Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační."— Transkript prezentace:

1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 Ekonomika obrany a bezpečnosti Úvod do ekonomiky obrany a bezpečnosti

2 Úvod Základní pojmy Přínos a užitečnost ekonomiky obrany a bezpečnosti Vývoj vojensko-ekonomického myšlení Závěr Obsah přednášky

3 ÚVOD ÚVOD DO EKONOMIKY OBRANY A BEZPEČNOSTI

4 Cílem této přednášky je vymezení minulé i současné prospěšnosti zkoumání ekonomiky obrany a bezpečnosti státu. Dílčí cíle této přednášky je možné spatřovat v: – vymezení objektu a předmětu zkoumání ekonomiky obrany a bezpečnosti státu, – zdůraznění trvající nutnosti ekonomického zkoumání oblasti obrany a bezpečnosti, – vymezení současné i minulé prospěšnosti existence ekonomiky obrany státu a – popsání základních vývojových etap vojensko- ekonomického myšlení. Úvod do ekonomiky obrany a bezpečnosti Úvod

5 ZÁKLADNÍ POJMY ÚVOD DO EKONOMIKY OBRANY A BEZPEČNOSTI

6 Obrana Válka Bezpečnost Ekonomika obrany státu Teorie ekonomiky obrany státu Předmět teorie ekonomiky obrany státu Ekonomika bezpečnosti státu Teorie ekonomiky bezpečnosti státu Ekonomická bezpečnost Úvod do ekonomiky obrany a bezpečnosti Základní pojmy

7 PŘÍNOS A UŽITEČNOST EKONOMIKY OBRANY A BEZPEČNOSTI ÚVOD DO EKONOMIKY OBRANY A BEZPEČNOSTI

8 Úvod do ekonomiky obrany a bezpečnosti Přínos a užitečnost ekonomiky obrany a bezpečnosti Ekonomika obrany státu - definice Část národního hospodářství, jejímž účelem je zajištění vnější bezpečnosti státu. Teorie ekonomiky obrany státu Vědní disciplína zkoumající ekonomické aspekty zabezpečení obrany (průřezová a interdisciplinární věda). Systém zákonitostí, procesů a vztahů vyvolaných ekonomickým a politickým rozhodováním o využívání a distribuci zdrojů národního hospodářství k ekonomickému zabezpečení potřeb státu v krizových situacích a k zajištění jeho vojenské bezpečnosti v době míru, za stavu ohrožení a ozbrojeného konfliktu.

9 Teorie ekonomiky obrany (makro aspekty EOS – rovina alokace do obrany, vč. roviny alianční) Ekonomika ozbrojených sil (mikro aspekty – rovina alokace v obraně – vnitropodniková/vnitroorganiazční rovina) Úvod do ekonomiky obrany a bezpečnosti Přínos a užitečnost ekonomiky obrany a bezpečnosti Členění teorie ekonomiky obrany státu

10 In fact, the events of the late 1980s and early 1990s may have increased the need and importance of defense economics, especially in regards to resource allocation and the application of economics methods to security-related issues. the downsizing of military budgets efficiency improvements the downsizing of military budgets highlights a host of economic challenges. Falling budgets and rising equipment costs will force nations to seek efficiency improvements in the acquisition of weapons and the provision of armed forces. the breakup of the Soviet Union and Eastern Europe the breakup of the Soviet Union and Eastern Europe has unleashed ethnic conflicts that have erupted into civil war once central power was diminished. In addition, the breakup of the Soviet Union has raised the risk of nuclear weapons getting into the hands of terrorists and the proliferation of nuclear- weapon nations. conflict externalities role of peacekeeping forces since these trouble spots can create conflict externalities for neighboring states, the role of peacekeeping forces and their financial support have grown in importance. Úvod do ekonomiky obrany a bezpečnosti Přínos a užitečnost ekonomiky obrany a bezpečnosti Důležitosti ekonomie obrany v současnosti

