Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

AnotaceMetodický pokyn Prezentace, obsahující základní informace z elektrické trakce. Na devíti snímcích rozebírá základní problematiku elektrických trakčních.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "AnotaceMetodický pokyn Prezentace, obsahující základní informace z elektrické trakce. Na devíti snímcích rozebírá základní problematiku elektrických trakčních."— Transkript prezentace:

1 AnotaceMetodický pokyn Prezentace, obsahující základní informace z elektrické trakce. Na devíti snímcích rozebírá základní problematiku elektrických trakčních vedení a trakčních vozidel. Cílem je naučit žáky chápat význam znalosti trakčních elektrických soustav pro rozvoj ekologické dopravy. V této elektronické podobě je kladen důraz na přehledné podání celé problematiky. Přezkoušení učiva je prováděno pomocí pracovního listu nebo testem. Materiál je určen žákům k výuce i opakování učiva. Jednotlivé snímky lze promítat na plátno, lépe však na interaktivní tabuli. Text je určen k výuce nebo pro bezprostřední opakování látky frontálně se všemi žáky nebo po skupinách. K vypracování otázek a zakreslení obrázků slouží upravené pracovní listy. všechny animace a obrázky - archiv autora

2 110 kV, 50 Hz 25 kV, 50 Hz E1 E2 Jednofázová trakční soustava s normálním kmitočtem ROZDĚLENÍ: Závislá Nezávislá Stejnosměrná Střídavá jednofázová Střídavá trojfázová DRUHY ELEKTRICKÝCH DRAH: Hlavní, dálkové Městské, pouliční Podzemní, rychlodráhy Předměstské Důlní Trakční soustavy 1.Do pracovních listů zapište základní rozdělení elektrické trakce 2.Napište druhy elektrických drah 3.Jak daleko od sebe budou napájecí stanice trakčního vedení podle obrázku vlevo? Pokud chcete rozkrýt odpovědi, nepoužívejte tlačítko Přechod na následující snímek a klikněte levým tlačítkem myši

3 110 kV, 50 Hz 22 / 3 kV 3 kV = 110 / 22 kV E1 E2 Druhy vedení: Přívodní vedení je společný název pro části trakčního vedení, které mají napětí trakční soustavy Trolejové vedení je část přívodního vedení, které slouží k bezprostřednímu napájení elektrických hnacích vozidel Zpětné vedení je souhrnný název části trakčního vedení vedoucího proud zpět ke zdroji Kolejnicové vedení je část zpětného vedení vytvořená vodivě propojenými kolejnicemi Příklad napájení závislé trakce stejnosměrným proudem: 1.Popište stručně jednotlivé druhy vedení (4 odpovědi) 2.Jak se nazývá elektrické zařízení, které je na obrázku ohraničeno čárkovanou čarou? 3.V jaké vzdálenosti od sebe se podobná zařízení umísťují podél trakčního vedení? Pokud chcete rozkrýt odpovědi, nepoužívejte tlačítko Přechod na následující snímek a klikněte levým tlačítkem myši

4 4 až 5 m a) Tuhé závěsy 20 až 25 m b) Pružné závěsy c) Výkyvné závěsy 30 až 35 m 1.Trolejová vedení prostá: Vedení je zavěšeno přímo na podpěrách Používají se pružné nebo výkyvné závěsy Vhodné pro menší jízdní rychlosti (doly, pouliční dráhy) 2.Trolejová vedení řetězovková: Používá se podélné závěsné lano, které má tvar řetězovky a trolejový drát je na něm zavěšen pomocí věšáků Tato vedení mohou být uspořádána jako:  Nekompenzovaná  Polokompenzovaná  Plně kompenzovaná Příklad polokompenzovaného řetězovkového vedení: Nosné lano je pevné a trolejový drát je napínán trvalou silou Rozdělení trolejových vedení podle způsobu zavěšení: 1.Popište trolejová vedení prostá 2.Napište, kde se takováto vedení používají 3.Stručně popište uspořádání řetězovkového trakčního vedení 4.Jak mohou být takováto trakční vedení uspořádána? (rozdělení) 5.Nakreslete průřez troleje. 6.Z jakého materiálu je vyrobena? Pokud chcete rozkrýt odpovědi, nepoužívejte tlačítko Přechod na následující snímek a klikněte levým tlačítkem myši

