Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zítra v práci – inovace CZ.1.04/2.1.01/E1.00001 Karlovy Vary 25. 9. 2015 Síť mateřských center Rut Kolínská.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zítra v práci – inovace CZ.1.04/2.1.01/E1.00001 Karlovy Vary 25. 9. 2015 Síť mateřských center Rut Kolínská."— Transkript prezentace:

1 Zítra v práci – inovace CZ.1.04/2.1.01/E1.00001 Karlovy Vary 25. 9. 2015 Síť mateřských center Rut Kolínská

2 Zítra v práci CZ.1.04/2.1.01/E1.00001 Síť mateřských center o. s. Partnerství na projektu 1.Respektovaná organizace  Posilujeme občanský život komunity, hodnoty rodiny a mezigeneračních vztahů, úlohu rodičů, mateřskou a otcovskou roli ve společnosti  Podporujeme právní ochranu rodiny, mateřství a rovných příležitostí pro všechny  Usilujeme o zdravý život ve zdravém prostředí. 2. Zkušená organizace od roku 2005 realizujeme projekty na podporu zaměstnanosti znevýhodněných skupin – pracujeme se zaměstnanci i zaměstnavateli 3. Společnost přátelská rodině

3 Zítra v práci CZ.1.04/2.1.01/E1.00001 Síť mateřských center o. s. I.Komplexní vícezdrojová analýza cílové skupiny se znevýhodněním na trhu práce II.Vytvoření komplexu návrhů inovativních metod práce s cílovou skupinou

4 Zítra v práci CZ.1.04/2.1.01/E1.00001 I. Komplexní vícezdrojová analýza cílové skupiny se znevýhodněním na trhu práce – 50+, osoby pečující o dítě do 15 let či jinou osobu blízkou a osoby se zdravotním postižením Cíle:  mapování bariér bránící na trhu práce (kumulace)  poznat strategie cílových skupin a pomáhajících organizací při hledání zaměstnání  účel výzkumu – podklady pro metodiku

5 Zítra v práci CZ.1.04/2.1.01/E1.00001 Metodologie výzkumu  sběr statistických dat (pomocí dotazníkového šetření)  kvalitativní šetření – expertní analýza (pomocí hloubkových rozhovorů) s odbornými představiteli relevantních institucí  doplněno rešerší odborné literatury

6 Zítra v práci CZ.1.04/2.1.01/E1.00001 Sběr dat: 23. 2. 2015 – 10. 4. 2015 na Úřadech práce v Chebu, Sokolově a Karlových Varech Respondenti/ky:  55 odborníků/ic (expertní analýza)  670 dotazníků z toho 658 řádně vyplněných  61,8% žen, 38,2% mužů  Nejvíce zastoupeny věkové kategorie : 25 – 34 let a 35 – 44 let

7 Zítra v práci CZ.1.04/2.1.01/E1.00001 Věkové kategorie a účast na výzkumu

8 Zítra v práci CZ.1.04/2.1.01/E1.00001 Vzdělání a účast na projektu

9 Zítra v práci CZ.1.04/2.1.01/E1.00001 Shrnutí výsledků expertní analýzy  Malá nabídka pracovních míst v KV kraji  Nízká vzdělanost v KV kraji  Klesá motivace x nízké sebevědomí  Diskriminace ze stran zaměstnavatelů  Neochota nabízet flexibilní pracovní místa  Nedostatek péče  Sociální deprivace x míra stigmatizace  Potřebnost dlouhodobého zaměstnání

10 Zítra v práci CZ.1.04/2.1.01/E1.00001 Ví, že šance jsou minimální a tudíž i jejich motivace. Motivace lidí žít, jak se má, jak si to představuje majoritní většina, je přímo úměrná šanci získat trvalé zaměstnání a vychovávat svoje děti. Vůbec mít rodinu a fungující domácnost. Řekla bych, že tak 80% lidí vidí chybu na straně zaměstnavatele a společnosti a nevnímají příliš to, že by měli sami tam vložit nějakou snahu. Jen asi těch 20% si uvědomuje: ano, já vím, že jsem neudělal tohle a tamto, nemám vzdělání a musím přijmout tu práci, abych uživil rodinu, abych mohl platit nájem a pak s tím dál něco dělat. Těch lidí, kteří si to uvědomují v takhle širokém kontextu, je málo.

11 Zítra v práci CZ.1.04/2.1.01/E1.00001 Shrnutí výsledků dotazníkového šetření  Starší – únik do důchodu (starobní invalidní)  Ve věku 25 – 44 velká snaha o změnu  Potřeba individuálního přístupu  Nedůvěra vůči ÚP  Diskriminace ze stran zaměstnavatelů  Ochota nové kvalifikace – zejména u osob s vyšším vzděláním  Nedostatek pečujících

12 Zítra v práci CZ.1.04/2.1.01/E1.00001 Závěry vybízejí k vytvoření návrhu opatření, která by vedla nejen k větší motivaci dlouhodobě znevýhodněných skupin zapojit se na trh práce i k motivaci zaměstnavatelů vytvářet pracovní místa pro osoby ohrožené na trhu práce z důvodu zdravotního postižení, vyššího věku a péče o dítě či jinou osobu blízkou. Pokud se jim podaří práci najít, tak si jí velice váží a je to pro ně povznášející motivace, dostanou se o level výš. Najednou mají v životě další náplň, kterou jsou schopni zvládnout. Je to pro jejich sebevědomí velice důležité.

13 Zítra v práci CZ.1.04/2.1.01/E1.00001 II. Vytvoření komplexu návrhů inovativních metod práce s cílovou skupinou  návrhy inovativních metod – efektivnější uplatnění na trhu práce  pohled pracovníků/nic úřadů práce a poradkyň pro nezaměstnané  nástin potřebných legislativních změn, které by pomohly změnit situaci na pracovním trhu.  příklady dobré praxe jak v českém prostředí, tak i ze zahraničí.

14 Zítra v práci CZ.1.04/2.1.01/E1.00001 Inovativní metody  individuální přístup  motivace především prostřednictvím rodiny – role školy  osvěta mezi uchazeči o práci, zaměstnanci i zaměstnavateli  změna kvalifikace – reálná kvalitativní volba  nové pracovní příležitosti – například prostřednictvím sociálního podnikání

15 Zítra v práci CZ.1.04/2.1.01/E1.00001 Svůj úspěch hodnoťte podle toho, čeho všeho jste se pro něj vzdali. Dalajláma Nechtěj být člověkem, který je úspěšný, ale člověkem, který za něco stojí. Albert Einstein rut.kolinska@materska-centra.cz


Stáhnout ppt "Zítra v práci – inovace CZ.1.04/2.1.01/E1.00001 Karlovy Vary 25. 9. 2015 Síť mateřských center Rut Kolínská."

Podobné prezentace


Reklamy Google