Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Fakulta aplikované informatiky / Nad Stráněmi 4511 / 760 05 Zlín

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Fakulta aplikované informatiky / Nad Stráněmi 4511 / 760 05 Zlín"— Transkript prezentace:

1 Fakulta aplikované informatiky / Nad Stráněmi 4511 / 760 05 Zlín www.fai.utb.cz

2 VaVpI 1.Základní informace o projektu 2.Výzkumné cíle 3.Monitorovací indikátory 4.Rozpočet projektu 5.Administrativní postupy

3 www.fai.utb.cz Základní informace k projektům VaVpI Základní informace k projektům VaVpI Základní filozofie projektů VaVpI: VaVpI = Věda a Výzkum pro Inovace vybudovat výzkumná centra k rozjezdu center jsou poskytnuty: investice na nákup přístrojů Start up grant VaVpI - Prioritní osa 2 Regionální výzkumná centra dotace v projektu do 1 miliardy Kč VaVpI - Prioritní osa 1 Centra excelence dotace v projektu nad 1 miliardu Kč

4 www.fai.utb.cz Základní informace k projektům VaVpI Základní informace k projektům VaVpI Projekty VaVpi na UTB ve Zlíně: 2 x VaVpI – prioritní osa 2 Centrum polymerních systémů (CPS) více na: www.vyzkum.czwww.vyzkum.cz Centrum bezpečnostních, informačních a pokročilých technologií (CEBIA - Tech) více na: www.vyzkum.czwww.vyzkum.cz

5 www.fai.utb.cz Základní informace Cebia -Tech Základní informace Cebia -Tech Název: Centrum bezpečnostních, informačních a pokročilých technologií (CEBIA - Tech) Program: Věda a výzkum pro inovaci (VaVpI) Typ: Prioritní osa 2 Poskytovatel: MŠMT Registrační číslo projektu: CZ.1.05/2.1.00/03.0089 Doba řešení projektu: 1.2.2011 – 30.9.2014

6 www.fai.utb.cz Základní informace Cebia -Tech Základní informace Cebia -Tech Doba udržitelnosti vytvořeného regionálního výzkumného centra: 5 let od data ukončení = 30.9.2019 V době udržitelnosti se musí udržet: pracovní pozice monitorovací indikátory

7 www.fai.utb.cz Základní informace Cebia -Tech Základní informace Cebia -Tech Cíle projektu: zajištění kvalitního přístrojového a laboratorního vybavení Centra nárůst nově vytvořených pracovních příležitostí pro absolventy VŠ propojení výzkumných aktivit Centra se vzdělávacím procesem v rámci magisterských technických oborů přímá účast studentů doktorských studijních programů a oborů ve výzkumných aktivitách Centra kvalitativní a kvantitativní nárůst publikační činnosti

8 www.fai.utb.cz Výzkumné směry Cebia -Tech Výzkumné směry Cebia -Tech Výzkumné programy Centra: VP1 - Aplikace inženýrské informatiky VP2 - Bezpečnostní výzkum VP3 - Alternativní zdroje energie

9 www.fai.utb.cz Výzkumné směry Cebia -Tech Výzkumné směry Cebia -Tech Výzkumný program 1 „ Aplikace inženýrské informatiky“: Vedoucí výzkumného programu: doc. Ing. Miroslav Maňas, CSc. Dílčí výzkumné směry: Grid Computing a aplikace metod umělé inteligence Inteligentní výrobní systémy Inteligentní budovy Embedded systémy

10 www.fai.utb.cz Výzkumné směry Cebia -Tech Výzkumné směry Cebia -Tech Personální obsazení na rok 2012 Grid Computing a aplikace metod umělé inteligence Senior researcher Zelinka I., Jašek R. Junior researcher Šenkeřík R., Chramcov B., Malaník D. Doktorand Pavlech M., Motýl I. Inteligentní výrobní systémy Senior researcher Maňas M., Maňas D., Vašek L. Junior researcher Staněk M., Dolinay V. Doktorand Černý J., Šanda Š., Ovsík M.

