Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informační systémy Teorie Ivana Rábová Ústav informatiky MZLU PEF Tel: 545132224

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informační systémy Teorie Ivana Rábová Ústav informatiky MZLU PEF Tel: 545132224"— Transkript prezentace:

1 Informační systémy Teorie Ivana Rábová Ústav informatiky MZLU PEF Tel: 545132224 E-mail: rabova@mendelu.cz

2 Základní pojmy Informace jsou data, kterým jejich uživatel přisuzuje určitý význam a které uspokojují konkrétní objektivní informační potřebu svého příjemce. Informace tedy vznikají z dat až v okamžiku jejich užití. Informace jsou data, kterým jejich uživatel přisuzuje určitý význam a které uspokojují konkrétní objektivní informační potřebu svého příjemce. Informace tedy vznikají z dat až v okamžiku jejich užití. (Informace představuje vypovídací schopnost dat, vzniká zpracováním dat a je cílem tohoto zpracování.) (Informace představuje vypovídací schopnost dat, vzniká zpracováním dat a je cílem tohoto zpracování.) „Systém je komplex prvků nacházejících se ve vzájemné interakci”, Bertalanfy. „Systém je komplex prvků nacházejících se ve vzájemné interakci”, Bertalanfy. Informační systém (IS) je komplex informací, lidí, použitých informačních technologií, organizace práce, řízení chodu systému (zabezpečuje propojení na prostředí) a metod sloužících ke sběru, přenosu, uchování a dalšímu zpracování dat za účelem tvorby a prezentace informací. IS Je nějakým způsobem organizován a začleněn do organizační struktury podniku, má určité ekonomické charakteristiky a musí být určitým způsobem řízen jak v době jeho budování tak v době jeho fungování. Informační systém (IS) je komplex informací, lidí, použitých informačních technologií, organizace práce, řízení chodu systému (zabezpečuje propojení na prostředí) a metod sloužících ke sběru, přenosu, uchování a dalšímu zpracování dat za účelem tvorby a prezentace informací. IS Je nějakým způsobem organizován a začleněn do organizační struktury podniku, má určité ekonomické charakteristiky a musí být určitým způsobem řízen jak v době jeho budování tak v době jeho fungování.

3 Základní pojmy Informační technologie (IT) chápeme jako souhrn technických a programových prostředků včetně jejich metodického a znalostního zázemí, sloužících ke zpracování a poskytování informací. Dnes častěji ICT jako Informační a komunikační technologie. Informační technologie (IT) chápeme jako souhrn technických a programových prostředků včetně jejich metodického a znalostního zázemí, sloužících ke zpracování a poskytování informací. Dnes častěji ICT jako Informační a komunikační technologie. IS/ICT běžném životě oba pojmy splývají. IS reprezentuje potřebu informací, zatímco ICT představuje uspokojení této potřeby. IS/ICT v běžném životě oba pojmy splývají. IS reprezentuje potřebu informací, zatímco ICT představuje uspokojení této potřeby. Informační strategie je dokument průběžně teoreticky ověřovaný a modifikovaný, jehož úkolem je stálá integrace IS/ICT s globální strategií podniku. Informační strategie je dokument průběžně teoreticky ověřovaný a modifikovaný, jehož úkolem je stálá integrace IS/ICT s globální strategií podniku.

4 Aplikační software - ASW Aplikační software (aplikační programové vybavení) - systém, jehož cílem je počítačová podpora částí informačních systémů. Aplikační software (aplikační programové vybavení) - systém, jehož cílem je počítačová podpora částí informačních systémů. –Individuální ASW - specifické aplikační systémy pro individuálního zákazníka (organizaci) dle jeho požadavků. –Technologicky orientovaný ASW - OIS –Věcně orientovaný ASW – TASW (typový ASW) TASW - modulový princip architektury, vysoká parametrizace, komplexnost a vysoká vnitřní složitost, vnitřní integrace s OIS, integrace datové základny. TASW - modulový princip architektury, vysoká parametrizace, komplexnost a vysoká vnitřní složitost, vnitřní integrace s OIS, integrace datové základny.

