Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název SŠ: SOU Uherský Brod Autor: Mgr. Dana Zajíčková Název prezentace (DUMu): Antická literatura: ŘECKÁ LITERATURA Tematická oblast: Český jazyk a literatura.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název SŠ: SOU Uherský Brod Autor: Mgr. Dana Zajíčková Název prezentace (DUMu): Antická literatura: ŘECKÁ LITERATURA Tematická oblast: Český jazyk a literatura."— Transkript prezentace:

1 Název SŠ: SOU Uherský Brod Autor: Mgr. Dana Zajíčková Název prezentace (DUMu): Antická literatura: ŘECKÁ LITERATURA Tematická oblast: Český jazyk a literatura pro I. ročník oboru Krajinář Ročník1. ročník Číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0369 Datum vzniku:říjen 2012 Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak, jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR.

2 ANOTACE Estetické vzdělávání významně přispívá ke kultivaci člověka, vychovává žáky ke kultivovanému jazykovému projevu a podílí se na rozvoji jejich duchovního života. Záměrem této sady výukových materiálů s názvem: Český jazyk a literatura pro I. ročník oboru KRAJINÁŘ je utvářet kladný vztah k materiálním a duchovním hodnotám, prohloubit a kultivovat jazykový projev žáků. Žáci získají přehled o hlavních jevech a pilířích v české a světové literatuře od počátku starověku do poloviny 19. století. Jednotlivé DUMy (prezentace) v této sadě reflektují tematické oblasti, které jsou probírány v 1. ročníku v předmětu český jazyk a literatura na SOU Uherský Brod. Tato prezentace se věnuje starověké řecké literatuře.

3 ANTICKÁ LITERATURA ŘECKÁ LITERATURA

4 Periodizace řecké literatury archaické období /od nejstarších dob do 6. století př. n. l./ attické období /5.-4. století př. n. l./ helenistické období /4. století př. n. l.-1. století n. l./

5 Řecká a fénická kolonizace

6 Archaické období: epika Epos je rozsáhlá báseň, vyprávějící zpravidla pověsti o významných událostech z historie národa nebo o slavných činech národních hrdinů. Původně se předávaly ústně, později písemně. Nejznámějšími eposy tohoto období jsou Ilias a Odyssea / 8. st. př. n. l./. Jejich autorem je Homér, pravděpodobně slepý věštec, o jehož životě kolovalo mnoho pověr. Námět obou básní pochází z okruhu pověstí o trojské válce.

7 Homér Výjev z Iliady – Achilles obvazuje Patrokla

8 Archaické období: epika Bajky - krátká vyprávění, v nichž zvířata nebo věci jednají jako lidé. V jejich příhodách se obvykle zesměšňovaly vlastnosti lidí a mezilidské vztahy. Mohly být psány prózou nebo veršem. Často obsahovaly sociální kritiku, v závěru bajky zaznívá poučení. Nejznámějším autorem bajek byl Ezop.

9 Ezop – obraz Diego_Velasquez

10 Archaické období: lyrika Elegie - píseň s doprovodem píšťaly, skladby vážného obsahu, ale nemusely to být vždy žalozpěvy/. Monodická lyrika - určená pro sólový zpěv za doprovodu lyry - milostné písně (básnířka Sapfó a básník Anakreón). Ódy - básně původně určené ke zpěvu, psané slavnostním tónem, oslavující nějakou osobnost, událost nebo vlastnost (básník Pindaros).

11 SapfóAnakreón

12 Pindaros

13 Attické období: drama Divadlo mělo zpočátku funkci náboženskou, později zábavnou. Hrálo se v amfiteátrech. Směli hrát pouze tři herci (muži, hráli i ženské role) používali masek. Významnou roli hrál chór - patnácti až dvacetičlenný sbor, který zasahoval do děje, komentoval události. Rozvíjely se tragédie a komedie.

14 Znaky antické tragédie čerpá téma z mytologie hrdinové jsou odvážní a stateční, nebo krutí a samolibí většinou se zde odehrává konflikt se silnějšími /osudem, bohy, zákonem/ končí tragicky jednota času, děje a místa děj se nečlení na dějství spojení mluveného slova, zpěvu, tance forma: veršovaná

15 Představitelé řecké tragédie Aischylos /525 - 456 př.n.l./ - tragédie Oresteia Sofoklés / asi 496 - 406 př.n.l./ - tragédie Král Oidipus tragédie Antigona Euripidés /asi 485 - 460 - 406 př.n.l./ - tragédie Médeia

16 Řecké divadlo AischylosSofoklésEuripidés

17 Znaky antické komedie: komika zesměšňuje jevy života šťastný konec útočí na politické poměry, soudobou morálku založena na dialogu Aristofanes / asi 446 - 385 př.n.l./ komedie Žáby