11 www.fai.utb.cz Výzkumné směry Cebia -Tech Výzkumné směry Cebia -Tech Personální obsazení na rok 2012 Inteligentní budovy Senior researcher Zálešák M. Junior researcher Doktorand Gerlich V. Embedded systémy Senior researcher Prokop R., Vašek V. Junior researcher Matušů R., Pekař L., Dlapa M., Chalupa P., Novák J., Dostálek P., Dolinay J. Doktorand Beneda M.

12 www.fai.utb.cz Výzkumné směry Cebia -Tech Výzkumné směry Cebia -Tech Výzkumný program 2 „ Bezpečnostní výzkum“: Vedoucí výzkumného programu: doc. RNDr. Vojtěch Křesálek, CSc. Dílčí výzkumné směry: Vývoj malých mobilních datových a telekomunikačních sítí pro zásahové jednotky Vývoj systému pro detekci a analýzu nebezpečných látek s využitím THz frekvencí Vývoj technických postupů pro ochranu elektronických systémů proti rušení vnějšími i vnitřními elektromagnetickými poli

13 www.fai.utb.cz Výzkumné směry Cebia -Tech Personální obsazení na rok 2012 Mobilní sítě a obleky Senior researcher Adámek M., Lukáš L., Vlček K. Junior researcher Bližnák T., Dulík T., Pospíšilík, M., Hromada M. Doktorand Brázda M., Kouřil L., Janků P., NečesaL. THz frekvence Senior researcher Křesálek V., Junior researcher Navrátil M. Doktorand Gavenda T.

14 www.fai.utb.cz Výzkumné směry Cebia -Tech Výzkumné směry Cebia -Tech Personální obsazení na rok 2012 EMC Senior researcher Goňa S. Junior researcher Doktorand Otáhal J.,

15 www.fai.utb.cz Výzkumné směry Cebia -Tech Výzkumné směry Cebia -Tech Výzkumný program 3 „ Alternativní zdroje energie“: Vedoucí výzkumného programu: prof. Ing. Karel Kolomazník, DrSc. Dílčí výzkumné směry: Vývoj a optimalizaci předúpravy vstupních surovin, tj. odpadních tuků a olejů nízké kvality Optimalizace esterifikace volných mastných kyselin a transesterifikační reakce, tj. klíčových reakcí ve výrobě bionafty Vývoj recyklační technologie pro látky vstupující do klíčových reakcí, tj. esterifikátory a katalyzátory transesterifikační reakce

16 www.fai.utb.cz Výzkumné směry Cebia -Tech Personální obsazení na rok 2012 Senior researcher Kolomazník K., Janáčová D., Oplatková Z. Junior researcher Pecha J., Bařinová M., Šánek L., Friebrová V., Charvátová H. Doktorand Plšek S., Beltrán P., Vašková H., Grygar V.

17 www.fai.utb.cz Úkoly pro řešitele Cebia -Tech splnit naplánované výstupy s ohledem na milníky podle Technického anexu plnit monitorovací indikátory žádat o národní a mezinárodní projekty, které pomohou k financování a udržitelnosti Centra uskutečňovat smluvní výzkum s firmami

18 www.fai.utb.cz Úkoly pro řešitele Cebia -Tech splnit naplánované výstupy s ohledem na milníky NAPŘ. dle Technického anexu pro Embedded systémy: Výstupy: Realizace hardwarové laboratoře embedded systémů – 1. Q 2012 Zprovoznění vývojového komplexu pro tvorbu embedded aplikací – HW + SW – 4. Q 2012 Výsledky: Vyvinutí simulačního kitu pro ověřování inteligentních řídicích systémů – 4. Q 2013 Vyvinutí databáze hardwarových modulů pro stavbu embedded systémů – 4. Q 2013 Ve spolupráci s výzkumným směrem č. 2 vyvinutí pracoviště pro testování embedded systémů z hlediska elektromagnetické kompatibility – 3. Q 2014 Uplatnění výše uvedených výsledků u regionálních firem působících v oboru aplikací embedded systémů formou „aplikovaného výsledku výzkumu dle Metodiky RVV“, smluvního nebo kolaborativního výzkumu – 2. Q 2014 Průměrně 11 odborných publikací za rok v hodnocených časopisech a sledovaných vědeckých konferencích ve výše uvedených oblastech. Milníky: Vývoj, realizace a verifikace knihovny univerzálních parametrizovaných programových modulů pro real-timové aplikace řízení – 4. Q 2013.

