Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jakou reformu zdravotnictví?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jakou reformu zdravotnictví?"— Transkript prezentace:

1 Jakou reformu zdravotnictví?
MUDr. Jan Bruthans, CSc, FESC Institut klinické a experimentální medicíny, Praha Zdravotnická komise KDU-ČSL

2 1. Potřeba a úskalí reformy 2. Předpoklady a postup reformy 3
1. Potřeba a úskalí reformy 2. Předpoklady a postup reformy 3. Navrhované zásady a model reformy 4. Shrnutí a závěr

3 Potřeba a úskalí reformy
pokroky medicíny všeobecně pociťovaná potřeba reformy stoupající náklady zdravotní péče klesající počet plátců ZP plátci jsou minoritními konzumenty reforma jako problém financování a únosné zátěže plátců reforma jako politický problém – pro co získat voliče

4 Vady systému Netransparentní cenotvorba. - DRG?
Netransparentní alokace investic. - Komise NHS? Není kontraktace výkonů ZZ u pojišťoven ? Není relace mezi výší pojistky a poskytovanou péčí. - Solidární systém, ohodnocení rizika (kuřák) ? Není transparentní soutěž mezi poskytovateli. - Hodnocení kvality, hlasování nohama ? Netransparentí přístup k péči . - Pořadníky? Reference. Netransparentní výběr personálu. - Konkurzy, správní rady ? Netrasparentní správa korporací, vliv politiků (ZP). - Autonomie oborových pojišťoven ? Není soutěž mezi ZP. -- Privatizace? Kontrolní činnost ZP?

5 Potřeba a úskalí reformy
lobistické tlaky totálně privatizované zdravotnictví, systém řízené péče, likvidace veřejněprávního a solidárního zdravotnického systému důsledky pro pacient a zdravotnické pracovníky zablokování Julínkovy reformy další snahy o privatizaci zdravotnictví

6 1. Potřeba a úskalí reformy 2. Předpoklady a postup reformy 3
1. Potřeba a úskalí reformy 2. Předpoklady a postup reformy 3. Navrhované zásady a model reformy 4. Shrnutí a závěr

7 Předpoklady a postup reformy
Přijetí řady základních právních norem na základě širokého konsenzu Navázat na konsenzus vzniklý v nesouhlasu s „Julínkovou“ reformou? Kauza regulačních poplatků Zastáváme v podstatě centristickou pozici Podoba příštího parlamentu a příští vlády je zcela nepředvídatelná

8 Předpoklady a postup reformy: vypracování a přijetí zákonných norem
1. vyjít z navržených zákonů a přepracovat je (často v protiklad) 2. vypracovat nové členění zákonů a jejich novou dikci 3. vypracovat nový střechový zákon kodexového typu (viz Zákon o zdraví lidu) a zákony odvozené Garantem přípravy MZd, ve spolupráci Potřeba mediální kampaně

9 Předpoklady a postup reformy: financování zdravotnictví
zvýšení plateb zdravotního pojištění, spoluúčasti, plateb za státní pojištěnce soukromé zdravotní připojištění úspory: prevence, strukturovaná a racionální diagnostika a kurativa, odborná kontrola, transparentní řízení a smluvní systém základní regulační systém: léková politika a náklady na prostředky zdravotní péče výše platů, pracovní podmínky a karierní vyhlídky rozhodnou o budoucí úrovni zdravotnictví

10 Předpoklady a postup reformy: organizační rámec
organizační struktura „socialistického“ zdravotnictví, National Health Service přechod na systém zdravotního pojištění postupná destrukce organizačního a právního rámce ? návrat k - hierarchii zdravotních služeb - kontrolním a expertním systémům (krajští odborníci, poradní sbory atd) - sytému postgraduální kvalifikace, atestací a licencí

11 1. Potřeba a úskalí reformy 2. Předpoklady a postup reformy 3
1. Potřeba a úskalí reformy 2. Předpoklady a postup reformy 3. Navrhované zásady a model reformy 4. Shrnutí a závěr

12 1. Ochrana lidského života jako základní pravidlo lékařské etiky a kriterium reformy
od početí po přirozenou smrt vývoj medicíny potraty, výhrady svědomí, euthanasie nejen zákazy, ale i pozitivní vzory a opatření

13 2. Definovaný společenský zájem o zdraví a společenská garance zdravotního stavu populace
individuální a sociální nerovnost zdraví zdravotně sociální programy ve VB, Francii, WHO komise pro sociální determinanty zdraví státy s menšími sociálními rozdíly mají lepší zdravotní stav populace ( USA x Švédsko) příznivý vývoj zdravotního stavu české populace po roce 1989 podmíněn též sociální stabilitou a srovnatelně menšími sociálními rozdíly