11 source of conflict in the future scarce resources the Gulf War of 1991 points to a source of conflict in the future - that is, wars fought over disputed and/or scarce resources, such as common oil pools. elimination of weapons environmental cleanupalternative classes of weapons recent defense treaties raise a host of allocative concerns as the elimination of weapons creates expenditures on their disposals, environmental cleanup, verification, and the development of alternative classes of weapons. nonconventional conflict terrorisminsurrectionsnonconventional conflict in the form of terrorism and insurrections presents exigencies that have allocative and distributional concerns. provision of defense activity that requires The provision of defense is still an important activity that requires huge resource allocations to meet a variety of contingencies and uncertainties. Economic aspects of the defense sector applying economic methods to defense issues Economic aspects of the defense sector continue to be important and to require study. Interest continues to grow in the economics field for applying economic methods to defense issues. Úvod do ekonomiky obrany a bezpečnosti Přínos a užitečnost ekonomiky obrany a bezpečnosti Důležitosti ekonomie obrany v současnosti

12 Obranná strategie a alokace zdrojů. Analýza schopností odstrašení. Ekonomické modely aliancí. Závody ve zbrojení a strategická interakce států. Vliv vojenských výdajů na růst HDP. Vliv vojenských výdajů na indikátory blahobytu. Vliv mezinárodního obchodu se zbraněmi na národní ekonomiku. Predikce chování budoucího protivníka. Hledání alternativ vlastní činnosti v reakci na různé varianty chování protivníka. Plánování optimální struktury ozbrojených sil. Hledání optimálních cílů. Úvod do ekonomiky obrany a bezpečnosti Přínos a užitečnost ekonomiky obrany a bezpečnosti Příklady využití poznatků teorie ekonomiky obrany státu

13 VÝVOJ VOJENSKO-EKONOMICKÉHO MYŠLENÍ ÚVOD DO EKONOMIKY OBRANY A BEZPEČNOSTI

14 Anglosaské pojetí EOS. Německá vojenská ekonomika (vnitropodnikové problémy ozbrojených sil). Úvod do ekonomiky obrany a bezpečnosti Vývoj vojensko-ekonomického myšlení Různá národní pojetí teorie EOS

15 Předparadigmatické období Předparadigmatické období – roztříštěnost, Epos o Gilgamešovi, Chammurabiho zákoník, Egypt (Snurev v Núbii), Čína (Sun Wu – O válečném umění), Řecko – Xenofón Středověk Středověk – budování pevností a jejich dobývání. Merkantilisté Merkantilisté (17. – 18. stol.) – S. Lambe, W. Petty (potenciál Anglie a Francie) – válka na roveň zahr. obchodu; hospodářství je základem vojenství; průmysl je základem hospodářství. Úvod do ekonomiky obrany a bezpečnosti Vývoj vojensko-ekonomického myšlení Vývoj branně-ekonomického myšlení 1

16 Klasická ekonomická škola Klasická ekonomická škola (18.-19. stol.) – Adam Smith – Pojednání o podstatě a původu bohatství národů – specifikace obrany jako veřejného statku pro veřejné blaho; obrana prvořadý úkol panovníka; potřeba stálých armád. – David Ricardo – financování válek spíše z daní než z půjček zatěžujících budoucí generace … eliminace válek. – Thomas Malthus – Železný zákon mzdový. Válka = revize populace (populační zákon). – Jean Baptista Say – hodnota ztráty lidského života (voják = neproduktivní, ničící voják). Úvod do ekonomiky obrany a bezpečnosti Vývoj vojensko-ekonomického myšlení Vývoj branně-ekonomického myšlení 2

17 Marxistické paradigma Marxistické paradigma (konec 19. stol.) – B. Engels – ekonomické zajištění válek, dopad válek na sociální a politický vývoj. K. Marx – spíše z pohledu třídního boje. Neoklasická škola Neoklasická škola (přelom 19. a 20. stol.) – válečná ekonomika oddělena od mírové. Odstrašující role válečného loďstva. Moderní technologie. Vliv 1. sv. války – příprava na válku, příčiny a podstata válek, fungování válečného hospodářství. – A. C. Pigou – Political Economy of War – financování válek, vymezuje pojem válečné hospodářství, státní intervence, rezervy. – F. W. Hirst – Political Economy of War – závody ve zbrojní před 1. sv. válkou. Studium dopadů nových forem války. Vymezení pojmu mezní ekonomické utrpení /nedostatku národa. Úvod do ekonomiky obrany a bezpečnosti Vývoj vojensko-ekonomického myšlení Vývoj branně-ekonomického myšlení 3

