Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MOTIVACE VE VYUČOVÁNÍ. MOTIVACE Základní pilíř úspěšnosti žáka Základní pilíř úspěšnosti žáka U každého jedince je motivujícím prvkem jiná skutečnost.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MOTIVACE VE VYUČOVÁNÍ. MOTIVACE Základní pilíř úspěšnosti žáka Základní pilíř úspěšnosti žáka U každého jedince je motivujícím prvkem jiná skutečnost."— Transkript prezentace:

1 MOTIVACE VE VYUČOVÁNÍ

2 MOTIVACE Základní pilíř úspěšnosti žáka Základní pilíř úspěšnosti žáka U každého jedince je motivujícím prvkem jiná skutečnost U každého jedince je motivujícím prvkem jiná skutečnost Zvyšuje učební výkon žáka Zvyšuje učební výkon žáka Slouží k překonávání školních obtíží Slouží k překonávání školních obtíží

3 Motivace vychází z: Vnitřní pohnutky – potřeby Vnitřní pohnutky – potřeby Vnější popud – incentiva Vnější popud – incentiva

4 Zásady Přizpůsobit motivaci cíli a obsahu vyučování a též věku žáka Přizpůsobit motivaci cíli a obsahu vyučování a též věku žáka Vzít v potaz období tzv. „motivační krize“ – odmítání školy a učitelů vnímáno vrstevníky jako projev hodný ocenění Vzít v potaz období tzv. „motivační krize“ – odmítání školy a učitelů vnímáno vrstevníky jako projev hodný ocenění Jaká motivace vyvolá a udrží zájem žáka o učení?  při nesprávné volbě dochází u žáka k nezájmu až odporu Jaká motivace vyvolá a udrží zájem žáka o učení?  při nesprávné volbě dochází u žáka k nezájmu až odporu

5 Negativní motivace Nejvýznamnější projev – frustrace Nejvýznamnější projev – frustrace Frustrace poznávacích potřeb – nuda Frustrace poznávacích potřeb – nuda Frustrace téměř všech potřeb – strach Frustrace téměř všech potřeb – strach  žák se necítí ve škole dobře, neefektivní práce  žák se necítí ve škole dobře, neefektivní práce

6 Nuda Vychází z: Vychází z: Subjektivně pociťovaná monotónnost vyučovacích hodin Subjektivně pociťovaná monotónnost vyučovacích hodin Subjektivně vnímaná neužitečnost vyučovacího předmětu Subjektivně vnímaná neužitečnost vyučovacího předmětu Pedagog by měl: Zajímavý výklad Vhodný způsob řízení a vedení vyučovací hodiny Vhodně volená motivace

7 Klima třídy Klima třídy a školy významně ovlivňuje motivaci Klima třídy a školy významně ovlivňuje motivaci Jistota nevyčlenění z kolektivu z důvodu žákovy aktivity Jistota nevyčlenění z kolektivu z důvodu žákovy aktivity Ocenění snahy učitelem Ocenění snahy učitelem

8 Vnitřní motivace Vychází z vnitřního zájmu žáka o učení Vychází z vnitřního zájmu žáka o učení Žák se učit chce, má zájem o předmět, chce se dozvědět něco nového Žák se učit chce, má zájem o předmět, chce se dozvědět něco nového Žák ví, že naučené je pro něj užitečné a přínosné Žák ví, že naučené je pro něj užitečné a přínosné Není očekávána žádná vnější odměna Není očekávána žádná vnější odměna Převažuje u žáků, kteří nemají problémy s výukou Převažuje u žáků, kteří nemají problémy s výukou

9 Vnější motivace Žák se neučí z vlastního zájmu, je mu nařízeno Žák se neučí z vlastního zájmu, je mu nařízeno Žák má rád rodiče, záleží mu na tom, co si myslí spolužáci atd. Žák má rád rodiče, záleží mu na tom, co si myslí spolužáci atd. Typy: Typy: Klasifikace Klasifikace Odměna Odměna Trest Trest

10 Klasifikace Vyjádřena: Vyjádřena: Kvantitativně hodnotícím stupněm (známka) Kvantitativně hodnotícím stupněm (známka) Verbálně hodnotícími výroky Verbálně hodnotícími výroky

