Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MUDr. Jan Bruthans, CSc, FESC Centrum kardiovaskulární prevence 1.LF UK a TN Praha Zdravotnická komise KDU-ČSL.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MUDr. Jan Bruthans, CSc, FESC Centrum kardiovaskulární prevence 1.LF UK a TN Praha Zdravotnická komise KDU-ČSL."— Transkript prezentace:

1

2 MUDr. Jan Bruthans, CSc, FESC Centrum kardiovaskulární prevence 1.LF UK a TN Praha Zdravotnická komise KDU-ČSL

3  hledání politického konsenzu  formulace nových právních norem MZd za spolupráce legislativců, odborných, profesních a zájmových společností a politiků  pokračování ve změnách, evoluce, ne revoluce

4 od početí po přirozenou smrt vývoj medicíny ? euthanasie nejen zákazy, ale i pozitivní vzory a opatření 1. Ochrana lidského života jako základní pravidlo lékařské etiky a kriterium reformy

5 individuální a sociální nerovnost zdraví zdravotně sociální programy ve VB, Francii, WHO komise pro sociální determinanty zdraví státy s menšími sociálními rozdíly mají lepší zdravotní stav populace ( USA x Švédsko) příznivý vývoj zdravotního stavu české populace po roce 1989 podmíněn též sociální stabilitou a srovnatelně menšími sociálními rozdíly pracovně právní ochrana v předdůchodovém věku 2. Definovaný společenský zájem o zdraví a společenská garance zdravotního stavu populace

6 odmítnout snahy o omezení tohoto práva a zúžení rozsahu poskytované zdravotní péče evropské systémy veřejné zdravotní péče versus systém řízené zdravotní péče samostatní ambulantní lékaři, páteřní síť veřejnoprávních nemocnic, neakciové fakultní nemocnice a odborné ústavy zákon o neziskových organizacích 3. Zdravotnictví je veřejnou službou a nárok na zdravotní péči je právo zaručené Listinou základních lidských práv a svobod

7 veřejné solidární zdravotní pojištění propojení zdravotní a sociální péče ( viz UK) systém více pojišťoven - zamezení monopolu poptávka po soukromém zdravotním pojištění je malá nepřípustnost soukromých zdravotních pojišťoven provozujících vlastní zdravotní zařízení 4. Princip solidarity a solidární systém zdravotní a sociální péče. Převážná část financování je zajištěna solidárním veřejnoprávním zdravotním pojištěním a veřejným financováním s důslednou veřejnou kontrolou

8 ochrana zdraví, hygienická služba monitorace zdravotního stavu populace preventivní programy – prevence začíná v útlém věku primární a sekundární prevence screening, optimální zdravotní péče v každém věku reglementace (kouření, výživa) 5. Sledování a podpora zdraví a zdravého životního stylu, prevence a preventivních programů

9 tvorba standardů – kontinuální proces odborné standardy – optimální doporučení, odborné společnosti, gesce MZd úhradové standardy – ZP je hradí ZZ dohadovací řízení, vyhláška, politické rozhodnutí občané obdrží takovou péči, kterou budou ochotni v rámci solidárního zdravotního systému financovat 6. Odborné standardy zdravotní péče a úhradové standardy hrazené z veřejného zdravotního pojištění.

10 pyramidální a regulovaná struktura zdravotních služeb veřejněprávní spádové (okresní), krajské a fakultní nemocnice a odborné ústavy charitativní, komunální a soukromá zdravotní zařízení normativy personálního a přístrojového zajištění kategorizace zdravotních center, akreditace 7. Zajištění maximální dostupnosti zdravotním péče, regionálně i oborově. Hierarchie zdravotních služeb s definovaným rozsahem garantované péče. Personální a přístrojového normativy.

11 základním regulativem nákladů je národní léková politika a dohadovací řízení úhrad zdravotnických výkonů právní prostředí, veřejná kontrola, kontrolní funkce ZP smlouvy o zřizování zdravotnických zařízení: státní správa, ZP, provozovatel transparentní úhradový systém a kontraktace prodej lékařských praxí 8. Kontrola nákladů : transparentní smluvní vztahy a finanční toky; smlouvy, vykazování a kontrola výkonů. Transparentní investice, léková politika, sjednávání služeb.

12 není finančním všelékem – jaký zájem? viz Británie, Německo nelze připustit „dvourychlostní“ zdravotní péči vyšší finanční náklady soukromých pojišťoven vyvedení prostředků veřejného solidárního pojištění 9. Soukromé připojištění nad limit garantované péče. Nezajišťuje přednostní péči, není nadřazeno veřejnému pojištění při záchraně života, zdraví a jeho kvality.

13 ne provozování zdravotnických zařízení zdravotnimi pojišťovnami důsledky pro pacienty (řízená péče) a pro zdravotnické pracovníky (monopoly, reglementace) 10. Důsledné oddělení pojišťoven a zdravotnických zařízení. Odmítáme privatizaci veřejného zdrav. pojištění, krajských a fakultních nemocnic, klíčových zdravotních ústavů.

14 fakultní nemocnice postgraduální vzdělávání: atestace IPVZ, akreditace školících pracovišť náklady na studium propojení postgraduální výchovy se standardní profesní činností jak čelit odchodu lékařů z ČR 11. Stát a jím pověřené instituce jsou nadále garantem pregraduálního a postgraduálního vzdělávání lékařů, sester a dalších zdravotnických pracovníků

15  nižší očekávaná délka života u sociálně slabších  koncepce zdravotně sociální péče, legislativní a exekutivní výstupy  organizační struktura zdravotní péče  financování zdravotní péče  optimální zdravotní péče a prevence pro každý věk Ad Memorandum

16 Chceme další vývoj solidárního zdravotního a sociálního systému (ne jeho likvidaci) Závěr

17 Děkuji Vám za pozornost jan.bruthans@ikem.cz


Stáhnout ppt "MUDr. Jan Bruthans, CSc, FESC Centrum kardiovaskulární prevence 1.LF UK a TN Praha Zdravotnická komise KDU-ČSL."

Podobné prezentace


Reklamy Google