Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Workshop Ministerstva vnitra Centralizovaný nákup softwarových produktů VMware Olomouc 21. března 2016 Praha 22. března 2016 Praha 23. března 2016 Praha.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Workshop Ministerstva vnitra Centralizovaný nákup softwarových produktů VMware Olomouc 21. března 2016 Praha 22. března 2016 Praha 23. března 2016 Praha."— Transkript prezentace:

1 Workshop Ministerstva vnitra Centralizovaný nákup softwarových produktů VMware Olomouc 21. března 2016 Praha 22. března 2016 Praha 23. března 2016 Praha 24. března 2016

2 Workshop se zadavateli Centrální nákup softwarových produktů VMware slide 2 Program workshopu  Dopolední program 09.00 – 11.00 hod. Úvodní slovo MVČR a Generálního ředitele Vmware pro Čechy a Slovensko MVČR – představení rámcové smlouvy, principů fungování minitenderů, nakupního portálu  Přestávka 11.00 – 11.30  Odpolední program 11.30 – 14.00 VMware – základní portfolio VMware, hlavní moderní směry virtualizace

3 Workshop se zadavateli Centrální nákup softwarových produktů VMware slide 3 Úvodní slovo Ministerstvo vnitra Ivo Rosypal, centralizované nákupy ICT pro Českou republiku VMware Czech & Slovak republic Vladimír Střálka, generální ředitel VMware Czech & Slovak republic

4 Nové výzvy pro veřejný sektor Mobilní zařízení Správa, dodání a zabezpečení aplikací a obsahu Bezpečnost Správa pravidel, eliminace rizik spojených se složitostí bezpečnostních prvků,… Efektivita provozu informačních systémů VS Provoz systémů v “cloudu”

5 Proč VMware Nové technologie korespondující se současnými výzvami MDM – Mobile Device Management NSX – virtualizace sítí vSAN – virtualizace úložných zařízení Hybridní cloud – sjednocuje interní IT prostředí s “cloudem” bez nutnosti migrace aplikací Automatizace IT procesů 5

6 Workshop se zadavateli Centrální nákup softwarových produktů VMware slide 6 Možnosti čerpání produktů z Rámcové smlouvy na pořizování licencí společnosti VMware

7 Workshop se zadavateli Centrální nákup softwarových produktů VMware slide 7 Program dopolední části Představení rámcové smlouvy Proces soutěžení a uzavírání prováděcích smluv Představení nákupního portálu Povinné výstupy z minitendrů

8 Workshop se zadavateli Centrální nákup softwarových produktů VMware slide 8 Představení Rámcové smlouvy na softwarové produkty společnosti VMware Ivo Rosypal

9 Workshop se zadavateli Centrální nákup softwarových produktů VMware slide 9 Představení Rámcové smlouvy na softwarové produkty společnosti VMware  Centralizované zadávání Ministerstva vnitra  Ministerstvo vnitra je dle zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ústředním orgánem státní správy pro oblast informačních systémů státní správy a mimo jiné plní koordinační úlohu pro informační a komunikační technologie pro Českou republiku  Výhody centralizovaného zadávání  Cena  Provoz

10 Workshop se zadavateli Centrální nákup softwarových produktů VMware slide 10 Představení Rámcové smlouvy na softwarové produkty společnosti VMware  Aktuální stav centralizovaného zadávání MV  2014 uzavření Rámcové smlouvy na pořizování licencí k produktům Microsoft  Tento týden otvírání obálek na SW produkty Vmware  V přípravě jsou další rámcové smlouvy na produkty firem Oracle, Cisco systems, IBM

11 Workshop se zadavateli Centrální nákup softwarových produktů VMware slide 11 Představení Rámcové smlouvy na softwarové produkty společnosti VMware  Základní rysy Rámcové smlouvy  uzavíraná s pěti dodavateli  délka rámcové smlouvy je čtyři roky  celkový finanční rámec je 2,666 mld.  vlastní plnění pro jednotlivé zadavatele je soutěženo v tzv. minitendrech s následným uzavřením prováděcí smlouvy  délka prováděcí smlouvy je čtyři roky

