Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Chemické a fyzikální vlastnosti vody

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Chemické a fyzikální vlastnosti vody"— Transkript prezentace:

1 Chemické a fyzikální vlastnosti vody

2 Chemické vlastnosti

3 Obecná charakteristika
Nejrozšířenější a nejvýznamnější sloučenina vodíku a kyslíku Nezbytná podmínka života, složka organismu i neživé přírody Bezbarvá kapalina bez chuti a zápachu V přírodě obsahuje vždy rozpuštěné látky a plyny Vznik vody při bouřlivé až explozivní reakci vodíku s kyslíkem, hoření organických látek nebo při neutralizacích H2 + O2  2 H2O

4 Tvar molekuly vody Odvozen z teorie hybridizace (sp 3)
Voda má tvar tetraedru, kde jsou vazebné úhly 109,5°, díky dvou volných el. párů se úhly mění na 104,5 ° Molekula H2O je lomená Voda je polární, tudíž je to polární rozpouštědlo (nejvýznamnější)

5 Vodíkové můstky Vznik při navázání vazby mezi vodíkem a silně elektronegativním prvkem Vodík předá svůj elektron prvku za podmínek, že má volný nepárový elektron Výrazně ovlivňuje vlastnosti vody (např. teplotu tání a varu atd. ) Důležité pro život vypařili bychom se

6

7 Voda začne vařit až po ethanolu, protože má silnější vodíkové můstky

8

9 Druhy vod Podle počtu neutronů Podle obsahu minerálních látek
Lehká – jádra obou H neobsahují neutron Polotěžká – jeden H protium, druhé deuterium (HDO) Těžká – oba H jsou deuteria (D2O) Supertěžká – oba H jsou tritia (T2O) Podle obsahu minerálních látek Demineralizovaná – zbavena iontů, není pitná Měkká – obsahuje málo min. látek Tvrdá – větší obsah minerálů (Sírany. Sulfidy, hydrogenuhličitany) Minerální – voda s vysokým obsahem minerálních látek, léčivá

10 Voda jako rozpouštědlo
Polární – může rozpouštět pouze látky polární a iontové Protické rozpouštědlo – má v sobě odštěpitelný proton

11 Fyzikální vlastnosti vody

12 Anomálie vody Voda se výrazně odlišuje od ostatních kapalin z hlediska závislosti její hustoty na teplotě. > 3,98°C – voda se chová normálně < 3,98 °C – projevuje se anomálie, hustota vody se snižuje Důvod: K jevu dochází kvůli tvaru molekuly a přítomnosti vodíkových vazeb. Význam: Umožňuje přežití vodních živočichů v zimě ( voda o t= 4°C klesne ke dnu). Díky ní je led jedním z činitelů při zvětrávání. Pozn.: Stejná anomálie se projevuje i u ScF3.

13 Temp (°C) Density (g/cm3) 30 0.9957 20 0.9982 10 0.9997 4 1.0000 0.9998 −10 −20 0.9935 −30 0.9839

14 Pokus Předtím Potom

15 Termodynamické vlastnosti
Měrná tep. kapacita- Je výrazně vyšší, než u ostatních látek, což umožňuje její využití pro přenos tepla. Skupenská tepla- Tepla potřebná pro přeměnu skupenství jsou u vody výrazně vyšší, než u jakékoli srovnatelné látky. Díky tomu jsou obratlovci schopni ochlazování pomocí pocení. Bod varu- bod varu je vzhledem k molární hmotnosti dosti vysoký. Mpembův jev- vodu je možno ochladit i pod 0°C, aniž by se z ní stal led ( kvůli nepřítomnosti krystalizačních jader).

16 Johana Adamčíková, Martin Kocián, Milan Štefek
Zdroje: wikipedia.org Odmaturuj z chemie hypertextbook.com eprojekt.gjs.cz


Stáhnout ppt "Chemické a fyzikální vlastnosti vody"

Podobné prezentace


Reklamy Google