Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jakou reformu zdravotnictví? MUDr. Jan Bruthans, CSc, FESC Institut klinické a experimentální medicíny, Praha Zdravotnická komise KDU-ČSL.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jakou reformu zdravotnictví? MUDr. Jan Bruthans, CSc, FESC Institut klinické a experimentální medicíny, Praha Zdravotnická komise KDU-ČSL."— Transkript prezentace:

1

2 Jakou reformu zdravotnictví? MUDr. Jan Bruthans, CSc, FESC Institut klinické a experimentální medicíny, Praha Zdravotnická komise KDU-ČSL

3 1. Potřeba a úskalí reformy 2. Předpoklady a postup reformy 3. Navrhované zásady a model reformy 4. Shrnutí a závěr

4  pokroky medicíny  všeobecně pociťovaná potřeba reformy  stoupající náklady zdravotní péče  klesající počet plátců ZP  plátci jsou minoritními konzumenty  reforma jako problém financování a únosné zátěže plátců  reforma jako politický problém – pro co získat voliče Potřeba a úskalí reformy

5  Netransparentní cenotvorba. - DRG?  Netransparentní alokace investic. - Komise NHS?  Není kontraktace výkonů ZZ u pojišťoven. -- ?  Není relace mezi výší pojistky a poskytovanou péčí. - Solidární systém, ohodnocení rizika (kuřák) ?  Není transparentní soutěž mezi poskytovateli. - Hodnocení kvality, hlasování nohama ?  Netransparentí přístup k péči. - Pořadníky? Reference.  Netransparentní výběr personálu. - Konkurzy, správní rady ?  Netrasparentní správa korporací, vliv politiků (ZP). - Autonomie oborových pojišťoven ?  Není soutěž mezi ZP. -- Privatizace? Kontrolní činnost ZP? Vady systému

6  lobistické tlaky  totálně privatizované zdravotnictví, systém řízené péče, likvidace veřejněprávního a solidárního zdravotnického systému  důsledky pro pacient a zdravotnické pracovníky  zablokování Julínkovy reformy  další snahy o privatizaci zdravotnictví Potřeba a úskalí reformy

7 1. Potřeba a úskalí reformy 2. Předpoklady a postup reformy 3. Navrhované zásady a model reformy 4. Shrnutí a závěr

8  Přijetí řady základních právních norem na základě širokého konsenzu  Navázat na konsenzus vzniklý v nesouhlasu s „Julínkovou“ reformou?  Kauza regulačních poplatků  Zastáváme v podstatě centristickou pozici  Podoba příštího parlamentu a příští vlády je zcela nepředvídatelná Předpoklady a postup reformy

9 1. vyjít z navržených zákonů a přepracovat je (často v protiklad) 2. vypracovat nové členění zákonů a jejich novou dikci 3. vypracovat nový střechový zákon kodexového typu (viz Zákon o zdraví lidu) a zákony odvozené Garantem přípravy MZd, ve spolupráci Potřeba mediální kampaně Předpoklady a postup reformy: vypracování a přijetí zákonných norem

10 zvýšení plateb zdravotního pojištění, spoluúčasti, plateb za státní pojištěnce soukromé zdravotní připojištění úspory: prevence, strukturovaná a racionální diagnostika a kurativa, odborná kontrola, transparentní řízení a smluvní systém základní regulační systém: léková politika a náklady na prostředky zdravotní péče výše platů, pracovní podmínky a karierní vyhlídky rozhodnou o budoucí úrovni zdravotnictví Předpoklady a postup reformy: financování zdravotnictví

11 organizační struktura „socialistického“ zdravotnictví, National Health Service přechod na systém zdravotního pojištění postupná destrukce organizačního a právního rámce ? návrat k - hierarchii zdravotních služeb - kontrolním a expertním systémům (krajští odborníci, poradní sbory atd) - sytému postgraduální kvalifikace, atestací a licencí Předpoklady a postup reformy: organizační rámec

12 1. Potřeba a úskalí reformy 2. Předpoklady a postup reformy 3. Navrhované zásady a model reformy 4. Shrnutí a závěr

13 od početí po přirozenou smrt vývoj medicíny potraty, výhrady svědomí, euthanasie nejen zákazy, ale i pozitivní vzory a opatření 1. Ochrana lidského života jako základní pravidlo lékařské etiky a kriterium reformy

14 individuální a sociální nerovnost zdraví zdravotně sociální programy ve VB, Francii, WHO komise pro sociální determinanty zdraví státy s menšími sociálními rozdíly mají lepší zdravotní stav populace ( USA x Švédsko) příznivý vývoj zdravotního stavu české populace po roce 1989 podmíněn též sociální stabilitou a srovnatelně menšími sociálními rozdíly 2. Definovaný společenský zájem o zdraví a společenská garance zdravotního stavu populace

