Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vzdělávání v eGovernmentu v Pardubickém kraji 19.10.2009 Ing. Kristýna Benešová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vzdělávání v eGovernmentu v Pardubickém kraji 19.10.2009 Ing. Kristýna Benešová."— Transkript prezentace:

1 Vzdělávání v eGovernmentu v Pardubickém kraji 19.10.2009 Ing. Kristýna Benešová

2 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Vizi eGovernmentu české vlády si můžeme představit jako živý organismus – eGON, který je schopen existovat pouze tehdy, spojí-li se všechny jeho potřebné orgány a funkce dohromady:  Prsty: Czech POINT  Oběhová soustava: Komunikační infrastruktura veřejné správy (neboli „KIVS“)  Srdce: Zákon o eGovernmentu  Mozek: Základní registry veřejné správy eGovernment eGON – symbol eGovernmentu

3 eGovernment aneb…“Moderní, přátelský a efektivní úřad“ V kompetenci Ministerstva vnitra ČR Zaměřen na elektronizaci veřejné správy, tozn. zavádění informačních a komunikačních technologií do veřejné správy Cílem je rychlejší, spolehlivější a levnější poskytování služeb veřejné správy

4 Z á k o n o e G o v e r n m e n t u - Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů č. 300/2008 Sb. vstoupil v účinnost 1. července 2009 (zkušební provoz do 31. října 2009) vytváří novou formu komunikace v elektronické podobě prostřednictvím datových schránek

5 Připravované kurzy Informační systém datových schránek Zaručený elektronický podpis Obecné základy s portálem Czech POINT Czech POINT - Agenedy pro ISDS Czech POINT – Autorizovaná konverze dokumentů Czech POINT – Bodové hodnocení řidiče Czech POINT – Katastr nemovitostí Czech POINT – Obchodní rejstřík Czech POINT – Rejstřík trestů Czech POINT – Služby ISDS II Czech POINT – Insolvenční rejstřík … atd.

6 Přihlašování na kurz Adresa: http://elev.institutpraha.cz/regman/krajpardubicky.html

7 Přihláška Přihláška:

8 Automatický email Děkujeme Vám za Váš zájem o kurz. Kurz je pro Vás připraven na URL: http://elev.institutpraha.cz/prihlaseni.html Vaše uživatelské jméno: krisbene56 Vaše heslo: lsKPeAAp V případě potíží nás kontaktujte na marcela.brothankova@pardubickykraj.cz Další kurzy jsou pro Vás připraveny na http://elev.institutpraha.cz/regman/krajpardubicky.html http://elev.institutpraha.cz/regman/krajpardubicky.html ---------------- ID23041PW

9 Komunikace

10 Druhy datových schránek  Datová schránka orgánu veřejné moci (centrální orgány, kraje, obce, ČT, ČRo, zdravotní pojišťovny, profesní komory) Zřízena ze zákona do 90 dnů od jeho účinnosti, nebo bezprostředně po zapsání do obchodního rejstříku.  Datová schránka právnické osoby Povinná pro PO zapsané v obchodním rejstříku. Zřízena ze zákona do 90 dnů od jeho účinnosti nebo bezprostředně po zapsání do obchodního rejstříku.  Datová schránka fyzické osoby podnikající Zřízena na žádost do 3 dnů. Povinná pro advokáty, insolvenční správce a daňové poradce.*) *) ze zákona až za 3 roky  Datová schránka fyzické osoby Zřízena na žádost do 3 dnů. Žádost se podává na MV, CzechPOINT.

