Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

[ 1 ] MUDr. Jana Mladá, Ing. Zuzana Chomátová; Oddělení farmakovigilance Inspekce FV systému © 2011 Státní ústav kontrolu léčiv Praktické cvičení -hypotetické.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "[ 1 ] MUDr. Jana Mladá, Ing. Zuzana Chomátová; Oddělení farmakovigilance Inspekce FV systému © 2011 Státní ústav kontrolu léčiv Praktické cvičení -hypotetické."— Transkript prezentace:

1 [ 1 ] MUDr. Jana Mladá, Ing. Zuzana Chomátová; Oddělení farmakovigilance Inspekce FV systému © 2011 Státní ústav kontrolu léčiv Praktické cvičení -hypotetické nálezy MUDr. Jana Mladá, Ing. Zuzana Chomátová Oddělení farmakovigilance Státní ústav pro kontrolu léčiv

2 [ 2 ] MUDr. Jana Mladá, Ing. Zuzana Chomátová; Oddělení farmakovigilance Inspekce FV systému © 2011 Státní ústav kontrolu léčiv Klasifikace nálezů Kritický nedostatek: Nedostatek FV systému, postupů nebo procesů, který nepříznivě ovlivňuje práva, bezpečnost nebo blaho pacientů nebo který znamená možné riziko pro veřejné zdraví nebo který představuje závažné porušení zákonů. Významný nedostatek: Nedostatek FV systému, postupů nebo procesů, který nepříznivě ovlivňuje práva, bezpečnost nebo blaho pacientů nebo který by mohl znamenat možné riziko pro veřejné zdraví nebo představovat závažné porušení zákonů. Méně důležitý nedostatek: Nedostatek FV systému, postupů nebo procesů, u kterého se nepředpokládá nepříznivé ovlivnění práva, bezpečnost nebo blaha pacientů.

3 [ 3 ] MUDr. Jana Mladá, Ing. Zuzana Chomátová; Oddělení farmakovigilance Inspekce FV systému © 2011 Státní ústav kontrolu léčiv Hypotetické nálezy – dohody, smlouvy týkající se FV činností MAH spolupracuje se 7 partnery v oblasti reklamy a distribuce pro své přípravky ve 23 zemích v Evropě a Asii. V době, kdy probíhala inspekce, nebyly k dispozici smlouvy s 5 partnery. V jedné smlouvě mezi MAHem a zastoupením Y nebylo specifikováno, ve kterých zemích jsou tyto přípravky distribuovány. Státní ústav pro kontrolu léčiv

4 [ 4 ] MUDr. Jana Mladá, Ing. Zuzana Chomátová; Oddělení farmakovigilance Inspekce FV systému © 2011 Státní ústav kontrolu léčiv Hypotetické nálezy - QPPV MAH chce má další (odlišnou) QPPV pro část společnosti, pro kterou je farmakovigilanční systém stejný Státní ústav pro kontrolu léčiv

5 [ 5 ] MUDr. Jana Mladá, Ing. Zuzana Chomátová; Oddělení farmakovigilance Inspekce FV systému © 2011 Státní ústav kontrolu léčiv Hypotetické nálezy - QPPV MAH delegoval do funkce EU-QPPV osobu, která nemá žádné zkušenosti ve farmakovigilanci, vzdělání je navíc orientované na obchod… mají přece pro farmakovigilanční činnosti smlouvu s konzultační firmou... Státní ústav pro kontrolu léčiv

6 [ 6 ] MUDr. Jana Mladá, Ing. Zuzana Chomátová; Oddělení farmakovigilance Inspekce FV systému © 2011 Státní ústav kontrolu léčiv Hypotetické nálezy - QPPV V popisu „back-up“ procedury – tj. jak je řešena nepřítomnost QPPV – je uvedeno, že zastupující odpovědná osoba má pouze omezenou odpovědnost a že během zastupování je QPPV dostupná na telefonu. Státní ústav pro kontrolu léčiv

7 [ 7 ] MUDr. Jana Mladá, Ing. Zuzana Chomátová; Oddělení farmakovigilance Inspekce FV systému © 2011 Státní ústav kontrolu léčiv Hypotetické nálezy – QM-SOP MAH má zpracovanou řízenou dokumentaci pro EU QPPV, ve které je uvedeno, že místní pobočka je odpovědná za posouzení potřeby provést další lokální písemné postupy, ale žádné lokální SOP nejsou zpracovány. Státní ústav pro kontrolu léčiv

