Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ekonomika Druhy rozpočtů 3. Ing. Miroslava Farmačková VY_62_INOVACE_FAR_EK.3_1_08.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ekonomika Druhy rozpočtů 3. Ing. Miroslava Farmačková VY_62_INOVACE_FAR_EK.3_1_08."— Transkript prezentace:

1 Ekonomika Druhy rozpočtů 3. Ing. Miroslava Farmačková VY_62_INOVACE_FAR_EK.3_1_08

2

3  nejznámější a nejpoužívanější druh  je rozdělen dle jednotlivých oblastí činnosti organizace, tzv. programů  na jedné straně ukazuje předpokládané náklady k zabezpečení každého programu  na straně druhé ukazuje předpokládané zdroje finančních prostředků na každý jednotlivý program  cílem je zachytit komplexně předpokládaní náklady a výnosy v daném období nezávisle na finančních tocích

4 Program č. 1 Hlavní činnost Program č. 2 Doplňková činnost Program č. 3 Propagace Výnosy Dotace Nadační granty Sponzorské dary Individuální dary Členské příspěvky Výnosy z prodeje Náklady Na vynaložené nákupy Na nakupované služby Osobní náklady Odpisy Ostatní náklady

5  ukazuje dle jednotlivých programů, z kterých finančních zdrojů bude organizace hradit které druhy nákladů  sestavuje se pro každý program zvlášť  představuje vhodnou pomůcku pro organizace, které mají více finančních zdrojů na svou činnost  využívá se při získávání zdrojů na činnost organizace, neboť komplexně a samostatně znázorňuje náklady a výnosy každého programu zvlášť  důležité pro donátory, kteří většinou program jen podpoří, ale chtějí vidět, že daný program je finančně zajištěn celý

6 Program č. 1 Hlavní činnost Náklady navynaložené nákupyNáklady nanakupované službyOsobní nákladyOdpisy Dotace Sponzorské dary Individuální dary Členské příspěvky Výnosy z prodeje Program č. 2 Doplňková činnost Náklady navynaložené nákupyNáklady nanakupované službyOsobní nákladyOdpisy Dotace Sponzorské dary Individuální dary Členské příspěvky Výnosy z prodeje

7  důležitý nástroj operativního řízení  navazuje na programový rozpočet a upravuje jej vzhledem ke skutečným tokům finančních prostředků, které nastanou během rozpočtového období  sestavuje se v měsíční či čtvrtletní formě

8  sestavuje se, jestliže organizace spravuje nebo pořizuje dlouhodobý majetek

9  náklady vynaložené na nákupy  materiál (kancelářský, na údržbu,...), vybavení, tiskoviny, el. energie, plyn  náklady na nakupované služby  poplatky za telefony, faxy, poštovné, cestovné, nájemné  platby za otop, vodné stočné, opravy, údržba  propagace školení,...  osobní náklady → mzdy (obvykle velmi znatelná položka)  výkonný ředitel, sekretářka, asistenti, zaměstnanci  pojištění z mezd (zdravotní a sociální)  odpisy dlouhodobého majetku  ostatní náklady, rezerva

10  dotace od státních institucí  nadační granty  sponzorské dary  dary od individuálních dárců  členské příspěvky, zápisné  přijaté úroky  výnosy z prodeje služeb nebo i zboží  přijaté půjčky

11  ŠVARCOVÁ, Jena a kol. Ekonomie stručný přehled. Zlín: CEED, 2012, ISBN 978-80-87301-16-6  NOVÁČEK, Pavel. Forfaiting-odkup pohledáek [online]. [cit. 1.11.2012]. Dostupný na WWW: http://www.ipodnikatel.cz/Pohledavky/forfaiting-odkup- pohledavek.html  Archiv autora


Stáhnout ppt "Ekonomika Druhy rozpočtů 3. Ing. Miroslava Farmačková VY_62_INOVACE_FAR_EK.3_1_08."

Podobné prezentace


Reklamy Google