5 Trakční motor Ve stejnosměrné trakci se používá motor se sériovým buzením a s komutačními póly V jednofázové soustavě s nízkou frekvencí se používá jednofázový komutátorový motor se smíšeným buzením V jednofázové soustavě s frekvencí 50 Hz se používají jednofázové sériové komutátorové motory, případně asynchronní motory s rozběhovým vinutím V trojfázové soustavě se používají asynchronní motory s přepínáním počtu pólů U U/2 Spouštění a řízení otáček trakčních motorů: U RsRs Skupinové řazení elektromotorůŘízení změnou buzení 1.Elektronickým řízením - PWM modulace 2.Předřadnými rezistory 3.Dělením síťového napětí skupinovým řazením motorů 4.Změnou buzení 1.Jaký elektromotor se nejčastěji používá ve stejnosměrné trakci? 2.Jaký elektromotor se používá v jednofázové střídavé soustavě s nízkou frekvencí? 3.Jaký elektromotor se používá v jednofázové střídavé soustavě s frekvencí 50 Hz? 4.Jaký elektromotor se používá v trojfázové soustavě? 1.K výše uvedeným obrázkům napište správné názvy způsobu řízení trakčního motoru. Pokud chcete rozkrýt odpovědi, nepoužívejte tlačítko Přechod na následující snímek a klikněte levým tlačítkem myši

6 Spouštění a řízení otáček trakčního motoru MM 1 23 4 5 6 7 1.Motor 2.Trolej 3.Sběrač 4.Bleskojistky 5.Vypínač 6.Kontrolér 7.Podvozek 8.kolejnice 8 Odběr stejnosměrného proudu z troleje obstarává sběrač 3 (kladka, lyra, pantograf, půlpantograf) Bleskojistky 4 chrání zařízení vozidla před přepětím Proud je veden přes výkonový vypínač 5 do kontroleru 6. Ten má za úkol zapínat a vypínat proud k trakčním motorům, postupně vyřazovat rozjezdový rezistor, přepojovat motory ze sériového do paralelního spojení, uzavírat proud při brzdění a obracet smysl otáček motoru. Zapojení sériového motoru pro motorický stav 1.Do pracovního listu popište obrázek trakčního vozidla na stejnosměrný proud Zapojení sériového motoru pro brzdění jako dynamo R Popište stručně činnost jednotlivých zařízení trakčního vozidla na stejnosměrný proud. Pokud chcete rozkrýt odpovědi, nepoužívejte tlačítko Přechod na následující snímek a klikněte levým tlačítkem myši

7 Spouštění a řízení otáček trakčního motoru 2 Rozjíždění klasického stejnosměrného vozidla se neobejde beze ztrát, vzniklých na předřazených rezistorech (až 30%). Použijeme- li ke spouštění motorů místo rezistorů tranzistory nebo tyristory, lze těmto ztrátám energie zabránit. 3 2 1 D0D0 Pro řízení otáček stejnosměrných strojů využíváme přímé stejnosměrné měniče – dochází k přerušování dodávky proudu ze zdroje stejnosměrného proudu do obvodu kotvy motoru. Aby i při přerušování dodávky proudu ze zdroje byl proud v kotvě nepřerušovaný, připojuje se do série s vinutím kotvy vyhlazovací tlumivka L2 a vinutí kotvy s tlumivkou se přemosťuje diodou D1, zvanou nulová dioda. + - C + VS1 VS2 L1L1 D2D2 D1D1 M L2L2 IdId 4 1.Popište jednotlivé části elektronického řízení – obrázek vlevo 2.Napište jaká je funkce obvodu označeného blokovým schématem pod číslem 3 3.Co znamená zkratka PWM? Jak se nazývá součástka D 1 ? Pokud chcete rozkrýt odpovědi, nepoužívejte tlačítko Přechod na následující snímek a klikněte levým tlačítkem myši

8 Pracovní list - náhled

9 Konec prezentace © Ing. Václav Opatrný9 Všechny materiály a obrázky jsou z archivu autora.


Stáhnout ppt "AnotaceMetodický pokyn Prezentace, obsahující základní informace z elektrické trakce. Na devíti snímcích rozebírá základní problematiku elektrických trakčních."

Podobné prezentace


Reklamy Google