Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Právo a informatika Václav Jirovský Gymnázium prof. Jana Patočky Jindřišská 36 110 00 Praha 1

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Právo a informatika Václav Jirovský Gymnázium prof. Jana Patočky Jindřišská 36 110 00 Praha 1"— Transkript prezentace:

1 Právo a informatika Václav Jirovský vjirovsky@vjirovsky.cz Gymnázium prof. Jana Patočky Jindřišská 36 110 00 Praha 1 www.gpjp.cz/projekty/soucasny-svet geu@gpjp.cz www.esfcr.cz Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita

2 Duševní vlastnictví Nehmotný majetek ▫ Myšlenky, návody, řešení,…. WIPO - Světová organizace duševního vlastnictví ▫ 1967, Ženeva ▫ Organizace OSN, nyní 184 států ▫ Vykonává dozor nad ochranou autorských práv

3 Právo duševní vlastnictví Podle vzniku: ▫ Autorské právo (copyright)  Soubor právních norem, upravující právní vztahy při vzniku a používání autorských děl ▫ Právo průmyslového vlastnictví  Souhrn všech právních norem, které upravují oblast průmyslového vlastnictví

4 Autorské právo Autorské právo k dílu vzniká automaticky, kdy je vyjádřeno v jakékoliv objektivně vnímatelné podobě literární, vědecká, výtvarná, hudební, filmová, fotografická, kartografická, architektonická, urbanistická díla Trvají do smrti autora, majetková práva ještě 70 let poté Označení díla ©

5 Právo průmyslového vlastnictví Průmyslová využitelnost v opakované výrobě Vzniká až na základě rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví o udělení ochrany vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky, označení původu, zeměpisná označení

6 Právo průmyslového vlastnictví Patent ▫ Vynález musí být:  Nový, výsledek vynálezecké činnosti, průmyslově využitelný  Využití se nesmí příčit veřejnému pořádku nebo dobrým mravům  Nelze patentovat: objevy, matematické metody, teorie, software,… ▫ Průmyslová využitelnost  Vynález se považuje za průmyslově využitelný, může-li jeho předmět být vyráběn nebo jinak využíván v průmyslu, zemědělství nebo jiných oblastech hospodářství

7 Právo průmyslového vlastnictví Patent ▫ Licence  Souhlas k využívání vynálezu  Nucená licence ▫ Platnost až 20 let (každoroční udržovací poplatek) ▫ Věstník Úřadu průmyslového vlastnictví, platnost v ČR Evropský patent Mezinárodní přihláška PCT

8 Právo průmyslového vlastnictví Užitný vzor ▫ “malý patent” ▫ průmyslově využitelné technické řešení (zařízení, zapojení), které je nové, přesahuje rámec pouhé odborné dovednosti ▫ rejstřík užitných vzorů Úřadu průmyslového vlastnictví ▫ 4 roky + 2x3 roky Průmyslový vzor ▫ Design výrobku – barva, obrys, tvar, struktura apod. pro vizuální odlišení výrobku ▫ 5 let + 4x5 let

9 Právo průmyslového vlastnictví Ochranná známka ▫ označení grafického znázornění k odlišení výrobku (slova, číslice, barvy, kresby nebo tvary výrobku či jeho obalu) ▫ Neomezeně po 10 letech ▫ Označení ®, ™, ℠, … Příklad:

10 Právo průmyslového vlastnictví Označení původu ▫ Používané k označení zboží pocházejícího z území, kde kvalita nebo vlastnosti jsou dány územím Zeměpisná označení ▫ Původ, kde území hraje kvůli kvalitě nebo pověsti velkou roli Příklad: Plzeňské pivo, Plzeň, Karlovarská sůl, Český porcelán…

11 Mezinárodní smlouvy Lisabonská smlouva (2009) Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví – TRIPS (1995) ▫ Nejdůležitější, spravovaná WTO Protokol o Madridské dohodě (1989) Locarnská dohoda (1968) Pařížská úmluva (1883)

12 Licence Smlouva, definující způsob používání produktu Ve většině případů adhézní: autor navrhne, uživatel může pouze přijmout nebo odmítnout Výhradní Nevýhradní Cross licence Creative Commons

13 EULA - End User License Agreement Licence pro koncového uživatele Určuje jak uživatel může nakládat s produktem (účel využití, vytvářením kopií apod.)

14 Public domain software SW u kterého uplynula doba majetkových práv nebo byl vyňat z ochrany ve veřejném zájmu Volně využitelný Volná distribuce Využitelný i pro komerční účely

15 Free software – svobodný software Volné využití SW Volná distribuce, modifikace SW Stále platí licenční podmínky – BSD, GFDL,… Open Source software Jako Free SW, méně striktní GNU, MIT,…

16 Další software Freeware – SW volně distribuován zdarma, bez zdrojového kódu ▫ Beerware Shareware – SW volně distribuován na zkoušku ▫ Demo – omezeny některé funkce ▫ Trial – časově omezeno Spyware – SW odesílající informace bez vědomí Adware – SW obsahující nějakou reklamu, od bannerů až po spyware

17 Licence této prezentace Creative Commons, uveďte autora, nekomerční využití, zachovejte licenci CC

18 Budoucnost SOPA PIPA ACTA

19

20 SOPA Návrh zákona sněmovny reprezentantů (platnost pouze v USA) k omezení počítačového pirátství, doplnění DMCA Princip blokovat soudním příkazem server pomocí zablokování DNS Odpovědnost za nelegální obsah na stránce Za 10 stáhnutí v rozmezí 6 měsíců autorsky chráněného obsahu až 5 let vězení Prakticky nerealizovatelné, odložen na neurčito (leden 2012)

21 PIPA Přepracovaný návrh senátu, vycházející z COICA Výsledek jako SOPA Odložen spolu se SOPA na neurčito k přepracování

22

23 ACTA Mezinárodní obchodní dohoda proti padělání, nahrazuje platnou TRIPS Vytvářená v tajnosti od roku 2006 První verze zveřejněna 2010 Nátlak korporací

24 ACTA Neovlivňuje pouze internet Sjednocuje a definuje termíny duševního vlastnictví Sjednocuje mechanismy boje proti padělkům Vytváří novou organizaci vedle WTO

25 ACTA Jednostranná globální regulace internetu Přenášení povinností na ISP => nemožnost přezkoumatelnosti Postavení obcházení DRM ochran mimo zákon Povoluje a doporučuje prohledávání zařízení na hranicích

26 ACTA Podepsána ČR velvyslankyní 26.ledna 2012 v Japonsku Kvůli trestním následkům musí být nyní schválena Evropským parlamentem a ratifikována každým státem EU Čeká na podpisy do května 2013 Vlna protestů

27 Odkazy http://www.creativecommons.cz http://www.root.cz/specialy/licence http://www.upv.cz http://www.wipo.cz http://download.mpo.cz/get/45031/50618/583371/ priloha001.pdf http://download.mpo.cz/get/45031/50618/583371/ priloha001.pdf

28 KONEC PREZENTACE Děkuji za pozornost ©Václav Jirovský, 2012


Stáhnout ppt "Právo a informatika Václav Jirovský Gymnázium prof. Jana Patočky Jindřišská 36 110 00 Praha 1"

Podobné prezentace


Reklamy Google