12 Workshop se zadavateli Centrální nákup softwarových produktů VMware slide 12 Představení Rámcové smlouvy na softwarové produkty společnosti VMware  Způsob soutěžení tzv. minitendrů a následné uzavírání prováděcí smlouvy  každý zadavatel může soutěžit dle svých zvyklostí s podmínkou oslovení všech pěti dodavatelů  s použitím nákupního portálu Ministerstva vnitra  s vlastní pomocí Ministerstva vnitra

13 Workshop se zadavateli Centrální nákup softwarových produktů VMware slide 13 Proces soutěžení a uzavírání prováděcích smluv Lukáš Neruda

14 Workshop se zadavateli Centrální nákup softwarových produktů VMware slide 14 Proces uzavírání prováděcích smluv (dále jen PS) Pověřující zadavatel vypíše nejlépe prostřednictvím Portálu Centralizovaného Zadávání (dále jen PCZ) veřejnou zakázku na požadované produkty PS je přílohou Rámcové smlouvy na pořizování licencí k produktům VMware a musí být součástí podkladů pro veřejnou zakázku. Zadavatel je povinen použít tento vzor PS PS podepsaná dodavatelem, je součástí nabídky uchazečů Fyzické podepsání PS proběhne po vyhlášení vítěze Počet podepisovaných kopií PS musí stanovit pověřující zadavatel

15 Workshop se zadavateli Centrální nákup softwarových produktů VMware slide 15 Možná podpora MV při procesu uzavírání PS MV poskytne nezbytnou podporu pro obsluhu PCZ. V případě zájmu větší skupiny osob školením, pro jednotlivce na mailové adrese Ve výjimečných případech je možné veřejnou zakázku zadat za pověřujícího zadavatele. Pro tento případ je nutné: Vyplnit údaje o pověřujícím zadavateli do tabulky žádosti o vypsání VZ a přesnou specifikaci produktu vč. jednoznačného Part Number Následující slide ukazuje příklad tabulky žádosti o vypsání VZ

16 Workshop se zadavateli Centrální nákup softwarových produktů VMware slide 16 Žádost o realizaci minitendru

17 Workshop se zadavateli Centrální nákup softwarových produktů VMware slide 17 Představení nákupního portálu, uživatelská obsluha Lukáš Neruda

18 Workshop se zadavateli Centrální nákup softwarových produktů VMware slide 18 Portál centrálního zadávání PCZ v 3.0 Jedná se o samoobslužný portál umožňující zadávání jednotlivých produktů od vybraných zadavatelů s následným exportem do elektronického tržiště Gemin. PCZ obsahuje: Modul pro přístup OVM Modul správy přístupových práv (Supervisor, administrátor, referent) Archiv pro automatické uložení klíčových dokumentů Manažerské reportingové sestavy (končící licence, seznam soutěžených objednávek) Částečnou validaci zadávaných dat (úrovně, smlouvy)

19 Workshop se zadavateli Centrální nákup softwarových produktů VMware slide 19 Proces žádosti o přístup

20 Workshop se zadavateli Centrální nákup softwarových produktů VMware slide 20 Představení nákupního portálu, uživatelská obsluha Praktická ukázka zadávání minitendrů prostřednictvím portálu centrálního zadávání Ministerstva vnitra ve webovém prostředí

21 Workshop se zadavateli Centrální nákup softwarových produktů VMware slide 21 Povinné výstupy z minitendrů (nákupní portál) Lukáš Neruda

22 Workshop se zadavateli Centrální nákup softwarových produktů VMware slide 22 Povinné výstupy z minitendrů V průběhu realizace minitendru, zejména při jeho vyhodnocování v systému GEMIN, automaticky vzniká několik důležitých dokumentů. Všechny dokumenty jsou v PDF formátu.

23 Workshop se zadavateli Centrální nákup softwarových produktů VMware slide 23 Protokol T14 Prvním z nich je protokol se systémovým označením T14 „Protokol o otevírání nabídek podaných elektronickými prostředky“. Tento protokol obsahuje zákonem stanovené údaje o průběhu otevírání nabídek.

24 Workshop se zadavateli Centrální nákup softwarových produktů VMware slide 24 Protokol T18 Dalším protokolem v řadě je T18 „Zpráva o posouzení a_hodnocení nabídek“, který obsahuje pořadí uchazečů i_procenta slevy, jenž jednotliví uchazeči nabídli.