5 Trendy v oblasti IS/ICT Otevřené systémy,které jsou standardizovány mezinárodními organizacemi a konsorcii (např. W3C, IEEE, ISO, OMG, …), členy takových skupin jsou často velcí a významní hráči na IT trhu (IBM, Microsoft, SUN, Oracle..), je možné odebírat a přidávat další funkce. Otevřené systémy, které jsou standardizovány mezinárodními organizacemi a konsorcii (např. W3C, IEEE, ISO, OMG, …), členy takových skupin jsou často velcí a významní hráči na IT trhu (IBM, Microsoft, SUN, Oracle..), je možné odebírat a přidávat další funkce. Třívrstvá architektura ASW Třívrstvá architektura ASW (prezentační, aplikační a datová vrstva). (prezentační, aplikační a datová vrstva). Distribuované zpracování založené na klient -server architektuře. Distribuované zpracování založené na klient -server architektuře. Outsourcing - správa IS externí firmou. Jde o zajišťování činností spojených s informatikou dodavatelsky, tedy formou externích služeb (Outsourcing rozvoje IS, provozu IS a totální outsourcing). Outsourcing - správa IS externí firmou. Jde o zajišťování činností spojených s informatikou dodavatelsky, tedy formou externích služeb (Outsourcing rozvoje IS, provozu IS a totální outsourcing). Od ISP k ASP (Internet System Providing, Aplication Service Providing), kdy uživatel řeší potřeby automatizace svých činností prostřednictvím pronájmu aplikací jako služby od ASP operátora za poplatek. Od ISP k ASP (Internet System Providing, Aplication Service Providing), kdy uživatel řeší potřeby automatizace svých činností prostřednictvím pronájmu aplikací jako služby od ASP operátora za poplatek.

6 Informační strategie Smyslem informační strategie je podpořit realizaci cílů organizace a podnikových procesů pomocí IS/ICT. Vytvářet informační strategii znamená uskutečnit 3 důležité kroky: Analyzovat a zhodnotit současný stav IS/ICT. Analyzovat a zhodnotit současný stav IS/ICT. Definovat cílový stav IS/ICT. Definovat cílový stav IS/ICT. Navrhnout postup, jak dosáhnout cílového stavu za současných podmínek. Navrhnout postup, jak dosáhnout cílového stavu za současných podmínek. Řešitelem bývá tým pracovníků vedený odpovědným manažerem často za pomoci externích pracovníků a konzultantů. Tým nejen dokument informační strategie vytvoří, ale dále ho udržuje v aktuální podobě, o dokumentu se průběžně komunikuje. Součástí dokumentu bývá architektura IS/ICT.

7 Informační strategie K čemu slouží informační strategie? Je klíčovým podkladem určujícím rozvoj společnosti v oblasti IS/ICT. Je klíčovým podkladem určujícím rozvoj společnosti v oblasti IS/ICT. Je důležitým zdrojem pro zpracování poptávky pro dodavatele komponent IS/ICT. Je důležitým zdrojem pro zpracování poptávky pro dodavatele komponent IS/ICT. Definuje vazby mezi projekty IS/ICT a ostatními např. výrobními projekty a inovacemi. Definuje vazby mezi projekty IS/ICT a ostatními např. výrobními projekty a inovacemi. Urychluje řešení implementace IS/ICT. Urychluje řešení implementace IS/ICT. Je podkladem pro plánování financí na IS/ICT. Je podkladem pro plánování financí na IS/ICT. Je vhodný dokument při jednáních se strategickými partnery. Je vhodný dokument při jednáních se strategickými partnery.

