Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2887 Název projektu: „Učíme lépe a moderněji“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2887 Název projektu: „Učíme lépe a moderněji“"— Transkript prezentace:

1 Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2887 Název projektu: „Učíme lépe a moderněji“ OP VK 1.4 Výukový materiál Název DUMu: VY_22_INOVACE_19_7_Slovesa - odlučitelné a neodlučitelné předpony Číslo skupiny: 3 Autor: Mgr. Antonie Volfová Vzdělávací oblast/Předmět/Téma: Jazyk a jazyková komunikace / Německý jazyk / Slovesa Druh učebního materiálu: Prezentace Metodický list:ne Anotace: Seznámení se slovesy, které mají odlučitelné, neodlučitelné a současně odlučitelné i neodlučitelné předpony, uvedení příkladů sloves, doplnění do vět + zpětná vazba na interaktivní tabuli Ověřeno ve třídě:9.A Datum ověření:19.6.2012 Prohlášení: Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebníma fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Prohlašuji dále, že výše uvedený materiál jsem ověřil(a) ve výuce a provedl(a) o tom zápis do TK. Dávám souhlas, aby moje dílo bylo dáno k dispozici veřejnosti k účelům volného užití (§30 odst. 1 zákona 121/2000 Sb.), tj. že k uvedeným účelům může být kýmkoliv zveřejňováno, používáno, upravováno a uchováváno. Datum: 19.6.2012 Podpis:

2 Slovesa Verben

3 Slovesa odlučitelné a neodlučitelné předpony Některá slovesa mají předpony, které se dělí na: odlučitelné neodlučitelné odlučitelné i neodlučitelné

4 Slovesa neodlučitelné předpony Neodlučitelné předpony: jsou nepřízvučné nikdy se neoddělují od slovesa be-ge-emp- ent- er- ver-zer-

5 Slovesa neodlučitelné předpony Příklady sloves s neodlučitelnou předponou: be- bekommen (dostat) Ich bekomme ein Geschenk. ge-gehören (patřit) Das gehört meinem Vater. er-erzählen (vyprávět) Ich erzähle das Märchen. emp-empfehlen (doporučit) Ich empfehle dieses Heft. ent-entschuldigen (omluvit) Entschuldigen Sie mich bitte… ver-verstehen (rozumět) Ich verstehe alles. zer-zerbrechen (rozbít) Ich zerbreche das Glas.

6 Slovesa odlučitelné předpony Odlučitelné předpony: jsou vždy přízvučné v určitých slovesných tvarech se oddělují od slovesa kladou se na konec věty ab-an-auf- aus- bei- ein-mit-nach- vor-zu- zurück-zusammen-

7 Slovesa odlučitelné předpony Příklady sloves s odlučitelnou předponou: ab- abfahren (odjet) Er fährt heute ab. an- anhaben (mít na sobě) Du hast Hose an. auf- aufmachen (otevřít) Wir machen Hefte auf. zurück- zurückkommen (vrátit se) Sie kommen zurück. zu- zumachen (zavřít) Ihr macht Bücher zu. ein- einkaufen (nakupovat) Sie kauft gern ein. mit- mitnehmen (vzít s sebou) Ich nehme es mit.

8 Slovesa předpony odlučitelné i neodlučitelné durch-über-um- unter-

9 Slovesa předpony odlučitelné i neodlučitelné Příklady sloves s odlučitelnou a současně neodlučitelnou předponou: durch- Der Zug fährt bis Berlin durch. Vlak jede až do Berlína. Der Zug durchfährt die Stadt. Vlak projíždí městem. odlučitelná neodlučitelná

10 Slovesa předpony odlučitelné i neodlučitelné Příklady sloves s odlučitelnou a současně neodlučitelnou předponou: über- Der Fischer setzt uns heute über. Rybář nás dnes převeze. Der Lehrer übersetzt einen Text. Učitel překládá text. odlučitelná neodlučitelná

11 Slovesa předpony odlučitelné i neodlučitelné Příklady sloves s odlučitelnou a současně neodlučitelnou předponou: um- Ich ziehe die Bluse um. Převlékám si halenku. Der Himmel umzieht. Obloha se zatahuje. odlučitelná neodlučitelná

12 Zdroje: - vlastní zdroje - Klipart Microsoft PowerPoint

13 Děkuji za pozornost a přeji mnoho úspěchů při studiu! Mgr. Antonie Volfová


Stáhnout ppt "Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2887 Název projektu: „Učíme lépe a moderněji“"

Podobné prezentace


Reklamy Google