25 Workshop se zadavateli Centrální nákup softwarových produktů VMware slide 25 Protokol T31 Poslední podstatný protokol, který v průběhu hodnocení nabídek a výběru vítězné nabídky vzniká je T31 „Oznámení o_výběru nejvhodnější nabídky“.

26 Workshop se zadavateli Centrální nákup softwarových produktů VMware slide 26 Otázky k první části

27 … přestávka do 11.30 Workshop Ministerstva vnitra Centralizovaný nákup softwarových produktů VMware

28 Workshop se zadavateli Centrální nákup softwarových produktů VMware slide 28 Vmware – zakladní portfolio Vmware, princip a smysl virtualizace, hlavní moderní směry virtualizace

29 Workshop se zadavateli Centrální nákup softwarových produktů VMware slide 29 Program odpolední části  Vmware – základní portfolio  Princip a smysl virtualizace  Základní produkty  Moderní směry virtualizace  Serverová virtualizace, datová centra  Virtualizace datových uložišť  Virtualizace sití  Virtualizace aplikací a desktopů  Mobilní zařízení  Základní principy licencování  Distributoři – kontakty  VMware - kontakty

30 Workshop se zadavateli Centrální nákup softwarových produktů VMware slide 30 Vmware - základní portfolio, směry virtualizace, licencování Marek Bražina, Karel Rudišár

31 Datacentrum bez virtualizace ?! Napájení Chlazení Prostor Instalaci Konfiguraci Správu Podporu Všechny servery vyžadují:

32 Co je VMware virtualizace ? Flexibilita Rychlé nasazení Disaster Recovery Vysoká dostupnost Automatizace Integrace správy Adaptivní Datacentrum

33 VMware vSphere - Kompletní abstrakce komplexity datových center - Řízení optimálního využití infrastruktury - Zajištění vysoké dostupnosti - Automatizace správy - Důraz na výkon a možnost virtualizovat všechny běžně provozované aplikace vč. SQL, Oracle, Exchange, apod.

34 VMware vMotion - Živá migrace operačních systémů mezi fyzickými servery - Naprostá eliminace výpadků služeb při plánovaných odstávkách - Integrita dat při migracích - Bez jakéhokoliv přerušení činnosti operačních systémů a aplikací nebo ztráty síťových spojení

35 VMware DRS - Využívá automaticky vMotion a poskytuje operačním systémům a aplikacím potřepnout hardwarovou kapacitu za běhu

36 VMware DPM - Využívá automaticky vMotion a minimalizuje počet běžících fyzických serverů – eliminace nákladů na napájení a chlazení

37 VMware HA - Chrání operační systémy a aplikace proti selhání fyzických serverů - Zajišťuje vysokou dostupnost bez nutnostu clusteringu

38 VMware Fault Tolerance - Zajišťuje 100% vysokou dostupnost bez nutnostu clusteringu

39 VMware vNetwork – Distributed Switch - Integrace virtuální a fyzické síťové vrstvy - Síťové prostředí operačního systému a aplikace migruje společně s VM - Umožňuje tzv. Network vMotion

40 VMware vStorage - Optimalizace a automatizace úložišť pomocí Thin Provisioning a Storage vMotion

41 VMware Site Recovery Manager - Automatizace DR řešení bez nutnosti duplikace hardwarových zdrojů

42 Workshop se zadavateli Centrální nákup softwarových produktů VMware slide 42 CONFIDENTIAL42 virtualizace

43 Workshop se zadavateli Centrální nákup softwarových produktů VMware slide 43 CONFIDENTIAL43 virtualizace storagenet

44 Workshop se zadavateli Centrální nákup softwarových produktů VMware slide 44 CONFIDENTIAL44 virtualizace storagenet automatizace

45 Workshop se zadavateli Centrální nákup softwarových produktů VMware slide 45 CONFIDENTIAL45 virtualizace storagenet automatizace operations

46 Workshop se zadavateli Centrální nákup softwarových produktů VMware slide 46 CONFIDENTIAL46 virtualizace storagenet automatizace operations business

47 Workshop se zadavateli Centrální nákup softwarových produktů VMware slide 47 CONFIDENTIAL47 virtualizace storagenet automatizace operations business jiné virtualizace

