Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SZŠ a VOŠZ Zlín Zdravotnický asistent, druhý ročník Kojenecké období Autor: Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová Vytvořeno: jaro 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SZŠ a VOŠZ Zlín Zdravotnický asistent, druhý ročník Kojenecké období Autor: Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová Vytvořeno: jaro 2012."— Transkript prezentace:

1 SZŠ a VOŠZ Zlín Zdravotnický asistent, druhý ročník Kojenecké období Autor: Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová Vytvořeno: jaro 2012

2 ZA, 2. ročník / Kojenecké období / Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová Název sady Kojenecké období Tematická oblast Psychologie Anotace Výukový materiál pomáhá žákům chápat problematiku tohoto vývojového stádia Očekávaný výstup Žáci pochopí specifika daného vývojového stádia Autor Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová Druh učebního materiálu Prezentace, pracovní list Cílová skupina Žáci od 16 – 17let Stupeň a typ vzdělávání Střední odborné Vytvořeno Jaro 2012

3 DOBA TRVÁNÍ DOBA TRVÁNÍ – od 2. do 12. měsíce života HMOTNOST HMOTNOST – na počátku: 2500 – 3600 g (dle hmotnosti při narození) - na konci: okolo 10 kg MÍRA MÍRA – na počátku: 50 – 52 cm (dle míry při narození) - na konci: 74 – 76 cm TĚLESNÝ VÝVOJ TĚLESNÝ VÝVOJ - rozdíly v proporcích těla, dominuje hlava - vývoj motoriky, probíhá podle 2 zákonů 1.zákon – zákon cephalokaudálního vývoje 1.zákon – zákon cephalokaudálního vývoje – začíná v hlavové oblasti 2.zákon – zákon centrálně periferního směru 2.zákon – zákon centrálně periferního směru – postupný vývoj od centra (středu těla) k periferii ZA, 2. ročník / Kojenecké období / Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová

4 ZAČÁTEK KOJENECKÉHO OBDOBÍ (3měsíc) ZA, 2. ročník / Kojenecké období / Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová

5 KONEC KOJENCKÉHO OBDOBÍ ( 1 rok) ZA, 2. ročník / Kojenecké období / Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová

6 Jednotlivé etapy pohybového vývoje 2.měsíc: zvedání nohou v poleze na břiše 3.měsíc: v poloze na břiše zvedá hlavu vysoko a udrží ji asi 1 min. 4.měsíc: natahuje ruku nejistě k hračce 5.měsíc: převrací se na bok a na břicho 6.měsíc: převrací se z břicha na záda 7.měsíc: sedí samo 8.měsíc: začíná lézt, sedí bez držení, stojí když se může držet 9.měsíc: leze po čtyřech, samo se posadí, přidrží si hrníček 10.měsíc: vytáhne se samo do stoje 11.měsíc: stojí chvíli bez držení, první samostatné kroky 12.měsíc: chodí kolem nábytku ZA, 2. ročník / Kojenecké období / Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová

7 V poloze na břiše zvedá hlavu a udrží ji asi jednu minutu 3. měsíc 4. – 5. měsíc ZA, 2. ročník / Kojenecké období / Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová

8 7. měsíc sedí sám ZA, 2. ročník / Kojenecké období / Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová

9 Začíná lézt, sedí bez držení, stojí když se může držet Začíná lézt, sedí bez držení, stojí když se může držet 6. – 7. měsíc 10. – 11. měsíc ZA, 2. ročník / Kojenecké období / Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová

10 Chodí kolem nábytku, první samostatné kroky, stojí chvíli bez držení 10. – 11. měsíc ZA, 2. ročník / Kojenecké období / Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová

