Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Rizikový proces a jeho tvorba, terminologie Přednáška k předmětu: Počítačová podpora řízení Předmět : Počítačová podpora řízení K126 PPR1 Obor : E LS,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Rizikový proces a jeho tvorba, terminologie Přednáška k předmětu: Počítačová podpora řízení Předmět : Počítačová podpora řízení K126 PPR1 Obor : E LS,"— Transkript prezentace:

1 1 Rizikový proces a jeho tvorba, terminologie Přednáška k předmětu: Počítačová podpora řízení Předmět : Počítačová podpora řízení K126 PPR1 Obor : E LS, 2016, K126 EKO Přednášky/cvičení : Doc. Ing. P. Dlask, Ph.D.

2 2 Obsah 1.Rekapitulace 2.Teorie pro rizikový proces 3.Příprava dat modelu 4.Návod řešení simulace 5.Zkouškové otázky 6.References 1.Rekapitulace 2.Teorie pro rizikový proces 3.Příprava dat modelu 4.Návod řešení simulace 5.Zkouškové otázky 6.References

3 3 Rekapitulace Odstranit propojení na data97.xls Vysokoškolská úroveň zpracování! Název 01_Karel_1_.xls (obsahuje 2) Název PPR1_Karel.xls (špatně) Není kompletní krycí list Zkouškový benefit Úsporný popis grafických výstupů Nejsou popisy grafů, osy, nadpis, legenda Grafy jsou mimo monitor Není zapojená navigace Odstranit propojení na data97.xls Vysokoškolská úroveň zpracování! Název 01_Karel_1_.xls (obsahuje 2) Název PPR1_Karel.xls (špatně) Není kompletní krycí list Zkouškový benefit Úsporný popis grafických výstupů Nejsou popisy grafů, osy, nadpis, legenda Grafy jsou mimo monitor Není zapojená navigace

4 4 1.Název souboru. (Majer_dynamicky_model_starnuti_objektu-zakladni_popis.xls ) 2.Čísla psaná do textového pole. 3.Chybějící údaje [m2, m3, Kč/m2, Kč/m3,…]. 4.Nereálné údaje. 5.Přetékající/nečitelný text. 6.Pravopis…! 7.Chybějící popis grafu. 8.Konstanty ve vzorcích. 9.Neúplný krycí list. 10.Odcizený obsah. 1.Název souboru. (Majer_dynamicky_model_starnuti_objektu-zakladni_popis.xls ) 2.Čísla psaná do textového pole. 3.Chybějící údaje [m2, m3, Kč/m2, Kč/m3,…]. 4.Nereálné údaje. 5.Přetékající/nečitelný text. 6.Pravopis…! 7.Chybějící popis grafu. 8.Konstanty ve vzorcích. 9.Neúplný krycí list. 10.Odcizený obsah. Porušení desatera…?

5 5 Technicko-ekonomická škola Množina technicko- ekonomických procesů Jejich vývojová stadia náročnosti Elementární procesy Obsahují prvky procesu, jejich věcný popis, časové a objemové závislosti k nim uplatněné Návazné procesy Vychází z elementárníc h procesů rozšířených o vazby Plánové procesy Vychází z návazných procesů rozšířených o rozhodovací procesy Teoretický základ

6 Realizace nebezpečí (riziko) Učení skutečně může být zábavné – ale myslí se tím docela jiný druh zábavy, než jaký je normálně spojován s významem tohoto slova. Neil Postman (University of New York) 6

7 7 1.Risk Management (RM) Oblast pro řízení a analýzu rizik Cílem je eliminace a specifikace rizikových faktorů Jedná se o soustavnou a opakující se činnost s cílem řídit rizika Cílem RM je předejít a minimalizovat dopady rizik 2.Riziko Pravděpodobná hodnota ztráty vzniklá v důsledku nebezpečí Hodnota ztráty v penězích nebo jiných jednotkách 1.Risk Management (RM) Oblast pro řízení a analýzu rizik Cílem je eliminace a specifikace rizikových faktorů Jedná se o soustavnou a opakující se činnost s cílem řídit rizika Cílem RM je předejít a minimalizovat dopady rizik 2.Riziko Pravděpodobná hodnota ztráty vzniklá v důsledku nebezpečí Hodnota ztráty v penězích nebo jiných jednotkách Terminologie Tichý, M. Ovládání rizika, C. H. Beck, 2006

8 8 Neurčitost … dokonalá nejistota Neurčitost … nepoznané neznámé Nejistota … nepoznané známé Původ Nejistoty a Neurčitosti … objektivní (přírodní) … subjektivní (nedokonalost myšlení lidí) Nebezpečí … reálná hrozba poškození věci (procesu) Riziko … pravděpodobná hodnota ztráty při realizaci nebezpečí v penězích Neurčitost … dokonalá nejistota Neurčitost … nepoznané neznámé Nejistota … nepoznané známé Původ Nejistoty a Neurčitosti … objektivní (přírodní) … subjektivní (nedokonalost myšlení lidí) Nebezpečí … reálná hrozba poškození věci (procesu) Riziko … pravděpodobná hodnota ztráty při realizaci nebezpečí v penězích Terminologie Tichý, M. Ovládání rizika, C. H. Beck, 2006