8 Architektura IS/IT - definice Architektura IS/IT je grafické a písemné vyjádření celkové koncepce IS/IT, která v sobě zahrnuje základní představu o: Architektura IS/IT je grafické a písemné vyjádření celkové koncepce IS/IT, která v sobě zahrnuje základní představu o: –struktuře IS v návaznosti na organizační strukturu podniku, –funkcích, které bude IS zabezpečovat v návaznosti na procesy podniku, –provozu a bezpečnosti celého systému, –vazbách na okolí. Architektura IS dále: Architektura IS dále: –Vytváří relativně stabilní rámec řešení IS/IT. –Je významným komunikačním prostředkem mezi tvůrci a vedením podniku. –Zajišťuje stabilitu vývoje IS/IT při rychlém technologickém vývoji IT. –Význam ekonomický - minimalizuje náklady na chybně zadané projekty a rekonstrukce.

9 Globální a dílčí architektura IS/IT Globální architektura - hrubý návrh IS/ICT, zachycuje jednotlivé komponenty IS/ICT a jejich vzájemné vazby, obsahuje základní stavební bloky IS/ICT. Globální architektura - hrubý návrh IS/ICT, zachycuje jednotlivé komponenty IS/ICT a jejich vzájemné vazby, obsahuje základní stavební bloky IS/ICT. Dílčí architektury jsou detailnější návrhy IS/ICT. Na základě globální architektury se navrhují tyto dílčí architektury: Dílčí architektury jsou detailnější návrhy IS/ICT. Na základě globální architektury se navrhují tyto dílčí architektury: funkční, procesní, datovou, technologickou, softwarovou, hardwarovou. funkční, procesní, datovou, technologickou, softwarovou, hardwarovou.

10 Globální architektura stavební bloky

11 TPS TPS je, operace jsou závislé na charakteru podniku, nejspecifičtější blok IS. TPS (Transakční a produkční systém) je operativní částí IS, operace jsou závislé na charakteru podniku, nejspecifičtější blok IS. Jeho úkolem je pořizovat a aktualizovat data, udržovat evidence, poskytovat základní přehledy o činnosti podniku, zde se tvoří data pro ostatní vrstvy podnikového IS. Jeho úkolem je pořizovat a aktualizovat data, udržovat evidence, poskytovat základní přehledy o činnosti podniku, zde se tvoří data pro ostatní vrstvy podnikového IS. Je důkladně vypracován na základě standardizovaných postupů. Je důkladně vypracován na základě standardizovaných postupů. Je robustní, spolehlivý, s rychlou odezvou, provádí rutinní funkce (k provozu se používají spolehlivé a odzkoušené IT). Je robustní, spolehlivý, s rychlou odezvou, provádí rutinní funkce (k provozu se používají spolehlivé a odzkoušené IT). Datové modely jsou jednoduché. Datové modely jsou jednoduché.

12 MIS a EIS MIS (Management Information System) je blok určený pro řízení podniku na, jeho funkce jsou podobné pro podniky různých typů. MIS (Management Information System) je blok určený pro řízení podniku na taktické úrovni, jeho funkce jsou podobné pro podniky různých typů. Procesy jsou integrovány do tří linií: (obchodně - logistická (nákup, prodej, MTZ, sklady...), finančně - účetní (účetnictví, majetek, pokladna, mzdy…), průřezová (organizace a správa, personalistika, marketing, legislativa …) Procesy jsou integrovány do tří linií: (obchodně - logistická (nákup, prodej, MTZ, sklady...), finančně - účetní (účetnictví, majetek, pokladna, mzdy…), průřezová (organizace a správa, personalistika, marketing, legislativa …) EIS (Executive Informaion Systém) je blok určený pro podniku. Získává data z ostatních úrovní IS a z externích zdrojů, data agreguje a vytváří časové řady a vzájemné vazby, trendy, prognózy. EIS (Executive Informaion Systém) je blok určený pro strategické řízení podniku. Získává data z ostatních úrovní IS a z externích zdrojů, data agreguje a vytváří časové řady a vzájemné vazby, trendy, prognózy. Je zaměřen na delší časový úsek do minulosti i budoucnosti. Je zaměřen na delší časový úsek do minulosti i budoucnosti. Vyznačuje se specifickými nároky na prezentaci informací, na využití multimédií, na složité algoritmy pro nejrůznější analýzy stavů a prognóz. Vyznačuje se specifickými nároky na prezentaci informací, na využití multimédií, na složité algoritmy pro nejrůznější analýzy stavů a prognóz.