48 Workshop se zadavateli Centrální nákup softwarových produktů VMware slide 48 CONFIDENTIAL48 virtualizace storagenet automatizace operations business jiné virtualizacefyzické servery

49 Workshop se zadavateli Centrální nákup softwarových produktů VMware slide 49 CONFIDENTIAL49 virtualizace storagenet automatizace operations business jiné virtualizacefyzické servery

50 Workshop se zadavateli Centrální nákup softwarových produktů VMware slide 50 CONFIDENTIAL50 virtualizace storagenet automatizace operations business jiné virtualizacefyzické servery

51 Workshop se zadavateli Centrální nákup softwarových produktů VMware slide 51 CONFIDENTIAL51 virtualizace storagenet automatizace operations business jiné virtualizacefyzické servery

52 Workshop se zadavateli Centrální nákup softwarových produktů VMware slide 52 CONFIDENTIAL52 virtualizace storagenet automatizace operations business jiné virtualizacefyzické servery Software defined datacenter

53 Workshop se zadavateli Centrální nákup softwarových produktů VMware slide 53 CONFIDENTIAL53 virtualizace storagenet automatizace operations business jiné virtualizacefyzické servery Software defined datacenter Public Cloud

54 Workshop se zadavateli Centrální nákup softwarových produktů VMware slide 54 CONFIDENTIAL54 virtualizace storagenet automatizace operations business jiné virtualizacefyzické servery Software defined datacenter Public Cloud

55 Workshop se zadavateli Centrální nákup softwarových produktů VMware slide 55 CONFIDENTIAL55 virtualizace storagenet automatizace operations business jiné virtualizacefyzické servery Software defined datacenter Public Cloud

56 Workshop se zadavateli Centrální nákup softwarových produktů VMware slide 56 CONFIDENTIAL56 virtualizace storagenet automatizace operations business jiné virtualizacefyzické servery Software defined datacenter Public Cloud

57 Workshop se zadavateli Centrální nákup softwarových produktů VMware slide 57 CONFIDENTIAL57 virtualizace storagenet automatizace operations business jiné virtualizacefyzické servery Software defined datacenter Public Cloud Hybrid Cloud

58 Workshop se zadavateli Centrální nákup softwarových produktů VMware slide 58 CONFIDENTIAL58 virtualizace storagenet automatizace operations business jiné virtualizacefyzické servery Software defined datacenter Public Cloud Hybrid Cloud tradiční aplikace

59 Workshop se zadavateli Centrální nákup softwarových produktů VMware slide 59 CONFIDENTIAL59 virtualizace storagenet automatizace operations business jiné virtualizacefyzické servery Software defined datacenter Public Cloud Hybrid Cloud tradiční aplikacePaaS

60 Workshop se zadavateli Centrální nákup softwarových produktů VMware slide 60 CONFIDENTIAL60 virtualizace storagenet automatizace operations business jiné virtualizacefyzické servery Software defined datacenter Public Cloud Hybrid Cloud tradiční aplikacePaaSSaaS

61 Workshop se zadavateli Centrální nákup softwarových produktů VMware slide 61 CONFIDENTIAL61 virtualizace storagenet automatizace operations business jiné virtualizacefyzické servery Software defined datacenter Public Cloud Hybrid Cloud tradiční aplikacePaaSSaaS samo obslužný portál

62 Workshop se zadavateli Centrální nákup softwarových produktů VMware slide 62 CONFIDENTIAL62 virtualizace storagenet automatizace operations business jiné virtualizacefyzické servery Software defined datacenter Public Cloud Hybrid Cloud tradiční aplikacePaaSSaaS samo obslužný portál VDI, remote apps

63 Workshop se zadavateli Centrální nákup softwarových produktů VMware slide 63 CONFIDENTIAL63 virtualizace storagenet automatizace operations business jiné virtualizacefyzické servery Software defined datacenter Public Cloud Hybrid Cloud tradiční aplikacePaaSSaaS samo obslužný portál VDI, remote appsOffline desktop

