Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MPH_FMAN Finanční management Jaro 2013. Realizační team doc. Ing. Petr Suchánek, Ph.D. Ing. Jiří RichterIng. Peter Marinič Mgr. Ing. Milan Sedláček.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MPH_FMAN Finanční management Jaro 2013. Realizační team doc. Ing. Petr Suchánek, Ph.D. Ing. Jiří RichterIng. Peter Marinič Mgr. Ing. Milan Sedláček."— Transkript prezentace:

1 MPH_FMAN Finanční management Jaro 2013

2 Realizační team doc. Ing. Petr Suchánek, Ph.D. Ing. Jiří RichterIng. Peter Marinič Mgr. Ing. Milan Sedláček

3 Kontaktní údaje Ing. Jiří Richter jiri.a.richter@gmail.com Konzultace Kancelář 645 Pondělí 13-15 Studijní materiály /el/1456/jaro2013/MPH_FMAN/um/MPH_FMAN02/

4 Konzultace Mailem Osobně po semináři Jabber jiri.a.richter@gmail.comjiri.a.richter@gmail.com ICQ 229786236 Osobně v kanceláři na základě domluvy emailem Pondělí 13-15 Předmětová diskuze

5 Forma výuky 1.Návštěva seminářů skupiny 02 2.Návštěva jiných seminářů po domluvě a za předpokladu volné židle 3.Samostudium  Libovolná kombinace výše uvedených principů

6 Harmonogram semestru IDDatumVyučujícíVyučovaní Seminář 118.2.2013Informace k předmětuPřehlašování do jiného semináře Seminář 225.2.2013Nástroje, postupy a základní charakteristika FMANVýběr tématu seminární práce Seminář 34.3.2013Analýza rozvahy a výkazu zisků a ztrátMarná snaha zrušit zápis předmětu Seminář 411.3.2013Poměrové ukazatele Analýza rozvahy a výkazu zisků a ztrát Seminář 518.3.2013Finanční a provozní pákaPoměrové ukazatele Seminář 625.3.2013Pyramidové rozkladyFinanční a provozní páka Seminář 71.4.2013VelikonoceZajíček, vajíčka a tak Seminář 88.4.2013Alternativní nákladyPyramidové rozklady Seminář 915.4.2013Ekonomická přidaná hodnotaAlternativní náklady Seminář 1022.4.2013Bonitní modelyEkonomická přidaná hodnota Seminář 1129.4.2013Bankrotní modelyBonitní modely Seminář 126.5.2013Zasloužený odpočinekBankrotní modely Seminář 1313.5.2013Předtermín kolokvia

7 Průběh semináře  „Přednáška“ je součástí semináře, nelze flákat samostatně 1.Prezentace vyučovaných 2.Diskuze 3.Přednáška vyučujícího 4.Diskuze 5.Rozchod, popř. konzultace

8 Povinnosti vyučujícího  Dostavit se každé pondělí ± 15:30 do S6

9 Povinnosti vyučovaných  Prezentace části seminární práce 1.Výběr tématu 2.Zaslání prezentace „v předstihu“ 3.Prezentace na semináři 4.Zapracování připomínek  Zpracování seminární práce  Obhajoba seminární práce na kolokviu

10 Povinnosti vyučovaných  Prezentace části seminární práce 1.Výběr tématu 2.Zaslání prezentace „v předstihu“ 3.Prezentace na semináři 4.Zapracování připomínek  Zpracování seminární práce  Obhajoba seminární práce na kolokviu

11 Výběr tématu  Studijní materiály -> Balíky -> Skupina 02  Zápis od 25/02/2013 22:00  Předpoklady pro vhodné téma  Rozumím, o co go  Budu dané pondělí ve škole  Je ještě volná kapacita  Při nesplnění předpokladů zůstává řešení na vyučovaných  Změna možná na základě vaší vzájemné dohody, vyučujícímu to je jedno

12 Rekapitulace témat TermínTéma 11. březen 2013Analýza rozvahy a výkazu zisků a ztrát 18. březen 2013Poměrové ukazatele 25. březen 2013Finanční a provozní páka 8. duben 2013Pyramidové rozklady 15. duben 2013Alternativní náklady 22. duben 2013Ekonomická přidaná hodnota 29. duben 2013Bonitní modely 6. květen 2013Bankrotní modely

