Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zhodnocení aplikace zákona o obětech trestných činů v Probační a mediační službě PaedDr. Jitka Čádová, ředitelka PMS 2. 6. 2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zhodnocení aplikace zákona o obětech trestných činů v Probační a mediační službě PaedDr. Jitka Čádová, ředitelka PMS 2. 6. 2015."— Transkript prezentace:

1 Zhodnocení aplikace zákona o obětech trestných činů v Probační a mediační službě PaedDr. Jitka Čádová, ředitelka PMS 2. 6. 2015

2 Činnost PMS v oblasti pomoci obětem  pomoc obětem – jedna z klíčových aktivit PMS již od jejího vzniku  aplikace mnoha ustanovení ZOTČ  základní zásady (§ 3 ZOTČ)  praktická aplikace ZOTČ v každodenní práci PMS s oběťmi – případ slečny Kláry

3 Představení případu – slečna Klára  žena, 19 let, oběť trestného činu znásilnění a vydírání  pachatel muž, 70 let  pachatel i oběť se znali, byli přáteli  od spáchaného trestného činu se vzájemně nekontaktovali, pachatel se necítí vinen  kontaktování poradny PMS ve fázi přípravného řízení  zvlášť zranitelná oběť (§ 2 ZOTČ)  široké spektrum negativních emocí (obavy z řízení před soudem a setkání s pachatelem, strach, nejistota, úzkost) „…dříve jsem byla smíšek, veselá, bezstarostná, nyní jsem zaražená, smutná, občas si na to vzpomenu, zarazím se…“ „cítím stud a hanbu, že si tohle nějaký chlap dovolí…“

4 Práce s obětí v poradenském procesu  poskytnuty informace dle § 9 ZOTČ  o poskytovaných službách a jejich rozsahu ÚPLNÉ  o právech oběti dle ZOTČ OPAKOVANÉ  o právech oběti jako poškozeného dle TŘ SMYSLUPLNÉ  o průběhu trestního řízení POUČENÍ  nabídnuta odborná pomoc (právní informace)  poskytnuta psychosociální podpora, pomoc při ventilaci pocitů, prostor pro sdílení emocí informace k Prohlášení oběti o dopadu trestného činu na život (§ 22), pomoc při zpracování

5 Prohlášení oběti – výňatek z prohlášení „Mé největší přání je žít zase normálně. Chci být zase tou veselou studentkou bez starostí a bez bolestí. Od toho dne, co se to stalo, nejsem schopna žít plnohodnotný život. Často mě přepadává úzkost, strach. Nejsem schopna být sama doma. To mě potom popadají deprese. Neustále něco musím dělat, abych tyto černé myšlenky zahnala. Někdy jsou však neústupné a já kvůli nim často brečím. V tomto těžkém období jsem dělala i maturitu. Tu jsem Díky Bohu zvládla. “ Řez na duši, kterou mi Marek způsobil, se pokouším s pomocí blízkých vymazat. Zatím bez účinku, bolest a vzpomínky se za mnou vlečou jako stín….

6 Práce s obětí v poradenském procesu  řešena nemajetková újma, zpracováno připojení se s nárokem na náhradu škody  zpracována žádost na soud o umožnění výslechu svědka v nepřítomnosti pachatele (§ 17 ZOTČ) snaha o snížení rizika sekundární viktimizace  příprava oběti na řízení před soudem

7 Hlavní líčení  pro oběť nejnáročnější fáze trestního řízení  délka hlavního líčení – cca 6 hodin  vyloučení veřejnosti  nesetkání s pachatelem (§17 ZOTČ)  přítomnost důvěrníka (podpora a motivace oběti) (§21 ZOTČ)  délka a náročnost výslechu oběti (3 hodiny, s ohledem na trestný čin znásilnění a jeho dokazování byl velmi intimní, nekontrolované emoce oběti) x výslech dle § 18 a § 20 ZOTČ  po soudu měla Klára potřebu obrovské sebereflexe

8 Co dále?  Klára poradnu znovu kontaktovala ve chvíli, kdy držela v ruce rozsudek, kde se dočetla, co o ní pachatel při výslechu říkal, co je uvedeno v odůvodnění…  opět vlna emocí, vrátily se jí všechny myšlenky.  na osobní konzultaci rozbor toho, co je v rozsudku  nabídnuty služby psychoterapeuta (zdarma) v rámci projektu „Proč zrovna já ?“  Klára nabídku přijímá (dříve odmítala), uvědomuje si, že zážitek nemá dosud zpracovaný….  Klára zvažuje možnost podání žádosti o peněžitou pomoc na ministerstvo spravedlnosti (§ 23 ZOTČ)

9 Zhodnocení  DLOUHODOBÁ SPOLUPRÁCE  OPAKOVANÉ KONZULTACE  VLIV FÁZÍ TRESTNÍHO ŘÍZENÍ NA PROŽÍVÁNÍ  NEJČASTĚJŠÍ POTŘEBY OBĚTÍ: PRÁVNÍ INFORMACE PSYCHOSOCIÁLNÍ PODPORA  MAXIMÁLNÍ DŮRAZ NA VYUŽÍVÁNÍ USTANOVENÍ PRÁV OBĚTÍ DLE ZOTČ

10 Zhodnocení ZOTČ - POZITIVA  Oběť se dostala více do povědomí OČTŘ jako „partner“. Napomohlo to zrovnoprávnit její postavení a umožňuje jí být aktivnější v průběhu trest. řízení.  Klíčová je peněžitá pomoc, která je pro mnohé oběti jedinou možností, jak se domoci finanční kompenzace.  Rozšířil se okruh příjemců peněžité pomoci /oběti TČ proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti a děti- oběti týrání svěřené osoby…/

11 Zhodnocení ZOTČ – CO ZLEPŠIT?  poučování obětí – je bohužel stále velmi formální  práce s oběťmi domácího násilí – dosud přetrvávají stereotypy a předsudky vůči těmto obětem  empatický přístup policistů a soudců k obětem – pomohlo by zavedení systému vzdělávání

12 Děkuji za pozornost! Dotazy? PaedDr. Jitka Č ádová, ředitelka PMS jcadova@pms.justice.cz 224 424 471, 734 353 614 jcadova@pms.justice.cz


Stáhnout ppt "Zhodnocení aplikace zákona o obětech trestných činů v Probační a mediační službě PaedDr. Jitka Čádová, ředitelka PMS 2. 6. 2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google