13 OIS orientovaný na. OIS (Office Information System) je blok orientovaný na podporu kancelářských prací a týmové práce. Hlavním úkolem je vytvářet, modifikovat a přenášet data administrativního charakteru v písemné a grafické podobě. Hlavním úkolem je vytvářet, modifikovat a přenášet data administrativního charakteru v písemné a grafické podobě. Zvyšuje produktivitu a výkonnost administrativních pracovníků. Zvyšuje produktivitu a výkonnost administrativních pracovníků. Např. MS OFFICE, editory, DTP (DeskTop Publishing), tabulkové procesory, PowerPoint aplikace, plánovací kalendář, řízení projektů (MS Project), sledování úkolů, sledování pošty (došlá a odešlá), WWW – internet. Např. MS OFFICE, editory, DTP (DeskTop Publishing), tabulkové procesory, PowerPoint aplikace, plánovací kalendář, řízení projektů (MS Project), sledování úkolů, sledování pošty (došlá a odešlá), WWW – internet.

14 EDI (Electronic Data Interchange) je způsob výměny strukturovaných dat na základě dohodnutých standardů mezi IS jednotlivých obchodních partnerů pomocí elektronických prostředků. Je to jeden z nástrojů provádění el. obchodu. EDI (Electronic Data Interchange) je způsob výměny strukturovaných dat na základě dohodnutých standardů mezi IS jednotlivých obchodních partnerů pomocí elektronických prostředků. Je to jeden z nástrojů provádění el. obchodu. Základní norma u nás - ISO 9735 známá jako UN/EDIFACT (EDI for Administration, Commerce and Transport). Je to standard standardů, zastřešuje standardy pro jednotlivé prům. obory. Základní norma u nás - ISO 9735 známá jako UN/EDIFACT (EDI for Administration, Commerce and Transport). Je to standard standardů, zastřešuje standardy pro jednotlivé prům. obory. Pozor EDI není ekomunikace (dokumenty jako příloha emailů). Pozor EDI není ekomunikace (dokumenty jako příloha emailů).

15 Architektura IS/ICT a její vrstvy Na každém IS lze rozlišit 3 vrstvy (vrstva datová, funkční resp. aplikační a prezentační resp. komunikační). Na každém IS lze rozlišit 3 vrstvy (vrstva datová, funkční resp. aplikační a prezentační resp. komunikační). –Datová vrstva je odpovědná za integritu a konzistenci dat, zabývá se výběrem, agregací a předzpracováním dat, zajišťuje napojení informačního systému na systém řízení báze dat. –Funkční resp. aplikační vrstva provádí transformace uživatelských dat a zajišťuje výpočty a operace prováděné mezi vstupně výstupními požadavky a daty. –Prezentační resp. komunikační vrstva je odpovědná za prezentaci výsledků informačního systému, zajišťuje vstup požadavků uživatele.

16 Architektura IS/ICT a její vrstvy Základní rozdíl mezi následujícími architekturami je v tom, zda jsou výše uvedené 3 vrstvy odděleny do samostatných programů, či nikoliv. Základní rozdíl mezi následujícími architekturami je v tom, zda jsou výše uvedené 3 vrstvy odděleny do samostatných programů, či nikoliv. monolitická architektura - všechny vrstvy v rámci jednoho řídícího programu monolitická architektura - všechny vrstvy v rámci jednoho řídícího programu dvouvrstvá architektura - dvouvrstvá architektura - vrstvy jsou rozděleny na dva subjekty, klient – server, lehký a těžký (resp. tenký a tlustý) klient. (Do tenkého klienta zařazujeme pouze prezentační vrstvu. Do tlustého klienta zařazujeme aplikační a prezentační vrstvu). třívrstvá architektura třívrstvá architektura - (typická a nejpoužívanější architektura pro celopodnikové rozlehlé aplikace dynamického charakteru v současnosti).