64 Workshop se zadavateli Centrální nákup softwarových produktů VMware slide 64 CONFIDENTIAL64 virtualizace storagenet automatizace operations business jiné virtualizacefyzické servery Software defined datacenter Public Cloud Hybrid Cloud tradiční aplikacePaaSSaaS samo obslužný portál VDI, remote appsOffline desktopMDM

65 Workshop se zadavateli Centrální nákup softwarových produktů VMware slide 65 CONFIDENTIAL65 virtualizace storagenet automatizace operations business jiné virtualizacefyzické servery Software defined datacenter Public Cloud Hybrid Cloud tradiční aplikacePaaSSaaS samo obslužný portál VDI, remote appsOffline desktopMDM EUC

66 Workshop se zadavateli Centrální nákup softwarových produktů VMware slide 66 CONFIDENTIAL66 virtualizace storagenet automatizace operations business jiné virtualizacefyzické servery Software defined datacenter Public Cloud Hybrid Cloud tradiční aplikacePaaSSaaS samo obslužný portál VDI, remote appsOffline desktopMDM EUC

67 Workshop se zadavateli Centrální nákup softwarových produktů VMware slide 67 CONFIDENTIAL67 vSphere storagenet automatizace operations business Hyper-V, KVM,..fyzické servery Software defined datacenter Public Cloud Hybrid Cloud tradiční aplikacePaaSSaaS samo obslužný portál VDI, remote appsOffline desktopMDM EUC

68 Workshop se zadavateli Centrální nákup softwarových produktů VMware slide 68 CONFIDENTIAL68 vSphere storagenet automatizace vRealize Operations business Hyper-V, KVM,..fyzické servery Software defined datacenter Public Cloud Hybrid Cloud tradiční aplikacePaaSSaaS samo obslužný portál VDI, remote appsOffline desktopMDM EUC

69 Workshop se zadavateli Centrální nákup softwarových produktů VMware slide 69 CONFIDENTIAL69 vSphere storagenet vRealize Automation vRealize Operations business Hyper-V, KVM,..fyzické servery Software defined datacenter Public Cloud Hybrid Cloud tradiční aplikacePaaSSaaS samo obslužný portál VDI, remote appsOffline desktopMDM EUC

70 Workshop se zadavateli Centrální nákup softwarových produktů VMware slide 70 CONFIDENTIAL70 vSphere storagenet vRealize Automation vRealize Operations vRealize Business Hyper-V, KVM,..fyzické servery Software defined datacenter Public Cloud Hybrid Cloud tradiční aplikacePaaSSaaS samo obslužný portál VDI, remote appsOffline desktopMDM EUC

71 Workshop se zadavateli Centrální nákup softwarových produktů VMware slide 71 CONFIDENTIAL71 vSphere storagenet vRealize Automation vRealize Operations vRealize Business Hyper-V, KVM,..fyzické servery vCloud Suite/vRealize Suite Public Cloud Hybrid Cloud tradiční aplikacePaaSSaaS samo obslužný portál VDI, remote appsOffline desktopMDM EUC

72 Workshop se zadavateli Centrální nákup softwarových produktů VMware slide 72 CONFIDENTIAL72 vSphere storagenet vRealize Automation vRealize Operations vRealize Business Hyper-V, KVM,..fyzické servery vCloud Suite/vRealize Suite Public Cloud Hybrid Cloud tradiční aplikacePaaSSaaS samo obslužný portál VDI, remote appsOffline desktopMDM EUC + Operations = vSOM

73 Workshop se zadavateli Centrální nákup softwarových produktů VMware slide 73 CONFIDENTIAL73 vSphere storagenet vRealize Automation vRealize Operations vRealize Business Hyper-V, KVM,..fyzické servery vCloud Suite/vRealize Suite Amazon AWS vCloud Air MS Azure Hybrid Cloud tradiční aplikacePaaSSaaS samo obslužný portál VDI, remote appsOffline desktopMDM EUC + Operations = vSOM

74 Workshop se zadavateli Centrální nákup softwarových produktů VMware slide 74 CONFIDENTIAL74 vSphere storagenet vRealize Automation vRealize Operations vRealize Business Hyper-V, KVM,..fyzické servery vCloud Suite/vRealize Suite Amazon AWS vCloud Air MS Azure vCloud Air tradiční aplikacePaaSSaaS samo obslužný portál VDI, remote appsOffline desktopMDM EUC + Operations = vSOM

