Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název SŠ: SOU Uherský Brod Autor: Mgr. Dana Zajíčková Název prezentace (DUMu): Antická literatura: Římská literatura Tematická oblast: Český jazyk a literatura.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název SŠ: SOU Uherský Brod Autor: Mgr. Dana Zajíčková Název prezentace (DUMu): Antická literatura: Římská literatura Tematická oblast: Český jazyk a literatura."— Transkript prezentace:

1 Název SŠ: SOU Uherský Brod Autor: Mgr. Dana Zajíčková Název prezentace (DUMu): Antická literatura: Římská literatura Tematická oblast: Český jazyk a literatura pro I. ročník oboru Krajinář Ročník:1. ročník Číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0369 Datum vzniku:říjen 2012 Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak, jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR.

2 ANOTACE Estetické vzdělávání významně přispívá ke kultivaci člověka, vychovává žáky ke kultivovanému jazykovému projevu a podílí se na rozvoji jejich duchovního života. Záměrem této sady výukových materiálů s názvem: Český jazyk a literatura pro I. ročník oboru Krajinář je utvářet kladný vztah k materiálním a duchovním hodnotám, prohloubit a kultivovat jazykový projev žáků. Žáci získají přehled o hlavních jevech a pilířích v české a světové literatuře od počátku starověku do poloviny 19. století. Jednotlivé DUMy (prezentace) v této sadě reflektují tematické oblasti, které jsou probírány v 1. ročníku v předmětu český jazyk a literatura na SOU Uherský Brod. Tato prezentace se věnuje starověké římské literatuře.

3 Římská literatura

4 Periodizace římské literatury: období archaické (3. - 1. stol. př. n. l.) klasické období (ZLATÝ VĚK ŘÍMSKÉ LITERATURY)–1. stol. př. n. l.-14 n. l.) a)období Ciceronovo (do 30. př. n. l.) b) tzv. zlatý věk (30. př. n. l.-14 n. l.) postklasické období (STŘÍBRNÝ VĚK) - 14 n. l. - poč. 2. stol. n. l.

5 Období archaické Římané navázali na řeckou literaturu, vědu, filozofii, mytologii. Římané od Řeků převzali již existující literární druhy a žánry (lyriku, epos, drama). Řecká literatura překládána do latiny (tím se Evropa seznámila s řeckou literaturou). Drama: Plautus – komedie: Komedie o hrnci Lišák Pseudolus

6 Titus Maccius Plautus

7 Období klasické: období Ciceronovo Cicero významný řečník jeho vybroušený styl se stal vzorem latiny je mu připisován spis Řečník (shrnující teorii řečnictví)

8 Zlaté období římské literatury Vláda prvního římského císaře Oktaviana Augusta /63-14 př. n. l./. Literárním mluvčím Augustových snah o obrodu římského impéria se stal básník: Vergilius - svými současníky byl pokládán za nejlepšího římského básníka: epos Aeneis [énejs]. Ovidius – Umění milovat, Proměny

9 Publius Vergilius Maro

10 Publius Ovidius Naso

11 Postklasické období (tzv. stříbrný věk) Augustovi následníci nastolili v Římě krvavou tyranii, řada lidí byla postižena represemi, v literatuře sílí pesimismus, rozvíjí se satira. Seneca [seneka] Petronius - román Satiricon Petronius je hrdinou románu Henryka Sienkiewicze -Quo Vadis? (líčící osudy prvních křesťanů).

12 Petronius

13 Antická vzdělanost se uzavírá r. 476 zánikem západořímské říše. Evropský středověk převzal latinu jako literární jazyk.

14 Kontrolní otázky Jak ovlivnila antická řecká literaturu římskou literaturu? Které období je považováno za zlatý věk římské literatury? Koho můžeme považovat za největší římské básníky? Kdy se uzavírá antická vzdělanost?

15 Seznam obrázků: JOHANSSON, Hans E C. Wikimedia Commons [online]. [cit. 2.9.2012]. Dostupný na WWW:. YUMA, Larry. Wikipedia [online]. [cit. 2.9.2012]. Dostupný na WWW:. BACH PEDERSEN, Gunnar. Wikipedie [online]. [cit. 2.9.2012]. Dostupný na WWW:. MATTES. Wikipedia [online]. [cit. 2.9.2012]. Dostupný na WWW:. GABOR. Wikimedia Commons [online]. [cit. 2.9.2012]. Dostupný na WWW:. BODART. GoogleBooks [online]. [cit. 2.9.2012]. Dostupný na WWW:. TOKLE. Wikimedia Commons [online]. [cit. 2.9.2012]. Dostupný na WWW:.

16 Seznam literatury MARTINKOVÁ, Věra. Čítanka 1 s literárními výklady: pro učební obory : 1. ročník. 1. vyd. v nakl. Fraus, (Celkově 2.). Plzeň: Fraus, 2009, 335 s. Edice českého jazyka a literatury (Tripolia), sv. 26. ISBN 978-80-7238-910-0. SOUKAL, Josef. Přehled dějin literatury: pro střední školy. 1. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2006. ISBN 80-723-5316-0. ŠUBRT, Jiří. Římská literatura. Vyd. 1. Praha: Oikoymenh, 2005, 502 s. Sborníky, slovníky, učební texty, sv. 26. ISBN 80-729-8095-5.


Stáhnout ppt "Název SŠ: SOU Uherský Brod Autor: Mgr. Dana Zajíčková Název prezentace (DUMu): Antická literatura: Římská literatura Tematická oblast: Český jazyk a literatura."

Podobné prezentace


Reklamy Google