Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hodnocení bakalářské práce. Formální náležitosti BP odevzdat ve 2 vyhotoveních a v elektronické podobě (PDF) Dodržet termín odevzdání Hodnotí vedoucí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hodnocení bakalářské práce. Formální náležitosti BP odevzdat ve 2 vyhotoveních a v elektronické podobě (PDF) Dodržet termín odevzdání Hodnotí vedoucí."— Transkript prezentace:

1 Hodnocení bakalářské práce

2 Formální náležitosti BP odevzdat ve 2 vyhotoveních a v elektronické podobě (PDF) Dodržet termín odevzdání Hodnotí vedoucí práce + oponent

3 Hodnocení Jak byl splněn cíl BP Zda student pracoval samostatně (popř. na jaké poměrné části celé BP) Zda student prokázal schopnost aplikovat teoretické znalosti (studium, literatura) v BP

4 V čem spočívá přínos BP Má BP nějaké praktické využití ? Hodnocení

5 Jaká je obsahová a formální úroveň BP Zhodnocení množství chyb a překlepů (nepozornostní chyby) Citace Popisy grafů, obrázků, apod. Psaní vědeckých jmen !!! Hodnocení

6 Formulace 2-3 otázek k diskusi u obhajoby Hodnocení

7 Vedoucí práce i oponent navrhují hodnocení:výborně, velmi dobře, dobře nebo práci nedoporučí k obhajobě Student má právo se s posudkem seznámit nejméně 3 dny před obhajobou Klasifikace

8 Student přednese úvodní řeč (MAX. 10-15 min), která by měla obsahovat: - důvod výběru daného tématu - cíl BP - přístup k řešení problematiky včetně metodiky - problémy, které nastaly v průběhu řešení - hlavní výsledky a závěry BP (včetně míry splnění úkolů) Obhajoba BP

9 Proslov by měl znít erudovaně, ale srozumitelně s ohledem na všechny členy komise a publika (mohou zde být i laici)Proslov by měl znít erudovaně, ale srozumitelně s ohledem na všechny členy komise a publika (mohou zde být i laici) Obhajoba BP

10 K mluvenému slovu by měla být připravena prezentace v PWP Text jen HESLOVITĚ nejdůležitější/stěžejní body obhajoby + grafy, obrázky, fotky, mapy, tabulky Obhajoba BP

11 Reagovat věcně, pozor na emoce !!! 1. Vyjádření k posudku - Možno pro argumentaci použít různé materiály (literatura, herbář, fotodokumentace) 2. Odpověď na dotazy členů komise a přítomných + diskuse Obhajoba BP – vyjádření k posudku a odpověď na otázky


Stáhnout ppt "Hodnocení bakalářské práce. Formální náležitosti BP odevzdat ve 2 vyhotoveních a v elektronické podobě (PDF) Dodržet termín odevzdání Hodnotí vedoucí."

Podobné prezentace


Reklamy Google