Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2887 Název projektu: „Učíme lépe a moderněji“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2887 Název projektu: „Učíme lépe a moderněji“"— Transkript prezentace:

1 Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2887 Název projektu: „Učíme lépe a moderněji“ OP VK 1.4 Výukový materiál Název DUMu: VY_22_INOVACE_01_8_Tázací věty - pořádek slov, rozdělení otázek Číslo skupiny: 3 Autor: Mgr. Antonie Volfová Vzdělávací oblast/Předmět/Téma: Jazyk a jazyková komunikace / Německý jazyk / Věta tázací Druh učebního materiálu: Prezentace Metodický list:ne Anotace: Seznámení žáků s pořádkem slov ve větě tázací, rozdělení otázek, příklady otázek zjišťovacích a doplňovacích, procvičování otázek v překladu Ověřeno ve třídě:VII. A Datum ověření: Prohlášení: Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebníma fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Prohlašuji dále, že výše uvedený materiál jsem ověřil(a) ve výuce a provedl(a) o tom zápis do TK. Dávám souhlas, aby moje dílo bylo dáno k dispozici veřejnosti k účelům volného užití (§30 odst. 1 zákona 121/2000 Sb.), tj. že k uvedeným účelům může být kýmkoliv zveřejňováno, používáno, upravováno a uchováváno. Datum: Podpis:

2 Tázací věty OTÁZKY (FRAGEN)

3 Tázací věty OTÁZKY (FRAGEN) Tázací věty dělíme na otázky zjišťovací – odpověď na tuto otázku může být ano-ne. Příklad:Kommst du heute? Ja. Nein. oder Ja, ich komme heute. Nein, ich komme nicht heute.

4 Tázací věty OTÁZKY (FRAGEN) Tázací věty dělíme na otázky doplňovací – odpověď na tuto otázku musíme doplnit, nelze odpovědět ano-ne. Příklad:Wo wohnst du? In Berlin. oder Ich wohne in Berlin. Wer ist das? Paul. oder Das ist Paul.

5 Tázací věty OTÁZKY (FRAGEN) Tázací věty zjišťovací – v těchto větách je určité sloveso na prvním místě (je to tedy obrácený pořádek slov). Příklad:Lernst du zu Hause? Schwimmst du gern? Schreibst du in der Schule? Spielst du Eishockey?

6 Tázací věty OTÁZKY (FRAGEN) Tázací věty doplňovací – v těchto větách je tzv. nepřímý pořádek slov (na počátku věty stojí příslovce – wo, woher, wann, wie, warum). Příklady:Wo wohnst du? Woher kommst du? Wann gehst du in die Schule? Warum lachst du?

7 Tázací věty OTÁZKY (FRAGEN) Tázací věty doplňovací – začíná-li otázka tázacím zájmenem v 1. pádě – wer, was – je zde přímý pořádek slov. Příklady:Wer schreibt noch? Wer kommt jetzt? Wer ist in der Schule? Was ist los?

8 Tázací věty PROCVIČOVÁNÍ Otázky zjišťovací – obrácený pořádek slov Překlad: Maluješ rád? Píše dobře? Vaříte doma? Učíte se doma?

9 Tázací věty PROCVIČOVÁNÍ Otázky doplňovací – nepřímý pořádek slov Překlad: Jak se jmenujete, paní? Kdy přijdeš dnes domů? Proč nepíšeš ve škole? Kam jdeš?

10 Tázací věty PROCVIČOVÁNÍ Otázky doplňovací – přímý pořádek slov Překlad: Kdo pracuje dobře ve škole? Kdo přichází pozdě? Co se děje?

11 Tázací věty PROCVIČOVÁNÍ – SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ Otázky zjišťovací – obrácený pořádek slov Překlad: Maluješ rád? Malst du gern? Píše dobře? Schreibst du gut? Vaříte doma?Kocht ihr zu Hause? Učíte se?Lernt ihr?

12 Tázací věty PROCVIČOVÁNÍ – SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ Otázky doplňovací – nepřímý pořádek slov Překlad: Jak se jmenujete, paní? Wie heiβen Sie, Frau? Kdy přijdeš dnes domů? Wann kommst du heute nach Hause? Proč nepíšeš ve škole? Warum schreibst du nicht in der Schule? Kam jdeš?Wohin gehst du?

13 Tázací věty PROCVIČOVÁNÍ – SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ Otázky doplňovací – přímý pořádek slov Překlad: Kdo pracuje dobře ve škole?Wer arbeitet gut in der Schule? Kdo přichází pozdě? Wer kommt zu spät? Co se děje? Was ist los?

14 Zdroje: - vlastní zdroje - Klipart Microsoft PowerPoint

15 Děkuji za pozornost a přeji mnoho úspěchů při studiu! Mgr. Antonie Volfová


Stáhnout ppt "Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2887 Název projektu: „Učíme lépe a moderněji“"

Podobné prezentace


Reklamy Google