11 VÝVOJ MOTORIKY VÝVOJ MOTORIKY: 1.Vývoj jemné motoriky = vývoj motoriky rukou, manipulace s předměty, opoziční poloha palce, platí zde dvě pravidla: cephalokaudální vývoj a pravidlo prvotního uchopení předmětu dlaní 2.Vývoj hrubé motoriky = vývoj pohybu, z polohy v sedě až po chůzi VÝVOJ ŘEČI: 2.měsíc: slabé hrdelní zvuky 3.měsíc: hlasové projevy spokojenosti a nespokojenosti 4.měsíc: brouká si 5.měsíc: napodobuje zvuky 6.měsíc: žvatlá slabiky ma-ma, ta-ta 7.měsíc: vysloví opakované slabiky 8.měsíc: komunikace zvuky, rozumí některým slovům 9.měsíc: naučí se paci paci, komunikuje gesty 10.měsíc: pokouší se říct mama, tata 11.měsíc: říká mama, tata, baba… 12.měsíc: vysloví 2-3-4 slova ZA, 2. ročník / Kojenecké období / Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová

12 4. – 5. měsíc, udrží v ruce hračku - vývoj jemné motoriky - vývoj jemné motoriky ZA, 2. ročník / Kojenecké období / Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová

13 BIOLOGICKÉ POTŘEBY SPÁNEK A BDĚNÍ SPÁNEK A BDĚNÍ: cca 20 hod. denně, od 6.-9.týdne 10 – 11 hod., koncem prvního roku spí asi 16 hod., narůstá délka bdění, stoupá aktivita NASYCENÍ: NASYCENÍ: je to nevyhnutelný předpoklad tělesného i duševního vývoje, dítě ho vyjadřuje křikem nebo pláčem, během prvního roku ztrojnásobí svou porodní váhu, 4 – 6 týdenní kojenec se těší nejen na potravu, ale i také na osobu, která mu ji podává počet krmení: kojenec od 4 kg – 5x - 7x po třech hod. + přestávka na noční spánek ZA, 2. ročník / Kojenecké období / Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová

14 Biologická potřeba – potřeba nasycení 10. – 11. měsíc ZA, 2. ročník / Kojenecké období / Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová

15 POTŘEBA ČISTOTY POTŘEBA ČISTOTY: patří se vyprazdňování, převinování a koupání, moč po narození se uvolňuje asi 18 – 20x/24 hod., stolice 3 – 5x/ 24 hod., ve 12.měsíci nastává pravidelnost defekace, posazování na nočník 8. – 10.měsíc života POTŘEBA TEPLA POTŘEBA TEPLA: kojenec je velmi citlivý na teplotní změny. POTŘEBA OCHRANY PŘED BOLESTÍ: POTŘEBA OCHRANY PŘED BOLESTÍ: předcházet bolest pečlivou ochranou a odstraňovat předměty, které vyvolávají bolest ZA, 2. ročník / Kojenecké období / Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová

16 Potřeba čistoty – vyprazdňování, koupání, převinování 9. – 10. měsíc 10. – 11. měsíc 7. – 8. měsíc ZA, 2. ročník / Kojenecké období / Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová

17 PSYCHICKÉ POTŘEBY Psychické potřeby souvisí s uspokojováním biologických potřeb EMOCIONÁLNÍ A SOCIÍLNÍ VÝVOJ KOJENCE: EMOCIONÁLNÍ A SOCIÍLNÍ VÝVOJ KOJENCE: emoce kladné a záporné, úsměv jako = vlnění rtů charakterizujeme kolem 6. – 8. týdne, po 6.týdnu první vědomý úsměv 4.měsíc: úsměv je výběrový, hlasitý smích 5.měsíc: k úsměvu přibývá i radostné výskání 6.měsíc: se dítě usmívá pouze na známé obličeje, po 6. měsíci dochází k socializaci dítěte, do této doby má svůj svět další emoce: strach, odloučení od matky, stav bezpečí a jistoty, hněv, žárlivost, pláč ( pláč se vyskytuje i u dětí s poškozeným sluchem ZA, 2. ročník / Kojenecké období / Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová

18 Psychické potřeby - emoce 7. – 8. měsíc Barevné a sluchové vnímání 9. – 10. měsíc ZA, 2. ročník / Kojenecké období / Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová

