Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

[ 1 ] Jana Mladá © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Farmakovigilance a registrace MUDr. Jana Mladá oddělení farmakovigilance Státní ústav pro kontrolu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "[ 1 ] Jana Mladá © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Farmakovigilance a registrace MUDr. Jana Mladá oddělení farmakovigilance Státní ústav pro kontrolu."— Transkript prezentace:

1 [ 1 ] Jana Mladá © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Farmakovigilance a registrace MUDr. Jana Mladá oddělení farmakovigilance Státní ústav pro kontrolu léčiv

2 [ 2 ] Jana Mladá © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv FV a registrace Definice FV k registraci Koordinační skupina

3 [ 3 ] Jana Mladá © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/84/EU kterou se mění směrnice 2001/83/ES o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků, pokud jde o farmakovigilanci ze dne 15. prosince 2010,

4 [ 4 ] Jana Mladá © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Definice I Systém řízení rizik (RMS): Soubor farmakovigilančních činností a zásahů zjišťování popis prevence minimalizaci rizik spojených s léčivým přípravkem Posuzování míry účinnosti těchto činností a zásahů. Plán řízení rizik (RMP) Podrobný popis systému řízení rizik

5 [ 5 ] Jana Mladá © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Definice II Farmakovigilanční systém Systém sledování a hlášení NÚ Využívaný MAH a členskými státy k plnění úkolů a odpovědností uvedených v hlavě IX Sledování bezpečnosti registrovaných léčivých přípravků Zjišťování jakýchkoli změn v poměru jejich rizika a prospěšnosti

6 [ 6 ] Jana Mladá © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Definice III Základní dokument farmakovigilančního systému ( Pharmacovigilance system master file - PvSMF) Podrobný popis farmakovigilančního systému používaného MAH pro jeden nebo více registrovaných léčivých přípravků.

7 [ 7 ] Jana Mladá © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv FV k registraci I K registraci se předkládá: Souhrn žadatelova farmakovigilančního systému: důkaz, že žadatel má k dispozici kvalifikovanou osobu odpovědnou za farmakovigilanci, MS v nichž tato kvalifikovaná osoba má bydliště a plní své úkoly kontaktní údaje kvalifikované osoby prohlášení podepsané žadatelem o tom, že má nezbytné prostředky pro plnění úkolů a odpovědností uvedených v hlavě I Odkaz na místo, kde je uchováván základní dokument farmakovigilančního systému pro dotyčný léčivý přípravek

8 [ 8 ] Jana Mladá © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv FV k registraci II Plán pro řízení rizik – přiměřený zjištěným a potenciálním rizikům předkládá se pro všechny LP

9 [ 9 ] Jana Mladá © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv FV a podmínky registrace I Opatření pro zajištění bezpečnosti (v systému řízení rizik) Poregistrační studie bezpečnosti i účinnosti Přísnější povinnosti pro zaznamenávání a hlášení NÚ Jakékoli další podmínky Existence přiměřeného FV systému Lhůty pro plnění těchto podmínek NA oznámí EMA LP s podmínkou registrace

10 [ 10 ] Jana Mladá © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv FV a podmínky registrace II Doplnění podmínek po registraci NPSB – u více přípravků – společná studie po konzultaci s PRAC Oznámeno písemně, cíle a harmonogram předložení a provedení studie Poregistrační studie účinnosti MAH má možnost se do 30 dní odvolat/NA odpoví Podmínka – změna registrace – zařazení do systému řízení rizik

11 [ 11 ] Jana Mladá © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Informace poskytované po registraci I Veškeré nové informace ovlivňující R/B Včetně pozitivních i negativních výsledků KH i jiných studií ve všech indikacích u všech populačních skupin při použití mimo schválené podmínky registrace

12 [ 12 ] Jana Mladá © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Informace poskytované po registraci II Držitel je povinen plně a bezodkladně vyhovět při vyžádání údajů podporujících pozitivní R/B Do 7 dnů po žádosti kopie základního dokumentu farmakovigilančního systému

13 [ 13 ] Jana Mladá © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Prodloužení registrace 9 měsíců před vypršením Hodnocení údajů z hlášení NÚ a PSUR Dodatečné prodloužení registrace Doplněna nedostatečná expozice pacientů jako důvod

14 [ 14 ] Jana Mladá © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Farmakovigilanční systém Národní autority MAHs

15 [ 15 ] Jana Mladá © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv FV systém SÚKL Členské státy (MS) provozují farmakovigilanční systém Shromažďování informací o rizicích LP pro zdraví pacientů a veřejné zdraví Informace o NÚ Užití v souladu s registrací Off-label Důsledek expozice na pracovišti Vyhodnocení Minimalizace a prevence rizik Regulační opatření Audit á 2 roky od 21.9.2013 MS určí orgán pro plnění FV úkolů