75 Workshop se zadavateli Centrální nákup softwarových produktů VMware slide 75 EUC CONFIDENTIAL75 vSphere storagenet vRealize Automation vRealize Operations vRealize Business Hyper-V, KVM,..fyzické servery vCloud Suite/vRealize Suite Amazon AWS vCloud Air MS Azure vCloud Air tradiční aplikacePaaSSaaS samo obslužný portál Horizon ViewOffline desktopMDM + Operations = vSOM

76 Workshop se zadavateli Centrální nákup softwarových produktů VMware slide 76 EUC CONFIDENTIAL76 vSphere storagenet vRealize Automation vRealize Operations vRealize Business Hyper-V, KVM,..fyzické servery vCloud Suite/vRealize Suite Amazon AWS vCloud Air MS Azure vCloud Air tradiční aplikacePaaSSaaS samo obslužný portál Horizon ViewHorizon MirageMDM + Operations = vSOM

77 Workshop se zadavateli Centrální nákup softwarových produktů VMware slide 77 EUC CONFIDENTIAL77 vSphere storagenet vRealize Automation vRealize Operations vRealize Business Hyper-V, KVM,..fyzické servery vCloud Suite/vRealize Suite Amazon AWS vCloud Air MS Azure vCloud Air tradiční aplikacePaaSSaaS samo obslužný portál Horizon ViewHorizon MirageAirWatch + Operations = vSOM

78 Workshop se zadavateli Centrální nákup softwarových produktů VMware slide 78 Horizon CONFIDENTIAL78 vSphere storagenet vRealize Automation vRealize Operations vRealize Business Hyper-V, KVM,..fyzické servery vCloud Suite/vRealize Suite Amazon AWS vCloud Air MS Azure vCloud Air tradiční aplikacePaaSSaaS samo obslužný portál Horizon ViewHorizon MirageAirWatch + Operations = vSOM

79 Workshop se zadavateli Centrální nákup softwarových produktů VMware slide 79 Horizon CONFIDENTIAL79 vSphere storagenet vRealize Automation vRealize Operations vRealize Business Hyper-V, KVM,..fyzické servery vCloud Suite/vRealize Suite Amazon AWS vCloud Air MS Azure vCloud Air tradiční aplikacePaaSSaaS samo obslužný portál Horizon ViewHorizon MirageAirWatch + Operations = vSOM Virtual SAN, Virtual Volumes

80 Workshop se zadavateli Centrální nákup softwarových produktů VMware slide 80 Horizon CONFIDENTIAL80 vSphere storagenet vRealize Automation vRealize Operations vRealize Business Hyper-V, KVM,..fyzické servery vCloud Suite/vRealize Suite Amazon AWS vCloud Air MS Azure vCloud Air tradiční aplikacePaaSSaaS samo obslužný portál Horizon ViewHorizon MirageAirWatch + Operations = vSOM Virtual SAN, Virtual Volumes NSX

81 Provozní dohled 81 Výkonnostní problém

82 Provozní dohled82 Korelace symptomů napříč infrastrukturou

83 Immediate Problems Emerging issues Opportunities to Optimize High disk device latency contributing to degraded health Coverage across the entire environment Provozní dohled83 Zobrazení problému Které objekty jsou součástí ? Jaké jsou doporučení ? Jaké mohu využít automatické akce k eliminaci ?