13 Povinnosti vyučovaných  Prezentace části seminární práce 1.Výběr tématu 2.Zaslání prezentace „v předstihu“ 3.Prezentace na semináři 4.Zapracování připomínek  Zpracování seminární práce  Obhajoba seminární práce na kolokviu Nejpozději v pátek před termínem prezentace

14 Povinnosti vyučovaných  Prezentace části seminární práce 1.Výběr tématu 2.Zaslání prezentace „v předstihu“ 3.Prezentace na semináři 4.Zapracování připomínek  Zpracování seminární práce  Obhajoba seminární práce na kolokviu

15 Prezentace na semináři  Nutná podmínka k ukončení předmětu (vyplatí se zopakovat)  S termínem nemožno hýbat (rovněž se vyplatí zopakovat)  Formát příspěvku  Hlavně přehledně  Nejlépe ve formě tabulky  Hůře ve formě PP, Word, PDF a kdoví co ještě

16 Prezentace na semináři  Samotná prezentace (cca 15 minut):  Cíl práce (co jste řešili)  Způsob řešení (metodika, prameny)  Výsledky (k čemu jste došli)  Interpretace výsledků (co s tím)  Závěr (naplnění cíle práce)  Diskuze  Kdy prezentovat teorii?  Když nebyla probíraná na seminářích

17 Povinnosti vyučovaných  Prezentace části seminární práce 1.Výběr tématu 2.Zaslání prezentace „v předstihu“ 3.Prezentace na semináři 4.Zapracování připomínek  Zpracování seminární práce  Obhajoba seminární práce na kolokviu Ke kolokviu

18 Povinnosti vyučovaných  Prezentace části seminární práce 1.Výběr tématu 2.Zaslání prezentace „v předstihu“ 3.Prezentace na semináři 4.Zapracování připomínek  Zpracování seminární práce  Obhajoba seminární práce na kolokviu

19 Seminární práce - požadavky  Info viz Pozadavky_seminarka.doc  Zpracovává se jednotlivě  Rozsah práce cca 10 až 15 stran  Obsahové dělení  Teoretická část: objasnění konstrukce a využití daného ukazatele  Praktická část: aplikace teoretických poznatků na datech konkrétního podniku  Období min 3 roky  Podnik dle vlastního výběru

20 Seminární práce - realita  Info viz Pozadavky_seminarka.doc  Mělo by se časem objevit ve studijních materiálech  Rozsah práce cca 10 až 15 stran  Konečný rozsah nehraje víceméně žádnou roli  Obsahové dělení  Akademická chuťovka! Není nutné psát teoretickou a praktickou část zvlášť!  Období min 3 roky  Hypoteticky i méně, bude-li to mít smysl, viz dále  Podnik dle vlastního výběru  Pokud máte rádi výzvy, můžete si nechat podnik vybrat vyučujícím

21 Seminární práce – standardní struktura  Charakteristika metod finanční analýzy  Aplikace metod na podniková data  Shrnutí dosavadního vývoje, identifikace příčin  Zhodnocení ekonomické výkonnosti podniku  Návrhy na rozvoj podniku

22 Seminární práce – alternativní možnosti  Komparace dvou a více podniků  Sledování dlouhé časové řady (10 a více let)  Predikce vývoje  Odvětvové srovnávání  Analýza odvětví  Efekty výrazné změny  Změna právní formy  Fúze, akvizice  Zásadní tržní změna  V případě alternativních možností doporučuji kolokvium u iniciátora těchto alternativ…

23 Seminární práce - metody  Vertikální a horizontální rozbor rozvahy a výkazu ZZ  Poměrové ukazatele  (min. rentability, aktivity, likvidity a platební schopnosti)  Analýza finanční, event. provozní páky podniku  (může být dílčí součástí jiného, obecnějšího nástroje)  Výpočet alternativních nákladů nebo ukazatele EVA  (alespoň jedním způsobem)  Pyramidový rozklad  (alespoň jednoho vybraného ukazatele)  Komplexní model hodnocení podniku  (min. jeden vybraný bonitní nebo bankrotní model)