16 [ 16 ] Jana Mladá © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv FV systém MAH I MAH povinnost provozovat FV systém odpovídající FV systému MS Stejné povinnosti jako NA (vyhodnocení, minimalizace a prevence rizik, vhodná opatření) Pravidelný audit FV systému – info o závěrech do základního dokumentu FV systému – nápravná opatření – splnění – odstranění z dokumentu

17 [ 17 ] Jana Mladá © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv FV systém MAH – součásti systému I Kvalifikovaná osoba odpovědná za FV – trvale a nepřetržitě (MS může požádat o jmenování kontaktní osoby pro FV - podřízena QPPV) Bydliště a plnění úkolů na území EU Odpovídá za vytvoření a správu FV systému MAH jméno a kontakt NA a EMA SÚKL může požádat o jmenování kontaktní osoby pro FV v ČR Vést a na žádost zpřístupnit základní dokument farmakovigilančního systému Registrace do 21.7.2012 – po prodloužení, nejpozději od 21.7.2015

18 [ 18 ] Jana Mladá © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv FV systém MAH – součásti systému II Systém pro řízení rizik pro každý LP Registrace do 21.7.2012 – nemusí, pokud neuloží NA jako podmínku registrace Sledovat dopad opatření pro minimalizaci rizik – podmínky registrace Aktualizovat systém pro řízení rizik

19 [ 19 ] Jana Mladá © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv FV inspekce Zmocnění na FV inspekce a inspekce základního dokumentu farmakovigilančního systému (PvSMF) (včetně jakýchkoli podniků používaných MAH) Zpráva o inspekci inspekovanému subjektu Nedodržení FV systému popsaném v PvSMF info řekni všem (MSs, EMA, EK) Odrazující sankce

20 [ 20 ] Jana Mladá © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv FV inspekce SÚKL je dozorovou agenturou u MAHs jejichž základní dokument farmakovigilance se nachází v ČR Předregistrační farmakovigilanční inspekce – kontrola přesnosti a úspěšného uplatňování FV systému žadatelem

21 [ 21 ] Jana Mladá © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Pozastavení zrušení změna registrace Léčivý přípravek Škodlivý Nemá léčebnou účinnost B/R není pozitivní Kvantitativní/kvalitativní složení neodpovídá deklarovanému

22 [ 22 ] Jana Mladá © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Koordinační skupina Posílení mandátu Skládá se z 1 zástupce každého MS jmenovaného na dobu 3 let (členové mohou být doprovázeni odborníky) Registrace LP ve dvou nebo více MSs (MRP/DCP) Harmonizace v oblasti farmakovigilance (doporučení PRAC) společné hodnocení PSUR NPSB postup Unie pro naléhavé záležitosti

23 [ 23 ] Jana Mladá © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Koordinační skupina Členové zajišťují koordinaci mezi úkoly skupiny a prací příslušných vnitrostátních orgánů Členské státy vynaloží veškeré úsilí, aby dosáhli dohody konsensem, pokud není možné dosáhnout konsensu a není-li ve směrnici stanoveno jinak, platí postoj většiny

24 [ 24 ] Jana Mladá © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Prováděcí předpisy I Evropská komise Obsah základního dokumentu fv systému a jeho správu MAH Minimální požadavky na QM – NA a MAH Užívání mezinárodně dohodnuté terminologie, formátů a standardů

25 [ 25 ] Jana Mladá © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Prováděcí předpisy II Evropská komise Minimální požadavky na sledování údajů v EV – cíl zjistit nová rizika nebo změnu známých Formát a obsah elektronického hlášení NÚ Formát a obsah elektronických PSUR Formát protokolů a souhrnů a závěrečných zpráv NPSB

26 [ 26 ] Jana Mladá © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Prováděcí předpisy II EMA Pokyny ke správné FV praxi pro NA a MAH Vědecké pokyny k poregistračním studiím účinnosti

27 [ 27 ] Jana Mladá © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Odneste si domů Základní dokument farmakovigilančního systému jeden ke všem registracím (pokud je stejný) předložit na vyžádání do 7 dnů SÚKL je dozorový orgán u těch, které jsou uložené v ČR Podmínky registrace (NPSB, studie účinnosti) Plán pro řízení rizik - všechny přípravky Po registraci se poskytují informace o všech studiích i mimo schválenou registraci Koordinační skupina konečné slovo ve FV MRP/DCP- harmonizace


Stáhnout ppt "[ 1 ] Jana Mladá © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Farmakovigilance a registrace MUDr. Jana Mladá oddělení farmakovigilance Státní ústav pro kontrolu."

Podobné prezentace


Reklamy Google