84 Provozní optimalizace CONFIDENTIAL – Shared under NDA ONLY84 Rozklad neefektivních zdrojů

85 Provozní optimalizace 85 Optimalizace kapacity na jedno kliknutí

86 Automatizace Samoobslužný katalog IT služeb a aplikací

87 Automatizace Zjednodušené vytváření šablon aplikací a služeb

88 Automatizace Automatizace všech IT procesů

89 89

90 Virtual SAN 90

91 91

92 92

93 93

94 94

95 95

96 96

97 Uživatelé, aplikace, data 97

98 98

99 99

100 100100100

101 Uživatelé, aplikace, data 101101101

102 Uživatelé, aplikace, data 102102102

103 Uživatelé, aplikace, data 103103103

104 Uživatelé, aplikace, data 104104104

105 Uživatelé, aplikace, data 105105105

106 Uživatelé, aplikace, data 106106106

107 Uživatelé, aplikace, data 107107107

108 Uživatelé, aplikace, data 108108108

109 Uživatelé, aplikace, data 109109109

110 Demonstrační video... 110110110

111 ... děkuji za pozornost! 111111111

112 Workshop se zadavateli Centrální nákup softwarových produktů VMware slide 112 VMware distributoři

113 Workshop se zadavateli Centrální nákup softwarových produktů VMware slide 113 Pokrytí republiky certifikovanými systémovými inženýry Optimalizace licencování s ohledem na požadovanou funkcionalitu Testovací prostředí pro potřeby zákazníků Certifikovaná školení Arrow ECS, a.s. je distributor s přidanou hodnotou, Na trhu působíme od roku 1990. Kanceláře v Praze a Ostravě, 56 zaměstnanců. Součástí celosvětové distribuční skupiny Arrow Petr.Dejmek@ARROW.comFrantisek.Zitta@ARROW.com ☎ 736 750 128 ☎ 736 750 100 Vmware distributor

114 Workshop se zadavateli Centrální nákup softwarových produktů VMware slide 114 Avnet 114114114 Avnet Technology Solutions je globální IT servisní a distribuční organizací, která transformuje technologie na podniková řešení pro zákazníky po celém světě. Ve spolupráci s předními dodavateli technologií kombinujeme naše špičkové schopnosti v oblasti obchodu, marketingu a služeb s naší celosvětovou působností, abychom poskytli odborné znalosti a řešení, které překlenou celý životní cyklus IT. Společnost Avnet je autorizovaným distributorem společnosti VMware, vedoucí světové společnosti v oblasti virtualizace a cloudové intrastruktury. Naše divize vám nabízí její osvědčená řešení, která významně zjednodušují oblast IT. Stejně tak vám poskytujeme flexibilní služby a proaktivní, osobní přístup k vašim potřebám. Řešení VMware vám a vaší společnosti umožní přechod na cloudovou infrastrukturu a současně vám pomohou zachovat vaše stávající investice do IT. Prostřednictvím jejích řešení, která jsou vhodná pro společnosti všech velikostí, vám pomáháme snížit náklady, podporujeme váš růst a současně šetříme energii – finanční, lidskou i přírodní. Petr Dostálek Záležitosti technického charakteru Tel.: +420 281 002 982 Mobil: +420 737 264 256 e-mail:petr.dostalek@avnet.competr.dostalek@avnet.com ■ Kontakty: ■ Web: www.avnet.czwww.avnet.cz ■ Kontatní adresa: vmware_cz@avnet.comvmware_cz@avnet.com František Civín Záležitosti obchodního a licenčního charakteru Tel.: +420 281 002 982 Mobil: +420 602 333 513 e-mail:frantisek.civin@avnet.comfrantisek.civin@avnet.com Vmware distributor

115 Workshop se zadavateli Centrální nákup softwarových produktů VMware slide 115 Termíny cetralizovaného zadávání Ministerstva vnitra  Podpis dohody o centralizovaném zadávání Oracle 15. dubna 2016 Cisco Systems 30. dubna 2016

116 Workshop se zadavateli Centrální nákup softwarových produktů VMware slide 116 Kontaktní adresy Kontaktní adresy Ministerstva vnitra pro centrální nákup SW Pro softwarové produkty VMware cnsw.vm@mvcr.cz Pro centralizované zadávání obecně ivo.rosypal@mvcr.cz VMware Czech & Slovak republic Obchodně – technické poradenství mhajek@vmware.com Kancelář officeczech@vmware.com

117 Workshop se zadavateli Centrální nákup softwarových produktů VMware slide 117 Otázky a diskuze

118 Workshop se zadavateli Centrální nákup softwarových produktů VMware slide 118 Děkujeme za pozornost, Váš čas a účast Realizace centralizovaného zadávání na softwarové produkty VMware Odpolední část


Stáhnout ppt "Workshop Ministerstva vnitra Centralizovaný nákup softwarových produktů VMware Olomouc 21. března 2016 Praha 22. března 2016 Praha 23. března 2016 Praha."

Podobné prezentace


Reklamy Google