18 Řecké divadlo Aristofanes

19 Attické období: historická próza „ otec historie“ Herodotos /asi 485- 425/ Thukydidés /asi 455 – 396/

20 HerodotosThukydidés

21 Thukididés – Dějiny peloponéské války

22 Attické období: řečnictví Demosténes /384 -322 př.n.l. / - nejvýznamnější antický řečník, proslavil se především tzv. filipikami /řeči proti králi Filipu II. Makedonskému /

23 Demosténes

24 Attické období: filozofie Sokrates Platón - Ústava Aristoteles - Poetika

25 Sokratés – obraz Jacques-Louis David, The Death of Socrates

26 Platón – obraz Rafael Santi

27 Aristoteles Aristoteles – obraz Rafael Santi

28 Helenistické období Řecká literatura se rozšiřuje na území Egypta, Přední Asie a Indie. Centrem říše se stává Alexandrie v Egyptě, kde je založena obrovská knihovna.

29 Alexandrie - Pompeiův sloup s Haremhebovou sfingou

30 Kontrolní otázky V kterém období antické řecké literatury se zrodilo drama? Která válka se stala inspirací pro antickou řeckou literaturu? Které literární žánry v tomto období vznikly? Kdo napsal Poetiku?

31 Seznam obrázků: MOUNTAIN. Wikimedia Commons [online]. [cit. 2.9.2012]. Dostupný na WWW:. MICSHA. Wikimedia Commons [online]. [cit. 2.9.2012]. Dostupný na WWW:. YONIDEBEST. Wikimedia Commons [online]. [cit. 2.9.2012]. Dostupný na WWW:. BIBI SAINT-POL. Wikimedia Commons [online]. [cit. 2.9.2012]. Dostupný na WWW:. LUESTLING. Wikimedia Commons [online]. [cit. 2.9.2012]. Dostupný na WWW:.

32 JASTROW. Wikimedia Commons [online]. [cit. 2.9.2012]. Dostupný na WWW:. STING. Wikimedia Commons [online]. [cit. 2.9.2012]. Dostupný na WWW:. CTAC. Wikimedia Commons [online]. [cit. 2.9.2012]. Dostupný na WWW:. ANDREASPRAEFCKE. Wikimedia Commons [online]. [cit. 2.9.2012]. Dostupný na WWW:. QUIBIK. Wikimedia Commons [online]. [cit. 2.9.2012]. Dostupný na WWW:.

33 JASTROW. Wikimedia Commons [online]. [cit. 2.9.2012]. Dostupný na WWW:. ROTATEBOT. Wikimedia Commons [online]. [cit. 2.9.2012]. Dostupný na WWW:. MYKENIK. Wikimedia Commons [online]. [cit. 2.9.2012]. Dostupný na WWW:. TAGISHSIMON. Wikimedia Commons [online]. [cit. 2.9.2012]. Dostupný na WWW:. MARSYAS. Wikimedia Commons [online]. [cit. 2.9.2012]. Dostupný na WWW:. CAPTMONDO. Wikimedia Commons [online]. [cit. 2.9.2012]. Dostupný na WWW:.

34 VERCINGETORIX. Wikimedia Commons [online]. [cit. 2.9.2012]. Dostupný na WWW:. ALEXIKOUA. Wikimedia Commons [online]. [cit. 2.9.2012]. Dostupný na WWW:. JASTROW. Wikimedia Commons [online]. [cit. 2.9.2012]. Dostupný na WWW:. SRIDHAR1000. Wikimedia Commons [online]. [cit. 2.9.2012]. Dostupný na WWW:. VAN VLIET, Maarten. Wikimedia Commons [online]. [cit. 2.9.2012]. Dostupný na WWW:. BUG, Hans. Wikimedia Commons [online]. [cit. 2.9.2012]. Dostupný na WWW:.

35 STING. Wikimedia Commons [online]. [cit. 2.9.2012]. Dostupný na WWW:. DENCEY. Wikimedia Commons [online]. [cit. 2.9.2012]. Dostupný na WWW:. LEOBOUDV. Wikimedia Commons [online]. [cit. 2.9.2012]. Dostupný na WWW:.

36 Seznam literatury: MARTINKOVÁ, Věra. Čítanka 1 s literárními výklady: pro učební obory : 1. ročník. 1. vyd. v nakl. Fraus, (Celkově 2.). Plzeň: Fraus, 2009, 335 s. Edice českého jazyka a literatury (Tripolia), sv. 26. ISBN 978-80-7238-910-0. SOUKAL, Josef. Přehled dějin literatury: pro střední školy. 1. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2006. ISBN 80-723-5316-0.


Stáhnout ppt "Název SŠ: SOU Uherský Brod Autor: Mgr. Dana Zajíčková Název prezentace (DUMu): Antická literatura: ŘECKÁ LITERATURA Tematická oblast: Český jazyk a literatura."

Podobné prezentace


Reklamy Google