Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název vzdělávacího materiálu Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Tematická oblast Právní vztahy Datum vytvoření12. 7. 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název vzdělávacího materiálu Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Tematická oblast Právní vztahy Datum vytvoření12. 7. 2013."— Transkript prezentace:

1 Název vzdělávacího materiálu Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Tematická oblast Právní vztahy Datum vytvoření12. 7. 2013 Ročník4. ročník čtyřletého gymnázia a 8. ročník osmiletého gymnázia Stručný obsahPrávní vztahy – základní pojmy Způsob využitíPrezentaci používáme jako podpůrný prostředek k zopakování si základních pojmů z oblasti práva. Snímky obsahují shrnutí výkladu, otázky a správné odpovědi na zadané otázky. AutorMgr. Oldřiška Burešová KódVY_32_INOVACE_19_ZBUR01

2 PRÁVNÍ VZTAHY Základní pojmy

3 Právo a stát...právo, právní řád státu, objektivní, subjektivní právo Právo – soubor pravidel, podle nichž (...)...se organizuje a řídí lidské soužití. Právní řád státu – (...), který je uznán jako samostatný subjekt mezinárodního práva....je souhrn všech právních předpisů státu... Objektivní právo – veškeré zákony a jiné právní předpisy, jimiž stát určuje, (...)... jak se mají lidé ve vzájemných vztazích chovat. Subjektivní právo – oprávnění každého účastníka (...)... využívat objektivního práva, ale i povinnost nést zodpovědnost. Objektivní právo – souhrn abstraktních norem určených obecně všem Subjektivní právo – zkonkretizování abstraktní normy pro určitou osobu

4 Právní síla...stupňovité uspořádání Právní řád je uspořádán (...), podle právní síly....stupňovitě... Právní síla je (...) právní normy.... důležitost... Právní sílu normy určuje důležitost orgánu, který ji vydal. Normy nižší nesmí být (...) s normami vyššími....v rozporu... ÚSTAVA ÚSTAVNÍ ZÁKONY ZÁKONNÁ OPATŘENÍ SENÁTU VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ VYHLÁŠKY MINISTERSTEV VYHLÁŠKY MÍSTNÍCH STÁTNÍCH ORGÁNŮ předpisy zákonné, základnípředpisy podzákonné, prováděcí

5 Právní vědomí...zákonnost Právní vědomí – (...)...znalost právního řádu Zákonnost - (...)...dodržování právního řádu Dvě zásady zákonnosti: 1.Před zákonem si jsou všichni rovni. 2.Neznalost zákona neomlouvá. Podle úrovně právního vědomí a zákonnosti se posuzuje civilizační úroveň státu – ta závisí na vzdělanostní, kulturní a morální úrovni občanů a na rychlosti a spravedlnosti zásahu státních orgánů při porušení práva.

6 Proces schvalování zákonů...zákonodárná iniciativa Zákonodárná iniciativa – (...)...možnost navrhnout vznik či změnu zákona. Zákonodárnou iniciativu mají (...)...krajská zastupitelstva, vláda, senátoři, senát či poslanci. Návrhy se podávají (...)...Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Schůze PS i Senátu PČR jsou (...)...veřejné.

7 Postup schvalování Schvalování probíhá v PS ve (...) čteních....třech... PS (i Senát) jsou usnášeníschopné, pokud je přítomna alespoň (...)...1/3 z celkového počtu. – PSPČR: (...)...67 – Senát PČR: (...)...27 Zákon je schválen, pokud jej odhlasuje více než (...)...50 % přítomných. – PS: (...) min. 34 – Senát: (...) min. 14

8 Možnosti senátu a prezidenta Po schválení PS jde návrh zákona do (...)...Senátu PČR. Pokud jej senát neschválí, vrátí jej (...)...PS s pozměňovacím návrhem či zamítnutím. Po schválení senátem zákon putuje (...)...k prezidentu ČR. Suspenzivní veto prezidenta znamená (...)...odmítnutí zákona a jeho navrácení PS. Co může poté udělat PS? (...) a)Vypracovat zákon znovu. b)Přehlasovat prezidentské veto 101 hlasy. Přijatý zákon podepisují: (...) a)Předseda PS PČR b)Předseda vlády ČR c)Prezident ČR

9 Platnost a účinnost právních norem Platnost zákona se počítá od doby jeho vyhlášení, tj. od (...)...uveřejnění ve Sbírce zákonů ČR. Ve Sbírce zákonů ČR se uveřejňují pouze (...)...zákonné předpisy, vládní nařízení a důl. vyhlášky ministerstev. Nižší prováděcí se uveřejňují (...)...ve věstnících. Novelizace norem je (...)...obměna, doplňování norem. Účinnost normy znamená (...)...odkdy se normou musíme řídit. Vacatio legis je (...)...období od platnosti do účinnosti normy.

10 Náležitosti právních norem Označení právní normy obsahuje(...)...číslo, rok, zkratku Sbírky zákonů ČR, celý název. Derogační klauzule neboli (...) je součástí obsahu zákonné normy, je-li to nutné....zrušovací ustanovení... Právní předpisy jsou členěny do (...)... §§

11 Vztah morálky a práva Právo je (...) morálky....minimum... Právní normy se vyvinuly z (...)...mravních norem. Právní normy jsou (...), jejichž dodržování je (...) státní mocí....všeobecně závazná pravidla chování......vynutitelné... Morální normy jsou pravidla chování, jejichž dodržení nebylo právem dosud upraveno, a proto za jejich porušení nehrozí (...), pouze morální opovržení....právní postih...


Stáhnout ppt "Název vzdělávacího materiálu Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Tematická oblast Právní vztahy Datum vytvoření12. 7. 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google