Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2887 Název projektu: „Učíme lépe a moderněji“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2887 Název projektu: „Učíme lépe a moderněji“"— Transkript prezentace:

1 Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2887 Název projektu: „Učíme lépe a moderněji“ OP VK 1.4 Výukový materiál Název DUMu: VY_22_INOVACE_05_7_Způsobová slovesa v přítomném čase Číslo skupiny: 1 Autor: Mgr. Antonie Volfová Vzdělávací oblast/Předmět/Téma: Jazyk a jazyková komunikace / Německý jazyk / Způsobová slovesa Druh učebního materiálu: Prezentace Metodický list:ne Anotace: Správné používání způsobových sloves v přítomném čase – seznámení s výjimkami v 1. a 3. osobě čísla jednotného, ověřování znalostí, žáci pracují samostatně – zapisují do svých sešitů nebo spolupracují prostřednictvím interaktivní tabule, výsledky kontrolují podle prezentace Ověřeno ve třídě:9.B Datum ověření:28.02.2012 Prohlášení: Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebníma fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Prohlašuji dále, že výše uvedený materiál jsem ověřil(a) ve výuce a provedl(a) o tom zápis do TK. Dávám souhlas, aby moje dílo bylo dáno k dispozici veřejnosti k účelům volného užití (§30 odst. 1 zákona 121/2000 Sb.), tj. že k uvedeným účelům může být kýmkoliv zveřejňováno, používáno, upravováno a uchováváno. Datum:28.2.2012Podpis:

2 Způsobová (modální) slovesa Modalverben

3 Co vyjadřují způsobová slovesa? Ve spojení s infinitivem plnovýznamových sloves vyjadřují možnost, nutnost, svolení, domněnku a podobné významy. Infinitiv plnovýznamového slovesa stojí vždy na konci věty jednoduché.

4 Význam způsobových sloves müssen muset dürfen smět mögenmít rád, chtít sollenmít (povinnost) könnenumět, moci wollenchtít wissenvědět

5 Časování způsobových sloves v přítomném čase Pozor: v čísle jednotném se mění kmenová samohláska v čísle jednotném není přehláska 1. a 3. osoba čísla jednotného modálních sloves se shoduje množné číslo způsobových sloves se v přítomném čase tvoří podle pravidel časování plnovýznamových sloves

6 müssen (muset) SingularPlural ich musswir müssen du musstihr müsst er, sie, es musssie müssen

7 müssen (muset) Příklad: Ich muss heute lernen. Wir müssen nach Prag fahren.

8 dürfen (smět) SingularPlural ich darfwir dürfen du darfstihr dürft er, sie, es darfsie dürfen

9 dürfen (smět) Příklad: Ich darf ins Kino gehen. Wir dürfen abends fernsehen.

10 mögen (mít rád, chtít) SingularPlural ich magwir mögen du magstihr mögt er, sie, es magsie mögen

11 mögen (mít rád, chtít) Příklad: Ich mag spielen. Wir mögen turnen.

12 sollen (mít povinnost) SingularPlural ich sollwir sollen du sollstihr sollt er, sie, es sollsie sollen

13 sollen (mít povinnost) Příklad: Ich soll Aufgaben machen. Wir sollen zu Hause aufräumen.

14 können (umět, moci) SingularPlural ich kannwir können du kannstihr könnt er, sie, es kannsie können

15 können (umět, moci) Příklad: Du kannst gut schwimmen. Wir können schön singen.

16 wollen (chtít) SingularPlural ich willwir wollen du willstihr wollt er, sie, es willsie wollen

17 wollen (chtít) Příklad: Er will englisch lernen. Wir wollen nach Hause gehen.

18 wissen (vědět) stejně jako způsobová slovesa se časuje i sloveso wissen SingularPlural ich weiβwir wissen du weiβtihr wisst er, sie, es weiβ sie wissen

19 wissen (vědět) Příklad: Ich weiβ nichts. Wir wissen alles.

20 Ověřování znalostí Doplň správný tvar způsobového slovesa a slovesa wissen: Ich (müssen) in die Schule gehen. Er (sollen) zu Hause helfen. Petra (mögen) nicht Gulasch. Du (dürfen) nicht rauchen. Wir (können) heute fernsehen. (Wollen) ihr nach Prag fahren? Der Vater (wissen) alles.

21 Ověřování znalostí – správné řešení Doplň správný tvar způsobového slovesa a slovesa wissen: Ich muss in die Schule gehen. Er soll zu Hause helfen. Sie mag nicht Gulasch. Du darfst nicht rauchen. Wir können heute fernsehen. Wollt ihr nach Prag fahren? Der Vater weiβ alles.

22 Zdroje: - vlastní zdroje - Klipart Microsoft PowerPoint

23 Děkuji za pozornost a přeji mnoho úspěchů při studiu! Mgr. Antonie Volfová


Stáhnout ppt "Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2887 Název projektu: „Učíme lépe a moderněji“"

Podobné prezentace


Reklamy Google