Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vymáhání práv. Soudy ČR Soustava soudů v ČR Nejvyšší soudVrchní soudyKrajské soudyOkresní soudy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vymáhání práv. Soudy ČR Soustava soudů v ČR Nejvyšší soudVrchní soudyKrajské soudyOkresní soudy."— Transkript prezentace:

1 Vymáhání práv

2 Soudy ČR

3 Soustava soudů v ČR Nejvyšší soudVrchní soudyKrajské soudyOkresní soudy

4 Soustava v civilním řízení Nejvyšší soud Krajský soud Okresní soud Vrchní soud Krajský soud

5 Soudy v prvním stupni Krajské soudy ve sporech o ochranu práv porušených nebo ohrožených nekalým soutěžním jednáním …. ve věcech ochrany názvu a dobré pověsti právnické osoby ve sporech z práv k obchodní firmě ve sporech o nárocích vycházejících z průmyslového vlastnictví ve věcech ochrany osobnosti o nárocích vycházejících z autorského zákon

6 Krajské soudy Městský soud v Praze Krajský soud v Praze Krajský soud v Českých Budějovicích Krajský soud v Plzni Krajský soud v Ústí nad Labem Krajský soud v Hradci Králové Krajský soud v Brně Krajský soud v Ostravě

7 Místní příslušnost fyzická osoba - soud, v jehož obvodu má bydliště FO podnikatel, okresní soud, v jehož obvodu má místo podnikání Právnické osoba - sídlo

8 Vymáhání nároku z porušování autorských práv

9 Autor, do jehož práva bylo neoprávněně zasaženo určení svého autorství,zákazu ohrožení svého práva včetně hrozícího opakování, zákazu neoprávněné výroby, neoprávněného obchodního odbytu, neoprávněného dovozu nebo vývozu originálu nebo rozmnoženiny či napodobeniny díla, neoprávněného sdělování díla veřejnosti, jakož i neoprávněné propagace, včetně inzerce a jiné reklamy,

10 Autor, do jehož práva bylo neoprávněně zasaženo sdělení údajů o způsobu a rozsahu neoprávněného užití o původu neoprávněně zhotovené rozmnoženiny či napodobeniny díla způsobu a rozsahu jejího neoprávněného užití o ceně za užití, o ceně služby, která s neoprávněným užitím díla souvisí, osobách, které se neoprávněného užití díla účastní,

11 Autor, do jehož práva bylo neoprávněně zasaženo, může se domáhat Odstranění následků práva stažením neoprávněně zhotovené rozmnoženiny či napodobeniny díla nebo zařízení, výrobku nebo součástky z obchodování nebo jiného užití, stažením z obchodování a zničením neoprávněně zhotovené rozmnoženiny či napodobeniny díla, zničením neoprávněně zhotovené rozmnoženiny či napodobeniny díla, zničením nebo odstraněním materiálů a nástrojů použitých výlučně nebo převážně k výrobě neoprávněně zhotovené rozmnoženiny

12 Autor, do jehož práva bylo neoprávněně zasaženo, může se domáhat přiměřeného zadostiučinění za způsobenou nemajetkovou újmu, Omluva, Zadostiučiněním v penězích zákazu poskytování služby, kterou využívají třetí osoby k porušování nebo ohrožování práva autora.

13 Náhrada škody a bezdůvodné obohacení Právo na náhradu škody a na vydání bezdůvodného obohacení podle zvláštních právních předpisů zůstává nedotčeno; místo skutečně ušlého zisku se autor může domáhat náhrady ušlého zisku ve výši odměny, která by byla obvyklá za získání takové licence v době neoprávněného nakládání s dílem. Výše bezdůvodného obohacení vzniklého na straně toho, kdo neoprávněně nakládal s dílem, aniž by k tomu získal potřebnou licenci, činí dvojnásobek odměny, která by byla za získání takové licence obvyklá v době neoprávněného nakládání s dílem.

14 DRM

15 Účinnými technickými prostředky se rozumí jakákoli technologie, zařízení nebo součástka, která je při své obvyklé funkci určena k tomu, aby zabraňovala nebo omezovala takové úkony ve vztahu k dílům, ke kterým autor neudělil oprávnění, jestliže užití díla může autor kontrolovat uplatněním kontroly přístupu nebo ochranného procesu jako je šifrování, kódování nebo jiná úprava díla nebo uplatněním kontrolního mechanismu rozmnožování.

16 Do práva autorského neoprávněně zasahuje ten, kdo obchází účinné technické prostředky ochrany práv podle tohoto zákona.

17 Do práva autorského neoprávněně zasahuje také ten, kdo vyrábí, dováží, přijímá, rozšiřuje, prodává, pronajímá, propaguje prodej nebo pronájem nebo drží k obchodnímu účelu zařízení, výrobky nebo součástky nebo poskytuje služby, které jsou za účelem obcházení účinných technických prostředků nabízeny, propagovány nebo uváděny na trh, mají vedle obcházení účinných technických prostředků jen omezený obchodně významný účel nebo jiné užití, nebo jsou určeny, vyráběny, upravovány nebo prováděny především s cílem umožnit nebo usnadnit obcházení účinných technických prostředků.

18 Procesní nástroje Žalobní návrh Řízení se zahajuje na návrh. V návrhu se uplatní právo vyplývající z porušení zákona /např. porušování AZ/ nebo smlouvy /např. vada plnění/ Předběžné opatření Před zahájením řízení může předseda senátu nařídit předběžné opatření, je-li třeba, aby zatímně byly upraveny poměry účastníků, nebo je-li obava, že by výkon soudního rozhodnutí byl ohrožen. Kauce

19 Soutěžní aspekty software

20 SOFTWARE MARKET Vysoko soutěživý trh Několik oligopolistických trhů Monopolní pozice

21 Market Theory Fungující trh Monopolistická soutěž Oligopol Monopol

22 APPSTORE – Trh nebo monopol?

23 Monopol?

24 Je duševní vlastnictví monopolem? Duševní vlastnictví Právo vyřadit ostatní z konkrétního trhu Quasi-Monopol Soutěžní právo Postihuje monopoly Zakazuje „refusal to supply“

25 Odmítnutí dodávek Vytvořeno doktrínou SDEU Na základním trhu Commercial solvents and United Brands. Na sekundárním trhu Hugin, Volvo

26 Autor Software Nemá monopolní pozici na primárním trhuMůže mít na sekundárním Magill Oscar Bronner v Mediaprint IMS Health GmbH Microsoft v. Commission T-201/04

27 Microsoft 2004De fakto monopol of operačních systemůJablko sváru: Interoperability information Network applications Stěžovatel: Sun Microsystems

28 Definice trhu “WORK GROUP SERVER OPERATING SYSTEM MARKET” Microsoft měl 90% podíl na trhu a vytvářel bariéru pro vstup nových soutěžitelů Neposkytoval potřebné informace soutěžitelům Bránil při vývoji nového produktu

29 Výsledek Pokuta €497 million€Povinnost odkrýt informace Nucená licence?

30 Další probléem Bundling Media player V dalším rozhodnutí Internet explorer

31 Novinka


Stáhnout ppt "Vymáhání práv. Soudy ČR Soustava soudů v ČR Nejvyšší soudVrchní soudyKrajské soudyOkresní soudy."

Podobné prezentace


Reklamy Google