18 Moderní ekonomie Moderní ekonomie – John Maynard Keynes (1883-1946) - Obecná teorie zaměstnanosti, úroků a peněz. Odmítání dodatečných vál. daní. Studium financování války půjčkami a úvěry (jak financovat válu – vydáno během WW2). Ekonomika strany poptávky – studium stimulace poptávky vojenskými výdaji. – Vliv 2. světové války (řízení direktivní válečné ekonomiky; poškozování nepřátelské ekonomiky; strategické bombardování ekonomických cílů; hospodářská válka; konverze válečné ekonomiky). Úvod do ekonomiky obrany a bezpečnosti Vývoj vojensko-ekonomického myšlení Vývoj branně-ekonomického myšlení 4

19 Období po 2. sv. válce – studená válka – ekonomie odstrašení; hospodářská válka Fáze rané studené války – Ch. Hitch, R. McKean: „The Economics of Defense in the Nuclear Age“. Vymezení obrany jako ekonomického problému. Ekonomické zdroje k zajištění bezpečnosti. Efektivnost v obraně. Výzkum a vývoj v obraně. Teorie aliancí. Teorie odstrašení. Fáze vrcholné studené války – ekonomická teorie vojenských aliancí; udržitelnost vojenských výdajů; hospodářská válka; konskripční vs. profesionální síly; obranný průmysl; akvizice. Gavin Kennedy – „The Economics of Defense – teorie veřejného statku, dopady výdajů na obranu, vojenský výzkum a vývoj, odzbrojení. Úvod do ekonomiky obrany a bezpečnosti Vývoj vojensko-ekonomického myšlení Vývoj branně-ekonomického myšlení 5

20 Období po konci studené války Období po konci studené války – Konverze obranného průmyslu; asymetrické hrozby; peacekeeping; předcházení nestabilitě;mezinárodní terorismus + tradiční témata. – Todd Sandler, Keith Hartley: „The Economics of Defence“ - Ekonomická teorie aliancí, poptávka po obranných výdajích, závody ve zbrojení. Obranná průmyslová základna a hospodářský růst. Obranná politika, obchod se zbraněmi, odzbrojení a konverze. Nový vývoj (nekonvenční konflikty, revoluce, guerilly, terorismus). – Ekonomika bezpečnosti, ekonomická bezpečnost Úvod do ekonomiky obrany a bezpečnosti Vývoj vojensko-ekonomického myšlení Vývoj branně-ekonomického myšlení 6

21 ZÁVĚR ÚVOD DO EKONOMIKY OBRANY A BEZPEČNOSTI

22 Zkoumán Zkoumání ekonomických souvislostí zabezpečení obrany má své nenahraditelné místo i v současnosti. Výsledky vojensko-ekonomického myšlení nezbytnými předpok prospěšnosti této vědy Výsledky vojensko-ekonomického myšlení, aplikace ekonomických konceptů na branně- bezpečnostní prostředí a implementace ekonomické analýzy v podmínkách obrany jsou nezbytnými předpoklady pro obhájení prospěšnosti této vědy a slouží k objasnění a popisu fungování ekonomiky obrany a bezpečnosti. Měly by být nedílnou součástí politických diskusí o způsobu a formách zabezpečování obrany státu. Úvod do ekonomiky obrany a bezpečnosti Závěr

23 ZDROJE KE STUDIU ÚVOD DO EKONOMIKY OBRANY A BEZPEČNOSTI

24 Todd Sandler, Keith Hartley. The economics of defense. Cambridge: Cambridge University Press, 1995. ISBN 0-521-44728-3 Hartley, Keith., Sandler,Todd. The economics of defence, Volume I., II., III. Cheltenham: An Elgar Reference Collection, c2001. ISBN 1-85278-945-X KRČ, Miroslav. Nástin dějin ekonomiky obrany. Praha: AVIS, 2001. 210 s. ISBN 80-7278-100-6 Úvod do ekonomiky obrany a bezpečnosti Zdroje ke studiu

25 DĚKUJI ZA POZORNOST V PŘÍPADĚ DOTAZŮ MNE MŮŽETE KONTAKTOVAT NA Ing. Aleš OLEJNÍČEK, Ph.D. Katedra EKONOMIE Skupina EKONOMIKY OBRANY STÁTU Kancelář K-65/100 (Bytovky) Tel.: +420973443153


Stáhnout ppt "Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační."

Podobné prezentace


Reklamy Google