Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výsledky celonárodního šetření o spotřebě alkoholu v české dospělé populaci Ladislav Csémy Hana Sovinová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výsledky celonárodního šetření o spotřebě alkoholu v české dospělé populaci Ladislav Csémy Hana Sovinová."— Transkript prezentace:

1 Výsledky celonárodního šetření o spotřebě alkoholu v české dospělé populaci Ladislav Csémy Hana Sovinová

2 Cíle výzkumu Získat validní poznatky o spotřebním chování české dospělé populace Určit rozsah zdravotně rizikového a škodlivého pití Analyzovat vztah mezi vybranými indikátory spotřeby alkoholu a základními demografickými proměnnými. Posoudit opatření, která by mohla účinně přispět k omezení zdravotních a sociálních škod působených alkoholem

3 Indikátory spotřeby alkoholu a demografické proměnné Indikátory spotřeby alkoholu: Frekvence pití alkoholu Průměrná roční spotřeba vyjádřená v litrech čistého alkoholu na osobu Preference druhu alkoholického nápoje Denní spotřeba alkoholu v gramech Kategorie konzumentů dle průměrné denní spotřeby Nárazové pití nadměrných dávek alkoholu Hlavní demografické proměnné: Pohlaví, věková kategorie, úroveň vzdělání, typ bydliště (město venkov)

4 Frekvence pití alkoholických nápojů podle pohlaví

5 Průměrná roční spotřeba alkoholu vyjádřená v litrech čistého alkoholu na osobu

6 MužiŽenyCelkem Registrova ná spotřeba dle ČSÚ (2011) Pivo 7,2 65 % 1,6 39 % 4,3 58% 4,8 Víno 2,4 22% 2,0 49% 2,2 30 % 2,2 Lihoviny 1,4 13% 0,5 12% 0,9 12% 2,8 Celkem 11,0 100% 4,1 100% 7,4 100% 9,8 Spotřeba v litrech podle druhu nápoje a pohlaví – srovnání s registrovanou spotřebou dle ČSÚ

7 Průměrná denní spotřeba alkoholu vyjádřená v gramech Spotřeba vyjádřená v gramech alkoholu denně je jen jiným vyjádřením spotřeby v litrech na osobu a rok z předchozí tabulky. Tento přepočet je uveden vzhledem k tomu, že se v literatuře často udává denní spotřeba v gramech a také doporučení spotřeby přípustné z hlediska zdravotních rizik se obvykle udávají v gramech. Limity bezpečné spotřeby nejsou jednotné. Nejčastěji se jako přípustná dávka udává 20 gramů denní spotřeby pro ženy a 40 gramů pro muže WHO).

8 Typ konzumenta podle průměrné denní dávky a zdravotně přípustných limitů WHO Demografické charakteristiky Abstinující (Celoživotní a v posl. roce) Pití v mezích zdravotně přípustných limitů (Mírné pití) Rizikové pitíŠkodlivé pití Celkem13,4972,536,947,05 Pohlaví Muži10,8172,137,719,90 Ženy16,0372,916,724,33

9 Nárazové pití nadměrných dávek alkoholu (Heavy episodic drinking)

10 Pyramida konzumentů alkoholu 4,8 % 16,0 % 48,6 % 30,6 % Problémoví konzumenti (včetně závislých) Konzumenti s vysokým rizikem Konzumenti s nižším rizikem Abstinující a umírnění konzumenti

11 Potřeba vyhledat odbornou pomoc kvůli problémům s alkoholem Demografické charakteristiky Uvažoval/a o vyhledání odborné pomoci Vyhledal/a odbornou pomoc Celkem22 (1,2 %)8 (0,4 %) Pohlaví Muži14 (1,8 %)6 (0,8 %) Ženy 8 (1,0 %) 2 (0,25 %)

12 Zjišťuje lékař jak pijí dotázaní a dává rady k omezení pití? Demografické charakteristiky Lékař se dotazoval na pití alkoholu Lékař doporučil omezit nebo zanechat pití alkoholu Četnost v % Celkem33,618,60 Pohlaví Muži36,4810,84 Ženy30,716,32 Věková skupina 15-2421,524,04 25-4429,195,70 45-6441,4912,24 65+39,5312,40

13 Souvislost mezi pitím alkoholu a kouřením

14 Shrnutí a závěry 15 % dospělé populace jsou velmi častí konzumenti alkoholu (pití denně nebo obden), naproti tomu trvale (celoživotně) abstinuje jen 2,5 % dospělých. Průměrná roční spotřeba je 7,4 l čistého alkoholu, resp. 8,6 l pokud nezahrneme abstinenty. Časté pití nadměrných dávek udává 18 % dotázaných (muži 28 %, ženy 8,6%). 16 % dospělých lze považovat za konzumenty v vysokým rizikem a 4,8 % jsou problémoví pijáci. Problém s alkoholem si připouští jen 1,2 % dotázaných a odbornou pomoc vyhledalo jen 0,4 %. Lékaři u třetiny respondentů zjišťovali jejich konzumní zvyklosti a více než 8 % doporučili omezit pití alkoholu.

15 Shrnutí a závěry Pití alkoholu má silný vztah ke kouření tabáku. Dochází tedy ke kumulaci zdravotních rizik. Doporučení: Snížit dostupnost alkoholu rozumně zvolenými regulačními opatřeními (cena, prodejní místa). Zavádět programy časné intervence do oblasti primární zdravotné péče. Zvýšit ochranu dětí a mládeže. Věnovat větší prostředky na programy podpory zdraví a na prevenci.

16 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Výsledky celonárodního šetření o spotřebě alkoholu v české dospělé populaci Ladislav Csémy Hana Sovinová."

Podobné prezentace


Reklamy Google