8 [ 8 ] MUDr. Jana Mladá, Ing. Zuzana Chomátová; Oddělení farmakovigilance Inspekce FV systému © 2011 Státní ústav kontrolu léčiv Hypotetické nálezy – QM-SOP U „malé“ společnosti (MAH), která má registrovaný pouze 1 LP centralizovanou procedurou, bylo zjištěno, že nemá zpracovanou žádnou dokumentaci (SOP) pro hlášení nežádoucích účinků. MAH hlásí 1-2 případy ročně a jsou hlášeny správně. Státní ústav pro kontrolu léčiv

9 [ 9 ] MUDr. Jana Mladá, Ing. Zuzana Chomátová; Oddělení farmakovigilance Inspekce FV systému © 2011 Státní ústav kontrolu léčiv Hypotetické nálezy – QM-SOP Jestliže QPPV nazná, že farmakovigilační činnosti je třeba změnit, testují nejprve nový způsob několik měsíců. A teprve pokud se prokáže, že nový způsob je účinný v praxi, je SOP změněno. Státní ústav pro kontrolu léčiv

10 [ 10 ] MUDr. Jana Mladá, Ing. Zuzana Chomátová; Oddělení farmakovigilance Inspekce FV systému © 2011 Státní ústav kontrolu léčiv Hypotetické nálezy – QM-SOP Chybí záznamy o revizích řízené dokumentace. Vysvětlení – dokumenty byly revidovány, ale k žádné změně v nich nedošlo… Státní ústav pro kontrolu léčiv

11 [ 11 ] MUDr. Jana Mladá, Ing. Zuzana Chomátová; Oddělení farmakovigilance Inspekce FV systému © 2011 Státní ústav kontrolu léčiv Hypotetické nálezy – informační systémy MAH zaváděl novou databázi B. Před zavedením nové databáze B nebyly shromážděny žádné požadavky uživatelů, aby se zjistilo, zda je nový systém vhodný pro účely, pro které se bude používat. MAH nemá dokumentaci týkající se validace systému – není tedy jisté, zda byl systém dostatečně ověřen. Neproběhl žádný audit dodavatele před implementací nové databáze, ani po implementaci. Státní ústav pro kontrolu léčiv

12 [ 12 ] MUDr. Jana Mladá, Ing. Zuzana Chomátová; Oddělení farmakovigilance Inspekce FV systému © 2011 Státní ústav kontrolu léčiv Hypotetické nálezy – informační systémy MAH převedl přibližně 20 000 případů hlášení z databáze A do databáze B v roce 2009. Během inspekce v roce 2010 bylo zjištěno, že databáze A nabízela 6 možností, jak zachytit kauzalitu hlášení: URČITĚ – PRAVDĚPODOBNĚ – MOŽNÁ – NEPRAVDĚPODOBNĚ – NESOUVISEJÍCÍ – NEHLÁŠENÉ, databáze B má pouze 2 možnosti: ANO – NE. MAH případy, pro které je kauzalita NEPRAVDĚPODOBNĚ A NEHLÁŠENÉ klasifikoval jako související s LP a v nové databázi B se objeví jako ANO. Při kontrole bylo zjištěno, že kvůli chybě byla pole NEPRAVDĚPODOBNĚ a NEHLÁŠENÉ zařazeny jako NE (tedy v nové databázi se jeví jako nesouvisející s LP). MAH databázi využívá pro předávání expedovatelných hlášení národní autoritě. Státní ústav pro kontrolu léčiv

13 [ 13 ] MUDr. Jana Mladá, Ing. Zuzana Chomátová; Oddělení farmakovigilance Inspekce FV systému © 2011 Státní ústav kontrolu léčiv Hypotetické nálezy – sběr a hlášení NÚ MAH neprovádí žádné pokusy o zjišťování dalších informací k případům závažných nežádoucích účinků (follow-up): při inspekci bylo zjištěno, že MAH nemá popsanou proceduru sběru follow-up. Během inspekce dotazovaný administrátor IT uvedl, že má QPPV posílat pouze takové nežádoucí účinky, které nejsou uvedeny v příbalovém letáku. Státní ústav pro kontrolu léčiv