19 VÝVOJ SOCIALIZACE = vrůstání do společnosti: VÝVOJ SOCIALIZACE = vrůstání do společnosti: starší kojenec se snaží upoutat pozornost, mezi prvotní formu komunikace je zrakový kontakt -uspokojuje potřebu orientace v nejbližším prostředí -podporuje oficiální a emociální aktivitu, senzomotorickou aktivitu -rozvíjí sociální hru -přítulní, odmítaví VÝVOJ POZNÁVACÍCH PROCESŮ: VÝVOJ POZNÁVACÍCH PROCESŮ: poznávací aktivita má senzomotorický charakter, to znamená, že se ji zúčastňuje vnímání a motorika ZA, 2. ročník / Kojenecké období / Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová

20 SMYSLOVÉ VNÍMÁNÍ: Význam smyslového vnímání -možnost získávání a rozlišování orientace dítěte ve vnějším světě -získávání potřebných informací -řízení pohybů a využívání jemné motoriky pro manipulaci a hru -podpora rozvoje myšlení a řeči -ovlivňování emocionálního a sociálního života kojence Vývoj zrakového vnímání 4 týdny života: krátce se zahledí do očí 2.měsíc: reaguje na předměty 3.měsíc: sleduje souvisle pohybující se předměty 5.měsíc: za lákavým předmětem se otočí trupem ZA, 2. ročník / Kojenecké období / Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová

21 Vnímání tvarů -okolo 9.měsíce přechází plošné vnímání (délka a šířka) do třetího rozměru (hloubka) Barevné vnímání -je plně rozvinuté až ve 4.měsíci života -kojenci upřednostňují tyto barvy: modrou, červenou, žlutou a šedivou Vývoj sluchového vnímání -4.týden vyvolávají zvukové podněty soustředění -2.měsíc: hledá zdroj zvuku, pootočí hlavou -4. a 5. měsíc: dítě přesně lokalizuje zdroj zvuku -6.měsíc: reaguje na zvuk -7. a 8.měsíc: se pro dítě stává zvukovým signálem slovo Vývoj hmatového a kinestetického vnímání - Hmat poskytuje informace o předmětech ZA, 2. ročník / Kojenecké období / Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová

22 Vývoj chuťového a čichového vnímání -zdokonaluje se u kojenců, ale hlavně u batolat Vývoj představivosti -na představivost u kojenců můžeme jen usuzovat na základě jeho reakcí Paměť -prvním stupněm paměti u kojenců je znovupoznání -např. láhev=krmení jede o paměť s krátkým zachováním paměťové stopy Hra kojence -od nejútlejšího věku Funkční hry -první nejjednodušší formy hry -vznikají na základě funkcí jednotlivých orgánů Manipulační hry -aktivity zaměřené na předměty prostřednictvím rukou, popř. úst = ohmatávání předmětů -od 10.měsíce je manipulace specifická – koulení míče ZA, 2. ročník / Kojenecké období / Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová

23 Sociální hry -hovoříme o nich od 3.měsíce -dítě reaguje na přítomnost dospělého veselostí, smíchem Napodobivé hry a konstrukční hry -mají v kojeneckém věku svůj začátek -u napodobivých her jde o jednoduché odpozorování činnosti, např. přiložení boty k noze -konstrukční hry se objevují na konci kojeneckého období, např. stavění kostek na sebe, uvolnění uzávěru láhve apod. ZA, 2. ročník / Kojenecké období / Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová

24 KŘÍŽOVKA 1. Kolik kilogramů váží kojenec na konci kojeneckého období? (doplň i s jednotkou kg) 2. Jaký je první stupeň paměti u kojence? 3. Jak se nazývá období, které je časově vymezené 2. – 12. měsíc? 4. Jak dítě komunikuje v 9. měsíci? (vývoj řeči) 5. Jaké hry mají v kojeneckém období svůj začátek? Konstrukční hry a ……………. ? 6. Kolikátý měsíc dítě samo sedí? 7. Kdy se u kojence objeví konstrukční hry? Na začátku nebo na konci kojeneckého období? 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ZA, 2. ročník / Kojenecké období / Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová


Stáhnout ppt "SZŠ a VOŠZ Zlín Zdravotnický asistent, druhý ročník Kojenecké období Autor: Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová Vytvořeno: jaro 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google