Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2887 Název projektu: „Učíme lépe a moderněji“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2887 Název projektu: „Učíme lépe a moderněji“"— Transkript prezentace:

1 Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2887 Název projektu: „Učíme lépe a moderněji“ OP VK 1.4 Výukový materiál Název DUMu: VY_22_INOVACE_13_8_Ověřování znalostí - způsobová slovesa v přítomném čase Číslo skupiny: 2 Autor: Mgr. Antonie Volfová Vzdělávací oblast/Předmět/Téma: Jazyk a jazyková komunikace / Německý jazyk / Způsobová slovesa Druh učebního materiálu: Prezentace Metodický list:ne Anotace:Ověřování znalostí - vyhledávání způsobových sloves ve větách, doplňování správných tvarů způsobových sloves do vět + sloveso mögen v podmiňovacím způsobu Ověřeno ve třídě: VIII.A Datum ověření: 10.4.2013 Prohlášení: Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebníma fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Prohlašuji dále, že výše uvedený materiál jsem ověřil(a) ve výuce a provedl(a) o tom zápis do TK. Dávám souhlas, aby moje dílo bylo dáno k dispozici veřejnosti k účelům volného užití (§30 odst. 1 zákona 121/2000 Sb.), tj. že k uvedeným účelům může být kýmkoliv zveřejňováno, používáno, upravováno a uchováváno. Datum: 10.4.2013 Podpis:

2 OVĚŘOVÁNÍ ZNALOSTÍ Způsobová (modální) slovesa Modalverben

3 Ověřování znalostí (způsobová slovesa) Úkol 1: Vyhledej v textu způsobová slovesa a vypiš je: Kannst du am Wochenende nach Prag fahren? Ich muss schon nach Hause gehen. Ich mag Pizza. Mein Vater darf vor dem Haus parken. Am Sonntag wollen wir fernsehen. Er soll im Garten helfen.

4 Ověřování znalostí (způsobová slovesa) Úkol 2: Doplňte sloveso wollen: Ich ……………… etwas zum Essen kaufen. Mein Bruder ………………… Rockmusik hören. Am Sonntag ……………….. wir lange schlafen.

5 Ověřování znalostí (způsobová slovesa) Úkol 3: Doplňte sloveso sollen: Wann ……………… du aufstehen? Ich ………………… zu Hause helfen. Wir ………………… unsere Aufgaben gleich machen.

6 Ověřování znalostí (způsobová slovesa) Úkol 4: Doplňte sloveso müssen: Alle ……………… den Text lesen? Meine Schwester ………………… noch einkaufen. Ihr ………………… schon nach Hause gehen.

7 Ověřování znalostí (způsobová slovesa) Úkol 5: Doplňte sloveso dürfen: Ich ……………… kein Bier trinken. ………………… du heute ins Kino gehen? In den Ferien ………………… wir im Zelt schlafen.

8 Ověřování znalostí (způsobová slovesa) Úkol 6: Doplňte sloveso können: Wer ……………… den Text erzählen? ………………… ihr heute baden gehen? Wir ………………… es nicht richtig schreiben.

9 Ověřování znalostí (způsobová slovesa) Úkol 7: Doplňte sloveso mögen – v přítomném čase a podmiňovacím způsobu: Ich ……………… Gulasch. Er ………………… nach Berlin fahren. ………………… ihr mit dem Computer arbeiten?

10 Ověřování znalostí (způsobová slovesa) Úkol 8: Doplňte sloveso wissen: Ich ……………… nicht. Mein Vater ………………… alles. Er ………………… die Antwort.

11 Ověřování znalostí (způsobová slovesa) SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ Úkol 1: Vyhledej v textu způsobová slovesa a vypiš je: Kannst du am Wochenende nach Prag fahren? kannst (können) Ich muss schon nach Hause gehen. muss (müssen) Ich mag Pizza. mag (mögen) Mein Vater darf vor dem Haus parken. darf (dürfen) Am Sonntag wollen wir fernsehen. wollen (wollen) Er soll im Garten helfen. soll (sollen)

12 Ověřování znalostí (způsobová slovesa) SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ Úkol 2: Doplňte sloveso wollen: Ich will etwas zum Essen kaufen. Mein Bruder will Rockmusik hören. Am Sonntag wollen wir lange schlafen.

13 Ověřování znalostí (způsobová slovesa) SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ Úkol 3: Doplňte sloveso sollen: Wann sollst du aufstehen? Ich soll zu Hause helfen. Wir sollen unsere Aufgaben gleich machen.

14 Ověřování znalostí (způsobová slovesa) SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ Úkol 4: Doplňte sloveso müssen: Alle müssen den Text lesen? Meine Schwester muss noch einkaufen. Ihr müsst schon nach Hause gehen.

15 Ověřování znalostí (způsobová slovesa) SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ Úkol 5: Doplňte sloveso dürfen: Ich darf kein Bier trinken. Darfst du heute ins Kino gehen? In den Ferien dürfen wir im Zelt schlafen.

16 Ověřování znalostí (způsobová slovesa) SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ Úkol 6: Doplňte sloveso können: Wer kann den Text erzählen? Könnt ihr heute baden gehen? Wir können es nicht richtig schreiben.

17 Ověřování znalostí (způsobová slovesa) SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ Úkol 7: Doplňte sloveso mögen – v přítomném čase a podmiňovacím způsobu: Ich mag Gulasch. Er möchte nach Berlin fahren. Möchtet ihr mit dem Computer arbeiten?

18 Ověřování znalostí (způsobová slovesa) SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ Úkol 8: Doplňte sloveso wissen: Ich weiβ nicht. Mein Vater weiβ alles. Er weiβ die Antwort.

19 Zdroje: - vlastní zdroje - Klipart Microsoft PowerPoint

20 Děkuji za pozornost a přeji mnoho úspěchů při studiu! Mgr. Antonie Volfová


Stáhnout ppt "Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2887 Název projektu: „Učíme lépe a moderněji“"

Podobné prezentace


Reklamy Google