14 [ 14 ] MUDr. Jana Mladá, Ing. Zuzana Chomátová; Oddělení farmakovigilance Inspekce FV systému © 2011 Státní ústav kontrolu léčiv Hypotetické nálezy – sběr a hlášení NÚ Hlášení nežádoucích účinků, která splňují kritéria expedovatelnosti, nebyla opakovaně předána SÚKL včas. Při inspekci bylo zjištěno, že tok hlášení společností je tak komplikovaný, že neumožňuje plnění zákonných lhůt. Při inspekci se dále ukáže, že nejsou dostatečně sledovány lhůty pro předávání hlášení. Státní ústav pro kontrolu léčiv

15 [ 15 ] MUDr. Jana Mladá, Ing. Zuzana Chomátová; Oddělení farmakovigilance Inspekce FV systému © 2011 Státní ústav kontrolu léčiv Hypotetické nálezy – PSUR V PSUR přípravku Hypoteticus 1 v bodě věnovaném popisu jednotlivých NÚ je uvedeno a diskutováno 8 závažných hepatotoxických NÚ hlášených zdravotnickými pracovníky, v souhrnné tabulce je možné nalézt 6 závažných případů. V line listingu hlášení od zdravotnických pracovníků je 10 závažných případů hepatotoxických reakcí. Dále je v line listingu uvedeno 6 případů expozice v průběhu těhotenství, které nejsou diskutovány v PSUR. Státní ústav pro kontrolu léčiv

16 [ 16 ] MUDr. Jana Mladá, Ing. Zuzana Chomátová; Oddělení farmakovigilance Inspekce FV systému © 2011 Státní ústav kontrolu léčiv Hypotetické nálezy – PSUR V PSUR přípravku Hypoteticus 2 inj. sol. bylo zjištěno: v souhrnných tabulkách nebyly zvlášť uvedeny očekávané a neočekávané NÚ nebyla zařazena 4 nezávažná hlášení Státní ústav pro kontrolu léčiv

17 [ 17 ] MUDr. Jana Mladá, Ing. Zuzana Chomátová; Oddělení farmakovigilance Inspekce FV systému © 2011 Státní ústav kontrolu léčiv Hypotetické nálezy – PSUR Při inspekci bylo zjištěno, že u přípravku Hypoteticus 3 bylo ve sledovaném období provedeno KH, ve kterém byly popsány případy akutní pankreatitidy. Společnost se rozhodla nezařadit informace o této studii do PSUR. Informace o riziku pankreatitidy nebyla uvedena v SPC. Státní ústav pro kontrolu léčiv

18 [ 18 ] MUDr. Jana Mladá, Ing. Zuzana Chomátová; Oddělení farmakovigilance Inspekce FV systému © 2011 Státní ústav kontrolu léčiv Hypotetické nálezy – PSUR V souhrnu hodnocení PSUR přípravku Hypoteticus 4 je uvedeno, že neexistují významné rozdíly mezi CCDS a českým SPC. Při hodnocení bylo zjištěno, že v českém SPC nejsou informace o fatálních anafylaktických reakcích, závažných kožních reakcích a plicní embolii, které byly ve sledovaném období do CCDS doplněny. Státní ústav pro kontrolu léčiv

19 [ 19 ] MUDr. Jana Mladá, Ing. Zuzana Chomátová; Oddělení farmakovigilance Inspekce FV systému © 2011 Státní ústav kontrolu léčiv Hypotetické nálezy – PSUR MAH centralizovaně registrovaného přípravku Hypoteticus 6 obchoduje přípravkem i v ČR. Jako podmínka registrace je nutné edukovat lékaře a zařadit všechny léčené pacienty do registru. MAH v ostatních zemích EU edukaci provedl, ale v ČR edukační materiály nerozeslal a pacienti nejsou zařazeni do registru. Státní ústav pro kontrolu léčiv


Stáhnout ppt "[ 1 ] MUDr. Jana Mladá, Ing. Zuzana Chomátová; Oddělení farmakovigilance Inspekce FV systému © 2011 Státní ústav kontrolu léčiv Praktické cvičení -hypotetické."

Podobné prezentace


Reklamy Google