24 Seminární práce - obsah  Teorie  Stručně a jasně  Prameny, přínosy, specifika v konkrétní práci  Praxe  Analýza, nikoli deskripce!  Přehledně  Výsledky (čísla) do tabulek a grafů  Komentář do textu

25 Seminární práce – zásadní principy  Cíl práce  Analyzovat, vysvětlit, porovnat, dokázat,…  Míra obecnosti  Ukazatel  Čitatel & Jmenovatel  Obsah položek  Vnitropodnikové procesy  Zaměření na management

26 Seminární práce – formality  Seminárka.docx  Přijatelné soubory ve formátu *.doc, *.docx  Nepoužívejte *.pdf, linuxové formáty  Nezabezpečujte dokument proti úpravám  Odevzdání zkoušejícímu 3 pracovní dny před kolokviem emailem  Příklad: Termín pondělí 15:30 -> odevzdání nejpozději úterý 23:59

27 Seminární práce – formální náležitosti  Členění dle standardů ESF  Norma ISO 690 https://is.muni.cz/auth/do/1456/soubory/katedry/kph/3915224/ citace.doc?info https://is.muni.cz/auth/do/1456/soubory/katedry/kph/3915224/ citace.doc?info https://is.muni.cz/auth/do/econ/predpisy/smernice/prehled/120 22375/Smernice2010_2.pdf https://is.muni.cz/auth/do/econ/predpisy/smernice/prehled/120 22375/Smernice2010_2.pdf https://is.muni.cz/auth/do/econ/predpisy/smernice/prehled/500 9480/Smernice2008-3.pdf https://is.muni.cz/auth/do/econ/predpisy/smernice/prehled/500 9480/Smernice2008-3.pdf

28 Seminární práce – checklist Obsahuje titulní stránku Obrázky, grafy a tabulky mají nadpis a pramen Zarovnáno do bloku V jednom z jazyků (CZE, SVK, ENG) Číslování stran Kapitoly stylem Automatický obsah Literatura dle abecedy Literatura číslována Datum citace u internetových zdrojů Citace a parafráze se stranou z pramene Neobsahuje gramatické chyby nalezené Wordem

29 Povinnosti vyučovaných  Prezentace části seminární práce 1.Výběr tématu 2.Zaslání prezentace „v předstihu“ 3.Prezentace na semináři 4.Zapracování připomínek  Zpracování seminární práce  Obhajoba seminární práce na kolokviu

30 Kolokvium  Hromadná diskuze právě jednoho vyučujícího s 1 a více vyučovanými nad seminárními pracemi  Zpravidla 3 studenti na 30 min  Podmínkou je v IS záznam o odprezentování seminární práce  Hodnocení zelená / červená  Jinak víceméně vše jako v případě klasických zkoušek

31 Studijní materiály Finanční management (DSO) SUCHÁNEK, Petr. Podnikohospodářská analýza. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 110 s. Monografie 1. ISBN 80- 210-3985-X SEDLÁČEK, Jaroslav. Účetní data v rukou manažera. 2. doplněné vydání. Praha: Computer Press, 2001. 220 s. Business books. ISBN 80-7226-562-8.

32 Studijní materiály - další KOVANICOVÁ, Dana; KOVANIC, Pavel. Poklady skryté v účetnictví. Praha: Polygon, 1997. vi, 288 s. ISBN 80-85967-56-1 MRKVIČKA, Josef; KOLÁŘ, Pavel. Finanční analýza. Praha: ASPI, 2006. 228 s. ISBN 80-7357-219-2 SYNEK a kol. Manažerské výpočty a ekonomická analýza. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2009. xviii, 301. ISBN 9788074001543. http://www.czso.cz/ http://www.justice.cz/ Wikipedia Ne-e Prezentace Doc. Suchánek Ing. Dobrý MKH_FMAN Finanční management Cvičící

33 Dotazy?


Stáhnout ppt "MPH_FMAN Finanční management Jaro 2013. Realizační team doc. Ing. Petr Suchánek, Ph.D. Ing. Jiří RichterIng. Peter Marinič Mgr. Ing. Milan Sedláček."

Podobné prezentace


Reklamy Google