Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vilická polnice č íslo 07/2010 14.11.2010 ro č ník 13. pro ob č any Vilic zdarma Vážení spoluobčané, tak máme úspěšně po volbách, nové zastupitelstvo je.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vilická polnice č íslo 07/2010 14.11.2010 ro č ník 13. pro ob č any Vilic zdarma Vážení spoluobčané, tak máme úspěšně po volbách, nové zastupitelstvo je."— Transkript prezentace:

1 Vilická polnice č íslo 07/2010 14.11.2010 ro č ník 13. pro ob č any Vilic zdarma Vážení spoluobčané, tak máme úspěšně po volbách, nové zastupitelstvo je ustaveno (viz. níže) v podobě totožné z minulého volebního období. Mohlo by se říci rutina a samozřejmost. Opak je pravdou. Skutečnost, že jsme do této pozice byly vmanipulováni mlčící, netečnou většinou, byla patrná i na ustavujícím zasedání. Dvouhodinové martýrium, při němž se rodilo staronové složení zastupitelstva, bylo více než bolestné. A to pomíjím fakt, že mě poměrně velké procento voličů nevolilo, na což mají pochopitelně ústavní právo. Při mém případném nezvolení do zastupitelstva a s ohledem na zkušenost z jeho ustavujícího zasedání jsem docela skeptický k tomu, že by se následující události vyvíjeli směrem, kterým byste chtěli. Ale je to čirá spekulace, možná se pletu. Každopádně teď s odstupem času se celá epizoda jeví více než úsměvně. Prostě si jen někteří občané, kterým jsem pošramotil jejich ego svými „neurvalými“ články v Polnici užili svůj malý díl vítězství. Co mě ovšem mrzí nejvíce je fakt, že se jediný kandidát za Hrnčíře nedostal do zastupitelstva a tím pádem není opět nikdo, kdo by zastupoval zájmy této části obce na půdě ZO. Vraťme se ale do reálu. Zastupitelstvo zůstalo sice staré, ale to je tak asi vše co se nezmění. Vše ostatní, počínaje strukturou obecního úřadu, konče třeba povinnostmi a náplní práce jednotlivých zastupitelů, dozná radikální změny. Průběžně budete o těchto zásazích informováni na těchto stránkách. Ještě něco se vlastně nezmění. Svůj styl psaní nehodlám v žádném případě měnit a to ať se to někomu líbí či nikoliv. Nadále hodlám poukazovat na nepravosti kolem nás. Nebylo by přece jen dobré se zamyslet nad tím jestli já jsem ten špatný, který na tyto skutečnosti poukáže tím, že o nich napíše, nebo ti co je páchají? M.Břenda Ustavující zasedání ZO. konané dne 9.11.2010. Přítomni: M.Břenda, Z.Dobiáš, J.Bednář, J.Klejnová, M.Petříková, J.Kudrna a P.Procházka.. Na ustavujícím zasedání ZO byla přijata tato usnesení: 1) Starostou obce byl zvolen Miroslav Břenda.. 2) Místostarostou obce byl zvolen Zdeněk Dobiáš. 3) Předsedou finančního výboru byla zvolena Marie Petříková.. 4) Předsedou kontrolního výboru byl zvolen Jiří Kudrna. 5) Žádná funkce v ZO nebude dlouhodobě uvolněna. 6) Členové finančního a kontrolního výboru budou zvoleni na příštím zasedání.. 7) Odměny za výkon funkcí všech členů ZO se nemění, zůstávají na stejné výši jako v předcházejícím období.. Všichni zvolení kandidáti děkují svým voličům za poskytnutí mandátu. Dále ZO děkuje našim slečnám za perfektně odvedenou práci ve volební komisi. Měli to tentokráte děvčata časově náročnější a to díky druhému kolu voleb do Senátu. Každopádně jsme měli nejmladší volební komisi v Jihočeském kraji a určitě jednu z nejmladších v rámci celé republiky. Zasedání ZO č. 2/2010. konané dne 12.11.2010. Přítomni: M.Břenda, Z.Dobiáš, J.Bednář, J.Klejnová, M.Petříková, J.Kudrna a P.Procházka Na 2. zasedání ZO byla přijata tato usnesení:. 1) ZO vzalo na vědomí finanční zprávu.. 2) ZO schválilo smlouvu s městem Mladá Vožice na úhradu neinvestičních nákladů pro MŠ v Mladé Vožici na I. pololetí roku 2010/2011 na celkovou sumu 5.662,-Kč. (MŠ navštěvuje již pouze 1 dítě.). 3) ZO schválilo smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s E.ON Distribuce, a.s. spočívající v umístění nového energetického zařízení na pozemky parc. č. 1264/2, 1264/3 a 965/40. Jde o zemní vedení k novým parcelám nad kovárnou ve Vilicích. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, za jednorázovou částku ve výši 6.000,-Kč ve prospěch obce.. 4) ZO schválilo smlouvu s Josefem Klejnou na údržbu místních komunikací na zimní období 2010/2011, spočívající v prohrnování sněhu a posypu, za 500,-Kč/hod. vč. DPH.. 5) ZO schválilo prodej části pozemku parc. č. 1272/2 o celkové výměře cca 48 m2 manželům Karlovi a Editě Fukanovým, bytem Zátiší 23 za 20,-Kč/m2. 6) ZO schválilo rozpuštění redakční rady zpravodaje Polnice. Nadále bude její funkci zastávat ZO.. 7) ZO odložilo, z důvodu obsáhlosti materiálů, na příští zasedání ZO rozhodnutí o uplatňování škody na sále KD ve Vilicích v souvislosti se srpnovou povodní. 8 ) ZO zvolilo za členy finančního výboru Pavla Procházku a Stanislava Kubece a za členy kontrolního výboru Jiřího Bednáře st. a Robina Břendu.

