Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Centrální registr zbraní – změna právní úpravy. Harmonogram novely červenec 2012 rozeslání novely do meziresortního připomínkového řízení 30.9. 2012 předložení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Centrální registr zbraní – změna právní úpravy. Harmonogram novely červenec 2012 rozeslání novely do meziresortního připomínkového řízení 30.9. 2012 předložení."— Transkript prezentace:

1 Centrální registr zbraní – změna právní úpravy

2 Harmonogram novely červenec 2012 rozeslání novely do meziresortního připomínkového řízení 30.9. 2012 předložení novely vládě do 30.6. 2013 přijetí novely 1.1. 2014 nabytí účinnosti = ostrý start Centrálního registru zbraní

3 Klíčové body novely Rozsah evidovaných údajů se měnění! Mění se způsob vedení evidence

4 Evidenční knihy Evidenční kniha zbraní se ruší a údaje se převádějí do CRZ – evidence zbraní, které jsou předmětem podnikatelské činnosti Záznamní kniha zbraní a střeliva zůstává zachována - evidence zbraní, které nejsou předmětem podnikatelské činnosti v oboru zbraní Kniha výdeje a příjmu zbraní a střeliva zůstává zachována Kniha o provedených cvičných střelbách zůstává zachována

5 § 39a Evidence (1)Evidence zbraní kategorie A, B anebo C a střeliva do těchto zbraní, které jsou předmětem činností uvedených v § 2 odst. 2 písm. d), a černého loveckého prachu, bezdýmného prachu a zápalek se vede elektronicky. Držitel zbrojní licence provádí zápisy a vkládání do evidence a odstraňování z evidence elektronicky dálkovým přístupem zadáním údajů prostřednictvím zabezpečeného individualizovaného přístupu na internetové stránky aplikace centrálního registru zbraní. (2) Držitel zbrojní licence se do centrálního registru zbraní přihlašuje prostřednictvím přístupových údajů. Přístupové údaje je povinen chránit proti zneužití. Držitel zbrojní licence je oprávněn umožnit využití individualizovaného přístupu svému zástupci nebo zaměstnanci pověřenému prováděním úkonů souvisejících s evidencí. Náležitosti přístupových údajů, výši úhrad spojených s přidělením přístupových údajů, technické podmínky a bezpečnostní zásady přístupu do centrálního registru zbraní stanoví prováděcí právní předpis. (3) Držitel zbrojní licence je povinen zaznamenat v centrálním registru zbraní každou změnu stavu zbraně, střeliva, černého loveckého prachu, bezdýmného prachu a zápalek. Změnu stavu je držitel zbrojní licence povinen zaznamenat bezodkladně po fyzickém převzetí zbraně nebo jiné skutečnosti zakládající změnu stavu, nejdéle však do 2 dnů. (4)Evidence zbraní kategorie A, B anebo C a střeliva do těchto zbraní, které vlastní držitel zbrojní licence a nejsou předmětem činností uvedených v § 2 odst. 2 písm. d), se vede v listinné podobě v záznamní knize nebo v podobě záznamu na nosiči dat s grafickým záznamem údajů v tištěné podobě. (5)Evidence vydaných a přijatých zbraní kategorie A, B anebo C a střeliva do těchto zbraní se vede v listinné podobě v knize výdeje a příjmu nebo v podobě záznamu na nosiči dat s grafickým záznamem údajů v tištěné podobě. (6)Evidence o provedených cvičných střelbách se vede v listinné podobě v knize střeleb nebo v podobě záznamu na nosiči dat s grafickým záznamem údajů v tištěné podobě. (7) Způsob vedení evidencí a rozsah zaznamenávaných údajů stanoví prováděcí právní předpis.

6 Přeprava zbraní - § 50 „ Náš“ podnikatel - žádost podává prostřednictvím CRZ Podnikatel se sídlem nebo místem podnikání mimo území ČR - žádost podává v listinné podobě na zastupitelském úřadě ČR nebo na Policejním prezidiu nebo elektronicky bez použití elektronického podpisu

7 Děkuji Vám za pozornost Mgr. Milena Bačkovská odbor bezpečnostní politiky Ministerstvo vnitra tel.: 974 832 767 milena.backovska@mvcr.cz


Stáhnout ppt "Centrální registr zbraní – změna právní úpravy. Harmonogram novely červenec 2012 rozeslání novely do meziresortního připomínkového řízení 30.9. 2012 předložení."

Podobné prezentace


Reklamy Google