislosti s neplněním příjmů se sdílených daní. 33

4 Opatření k řešení výpadku v plnění daňových příjmů  Konkrétní opatření ve výši 94,3 mil. Kč:  Zapojení příjmů plněných nad rámec schváleného rozpočtu - 6,4 mil. Kč  Zapojení zůstatků finančních prostředků z minulých let - 12,3 mil. Kč  Snížení rozpočtu výdajů jednotlivých odvětvových odborů – 75,6 mil. Kč  Další zdroje k řešení výpadku daňových příjmů:  Příjmy z prodeje nemovitostí plněné nad rámec SR – 22 mil. Kč  Rezerva k financování mimořádných potřeb kraje v případě ekologických či přírodních katastrof – 30 mil. Kč  Nedočerpané výdaje spravované odvětvovými odbory 44

5 Proces zpracování rozpočtu na rok 2012  červenec – listopad 2011 – příprava návrhu rozpočtu  29.11.2011 – projednání konečného návrhu rozpočtu v RJMK  29.11.2011 – zveřejnění návrhu rozpočtu na úřední desce (15 dnů před projednáním v ZJMK)  6.12.2011 - projednání návrhu rozpočtu ve VF ZJMK  15.12.2011 – projednání návrhu rozpočtu v ZJMK 5

6 Základní struktura návrhu rozpočtu 2012 (údaje v tis. Kč) 6

7 Hlavní negativní vlivy na rozpočet Výpadek 7,5% státního kofinancování EU projektů – cca 100 mil. Snížení dotací z MPSV na sociální oblast – 25 mil. Kč Růst DPH – cca 50 mil. jen na dopravní obslužnost Neobsazené školy – 107 mil. Kč na dokrytí ztráty Nekrytí nákladů na výkon státní správy – snížení příspěvku oproti roku 2010 o 15 mil. Kč. V roce 2012 očekáváme příspěvek 111 mil. Kč, kraj tedy dotuje výkon státní správy částkou cca 70 mil Kč.

8 Struktura příjmů v roce 2012 8

9 Struktura výdajů v roce 2012 9

10 Výdaje na dotační programy v návrhu rozpočtu v jednotlivých oblastech (292 207 tis. Kč) životní prostředí..... 116 800 tis. Kč sociální věci..... 55 600 tis. Kč požární ochrana..... 35 000 tis. Kč regionální rozvoj..... 26 500 tis. Kč tělovýchova a školství..... 18 500 tis. Kč kultura a památková péče.....11 757 tis. Kč prevence kriminality a protidrogová prevence....11 500 tis. Kč zdravotnictví..... 8 800 tis. Kč územní plánování..... 8 750 tis. Kč 10

11 Návrh rozpočtu výdajů dle jednotlivých oblastí 11

12 Dotační programy v oblasti životního prostředí Vodohospodářské stavby - kanalizace a čističky odpadních vod Příspěvky a služby na hospodaření v lesích Program vodního hospodářství- vodovody Podpora staveb protipovodňové ochrany Program odpadového hospodářství Dotační program EVVO 12

13 Dotační programy v oblasti sociálních věcí Dotace NNO poskytujícím sociální služby - víceleté financování Dotace NNO poskytujícím sociální služby - jednoleté financování Dotační program na podporu pro-rodinných organizací Dotační program na podporu rodinné politiky v obcích 13

14 Dotační programy v oblasti požární ochrany a dalším složkám IZS Dotace jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí Dotace dalším složkám IZS 14 Dotační program v oblasti územního plánování Příspěvek na zpracování územních plánů

15 Dotační programy v oblasti regionálního rozvoje Program rozvoje venkova Dotační program na podporu včelařství Zkvalitnění služeb TIC Dotační program pro začínající podnikatele Podpora udržování čistoty cyklistických komunikací Podpora vinařství a vinohradnictví 15