17 Výhody třívrstvé architektury Vyšší pořizovací ale nižší provozní náklady. Jednodušší údržba, každou vrstvu lze udržovat samostatně. Neexistují redundantní údaje a redundantní podniková logika. Jednoduché přizpůsobení potřebám zákazníka. Jednoduchý, rychlý a bezpečný přechod na vyšší verze – vysoká flexibilita. Každá vrstva může být vyvíjena v jiném vývojovém prostředí. Ideální pro tvorbu otevřených, distribuovaných a flexibilních IS. Pozn. : 3 vrstvy z pohledu WEB – –Vrstva databáze – –Vrstva aplikační logiky (business logika) – –Vrstva Windows klient nebo Browser klient

18 Klient/server architektura Speciální případ vrstvené architektury. Princip je umožnit více uživatelům pracovat nad společnými daty a rozložit zpracování na více počítačů. Podoby klient/server architektury Distribuovaná prezentace Distribuovaná data Distribuovaná data a aplikační logika Internet a Intranet – –Viz obr.

19

20

21 Dílčí architektury 1. Procesní architektura 1. Procesní architektura –určuje klíčové externí události, které představují podstatné vazby podniku s okolím, –nástrojem je zvláštní typ digramu, kontextový diagram. 2. Funkční architektura 2. Funkční architektura –navazuje na architekturu procesní, –návrh hierarchického rozpadu požadovaných funkcí a služeb IS, –Nástrojem je DFD (Data Flow Diagram) a slovní popis funkcí (minispecifikace).

22 Dílčí architektury 3. Datová architektura 3. Datová architektura –je návrhem datové základny IS, –nástrojem ERD (Entity Relationship Diagram), –je finalizována návrhem datových souborů a jejich fyzickým uložením. 4. Softwarová architektura 4. Softwarová architektura –je definována množinou programových jednotek - modulů a vazeb mezi těmito moduly. Vazby jsou dány voláním modulů a předávanými daty.

23 Dílčí architektury 5. Hardwarová architektura 5. Hardwarová architektura –určuje typy, počty a vzájemné vazby hardwarových komponent. 6. Technologická architektura 6. Technologická architektura –spojuje SW, HW a datovou architekturu a definuje způsob zpracování jednotlivých aplikací, vnitřní stavbu aplikací a uživatelské rozhraní aplikací, –typy technologických architektur podle metody zpracování, podle uspořádání PC, podle vrstev.

24 Data v IS Data jsou základní součástí IS, tvoří databázovou základnu a pomocí operací (funkcí, programů, SŘBD) jsou pořizována, ukládána a zpracovávána. Data jsou základní součástí IS, tvoří databázovou základnu a pomocí operací (funkcí, programů, SŘBD) jsou pořizována, ukládána a zpracovávána. Typy dat v informačním systému Typy dat v informačním systému –Aktuální data (popisují současný stav v organizaci, vytváří se z nich aktuální výstupy a sestavy, po uplynutí aktuálního období se přesunou do dat archivních) –Archivní data (nejsou aktuálně platná, ale mají význam pro operativní, taktický a strategický management k tvorbě nejrůznějších analýz) –Prognostická data (jsou data, vzniklá zpracováním plánů, návrhů do budoucna, mohou být srovnávána s aktuálními daty, nebo se jimi stát).

25 Data v IS Ukládání dat Ukládání dat –Data jsou uložená v potřebné, účelné a uživatelem požadované struktuře. –Data neobsahují duplicitní údaje. –Data neobsahují nadbytečné údaje. –Data neobsahují nesprávné údaje. –Data neobsahují pochybné nebo nedostatečné údaje. –Nejvhodnějším způsobem jak taková data vytvořit, analyzovat, namodelovat je a navrhnout je.