9 9 Řízení rizik (4 fáze) Identifikace Analýza možných rizik, rozpoznání a pojmenování Zhodnocení Kvantifikace dopadů možných rizik Zvládnutí (zmírnění dopadů) Aplikace opatření k předcházení nebo minimalizace dopadů Monitoring Sledování a vyhodnocení účinnosti opatření, sledování procesů Řízení rizik (4 fáze) Identifikace Analýza možných rizik, rozpoznání a pojmenování Zhodnocení Kvantifikace dopadů možných rizik Zvládnutí (zmírnění dopadů) Aplikace opatření k předcházení nebo minimalizace dopadů Monitoring Sledování a vyhodnocení účinnosti opatření, sledování procesů Terminologie

10 Risk management The systematic application of management policies, procedures and practices to the tasks of establishing the context, identifying, analysing, assessing, treating, monitoring, communicating. Risk management The systematic application of management policies, procedures and practices to the tasks of establishing the context, identifying, analysing, assessing, treating, monitoring, communicating. Terminologie Řízení rizik (4 fáze) Identifikace Analýza možných rizik, rozpoznání a pojmenování Zhodnocení Kvantifikace dopadů možných rizik Zvládnutí (zmírnění dopadů) Aplikace opatření k předcházení nebo minimalizace dopadů Monitoring Sledování a vyhodnocení účinnosti opatření, sledování procesů Řízení rizik (4 fáze) Identifikace Analýza možných rizik, rozpoznání a pojmenování Zhodnocení Kvantifikace dopadů možných rizik Zvládnutí (zmírnění dopadů) Aplikace opatření k předcházení nebo minimalizace dopadů Monitoring Sledování a vyhodnocení účinnosti opatření, sledování procesů AS/NZS ISO 31000:2009 Risk management

11 Risk management It is an iterative process that, with each cycle, can contribute progressively to organisational improvement by providing management with a greater insight into risks and their impact. Risk management It is an iterative process that, with each cycle, can contribute progressively to organisational improvement by providing management with a greater insight into risks and their impact. Terminologie Identification Evaluation, Assessing Managing, Treating Monitoring, Reviewing

12 12 Druhy rizik Technická (spojená s realizací výrobku) Technologická (spojená s použitím nových materiálů, technologií) Tržní (úspěch/neúspěch na trhu) Ekonomická (výsledky podniku), Finanční (úvěrová politika), Investiční (špatný odhad zisku) Bezpečnostní (bezpečnost osob, majetku, informací) Sociální (chování lidí, povahové problémy) Obchodní (produkt bez zájmu na trhu) Druhy rizik Technická (spojená s realizací výrobku) Technologická (spojená s použitím nových materiálů, technologií) Tržní (úspěch/neúspěch na trhu) Ekonomická (výsledky podniku), Finanční (úvěrová politika), Investiční (špatný odhad zisku) Bezpečnostní (bezpečnost osob, majetku, informací) Sociální (chování lidí, povahové problémy) Obchodní (produkt bez zájmu na trhu) Příklady

13 13 Zpracování XLSX + ExcelTipy.XLSM

14 Literatura 14 Beran, V., Dlask, P. Management udržitelného rozvoje regionů, sídel a obcí. Praha : Academia, 2005, s. 256. Beran, V. a kol. Dynamický harmonogram. Praha : Academia, 2002, s. 172. Dlask, P., Modelování při řízení. Praha : Wolters Kluwer, 2011, s. 175. Griffiths, E., What is a model?, 2009. Kersten, G., Decision Support Systems for Sustainable Development, A Resource Book of Methods and Applications, Kluwer Academic Edition, 2002. Griffths, E., What is a model?, e.griffiths@shef.ac.uke.griffiths@shef.ac.uk http://dssresources.com Simon’s phase model and levels of articulation, 1960 Kersten, G.E. and D. Cray (1996), Perspectives on Representation and Analysis of Negotiation: Towards Cognitive Support Systems. Group Decision and Negotiation, 5, 433- 467. Kos, Z., Dočkal, M., Rozhodovací procesy v ŽP, Systémy pro podporu rozhodování (DSS), 2009 Tichý, M. Ovládání rizika, C. H. Beck, 2006

15 15 ZávěrZávěr Rizikový proces a jeho řízení Doc. Ing. P. Dlask, Ph.D.


Stáhnout ppt "1 Rizikový proces a jeho tvorba, terminologie Přednáška k předmětu: Počítačová podpora řízení Předmět : Počítačová podpora řízení K126 PPR1 Obor : E LS,"

Podobné prezentace


Reklamy Google