11 Přístupové údaje Obálka s žlutým pruhem do vlastních rukou OVM a PO automaticky na základě údajů v OR (posílá se na adresu jednatele) FO na žádost na CzechPOINTU Infolinka: 270 005 200

12  Dokument dodaný do datové schránky je doručen:  okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba mající dle svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu  nepřihlásí-li se do datové schránky oprávněná osoba ve lhůtě 10 dnů ode dne dodání do datové schránky, považuje se dokument za doručený posledním dnem této lhůty (fikce doručení)  Dokument dodaný do datové schránky OVM je doručen:  okamžikem dodání dokumentu do datové schránky úřadu (§ 37 odst. 6 správního řádu). Neuplatní se ustanovení § 17 odst. 3 zákona č. 300/2008 Sb. Doručování datové zprávy

13 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Časová osa fikce doručení:

14 Postup při doručování OVM nebo PO v OR

15 Konverze dokumentů úplné převedení dokumentu v listinné podobě do elektronické podoby nebo obráceně Ověření shody obsahu obou dokumentů Připojení ověřovací doložky Dokument, který konverzí vznikne má stejné právní účinky jako ověřená kopie dokumentu, jehož převedením vznikl Konverzi provádí: –Kontaktní místa CzechPOINT –Advokáti, soudní exekutoři –Orgány veřejné moci z moci úřední

16 Ověřovací doložka

17 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.  zajistí připojení kvalifikovaného časového razítka k odeslané datové zprávě  dodá odesílanou datovou zprávu do datové schránky adresáta  vyrozumí adresáta o dodání zprávy  oznámí odesílateli, že zpráva byla doručena (označenou elektronickou značkou) datová schránka příjemce byla zpřístupněna, zrušena, neexistuje  o těchto událostech vede bezpečnou evidenci Podrobnosti přístupu do DS jsou stanoveny vyhláškou MV ČR č. 194/2009 ISDS vede pouze informace o tom, kdy kdo komu něco posílal, ale nemůže vést záznam o obsahu komunikace. Správce Informačního systému datových schránek (MV):

18 Případy, kdy konverze nelze provést: Je-li dokument v jiné než listinné podobě nebo podobě datové zprávy Jde-li o dokument, jehož jedinečnost nelze konverzí nahradit – př. Občanský průkaz, pas, šek, směnka.. Je-li listinný dokument nevěrohodný Nebyl-li dokument v datové zprávě opatřen časovým razítkem nebo zaručeným elektronickým podpisem Audio, video záznamy

19 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.  Z hlediska bezpečnosti garantuje:  dostupnost systému – 99,9%  integritu systému a dat – kryptografické komponenty  důvěrnost – provozovatel nemá přístup k datům  průkaznost – evidence veškerých událostí spojených s provozem  zálohování systému  omezení formátů příloh – zakázané *.exe a spustitelné soubory, komprimované  V oblasti auditu a dohledu zajišťuje:  dohled 24 x 7 x 365  prvotní bezpečnostní audit před spuštěním – červen 2009  pravidelné (plánované) bezpečnostní audity – každý rok  dohled MV, ÚOOÚ (úřadu pro ochranu osobních údajů) Povinnosti správce ISDS

20 Datový trezor Provozovatel Česká Pošta K uchování datových zpráv Zpoplatněná služba 100 zpráv - 1 200 Kč/rok 500 zpráv - 5 400 Kč/rok 5000 zpráv - 48 000 Kč/rok

21 Další vývoj 1. listopad 2009 –Automatická aktivace dosud neaktivovaných datových schránek –Povinné používání 1. leden 2010 –Možnost zasílání elektronických faktur mezi podnikatelskými subjekty 1. červenec 2010 –Možnost zasílání napříč všemi subjekty

22 Odkazy a zdroje Oficiální informační portál k DS –www.datoveschranky.infowww.datoveschranky.info Přihlášení do DS –www.mojedatovaschranka.czwww.mojedatovaschranka.cz Zkušební prostředí DS –www.czebox.czwww.czebox.cz Kontaktní místa veřejné správy – CzechPOINT –www.czechpoint.czwww.czechpoint.cz

23 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Vzdělávání v eGovernmentu v Pardubickém kraji 19.10.2009 Ing. Kristýna Benešová."

Podobné prezentace


Reklamy Google