15 odmítnout snahy o omezení tohoto práva a zúžení rozsahu poskytované zdravotní péče evropské systémy veřejné zdravotní péče versus systém soukromé zdravotní péče samostatní ambulantní lékaři, páteřní síť veřejnoprávních nemocnic, neakciové univerzitní nemocnice a odborné ústavy zákon o neziskových organizacích 3. Zdravotnictví je veřejnou službou a nárok na zdravotní péči je právo zaručené Listinou základních lidských práv a svobod

16 zavedení veřejného zdravotního pojištění zvýšilo finance pro zdravotnictví o 50%, systém funkční a víceméně vyvážený i v dalších letech systém více pojišťoven - zamezení monopolu poptávka po soukromém zdravotním pojištění je nadhodnocována nepřípustnost soukromých zdravotních pojišťoven provozujících vlastní zdravotní zařízení. 4. Princip solidarity a solidární systém zdravotní a sociální péče. Převážná část financování je zajištěna solidárním veřejnoprávním zdravotním pojištěním a veřejným financováním s důslednou veřejnou kontrolou

17 Pojištění zdravotní, nemocenské, úrazové, důchodové (a pečovatelské). Správa pojištění jedním subjektem 5. Propojení zdravotního a sociálního pojištění

18 ochrana zdraví hygienická služba primární a sekundární prevence preventivní programy monitorace zdravotního stavu populce 6. Sledování a podpora zdraví a zdravého životního stylu, prevence a preventivních programů. Veřejné zdravotnictví.

19 tvorba standardů – kontinuální proces odborné standardy – optimální doporučení, odborné společnosti, gesce MZd úhradové standardy – ZP je hradí ZZ dohadovací řízení, vyhláška občané obdrží takovou péči, kterou budou ochotni v rámci solidárního zdravotního systému financovat 7. Odborné standardy zdravotní péče a úhradové standardy hrazené z veřejného zdravotního pojištění.

20 pyramidální a regulovaná struktura zdravotních služeb veřejněprávní spádové (okresní), krajské a univerzitní nemocnice a odborné ústavy charitativní, komunální a soukromá zdravotní zařízení normativy personálního a přístrojového zajištění kategorizace zdravotních center, akreditace 8. Zajištění maximální dostupnosti zdravotním péče, regionálně i oborově. Hierarchie zdravotních služeb s definovaným rozsahem garantované péče. Personální a přístrojového normativy.

21 základním regulativem nákladů je národní léková politika a dohadovací řízení úhrad zdravotnických výkonů právní prostředí, institucionální zakotvení smlouvy o zřizování zdravotnických zařízení: státní správa, ZP, provozovatel transparentní úhradový systém a kontraktace prodej lékařských praxí 9. Kontrola nákladů : transparentní smluvní vztahy a finanční toky; smlouvy, vykazování a kontrola výkonů. Transparentní investice, léková politika, sjednávání služeb.

22 není finančním všelékem – jaký zájem? viz Británie, Německo nelze připustit „dvourychlostní“ zdravotní péči vyšší finanční náklady soukromých pojišťoven vyvedení prostředků veřejného solidárního pojištění 10. Soukromé připojištění nad limit garantované péče. Nezajišťuje přednostní péči, není nadřazeno veřejnému pojištění při záchraně života, zdraví a jeho kvality.

23 ne provozování zdravotnických zařízení zdravotnimi pojišťovnami důsledky pro pacienty (řízená péče) a pro zdravotnické pracovníky (monopoly, ztráta autonomie) 11. Důsledné oddělení pojišťoven a zdravotnických zařízení. Odmítáme privatizaci veřejného zdrav. pojištění, krajských a fakultních nemocnic, klíčových zdravotních ústavů.

24 fakultní nemocnice postgraduální vzdělávání: atestace IPVZ, akreditace školících pracovišť náklady na studium propojení postgraduální výchovy se standardní profesní činností možný odchod lékařů z ČR 12. Stát a jím pověřené instituce jsou nadále garantem pregraduálního a postgraduálního vzdělávání lékařů, sester a dalších zdravotnických pracovníků

25 Podobu reformy zdravotnictví určí politický vývoj po volbách Chceme další vývoj solidárního zdravotního a sociálního systému Nejsme zbaveni povinnosti pracovat na podobě a propagaci takového systému Závěr

26 Děkuji Vám za pozornost jan.bruthans@ikem.cz


Stáhnout ppt "Jakou reformu zdravotnictví? MUDr. Jan Bruthans, CSc, FESC Institut klinické a experimentální medicíny, Praha Zdravotnická komise KDU-ČSL."

Podobné prezentace


Reklamy Google