Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2887 Název projektu: „Učíme lépe a moderněji“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2887 Název projektu: „Učíme lépe a moderněji“"— Transkript prezentace:

1

2 Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2887 Název projektu: „Učíme lépe a moderněji“ OP VK 1.4 Výukový materiál Název DUMu: VY_22_INOVACE_11_2_PIŠKVORKY - časování nepravidelných sloves a sloves s odluč.předponou Číslo skupiny: 1 Autor: Mgr. Miroslava Plocková Vzdělávací oblast/Předmět/Téma: Jazyk a jazyková komunikace / Německý jazyk / Procvičování časování nepravidelných sloves a sloves s odluč.předponou Druh učebního materiálu: PREZENTACE– testování znalostí Metodický list:ne Anotace: Pomocí zábavné hry PIŠKVORKY zopakování časování nepravidelných sloves a sloves s odlučitelnou předponou v přít.čase. Hra: žáky rozdělte na dvě skupiny, jedna skupina má červené křížky a druhá modrá kolečka. Žák si vybere políčko, kliknutím na něj se otevře otázka, kliknutím na odpověď se zobrazí odpověď, kliknutím na šipku vpravo dole se vrátíte na hrací pole, kde se zobrazí červený křížek. Pokud otázku vědělo modré družstvo, klikněte ještě jednou na políčko a objeví se modré kolečko. Pokud nevěděl otázku nikdo, klikněte ještě jednou a políčko zmizí. Vítězí družstvo, které nahraje nejvíce piškvorek (tři až pět políček vedle sebe, nebo úhlopříčně). Ověřeno ve třídě: IX.A Datum ověření: 19.9.2012 Prohlášení: Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebníma fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Prohlašuji dále, že výše uvedený materiál jsem ověřil(a) ve výuce a provedl(a) o tom zápis do TK. Dávám souhlas, aby moje dílo bylo dáno k dispozici veřejnosti k účelům volného užití (§30 odst. 1 zákona 121/2000 Sb.), tj. že k uvedeným účelům může být kýmkoliv zveřejňováno, používáno, upravováno a uchováváno. Datum: 19.9.2012 Podpis:

3 000 0 00 0000 0 0 000 0 0 0 00 0 0 000 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00000000XXXXXXXX XX X XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX A1A2A3A4A5A6A7A8 B1B2B3B4B5B6B7B8 C1C2C3C4C5C6C7C8 D1D2D3D4D5D6D7D8 E1E2E3E4E5E6E7E8 F1F2F3F4F5F6F7F8 PIŠKVORKY

4 ich - sein ODPOV ĚĎ zp ě t ich bin

5 wir - haben ODPOV ĚĎ zp ě t wir haben

6 ihr - fahren ODPOV ĚĎ zp ě t ihr fahrt

7 du - lesen ODPOV ĚĎ zp ě t du liest

8 er - essen ODPOV ĚĎ zp ě t er isst

9 Sie – Rad fahren ODPOV ĚĎ zp ě t Sie fahren Rad

10 sie - helfen ODPOV ĚĎ zp ě t sie hilft

11 es - laufen ODPOV ĚĎ zp ě t es l äuft

12 ihr - aufmachen ODPOV ĚĎ zp ě t ihr macht auf

13 du – Ski laufen ODPOV ĚĎ zp ě t du l äufst Ski

14 ich – Eis laufen ODPOV ĚĎ zp ě t ich laufe Eis

15 sie – Ski fahren ODPOV ĚĎ zp ě t sie fährt Ski

16 Sie - sprechen ODPOV ĚĎ zp ě t Sie sprechen

17 wir - aufräumen ODPOV ĚĎ zp ě t wir räumen auf

18 du - geben ODPOV ĚĎ zp ě t du gibst

19 er - haben ODPOV ĚĎ zp ě t er hat

20 ihr - einkaufen ODPOV ĚĎ zp ě t ihr kauft ein

21 es - zumachen ODPOV ĚĎ zp ě t es macht zu

22 er – sein ODPOV ĚĎ zp ě t er ist

23 du - müssen ODPOV ĚĎ zp ě t du musst

24 ich dürfen ODPOV ĚĎ zp ě t ich darf

25 sie (oni) - anrufen ODPOV ĚĎ zp ě t sie rufen an

26 sie - können ODPOV ĚĎ zp ě t sie kann

27 du - sein ODPOV ĚĎ zp ě t du bist

28 ich - abwaschen ODPOV ĚĎ zp ě t ich wasche ab

29 wir - mitkommen ODPOV ĚĎ zp ě t wir kommen mit

30 ich - fernsehen ODPOV ĚĎ zp ě t ich sehe fern

31 sie (oni) - sein ODPOV ĚĎ zp ě t sie sind

32 es - sprechen ODPOV ĚĎ zp ě t es spricht

33 wir – Ski laufen ODPOV ĚĎ zp ě t wir laufen Ski

34 du - helfen ODPOV ĚĎ zp ě t du hilfst

35 ihr - lesen ODPOV ĚĎ zp ě t ihr lest

36 Sie - essen ODPOV ĚĎ zp ě t Sie essen

37 sie - fahren ODPOV ĚĎ zp ě t sie f ährt

38 er - dürfen ODPOV ĚĎ zp ě t er darf

39 wir - laufen ODPOV ĚĎ zp ě t wir laufen

40 sie (oni) - müssen ODPOV ĚĎ zp ě t sie m üssen

41 ich - können ODPOV ĚĎ zp ě t ich kann

42 es - fernsehen ODPOV ĚĎ zp ě t es sieht fern

43 er - abwaschen ODPOV ĚĎ zp ě t er w äscht ab

44 du - aufräumen ODPOV ĚĎ zp ě t du r äumst auf

45 sie – Rad fahren ODPOV ĚĎ zp ě t sie f ährt Rad

46 Sie - haben ODPOV ĚĎ zp ě t Sie haben

47 ihr - sein ODPOV ĚĎ zp ě t ihr seid

48 es – Eis laufen ODPOV ĚĎ zp ě t es l äuft Eis

49 du - dürfen ODPOV ĚĎ zp ě t du darfst

50 er - mitkommen ODPOV ĚĎ zp ě t er kommt mit

51 ich - einkaufen ODPOV ĚĎ zp ě t ich kaufe ein

52 wir - aufräumen ODPOV ĚĎ zp ě t wir r äumen auf

53  Vlastní archiv autorky.


Stáhnout ppt "Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2887 Název projektu: „Učíme lépe a moderněji“"

Podobné prezentace


Reklamy Google