2 .. Dne 9.listopadu 2010 oslavila paní Marie Matoušková z Hrnčíř 85. výročí svého narození. Blahopřejeme Očkování psů. Očkování psů je v naší obci objednáno na středu 17.11. a to: ve Vilicích od 12:30 hod., v Zátiší od 13:00 hod. a v Hrnčířích od 13:30 hod. Cena očkování za psa staršího 3 měsíců je stejná jako loni a to 70 Kč.. Čištění komínů. Čištění a revize komínů je možno objednat u Zd. Dobiáše na tel. č. 724 180 167. Ceny čištění se pohybují od 100 – 150 Kč, cena výchozí revize je 800 Kč, cena periodické revize (tj. cena následující revize, která by měla následovat vždy po roce) je 500 Kč.. SDH – výroční valná hromada. V pátek 3.12.2010 se od 18:00 hod. koná v salonku restaurace ve Vilicích výroční valná hromada SDH. Členové výboru tímto zvou všechny členy sboru i ostatní příznivce k hojné účasti, občerstvení zajištěno. Po programu bude promítnut krátký film a fotografie z účasti našeho sboru na překonání rekordu v dálkové přepravě vody.. Oprava sálu KD Vilice. Zrovna ve dnech kdy jste chodili k volební urně s hlasovacími lístky dorazila na obec zpráva, že náš projekt na opravu sálu získal na MAS hodnotící komisí celkem 420,69 bodu, což znamenalo první místo mezi 13ti konkurenčními projekty. Jinými slovy, dostaneme dotaci na opravu zničeného sálu srpnovou povodní. Dotace by měla činit 822.000 Kč. Vlastní podíl obce pak 91.000 Kč – spoluúčast + 183.000 Kč – DPH, které není uznatelným výdajem. K tomu nutno připočíst 2% z přiznané dotace jako dar pro MAS, což dělá dalších 16.000 Kč. Celkem musí obec zafinancovat ze svého 290.000 Kč. Dotace, jak je v těchto případech obvyklé, přijde až po realizaci projektu, takže obec si musí nejdříve celou potřebnou částku, která dělá 1,112.000 Kč zajistit sama. Částečně budou tyto výdaje pokryty navýšením těžby dřeva v obecním lese, částečně překlenovacím úvěrem. Co vše se bude opravovat? Předně se pokládat nový dubový parket, i když na menší ploše než byl původní. V předsálí bude nová dlažba místo vyžilého linolea. Nová zátěžová krytina z PVC bude položena v podloubích sálu a na celém balkoně. Nové omítky budou zhotoveny v obou šatnách v prostoru jeviště. V salonku nad restaurací bude zřízena trvalá výstavní galerie vybavená výstavním nábytkem a doplňky včetně promítací techniky. Částečně bude obnoven 9) ZO vzalo na vědomí zprávu o přidělení dotace na opravu sálu KD z fondů EU, podpořeného OS MAS Krajina srdce ve výši 822.101,-Kč a starostou určené složení výběrové komise k vyhodnocení výběrového řízení na dodávající firmy. 10) ZO schválilo rozpočtové opatření č. 9/ZO/2010 nábytek (stoly a židle) na sále. Jelikož práce budou probíhat v termínu prosinec 2010 – březen 2011, je nutno počítat s tím, že plesová sezóna v příštím roce bude muset být zrušena.. (Všechny částky v tomto článku jsou zaokrouhleny na tisíce Kč.). Rozpočtová opatření. Několikrát z éteru zaznělo, že někteří občané pořádně neví, co že to ta rozpočtová opatření, která jsou neustále na programu jednání ZO, jsou. Pokusím se vysvětlit. Každý rok je sestaven rozpočet obce, v kterém má každá plánovaná činnost či objekt určené peníze na údržbu nebo pořízení. Vše neplánované je navíc. Např. letošní oprava vodovodu (výměny šoupat a hydrantů) spolkla zatím 414.735,-Kč a opravy kolem vyplaveného sálu 91.116,-Kč a to ani jedna akce ještě není u konce. Tyto částky jsou několikanásobně vyšší než na ně bylo v rozpočtu určeno a tak se buď vezmou z přebytku minulých let (to jsou peníze původně určené na akce, které se neuskutečnily, nebo byly lacinější), anebo když už žádné přebytky nejsou, což je náš dnešní případ, musí se vzít z akcí plánovaných na letošní rok. Nejdříve jsou na pořadu body, o kterých se už ví, že se z nějakého důvodu nestihnou realizovat, no a nakonec přicházejí body, které by se realizovat stihly, ale v prioritním žebříčku jsou na nižším stupni než ony neplánované. Tak např. letos byla zastavena realizace kanalizace pod Procházkovi, rekonstrukce úvozové cesty k vilickému vodojemu a investice do přípravy projektové dokumentace na ČOV. Jestli se do rozpočtu na příští rok vrátí, není jisté, záleží na tom zda je zase nepřebije akce s prioritou vyšší. Tak to jsou v krátkosti ona rozpočtová opatření.


Stáhnout ppt "Vilická polnice č íslo 07/2010 14.11.2010 ro č ník 13. pro ob č any Vilic zdarma Vážení spoluobčané, tak máme úspěšně po volbách, nové zastupitelstvo je."

Podobné prezentace


Reklamy Google