Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rozpočtový vývoj roku 2011 Návrh rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2012 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rozpočtový vývoj roku 2011 Návrh rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2012 1."— Transkript prezentace:

1 Rozpočtový vývoj roku 2011 Návrh rozpočtu Jihomoravského kraje na rok

2 Aktuální plnění daňových výnosů JMK (v mil. Kč) SKUTEČNOST SCHVÁLENÝ ROZPOČET na rok PREDIKCE MF ČR - ZÁŘÍ 2010 ( pro sestavení návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2011) PREDIKCE MF ČR – ČERVENEC OČEKÁVANÁ SKUTEČNOST ROZDÍL očekávaná skutečnost 2011 – schválený rozpočet

3 Opatření k řešení výpadku v plnění daňových příjmů  Průběžné monitorování a vyhodnocování plnění příjmů kraje.  Červen 2011 – ZJMK schválilo vázání finančních prostředků v rozpočtu JMK na rok 2011 na plnění rozpočtu příjmů ze sdílených daní ve výši 94,3 mil. Kč.  Listopad 2011 – RJMK projednala změny rozpočtu v souvislosti s neplněním příjmů se sdílených daní. 33

4 Opatření k řešení výpadku v plnění daňových příjmů  Konkrétní opatření ve výši 94,3 mil. Kč:  Zapojení příjmů plněných nad rámec schváleného rozpočtu - 6,4 mil. Kč  Zapojení zůstatků finančních prostředků z minulých let - 12,3 mil. Kč  Snížení rozpočtu výdajů jednotlivých odvětvových odborů – 75,6 mil. Kč  Další zdroje k řešení výpadku daňových příjmů:  Příjmy z prodeje nemovitostí plněné nad rámec SR – 22 mil. Kč  Rezerva k financování mimořádných potřeb kraje v případě ekologických či přírodních katastrof – 30 mil. Kč  Nedočerpané výdaje spravované odvětvovými odbory 44

5 Proces zpracování rozpočtu na rok 2012  červenec – listopad 2011 – příprava návrhu rozpočtu  – projednání konečného návrhu rozpočtu v RJMK  – zveřejnění návrhu rozpočtu na úřední desce (15 dnů před projednáním v ZJMK)  projednání návrhu rozpočtu ve VF ZJMK  – projednání návrhu rozpočtu v ZJMK 5

6 Základní struktura návrhu rozpočtu 2012 (údaje v tis. Kč) 6

7 Hlavní negativní vlivy na rozpočet Výpadek 7,5% státního kofinancování EU projektů – cca 100 mil. Snížení dotací z MPSV na sociální oblast – 25 mil. Kč Růst DPH – cca 50 mil. jen na dopravní obslužnost Neobsazené školy – 107 mil. Kč na dokrytí ztráty Nekrytí nákladů na výkon státní správy – snížení příspěvku oproti roku 2010 o 15 mil. Kč. V roce 2012 očekáváme příspěvek 111 mil. Kč, kraj tedy dotuje výkon státní správy částkou cca 70 mil Kč.

8 Struktura příjmů v roce

9 Struktura výdajů v roce

10 Výdaje na dotační programy v návrhu rozpočtu v jednotlivých oblastech ( tis. Kč) životní prostředí tis. Kč sociální věci tis. Kč požární ochrana tis. Kč regionální rozvoj tis. Kč tělovýchova a školství tis. Kč kultura a památková péče tis. Kč prevence kriminality a protidrogová prevence tis. Kč zdravotnictví tis. Kč územní plánování tis. Kč 10

11 Návrh rozpočtu výdajů dle jednotlivých oblastí 11

12 Dotační programy v oblasti životního prostředí Vodohospodářské stavby - kanalizace a čističky odpadních vod Příspěvky a služby na hospodaření v lesích Program vodního hospodářství- vodovody Podpora staveb protipovodňové ochrany Program odpadového hospodářství Dotační program EVVO 12

13 Dotační programy v oblasti sociálních věcí Dotace NNO poskytujícím sociální služby - víceleté financování Dotace NNO poskytujícím sociální služby - jednoleté financování Dotační program na podporu pro-rodinných organizací Dotační program na podporu rodinné politiky v obcích 13