26 Data v IS Uchovávání dat Uchovávání dat –Archivace dat je jejich uchování pro pozdější další zpracování (např. v EIS, historická data slouží pro získávání informací o vývoji reality a poskytují východiska pro trendy, prognózy a plánování). –Zálohování dat je jejich uchování pro případ havárie, nebo systémové chyby (souvisí s bezpečností systému a vyžaduje pořizování bezpečnostních kopií). –Zálohování dat představuje kopírování dat z primárního systému na jiné médium, které je zpravidla pomalejší a levnější, cílem je zabránit ztrátě dat, zálohování není jednorázový výkon ale nekonečný proces. Je nutno pamatovat na poskytnutí rychlého přístupu k datům bez přerušení provozu, nebo jen s minimálními výpadky. Je potřeba správně nastavit politiku a organizační stránku zálohování. POZOR: Správnou zálohou jsou elektronická data umístěná kdekoliv mimo původní objekt (ne na stejném disku, ne na jiném disku stejného PC). Zálohou jsou data rychle dostupná (ne ve vzdálené lokalitě nebo v bankovním trezoru). POZOR: Správnou zálohou jsou elektronická data umístěná kdekoliv mimo původní objekt (ne na stejném disku, ne na jiném disku stejného PC). Zálohou jsou data rychle dostupná (ne ve vzdálené lokalitě nebo v bankovním trezoru).

27 Úvod do teorie databází (DB) Cílem předmětu Databázové systémy (DBS) je teorie a praxe v oblasti hromadného zpracování dat. Cílem předmětu Databázové systémy (DBS) je teorie a praxe v oblasti hromadného zpracování dat. Základní pojmy zde jsou věta, atribut, doména Základní pojmy zde jsou věta, atribut, doména Věta (logická jednotka dat), atribut (adresovatelná část věty), doména (množina povolených hodnot). Jaké operace lze nad danou množinou dat provádět? Vkládání a prohlížení údajů Vkládání a prohlížení údajů Úpravy údajů Úpravy údajů Třídění Třídění Výběr, prohledávání údajů (získání věty ze souboru do vnitřní paměti) Výběr, prohledávání údajů (získání věty ze souboru do vnitřní paměti) Matematické a statistické operace Matematické a statistické operace Výstupy (na obrazovku, tiskárnu) Výstupy (na obrazovku, tiskárnu) Automatické provádění operací (makra, spouště, procedury..) Automatické provádění operací (makra, spouště, procedury..)

28 Základní definice DB Databázi chápeme jako úložiště dat, která jsou uložena a zpracovávána nezávisle na aplikačních programech. Databázi chápeme jako úložiště dat, která jsou uložena a zpracovávána nezávisle na aplikačních programech. Databáze zapouzdřují jednak vlastní data, ale i vztahy mezi jednotlivými prvky a objekty v databázi, schémata popisující struktury dat a integritní omezení. Databáze zapouzdřují jednak vlastní data, ale i vztahy mezi jednotlivými prvky a objekty v databázi, schémata popisující struktury dat a integritní omezení. Databází rozumíme logicky uspořádanou množinu dat, skládající se ze samotných dat a jejich metadat. Databází rozumíme logicky uspořádanou množinu dat, skládající se ze samotných dat a jejich metadat. Relační databáze (současná nejčastější forma a naše hlavní téma) se někdy nazývá také OLTP databáze, nebo OLTP technologie (On Line Transaction Processing), nebo operační databáze. Relační databáze (současná nejčastější forma a naše hlavní téma) se někdy nazývá také OLTP databáze, nebo OLTP technologie (On Line Transaction Processing), nebo operační databáze. Teorie stará přes 4 0 let Teorie stará přes 4 0 let Zakladatel E. F. Codd (IBM) Zakladatel E. F. Codd (IBM)

