Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje Městské ředitelství Brno por. Bc. Andrea KORNETOVÁ por. Bc. Andrea KORNETOVÁ –

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje Městské ředitelství Brno por. Bc. Andrea KORNETOVÁ por. Bc. Andrea KORNETOVÁ –"— Transkript prezentace:

1 POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje Městské ředitelství Brno por. Bc. Andrea KORNETOVÁ por. Bc. Andrea KORNETOVÁ – komisař 4. oddělení OK Územní odbor Služby kriminální policie a vyšetřování MŘP Brno HRADEC KRÁLOVÉ, 24. listopadu 2010 PREVENCE DmN s důrazem na PRÁCI S NÁSILNOU OSOBOU přehled činnosti útvaru Policie ČR

2 Struktura příspěvku  Představení přednášejícího a útvaru  Statistický pohled  Kontakt s násilnou osobou v trestním řízení v přestupkové agendě vykázání  Úkoly policie a právní normy  Faktory efektivity intervence

3 Útvar existuje již 6. rokem při Městském ředitelství Policie ČR Brno Činnost na úseku trestního řízení, přestupkové agendy i vykázání Statistiky Statistický pohled - z praxe 4. odd. OK SKPV MŘP Brno

4 KONTAKT POLICIE S NÁSILNOU OSOBOU v trestním řízení - do 31.12.2009 : § 215aTZ, § 215 TZ, § 197a TZ, § 221 TZ, § 222 TZ, § 241 TZ atd. - od 1.1.2010 : § 199 TZ, § 198 TZ, § 353 TZ, § 146 TZ, § 145 TZ, § 185 TZ atd. navíc nově : § 354 TZ – nebezpečné pronásledování v přestupkové agendě ( § 49/1a,c), § 50/1a) Z.č.90/200 Sb. atd.)‏ vykázání ( § 44 a násled. Zák. č. 273/2008 Sb.)‏

5 orgány činné v tr. řízení Policie ČR Státní zastupitelství (městské, okresní)‏ soud ( městský, okresní)‏ Práce s násilnou osobou v trestním řízení

6 výslechy protokol o podání vysvětlení dle § 158 odst. 3 tr. řádu protokol o výslechu osoby podezřelé dle § 76/3 tr. řádu výslech obviněného další úkony : - znalecká zkoumání NO – odv. psychiatrie ( příp. psychlogie, sexuologie apd. ) - v případě návrhu znalce na ochranná opatření – rozhoduje soud Činnost na úseku trestního řízení - úkony s násilnou osobou

7 aktivita POLICIE ČR Policie ČR – prostor pro prevenci - snahy o důsledné poučení podezřelého, seznámení s problematikou, sankcemi i opatřeními v kompetencích PČR, pokud by opakoval... zasílání upozornění dle § 15 Zák. o PČR ‏ ( na soc. odbor, OSPOD) - dohled Práce s násilnou osobou v přestupkovém řízení

8 aktivita POLICIE ČR Policie ČR – prostor pro prevenci - snahy o důsledné poučení podezřelého, seznámení s problematikou, tr. zákoníkem, sankcemi i dalšími opatřeními v kompetencích PČR, pokud by opakoval, porušoval........ § 337/2 TZ nabídka kontaktů na psychologické poradny ( agrese, alkohol )‏ Práce s násilnou osobou při vykázání

9 Práce Policie ČR u případů dom. násilí je limitována: Zákon o Policii ČR č. 273/2008 Sb. Zákon o přestupcích č. 200/90 Sb. ve zn. pozd. novel trestní zákoník a trestní řád IAŘ Policie ČR a MV ČR Právní normy – úkoly Policie ČR

10  profesionální přístup policistů teoretické znalosti studií – např. typy agresorů hodnocení rizika hrozby budoucího útoku kvalitní databáze a poznatková základna osobní a místní znalost společensky-sociální stylizace a právní povědomí NO spolupráce se složkami státní i nestátní sféry a další individuální možnosti pomoci existence akreditovaných terapeutických programů pro násilné osoby legislativní provázanost a vytvoření motivace absence Faktory efektivity intervence

11 KAZUISTIKY – 2 případy, které poukazují na statisticky nejčastější problém – alkohol, recidiva, neochota podrobit se léčbě Právní normy – úkoly Policie ČR

12 POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje Městské ředitelství Brno por. Bc. Andrea KORNETOVÁ por. Bc. Andrea KORNETOVÁ – komisař 4. oddělení OK Územní odbor Služby kriminální policie a vyšetřování MŘP Brno, email: bmdnasil@mvcr.cz HRADEC KRÁLOVÉ, 24. listopadu 2010 DĚKUJI ZA POZORNOST. vedoucí oddělení: npor. Mgr. Bc. Alena Skoumalová, tel: 974625530


Stáhnout ppt "POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje Městské ředitelství Brno por. Bc. Andrea KORNETOVÁ por. Bc. Andrea KORNETOVÁ –"

Podobné prezentace


Reklamy Google