14 Dotační programy v oblasti požární ochrany a dalším složkám IZS Dotace jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí Dotace dalším složkám IZS 14 Dotační program v oblasti územního plánování Příspěvek na zpracování územních plánů

15 Dotační programy v oblasti regionálního rozvoje Program rozvoje venkova Dotační program na podporu včelařství Zkvalitnění služeb TIC Dotační program pro začínající podnikatele Podpora udržování čistoty cyklistických komunikací Podpora vinařství a vinohradnictví 15

16 Dotační programy v oblasti tělovýchovy a školství Dotace v oblasti tělovýchovy a sportu Dotace v oblasti volného času dětí a mládeže Podpora vzdělávání národnostních menšin Dotační program "Do světa!" Síť zdravých škol 16

17 Dotační programy v oblasti kultury a památkové péče Dotační program v oblasti kultury Zachování a obnova kulturních památek a kulturních hodnot 17

18 Dotační programy v oblasti prevence Zabezpečení minimální protidrogové prevence Dotace v oblasti prevence kriminality Preventivní programy škol 18 Dotační programy v oblasti zdravotnictví Dotace nestátním neziskovým subjektům Dotační program "Zdravé municipality v JMK"

19 Výdaje na investiční akce v návrhu rozpočtu (výstavba, rekonstrukce vč. souvisejících provozních výdajů, velké opravy a údržba, odstranění havarijních stavů) 19 Oblast Návrh rozpočtu JMK 2012 (tis. Kč) Očekávané dotace z veřejných rozpočtů a fondů EU (tis. Kč) - kvalifikovaný odhadSuma Doprava Školství Zdravotnictví Sociální věci Kultura a památková péče Ostatní Celkem

20 Investiční akce v oblasti dopravy ( tis. Kč) investiční akce realizované na silnicích II. a III. třídy ve vlastnictví JMK, vč. projektů zařazených do IÚP EIB a projektů EU projektová příprava SÚS JMK opravy mostů technické vybavení SÚS JMK protihluková opatření 20

21 Investiční akce v oblasti školství ( tis. Kč) z toho zejména: Gymnázium Brno, Řečkovice – Rekonstrukce a nadstavba SŠ informatiky a spojů Brno - Projekt revitalizace Gymnázium Brno, Vídeňská – Rekonstrukce inženýrských sítí SŠ potravinářská a služeb Brno – Revitalizace objektů školy Charbulova ZŠ,PrŠ a DD Brno, Vídeňská – Rekonstrukce objektu SOŠ Strážnice – EIB Rekonstrukce vnitřních instalací a sociálního zázemí domova mládeže 21

22 Investiční akce v oblasti zdravotnictví ( tis. Kč) z toho zejména: ZZS JMK – Výstavba objektu Bohunice Nemocnice Kyjov – Rekonstrukce pavilonu interny Nemocnice Znojmo – Stavební úpravy pro oční zákrokový sál Nemocnice Znojmo – Rekonstrukce a dostavba, dílčí práce Nemocnice Vyškov – mezioborová jednotka intenzivní péče 22

23 Investiční akce v oblasti sociálních věcí ( tis. Kč) z toho zejména: Centrum služeb pro seniory Kyjov – Přístavba Senior centrum Blansko – Přístavba Domov pro seniory Hostim – Rekonstrukce objektu Domov pro seniory Plaveč – Čistička odpadních vod Domov Hvězda – Komplexní rekonstrukce 23

24 Investiční akce v oblasti kultury a památkové péče ( tis. Kč) z toho zejména: Archeopark Mikulčice Regionální muzeum v Mikulově - Rekonstrukce inženýrských sítí Loew-Beerova vila Muzeum Brněnska – Památník písemnictví na Moravě – pořízení expozic do jižního křídla prelatury Jihomoravské muzeum ve Znojmě – Rozšíření expozičních a výstavních prostor 24

25 Ostatní významné investiční akce ( tis. Kč) z toho zejména: e-Government KC Kuřim – obráběcí stroje Zabezpečení letiště Brno-Tuřany CEITEC Science park Moravian Science centre Brno 25


Stáhnout ppt "Rozpočtový vývoj roku 2011 Návrh rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2012 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google