Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název SŠ:SOU Uherský Brod Autor:Mgr. Dana Zajíčková Název prezentace (DUMu)Základní větné členy: PODMĚT a PŘÍSUDEK Tematická oblast:Česky jazyk a literatura.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název SŠ:SOU Uherský Brod Autor:Mgr. Dana Zajíčková Název prezentace (DUMu)Základní větné členy: PODMĚT a PŘÍSUDEK Tematická oblast:Česky jazyk a literatura."— Transkript prezentace:

1 Název SŠ:SOU Uherský Brod Autor:Mgr. Dana Zajíčková Název prezentace (DUMu)Základní větné členy: PODMĚT a PŘÍSUDEK Tematická oblast:Česky jazyk a literatura pro 3. ročník oboru Tesař RočníkIII. ročník Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0369 Datum vzniku: září 2013 Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak, jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR

2 Anotace Cílem vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK je rozvíjet komunikační kompetence žáků a naučit je užívat jazyk jako prostředek k dorozumívání a myšlení, k přijímání, sdělování a výměně informací. Cílem této prezentace je seznámit žáky se stavbou českých výpovědí, vést je k tomu, aby se zamýšleli nad jejich formální a významovou stránkou, aby pochopili jejich strukturu, osvojili si větná schémata, syntagmatická pravidla i zákonitosti výstavby textu a naučili se získané znalosti užívat ve své komunikaci. Tématem této prezentace jsou podmět a přísudek.

3 Základní větné členy PODMĚT a PŘÍSUDEK

4 Podmět Větný člen, o kterém přísudek něco vypovídá. Ptáme se otázkou 1. pádu kdo, co. Vyjadřujeme jím konatele děje nebo nositele děje či vlastnosti.

5 Podmět bývá vyjádřen Podstatným jménem: Slunce vychází. Zájmenem: On tam nepřišel. Přídavným jménem: Hloupý všemu věří. Číslovkou: Dva znamenají víc než jeden. Infinitivem slovesa: Učit se ho příliš nebavilo. Příslovcem: Každé proč má své proto. Citoslovcem: Z kůlny se ozývalo žalostné mňau. Vedlejší větou podmětnou: Kdo se proviní, bude potrestán. Nevyjádřený: Přijdeme k vám zítra. (my)

6 Podmět Holý: David šel na diskotéku. Rozvitý: Náš David šel na diskotéku. Několikanásobný: David a Jakub šli na diskotéku. Podmět všeobecný: „člověk, lidé, někdo“ - ve tvaru 3. os. mn. č. Psali to v novinách. - ve tvaru 1. nebo 2. osoby (frazémy, poučky): Jak si usteleš, tak si lehneš. V českém pravopise rozlišujeme měkké i a tvrdé y.

7 Kontrolní cvičení I. Určete, v kterých větách jde o podmět nevyjádřený a v kterých jde o podmět všeobecný: V uzenářství mají výborné párky. S poctivostí nejdál dojdeš. Večer dávají Rusalku. Měli nás pozvat.

8 Řešení I. Určete, v kterých větách jde o podmět nevyjádřený a v kterých jde o podmět všeobecný: V uzenářství mají výborné párky. S poctivostí nejdál dojdeš. Večer dávají Rusalku. Měli nás pozvat.

9 Přísudek Přísudek slovesný: vyjádřený určitým tvarem slovesa s plným významem. (Chlapci zpívali.) Přísudek jmenný se sponou: vyjádřen podstatným nebo přídavným jménem a tvarem sponového slovesa být, bývat, stát se, stávat se: Zbyněk je řidičem. Zdeněk se stal velitelem hasičů. Nebuď smutný. Přísudek jmenný beze spony: (v příslovích, nadpisech apod.) Oko do duše okno.

10 Přísudek slovesný složený Je vyjádřen spojením dvou sloves: A)Způsobová slovesa moci, smět, musit, mít (mít povinnost), chtít + infinitiv slovesa významového: Nemůže přijít. Chtěl byste je navštívit? B)Fázová slovesa začít, začínat, přestat, přestávat + infinitiv slovesa významového: Začni se už učit. Petr přestal kouřit.

11 Kontrolní cvičení II. Určete přísudky ve větách: Obloha byla jako vymetená. Praha – hlava království. Přestávalo nás to bavit. Blesk uhodil do dubu.

12 Řešení II. Obloha byla jako vymetená. (přísudek jmenný se sponou) Praha – hlava království. (přísudek jmenný beze spony) Přestávalo nás to bavit. (přísudek slovesný složený) Blesk uhodil do dubu. (přísudek slovesný)

13 Seznam zdrojů ČECHOVÁ, Marie. Český jazyk pro 3. ročník středních škol. 2. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2007, 208 s. ISBN 80-7235-190-7. STYBLÍK, Vlastimil a Marie ČECHOVÁ. Stručná mluvnice česká: mluvnická a slohová cvičení. 8. vyd., (ve Fortuně 3., přeprac.). Praha: Fortuna, 2007, 215 s. ISBN 978-807-1689-560.


Stáhnout ppt "Název SŠ:SOU Uherský Brod Autor:Mgr. Dana Zajíčková Název prezentace (DUMu)Základní větné členy: PODMĚT a PŘÍSUDEK Tematická oblast:Česky jazyk a literatura."

Podobné prezentace


Reklamy Google