14 3. Zdravotnictví je veřejnou službou a nárok na zdravotní péči je právo zaručené Listinou základních lidských práv a svobod odmítnout snahy o omezení tohoto práva a zúžení rozsahu poskytované zdravotní péče evropské systémy veřejné zdravotní péče versus systém soukromé zdravotní péče samostatní ambulantní lékaři, páteřní síť veřejnoprávních nemocnic, neakciové univerzitní nemocnice a odborné ústavy zákon o neziskových organizacích

15 4. Princip solidarity a solidární systém zdravotní a sociální péče
4. Princip solidarity a solidární systém zdravotní a sociální péče. Převážná část financování je zajištěna solidárním veřejnoprávním zdravotním pojištěním a veřejným financováním s důslednou veřejnou kontrolou zavedení veřejného zdravotního pojištění zvýšilo finance pro zdravotnictví o 50%, systém funkční a víceméně vyvážený i v dalších letech systém více pojišťoven - zamezení monopolu poptávka po soukromém zdravotním pojištění je nadhodnocována nepřípustnost soukromých zdravotních pojišťoven provozujících vlastní zdravotní zařízení.

16 5. Propojení zdravotního a sociálního pojištění
Pojištění zdravotní, nemocenské, úrazové, důchodové (a pečovatelské). Správa pojištění jedním subjektem

17 6. Sledování a podpora zdraví a zdravého životního stylu, prevence a preventivních programů. Veřejné zdravotnictví. ochrana zdraví hygienická služba primární a sekundární prevence preventivní programy monitorace zdravotního stavu populce

18 7. Odborné standardy zdravotní péče a úhradové standardy hrazené z veřejného zdravotního pojištění.
tvorba standardů – kontinuální proces odborné standardy – optimální doporučení, odborné společnosti, gesce MZd úhradové standardy – ZP je hradí ZZ dohadovací řízení, vyhláška občané obdrží takovou péči, kterou budou ochotni v rámci solidárního zdravotního systému financovat

19 8. Zajištění maximální dostupnosti zdravotním péče, regionálně i oborově. Hierarchie zdravotních služeb s definovaným rozsahem garantované péče. Personální a přístrojového normativy. pyramidální a regulovaná struktura zdravotních služeb veřejněprávní spádové (okresní), krajské a univerzitní nemocnice a odborné ústavy charitativní, komunální a soukromá zdravotní zařízení normativy personálního a přístrojového zajištění kategorizace zdravotních center, akreditace

20 9. Kontrola nákladů : transparentní smluvní vztahy a finanční toky; smlouvy, vykazování a kontrola výkonů. Transparentní investice, léková politika, sjednávání služeb. základním regulativem nákladů je národní léková politika a dohadovací řízení úhrad zdravotnických výkonů právní prostředí, institucionální zakotvení smlouvy o zřizování zdravotnických zařízení: státní správa, ZP, provozovatel transparentní úhradový systém a kontraktace prodej lékařských praxí

21 10. Soukromé připojištění nad limit garantované péče
10. Soukromé připojištění nad limit garantované péče. Nezajišťuje přednostní péči, není nadřazeno veřejnému pojištění při záchraně života, zdraví a jeho kvality. není finančním všelékem – jaký zájem? viz Británie, Německo nelze připustit „dvourychlostní“ zdravotní péči vyšší finanční náklady soukromých pojišťoven vyvedení prostředků veřejného solidárního pojištění

22 11. Důsledné oddělení pojišťoven a zdravotnických zařízení
11. Důsledné oddělení pojišťoven a zdravotnických zařízení. Odmítáme privatizaci veřejného zdrav. pojištění, krajských a fakultních nemocnic, klíčových zdravotních ústavů. ne provozování zdravotnických zařízení zdravotnimi pojišťovnami důsledky pro pacienty (řízená péče) a pro zdravotnické pracovníky (monopoly, ztráta autonomie)

23 12. Stát a jím pověřené instituce jsou nadále garantem pregraduálního a postgraduálního vzdělávání lékařů, sester a dalších zdravotnických pracovníků fakultní nemocnice postgraduální vzdělávání: atestace IPVZ, akreditace školících pracovišť náklady na studium propojení postgraduální výchovy se standardní profesní činností možný odchod lékařů z ČR

24 Závěr Chceme další vývoj solidárního zdravotního a sociálního systému
Podobu reformy zdravotnictví určí politický vývoj po volbách Chceme další vývoj solidárního zdravotního a sociálního systému Nejsme zbaveni povinnosti pracovat na podobě a propagaci takového systému

25 Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "Jakou reformu zdravotnictví?"

Podobné prezentace


Reklamy Google