Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2887 Název projektu: „Učíme lépe a moderněji“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2887 Název projektu: „Učíme lépe a moderněji“"— Transkript prezentace:

1 Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2887 Název projektu: „Učíme lépe a moderněji“ OP VK 1.4 Výukový materiál Název DUMu: VY_22_INOVACE_33_7_Vyjadřování přání pomocí slovesa mögen Číslo skupiny: 3 Autor: Mgr. Antonie Volfová Vzdělávací oblast/Předmět/Téma: Jazyk a jazyková komunikace / Německý jazyk / Slovesa Druh učebního materiálu: Prezentace Metodický list:ne Anotace: Seznámení žáků s pořádkem slov ve větě jednoduché – ve větě oznamovací, přímý pořádek slov, nepřímý pořádek slov, procvičování Ověřeno ve třídě:8. A Datum ověření:19.11.2012 Prohlášení: Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebníma fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Prohlašuji dále, že výše uvedený materiál jsem ověřil(a) ve výuce a provedl(a) o tom zápis do TK. Dávám souhlas, aby moje dílo bylo dáno k dispozici veřejnosti k účelům volného užití (§30 odst. 1 zákona 121/2000 Sb.), tj. že k uvedeným účelům může být kýmkoliv zveřejňováno, používáno, upravováno a uchováváno. Datum: 19.11.2012 Podpis:

2 Vyjadřování přání pomocí slovesa mögen

3 Způsobové sloveso (Modalverb) mögen Přítomný čas ich mag*wir mögen du magstihr mögt er mag*sie mögen *Pozn.: 1. a 3. os. č. j. je vždy stejná!

4 Způsobové sloveso (Modalverb) mögen Přítomný čas Vyjadřuje pravděpodobnost, domněnku. Frage: Kommt er heute?Přijde dnes? Antwort: Das mag sein.Možná.

5 Způsobové sloveso (Modalverb) mögen Přítomný čas Vyjadřuje svolení. Příklad: Sie mag das ruhig sein.Může to klidně udělat.

6 Způsobové sloveso (Modalverb) mögen Přítomný čas Vyjadřuje v překladu slova chtít, mít rád (mít sklon k něčemu). Příklad: Ich mag Schnitzel.Mám rád řízek. Er mag nicht schreiben. Nechce se mu psát.

7 Způsobové sloveso (Modalverb) mögen Podmiňovací způsob ich möchte*wir möchten du möchtestihr möchtet er möchte*sie möchten *Pozn.: 1. a 3. os. č. j. je vždy stejná!

8 Způsobové sloveso (Modalverb) mögen Podmiňovací způsob Vyjadřuje přání. Příklady: Ich möchte gern ins Kino gehen. Rád bych šel do kina. Er möchte in der Schule langsam schreiben. Ve škole by chtěl psát pomalu.

9 Způsobové sloveso (Modalverb) mögen Procvičování slovesa mögen (přítomný čas) Doplň do vět správný tvar slovesa: Ich ……………. nicht Gulasch. Er ………………. Mathe. Wir ………………… Schule. Das ……………….. sein.

10 Způsobové sloveso (Modalverb) mögen Procvičování slovesa mögen (přítomný čas) Správné řešení: Ich mag nicht Gulasch. Er mag Mathe. Wir mögen Schule. Das mag sein.

11 Způsobové sloveso (Modalverb) mögen Procvičování slovesa mögen (podmiňovací způsob) Doplň do vět správný tvar slovesa: Ich ……………. etwas fragen. Er ………………. zu Hause bleiben. Sie ……… einen PC zum Weihnachten bekommen. Kinder ……………….. Fuβball spielen.

12 Způsobové sloveso (Modalverb) mögen Procvičování slovesa mögen (podmiňovací způsob) Správné řešení: Ich möchte etwas fragen. Er möchte zu Hause bleiben. Sie möchte einen PC zum Weihnachten bekommen. Kinder möchten Fuβball spielen.

13 Zdroje: - vlastní zdroje - Klipart Microsoft PowerPoint

14 Děkuji za pozornost a přeji mnoho úspěchů při studiu! Mgr. Antonie Volfová


Stáhnout ppt "Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2887 Název projektu: „Učíme lépe a moderněji“"

Podobné prezentace


Reklamy Google