Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tento výukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. KŠPA Kladno, s. r. o., Holandská 2531, 272 01 Kladno, www.1kspa.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tento výukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. KŠPA Kladno, s. r. o., Holandská 2531, 272 01 Kladno, www.1kspa.cz."— Transkript prezentace:

1 Tento výukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. KŠPA Kladno, s. r. o., Holandská 2531, 272 01 Kladno, www.1kspa.cz Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0292 Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_EKO-08 Tematický celek (sada): EKONOMIE Téma (název) materiálu: NÁKLADY A VÝNOSY Předmět: EKONOMIE Ročník / Obor studia: 1. – 4. / všechny obory studia Autor / datum vytvoření: Bc. Jitka Maršálková / 23.9.2013 Anotace: Žáci se dokáží orientovat v rozdělení nákladů a výnosů Metodický pokyn: Prezentace je určena k výuce a samostudiu.

2 NÁKLADY A VÝNOSY

3 Náklady jsou účelně vynaložená finanční částka v penězích, která by se podnikateli měla vrátit v budoucnu v podobě zisku 1)EXPLICITNÍ 2)IMPLICITNÍ 3)KALKULAČNÍ 4)PODLE NÁKLADOVÉHO DRUHU 5)PODLE OBJEMU VÝROBY 6)ÚČETNÍ

4 Explicitní ₋platí je majitel firmy někomu, kdo není vlastníkem firmy a jsou to peníze, které jdou ven z firmy ₋evidujeme v účetnictví ₋zjišťujeme pomocí nich účetní zisk patří sem: a)dodavatelům za dopravu a materiál b)za právní a poradenskou činnost c)zaměstnancům mzdy d)bance úroky z úvěru e)OSSZ - okresní správa sociálního zabezpečení, sociální pojištění

5 Implicitní ₋jsou těžko vyčíslitelné ₋ukazují nám ušlý zisk ₋neevidujeme v účetnictví ₋vyčíslujeme pomocí nich ekonomický zisk ₋např. ušlé nájemné (mám budovu a můj roční zisk je 120 000,- pracuji v ní sama. Kdybych tu samou budovu pronajala za 20 000,- měsíčně a nepracovala, tak by můj roční zisk byl 240 000,- implicitní náklad 120 000,-)

6 Kalkulační dělíme je: a)Jedincové b)Režijní jedincové můžeme spočítat na jednu kalkulační jednici (jeden kus, metr) režijní nemůžeme spočítat, používáme vzorce typový kalkulační a vše rozpočítáváme do jednotlivých režií: výrobní režie správní režie zásobovací režie odbytová režie

7 Podle nákladového druhu a)materiálové - spotřeba materiálu b)mzdové - odměny c)finanční - pokuty a penále d)odpisy - majetku e)služby - cestovné

8 Podle objemu výroby a)fixní b)variabilní c)celkové d)průměrné e)mezní

9 fixní ₋jsou na určitou dobu neměnné ₋k jejich změně potřebujeme delší dobu ₋platíme ještě před zahájením podnikání ₋patři sem např.: koupě nebo pronájem budovy, nákup strojů, veškeré vybavení, zálohy na elektriku, plyn, vodu, kancelářské potřeby, plat ředitele firmy..... ₋změna fixních nákladů - koupě nového stroje variabilní ₋jsou proměnlivé ₋mohou stoupat, klesat ₋platíme je až se zahájením objemu výroby ₋např. materiál, zásoby, doprava, mzdy, elektrika, plyn, voda celkové ₋zjistíme je součtem fixních a variabilních nákladů ₋ukazují nám celkovou vynaloženou částku průměrné - vypočítáme je tak, že celkové náklady vydělíme počtem vyrobených výrobků - tyto náklady podnikatele nejvíce zajímají, protože pomocí nich dokáže zjistit zisk - jsou nejprve hodně vysoké, protože se v nich promítají náklady fixní, ale čím větší množství výrobků vyrábíme, tím je náklad na jeden výrobek nižší (např. vizitky, pozvánka na ples) mezní - je to náklad přes daný objem výroby - například vyrábím 200 TV s nákladem 200 000,-, zvýším výrobu o 1 TV, takže náklad na 201 TV je mezní

10 6) ÚČETNÍ ₋provozní: poplatky za vedení účtu ₋finanční: nákup a prodej akcií ₋mimořádné: manka – úhrada Výnosy ₋peněžní vyjádření výsledků plynoucích z hospodářských aktivit podniku ₋jsou realizovatelná produkce Dělíme je: 1.Provozní 2.Neprovozní Provozní ₋vznikají prodejem výrobků nebo poskytováním služeb ₋podnik tím plní svůj účel existence ₋nejdůležitějšími provozními výnosy jsou tržby ₋tržby můžeme získat za prodej ₋tržby jsou rozhodujícím finančním zdrojem podniku, který může sloužit k: úhradě daní, nákladu a zajištění jiných potřeb ₋tržby jsou nejdůležitějším cílem podniku

11 Neprovozní ₋výnosy, které hradíme z vkladů, pronájem budov, místností, pozemků Rozlišení tržeb: a)hrubé tržby ₋souhrn vydaných faktur za vykazované období b)čisté tržby ₋hrubé tržby snížené o dobropisy (vrácené a odepsané zboží) různé slevy

12 OTÁZKY Uveďte příklad implicitního nákladu. Které náklady evidujeme v účetnictví ? Co je nejdůležitějším výnosem firmy ? Co zjistíte při porovnání nákladů a výnosů ?

13 ODPOVĚDI NA OTÁZKY 1)Např. ušlé nájemné (mám budovu a můj roční zisk je 120 000,- pracuji v ní sama. Kdybych tu samou budovu pronajala za 20 000,- měsíčně a nepracovala, tak by můj roční zisk byl 240 000,- implicitní náklad 120 000,-) 2)Explicitní 3)Tržba 4)Hospodářský výsledek

14 Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoli další využití podléhá autorskému zákonu. Použité zdroje ŠVARCOVÁ, Jena a kol. Ekonomie Stručný přehled teorie praxe aktuálně a v souvislostech. Zlín: CEED, 2007, ISBN 80-903433-4-1.


Stáhnout ppt "Tento výukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. KŠPA Kladno, s. r. o., Holandská 2531, 272 01 Kladno, www.1kspa.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google