Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název SŠ: SOU Uherský Brod Autor: Mgr. Dana Zajíčková Název prezentace (DUMu): České baroko: Oficiální katolická literatura Tematická oblast: Český jazyk.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název SŠ: SOU Uherský Brod Autor: Mgr. Dana Zajíčková Název prezentace (DUMu): České baroko: Oficiální katolická literatura Tematická oblast: Český jazyk."— Transkript prezentace:

1 Název SŠ: SOU Uherský Brod Autor: Mgr. Dana Zajíčková Název prezentace (DUMu): České baroko: Oficiální katolická literatura Tematická oblast: Český jazyk a literatura Ročník: I. ročník Číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0369 Datum vzniku:únor 2013 Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak, jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR.

2 ANOTACE Estetické vzdělávání významně přispívá ke kultivaci člověka, vychovává žáky ke kultivovanému jazykovému projevu a podílí se na rozvoji jejich duchovního života. Záměrem této sady výukových materiálů s názvem: Český jazyk pro I. ročník oboru KRAJINÁŘ je utvářet kladný vztah k materiálním a duchovním hodnotám, prohloubit a kultivovat jazykový projev žáků. Žáci získají přehled o hlavních jevech a pilířích v české a světové literatuře od počátku starověku do poloviny 19. století. Jednotlivé DUMy (prezentace) v této sadě reflektují tematické oblasti, které jsou probírány v předmětu Český jazyk a literatura na SOU Uherský Brod. Tato prezentace se věnuje české barokní literatuře: oficiální katolické.

3 České baroko Oficiální katolická literatura

4 1620 – 1770 ovlivněno bitvou na Bílé hoře 1620 (česká protestantská šlechta, král Fridrich Falcký vs. česká katolická šlechta, katolická liga - vyhráli katolíci), po níž byli protestanti pronásledováni - odchod vzdělanců, evangelické šlechty a měšťanstva poznamenáno válkou, nadvládou Habsburků, násilnou rekatolizací nedůvěra v rozum, absolutizace víry, vysvobozením z pozemských strastí je Bůh nositeli vzdělanosti a kultury se stali jezuité (tzn. církevní řád zaměřený na výchovu mládeže a badatelskou činnost, v Čechách od 1556, svou kazatelskou a pedagogickou činností posilovali katolicismus, byla jim svěřena cenzura knih, rekatolizace) Antonín Koniáš - jezuita proslulý pálením zejména českých protestantských knih; psal i české gramatiky Klíč kacířské bludy k rozeznání otvírající – seznam zakázaných knih

5 Literatura se dělí: 1.exulantská literatura (psaná z protihabsburských a protikatolických pozic) 2. oficiální domácí literatura – katolická 3. neoficiální literatura (lidová, protestantské stanovisko)

6 Poezie a/ duchovní Adam Michna z Otradovic - Česká mariánská muzika Bedřich Bridel: jezuita, psal česky, řídil tiskárnu v Klementinu - Co Bůh? Člověk? v metaforách klade do protikladu božskou dokonalost a lidskou nicotu, hnus, špínu (typické pro celé baroko) Felix Kadlinský - Zdoroslavíček –opěvuje Boha pomocí přírody

7 Poezie b/ světská Václav Jan Rosa jazykový purista Discursus Lypirona – rozsáhlá milostná báseň

8 Drama vznikalo velké množství anonymních her: Hra o sv. Dorotě, Komedie o turecký vojně Bohuslav Balbín - jezuita, hlavně teoretik divadla, psal výhradně latinsky Václav František Kocmánek interludia (= kratičký dramatický útvar, ve kterém Kocmánek parodoval tehdejší venkovany; plné frašky, satiry, parodie, vulgarismů) Lamentace venkovanů

9 Bohuslav Balbín – barokní portrét ze Zlatokorunské klášterní školy

10 H ISTORIOGRAFICKÁ TVORBA Bohuslav Balbín Rozmanitosti z historie království českého: encyklopedické dílo shromažďuje rozsáhlý vlastivědný materiál

11 F ILOLOGICKÁ TVORBA puristická = snaha očistit jazyk, tvořili nová slova skládáním (čistonosoplena), nedocenili lepší způsob odvozování Václav Jan Rosa - Čechořečnost aneb mluvnice jazyka českého

12 O BRANNÁ TVORBA Bohuslav Balbín - Rozprava na obranu jazyka slovanského, zvláště českého

13 L IDOVÁ SLOVESNOST písmáci (= vzdělanější lidé na venkově, venkovští učitelé, ovčáci, rychtáři; psali své paměti, pověsti, lidové písně) František Jan Vavák - Paměti

14 Kontrolní otázky Jak se projevovala rekatolizace? Jak se jmenoval jezuita, který proslul pálením zejména českých protestantských knih? Kdo to byl purista? Kdo napsal Rozpravu na obranu jazyka slovanského, zvláště českého?

15 Seznam obrázků PRAGENSIS, Ioannes. Wikimedia Commons [online]. [cit. 10.2.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Michna_Ceska_maryanska_muzyka.jpg SANDIK. Wikimedia Commons [online]. [cit. 10.2.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Balb%C3%ADn.jpg

16 Seznam zdrojů Česká literatura od počátků k dnešku. 1. vyd. Praha: Lidové noviny, 1998, 1048 s. ISBN 80- 710-6308-8. NEZKUSIL, Vladimír. Česká a světová literatura pro 1. ročník středních škol: nejstarší literární památky : počátky českého národního obrození. 2. vyd. Praha: Fortuna, 2002, 149 s. ISBN 80-716-8653-0.


Stáhnout ppt "Název SŠ: SOU Uherský Brod Autor: Mgr. Dana Zajíčková Název prezentace (DUMu): České baroko: Oficiální katolická literatura Tematická oblast: Český jazyk."

Podobné prezentace


Reklamy Google