19 www.fai.utb.cz Úkoly pro řešitele Cebia -Tech plnit monitorovací indikátory

20 www.fai.utb.cz Úkoly pro řešitele Cebia -Tech plnit monitorovací indikátory Pro plnění publikační položky je nutné poděkování na závěr publikace : Při publikování je potřeba do záhlaví příspěvku uvádět jediným možným způsobem název pracoviště – “Tomas Bata University in Zlin, Faculty of Applied Informatics, nám. T.G.Masaryka 5555, 760 01 Zlín, Czech republic”. Uvedení názvu fakulty není povinné Souběžné poděkování Centru CEBIA-Tech a jiným projektům typu VZ, GAČR, TAČR, MPO, MZe, atd. není vyloučeno. Naopak, např. pracovníci zapojení do řešení VZ musejí i nadále uvádět poděkování VZ dle dřívějších zvyklostí a podporu z projektu CEBIA-Tech k němu pouze přidají, tedy např. „…supported by the Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic under the Research Plan No. MSM 7088352102 and by the European Regional Development Fund under the project CEBIA-Tech No. CZ.1.05/2.1.00/03.0089.“

21 www.fai.utb.cz Úkoly pro řešitele Cebia -Tech závazné monitorovací indikátory

22 www.fai.utb.cz Úkoly pro řešitele Cebia -Tech žádat o národní a mezinárodní projekty, které pomohou k financování a udržitelnosti Centra

23 www.fai.utb.cz Úkoly pro řešitele Cebia -Tech uskutečňovat smluvní výzkum s firmami

24 www.fai.utb.cz Start up grant Cebia -Tech Finanční motivace řešitelského týmu: v roce 2011 nebyly vypláceny odměny z prostředků Start – up grantu v roce 2012 Start – up čerpán: část mzdových prostředků použita do tarifů část do odměn – stanoveno dle vědeckého výkonu za rok 2011

25 www.fai.utb.cz Administrativní postupy Cebia -Tech Administrativní rozdělení do řešitelských týmů: JménoZař. Křesálek VojtěchVVP Goňa Stanislavjun Navrátil Milanjun Gavenda Tomášstud Adámek Milansen Pospíšilík Martinjun Brázda Michalstud Kouřil Lukášstud Jašek Romansen Bližňák Michaljun Motýl Ivostud Malaník Davidjun Vlček Karelsen Dulík Tomášjun Pikner Michalstudf Janků Petrstud Lukáš Luděksen Hromada Martinjun Nečesal Lubošjun Otáhal Jiřístud Matejdes Milan

26 www.fai.utb.cz Administrativní postupy Cebia -Tech Pracovní výkazy: odevzdat do 3. pracovního dne v následujícím měsíci odevzdat paní Vopatřilové formulář dostupný na www.fai.utb.czwww.fai.utb.cz oddíl: Organizační struktura/Regionální….. součástí je tabulka pro výpočet hodin ke stažení zdezde

27 www.fai.utb.cz Administrativní postupy Cebia -Tech Formuláře na cesťáky: nelze hradit tuzemské cestovné nutno vždy použít formuláře s logy VaVpI a EU

28 www.fai.utb.cz Administrativní postupy Cebia -Tech Není třeba používat logo VaVpi pro následující interní formuláře: požadavek na nákup materiálu požadavek kancelářské potřeby požadavek na služby požadavek na nákup výpočetní techniky požadavek na úhradu zahraničního konferenčního poplatku

29 www.fai.utb.cz Administrativní postupy Cebia -Tech

30 www.fai.utb.cz Administrativní postupy Cebia -Tech

31 www.fai.utb.cz Administrativní postupy Cebia -Tech


Stáhnout ppt "Fakulta aplikované informatiky / Nad Stráněmi 4511 / 760 05 Zlín"

Podobné prezentace


Reklamy Google