11 Klasifikace Slovní hodnocení Slovní hodnocení Jasná představa o způsobu práce Jasná představa o způsobu práce Ocenění schopnosti tvořivého řešení problému, týmové práce  praktické pro život Ocenění schopnosti tvořivého řešení problému, týmové práce  praktické pro život Zmatené pro rodiče, co žáci vlastně umí? Zmatené pro rodiče, co žáci vlastně umí? Známka Více motivující Lepší orientace o úrovni Žádné informace o žákově snaze, tvořivosti, píli

12 Odměny a tresty Správné uplatňování vede k ovlivňování vztahu žáka k učení a školní práci Správné uplatňování vede k ovlivňování vztahu žáka k učení a školní práci Upřednostňování odměny, trest pouze upozorňuje na nežádoucí chování, ale neřeší příčiny Upřednostňování odměny, trest pouze upozorňuje na nežádoucí chování, ale neřeší příčiny

13 Odměna Pohlazení Pohlazení Souhlas Souhlas Dávání druhým za vzor Dávání druhým za vzor Pochvala Pochvala Pochvala pohledem Pochvala pohledem Frekvence odměn se má snižovat Negativní motivační účinek – snaha získat pouze nějakou hodnotu místo rozvoje zájmu o učení

14 Trest Písemné úkoly Písemné úkoly Nechání po škole Nechání po škole Ztráta výhod (přesazení) Ztráta výhod (přesazení) Informování rodičů Informování rodičů Tělesný trest Tělesný trest Poznámka Poznámka Písemné napomenutí Písemné napomenutí Zabránění opakování nežádoucího chování Přesná kritéria, přiměřenost míře provinění Vyvarovat se projevu sympatií, antipatií, momentálních nálad

15 Nemotivující činitelé Autokratický styl vyučování Autokratický styl vyučování Učitel nařizuje, rozhoduje, kontroluje, trestá Učitel nařizuje, rozhoduje, kontroluje, trestá Žáci se aktivně neúčastní výuky Žáci se aktivně neúčastní výuky Disciplína, poslušnost, memorování Disciplína, poslušnost, memorování Dnešní trend „přátelskost“ školy Prostor pro diskuzi Různorodost názorů Domluva Participace žáka  nevýhody: Ztráta kázně, nejasnost požadavků, chaos

16 Nemotivující činitelé Strnulost vyučovacích metod Strnulost vyučovacích metod Fádnost Fádnost Nedostatek tvořivosti ze strany učitele Nedostatek tvořivosti ze strany učitele Velké množství informací Velké množství informací Nízká komplexnost přípravy do života Nízká komplexnost přípravy do života Důraz na školní známky a soutěže Důraz na školní známky a soutěže

17 Otázky Jaký druh motivace využívám? Jaký druh motivace využívám? Využívám klasifikaci a hodnocení tak, aby působily jako pozitivní motivační prostředek? Využívám klasifikaci a hodnocení tak, aby působily jako pozitivní motivační prostředek? Motivuji méně úspěšné žáky tak, aby překonali negativní vztah k učení? Motivuji méně úspěšné žáky tak, aby překonali negativní vztah k učení? Vytvářím ve vyučování optimistickou náladu a tvořivou atmosféru? Vytvářím ve vyučování optimistickou náladu a tvořivou atmosféru? Využívám didaktické hry a střídám hravou činnost, práci a učení? Využívám didaktické hry a střídám hravou činnost, práci a učení? …

18 Způsoby zvyšování motivace Problémové vyučování Problémové vyučování Vyučování hrou Vyučování hrou Soutěže Soutěže Dramatizace činnosti Dramatizace činnosti Odměna a trest Odměna a trest Uplatňování principu sebevyjádření žáka Uplatňování principu sebevyjádření žáka Rozmanitost ve vyučování Rozmanitost ve vyučování Brainstorming Regenerace sil Tvořivost Kooperativní vyučování a učení Využívání informačních fondů Aktuálnost Uplatňování principu smyslu a významu učiva

19 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "MOTIVACE VE VYUČOVÁNÍ. MOTIVACE Základní pilíř úspěšnosti žáka Základní pilíř úspěšnosti žáka U každého jedince je motivujícím prvkem jiná skutečnost."

Podobné prezentace


Reklamy Google