16 Dotační programy v oblasti tělovýchovy a školství Dotace v oblasti tělovýchovy a sportu Dotace v oblasti volného času dětí a mládeže Podpora vzdělávání národnostních menšin Dotační program "Do světa!" Síť zdravých škol 16

17 Dotační programy v oblasti kultury a památkové péče Dotační program v oblasti kultury Zachování a obnova kulturních památek a kulturních hodnot 17

18 Dotační programy v oblasti prevence Zabezpečení minimální protidrogové prevence Dotace v oblasti prevence kriminality Preventivní programy škol 18 Dotační programy v oblasti zdravotnictví Dotace nestátním neziskovým subjektům Dotační program "Zdravé municipality v JMK"

19 Výdaje na investiční akce v návrhu rozpočtu (výstavba, rekonstrukce vč. souvisejících provozních výdajů, velké opravy a údržba, odstranění havarijních stavů) 19 Oblast Návrh rozpočtu JMK 2012 (tis. Kč) Očekávané dotace z veřejných rozpočtů a fondů EU (tis. Kč) - kvalifikovaný odhadSuma Doprava419 0061 140 0511 559 057 Školství330 927135 063465 990 Zdravotnictví283 50241 672325 174 Sociální věci127 36442 939170 303 Kultura a památková péče36 52716 84653 373 Ostatní246 780503 293750 073 Celkem1 444 1061 879 8643 323 970

20 Investiční akce v oblasti dopravy (419 006 tis. Kč) investiční akce realizované na silnicích II. a III. třídy ve vlastnictví JMK, vč. projektů zařazených do IÚP EIB a projektů EU projektová příprava SÚS JMK opravy mostů technické vybavení SÚS JMK protihluková opatření 20

21 Investiční akce v oblasti školství (330 927 tis. Kč) z toho zejména: Gymnázium Brno, Řečkovice – Rekonstrukce a nadstavba SŠ informatiky a spojů Brno - Projekt revitalizace Gymnázium Brno, Vídeňská – Rekonstrukce inženýrských sítí SŠ potravinářská a služeb Brno – Revitalizace objektů školy Charbulova ZŠ,PrŠ a DD Brno, Vídeňská – Rekonstrukce objektu SOŠ Strážnice – EIB Rekonstrukce vnitřních instalací a sociálního zázemí domova mládeže 21

22 Investiční akce v oblasti zdravotnictví (283 502 tis. Kč) z toho zejména: ZZS JMK – Výstavba objektu Bohunice Nemocnice Kyjov – Rekonstrukce pavilonu interny Nemocnice Znojmo – Stavební úpravy pro oční zákrokový sál Nemocnice Znojmo – Rekonstrukce a dostavba, dílčí práce Nemocnice Vyškov – mezioborová jednotka intenzivní péče 22

23 Investiční akce v oblasti sociálních věcí (127 364 tis. Kč) z toho zejména: Centrum služeb pro seniory Kyjov – Přístavba Senior centrum Blansko – Přístavba Domov pro seniory Hostim – Rekonstrukce objektu Domov pro seniory Plaveč – Čistička odpadních vod Domov Hvězda – Komplexní rekonstrukce 23

24 Investiční akce v oblasti kultury a památkové péče (36 527 tis. Kč) z toho zejména: Archeopark Mikulčice Regionální muzeum v Mikulově - Rekonstrukce inženýrských sítí Loew-Beerova vila Muzeum Brněnska – Památník písemnictví na Moravě – pořízení expozic do jižního křídla prelatury Jihomoravské muzeum ve Znojmě – Rozšíření expozičních a výstavních prostor 24

25 Ostatní významné investiční akce (246 780 tis. Kč) z toho zejména: e-Government KC Kuřim – obráběcí stroje Zabezpečení letiště Brno-Tuřany CEITEC Science park Moravian Science centre Brno 25


Stáhnout ppt "Rozpočtový vývoj roku 2011 Návrh rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2012 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google