Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Ing. Radoslava Benová Název materiálu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Ing. Radoslava Benová Název materiálu:"— Transkript prezentace:

1 Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Ing. Radoslava Benová Název materiálu: VY_32_INOVACE_8_VEŘEJNÁ_SPRÁVA_07 Soustava soudů v ČR Téma sady:Veřejná správa Obor, ročník:Veřejnosprávní činnost, 1. ročník Datum vytvoření:listopad 2013 Anotace: Okresní soudy, Krajské soudy, Vrchní soudy, Nejvyšší soud, Ústavní soud, Nejvyšší správní soud. Metodický obsah:Výklad nového učiva

2 Právní prameny Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR (hlava čtvrtá - - moc soudní). Zákon č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích (6/2002).

3 Soud – definice a úkoly  Soudy jsou nezávislé státní orgány, které zákonem stanoveným způsobem poskytují právní ochranu a zajišťují plnění povinností. Úkolem soudů je zejména:  rozhodovat o právech, povinnostech a právem chráněných zájmech osob a státu;  rozhodovat o vině obžalovaného a ukládat zákonem stanovené tresty;  přezkoumávat zákonnost rozhodnutí jiných orgánů.

4 Soustava soudů v ČR Soudy v ČR: Obecné – 4 články: Okresní soudy, Krajské soudy, Vrchní soudy, Nejvyšší soud. Speciální – Ústavní soud, Nejvyšší správní soud.

5 Okresní soudy Je to základní jednotka soudní soustavy v ČR. První instance (soud 1. stupně) ve většině případů porušení a domáhání se práv. Rozhoduje jak v občanskoprávním řízení (rozvod), tak v trestněprávním řízení (ublížení na zdraví). Počet v ČR: 88, mohou se lišit v názvu. V Praze jako obvodní soud, v Brně městský soud. Ostatní dle územní působnosti – Okresní soud v Hradci Králové.

6 Okresní soud v Hradci Králové Obr.1 Okresní soud v HK [1]

7 Krajské soudy Rozhodují ve druhém stupni o řádných opravných prostředcích (odvolání) = jako odvolací soudy pro okresní soudy. Také rozhodují v prvním stupni o tom, co jim výslovně svěřuje zákon (trestněprávní řízení – znásilnění, občanskoprávní řízení – ochrana osobnosti). Počet v ČR: 8. V názvu se odlišuje jediný – Městský soud v Praze, ostatní dle územní působnosti – Krajský soud v Hradci Králové.

8 Krajský soud v Hradci Králové Obr.2 Krajský soud [2]

9 Vrchní soudy Zabývají se řádnými opravnými prostředky (odvolání) proti rozhodnutí krajského soudu. Počet v ČR: 2. Pro Česko: Vrchní soud v Praze. Pro Moravu a Slezsko: Vrchní soud v Olomouci.

10 Vrchní soudy Obr.4 Vrchní soud v Olomouci [4] Obr.3. Vrchní soud v Praze [3]

11 Nejvyšší soud Zabývá se mimořádnými opravnými prostředky (dovolání, obnova řízení, žaloba pro zmatečnost). Sjednocuje rozhodnutí soudů nižších stupňů. Počet: 1. Sídlo: Brno.

12 Nejvyšší soud v Brně Obr.5 Budova nejvyššího soudu v Brně [5] Obr.6 „Spravedlnost je slepá“ [6]

13 Ústavní soud Je soudní orgán ochrany ústavnosti (chrání ústavu). Sídlo: Brno. Skládá se z 15 soudců jmenovaných prezidentem republiky na 10 let. V čele je předseda a místopředsedové. Pravomoci: Řeší rozpory zákonů a jiných právních předpisů s Ústavou ČR. Řeší individuální stížnosti porušování ústavnosti a zákonnosti. Rozhodnutí Ústavního soudu jsou závazná pro všechny orgány i osoby.

14 Ústavní soud v Brně Obr.7 Ústavní soud [7]

15 Nejvyšší správní soud Vrcholný soudní orgán specializovaný pro oblast správního soudnictví. Sídlo: Brno. V čele: předseda. Pravomoci: Rozhoduje zejména o kasačních stížnostech – tj. ve věcech správních o mimořádných opravných prostředcích (proti rozhodnutí krajských soudů jako soudů správních). Rozhoduje o napadení voleb, o rozpuštění politických stran, o žalobách mezi orgány veřejné správy.

16 Nejvyšší správní soud v Brně Obr. 8 Nejvyšší správní soud [8]

17 Opakování Odpovězte na otázky: 1) Které soudy patří mezi obecné? 2) Které soudy patří mezi speciální? 3) Kde sídlí Vrchní soudy? 4) Jaký je hlavní úkol Ústavního soudu? 5) O čem zejména rozhoduje Nejvyšší správní soud?

18 Opakování – správné odpovědi 1) Které soudy patří mezi obecné? Okresní soudy, Krajské soudy, Vrchní soudy, Nejvyšší soud. 2) Které soudy patří mezi speciální? Ústavní soud, Nejvyšší správní soud. 3) Kde sídlí Vrchní soudy? V Praze a Olomouci. 4) Jaký je hlavní úkol Ústavního soudu? Ochrana ústavnosti. 5) O čem zejména rozhoduje Nejvyšší správní soud? O kasačních stížnostech.

19 Autorská práva a citace DAVID, Roman. Listina základních práv a svobod. 3. přep. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2001, 259 s. ISBN 80-718-2109-8. MIČIENKA, Marek. Příruční slovník občana. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakl., 2003, 283 p. Studijní texty (Sociologické nakladatelství), sv. 27. ISBN 80-864-2917-2. Ústava České republiky. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2001. ISBN 80-7182- 109-8. Listina základních práv a svobod. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2001. ISBN 80-718-2109-8. Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízeních. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Všechna neocitovaná autorská díla jsou dílem autora.

20 Autorská práva a citace - zdroje obrázků [1] Okresní soud v Hradci Králové [online]. [cit. 2013-11-06]. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cb/Hradec_Kr%C3%A1lov%C3%A9,_Ign%C3% [2] Krajský soud v Hradci Králové [online]. [cit. 2013-11-06]. Dostupné z: http://instituce.hradeckralove.cz/uploads/images/1170/large/3755_1170.jpg http://instituce.hradeckralove.cz/uploads/images/1170/large/3755_1170.jpg [3] Vrchní soud v Praze [online]. [cit. 2013-11-06]. Dostupné z: http://media.novinky.cz/292/132922-top_foto1- 32rxu.jpg?1271925001http://media.novinky.cz/292/132922-top_foto1- 32rxu.jpg?1271925001 [4] Vrchní soud v Olomouci [online]. [cit. 2013-11-06]. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/af/VS_Olomouc.jpg/250px-VS_Olomouc.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/af/VS_Olomouc.jpg/250px-VS_Olomouc.jpg [5] Nejvyšší soud v Brně [online]. [cit. 2013-11-07]. Dostupné z: http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/ns_web.nsf/ns_budova.jpg [6] Spravedlnost [online]. [cit. 2013-11-07]. Dostupné z: http://deosum.com/Images/spravedlnost-s-mecem.jpg [7] Ústavní soud [online]. [cit. 2013-11-14]. Dostupné z: https://encrypted- tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSy6a24tRuoKL5EIsqBp13VFUron1xXMcBy8 [8] Nejvyšší správní soud [online]. [cit. 2013-11-14]. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2f/Nejvy%C5%A1%C5%A1%C3%AD_spr%C3%


Stáhnout ppt "Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Ing. Radoslava Benová Název materiálu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google