29 Databázový systém (DBS) Databázový systém je spojení databáze (DB) a systému řízení dat (SŘBD). Databázový systém je spojení databáze (DB) a systému řízení dat (SŘBD). Databáze je strukturovaná množina homogenních souborů. Databáze je strukturovaná množina homogenních souborů. Systém řízení báze dat je integrovaný softwarový prostředek řídící bázi dat. Systém řízení báze dat je integrovaný softwarový prostředek řídící bázi dat. Databázový systém Databáze Systém řízení báze dat

30 Charakteristiky DBS Každý DBS musí obsahovat nástroje pro: Vytvoření, vkládání, aktualizaci a rušení dat Vytvoření, vkládání, aktualizaci a rušení dat Definici struktury Definici struktury Nezávislost údajů na aplikaci Nezávislost údajů na aplikaci Ochrana integrity (integrita je stav, kdy údaje jsou přístupné uživatelům i aplikacím a platí vztahy a pravidla pro sémantickou správnost dat) Ochrana integrity (integrita je stav, kdy údaje jsou přístupné uživatelům i aplikacím a platí vztahy a pravidla pro sémantickou správnost dat) Odolnost proti chybám Odolnost proti chybám Případně nástroje pro: Zálohování údajů Zálohování údajů Sdílení údajů jak aplikacemi tak uživateli Sdílení údajů jak aplikacemi tak uživateli Možnost utajení údajů Možnost utajení údajů Možnost náhodného přístupu Možnost náhodného přístupu

31 Relační model dat Relační model definuje způsob, jakým je možné data reprezentovat (strukturu dat), způsoby jejich ochrany (neboli integritu dat), a dále operace, které můžeme nad daty provádět (manipulace s daty). Relační model definuje způsob, jakým je možné data reprezentovat (strukturu dat), způsoby jejich ochrany (neboli integritu dat), a dále operace, které můžeme nad daty provádět (manipulace s daty). Tento model implementuje databázový stroj Microsoft SQL Server. Cílem dobrého návrhu je DB, která: Podporuje plánované i neplánované získávání informace. Podporuje plánované i neplánované získávání informace. Obsahuje správné a efektivně navržené tabulky. Obsahuje správné a efektivně navržené tabulky. Je zabezpečena integrita na úrovni tabulek a vztahů. Je zabezpečena integrita na úrovni tabulek a vztahů. Podporuje podniková pravidla. Podporuje podniková pravidla. Je ji možné rozšiřovat. Je ji možné rozšiřovat.

32 Bezpečnost informačních systémů Jaký stupeň bezpečnostních požadavků má být na IS/ICT aplikován, definuje bezpečnostní politika. Je to soubor zásad a pravidel s jejíž pomocí organizace chrání svá aktiva (data, aplikace, technologie, osoby). Jaký stupeň bezpečnostních požadavků má být na IS/ICT aplikován, definuje bezpečnostní politika. Je to soubor zásad a pravidel s jejíž pomocí organizace chrání svá aktiva (data, aplikace, technologie, osoby). Bezpečnostní politika musí definovat správu IS a odpovědné osoby a skupiny, týká se všech zdrojů v organizaci (HW, SW, data, lidé), musí být dokumentována, prosazována a schvalována nejvyšším managementem podniku, je součástí návrhu IS. Bezpečnostní politika musí definovat správu IS a odpovědné osoby a skupiny, týká se všech zdrojů v organizaci (HW, SW, data, lidé), musí být dokumentována, prosazována a schvalována nejvyšším managementem podniku, je součástí návrhu IS. Cílem bezpečnostní politiky je zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti systému jako celku. Cílem bezpečnostní politiky je zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti systému jako celku.

33 Bezpečnost informačních systémů


Stáhnout ppt "Informační systémy Teorie Ivana Rábová Ústav informatiky MZLU PEF Tel: 545132224"

Podobné prezentace


Reklamy Google