Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

3. Programový výbor Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory - zpráva o činnosti v roce 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "3. Programový výbor Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory - zpráva o činnosti v roce 2011."— Transkript prezentace:

1 3. Programový výbor Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory - zpráva o činnosti v roce 2011

2 Programový výbor - složení orgánu:  v programovém výboru musí být zastoupena minimálně polovina zástupců neziskových nebo příspěvkových organizací, podnikatelské sféry, soukromých či právnických osob  zástupci obcí mohou tvořit maximálně 50 %

3 Programový výbor - současné složení:  Pavel Melichar (OS Chalupění) – předseda  Sofia Hladíková (ZŠ a MŠ Kocbeře)  Petra Jiřičková (OS Pegale)  Ladislav Ott (Poliklinika Úpice, s.r.o.)  Lenka Hozová (Obec Suchovršice)  Ladislav Grega (Obec Kohoutov)

4 Programový výbor - náplň činnosti : Účast a dohled nad plněním Strategie programu LEADER – klíčového dokumentu Místní akční skupiny:  spoluvytváří a schvaluje preferenční kritéria  schvaluje výběr projektů provedený hodnotitelskou komisí  spolupracuje s kontrolním výborem - vyhodnocuje jednotlivá období (evaluace), kdy se realizuje program LEADER v území  pracuje v úzkém kontaktu se sekretariátem MAS, který mu dodává kompletní informace a vytváří zázemí pro činnost  měl by být takovým vizionářem MAS

5 Programový výbor - činnost v roce 2011  sešel se 2x – 4. 8. a 6. 9.  schválil výběr projektů ve IV. výzvě (lednové)  svolal Valné shromáždění MAS Království – Jestřebí hory – MAS Království – Jestřebí hory – 14. 9. 2011 do Chotěvic 14. 9. 2011 do Chotěvic

6 Programový výbor - činnost v roce 2011  Do června 2011 byl člen programového výboru zároveň i členem správní rady obecně prospěšné společnosti KJH. S přibývající agendou a činností bylo časově velmi náročné stíhat obě funkce najednou.  16. 6. 2011 byla podepsána Dohoda o změně zakladatelské smlouvy – členové správní rady jsou jmenováni zakladateli a členové programového výboru jsou voleni členy Valného shromáždění MAS.  Programový výbor se tak může soustředit především na program LEADER – významný posun, rozložení povinností a práce na další aktivní členy.

7 Programový výbor - úkoly do budoucna Do konce roku 2011 :  vyhodnotit realizaci programu LEADER v území MAS Království – Jestřebí hory – evaluace  náš současný základní dokument byl vytvářen v letech 2007-2008 – je nutné ho aktualizovat – zapracovat změny a nové podněty, které bychom mohli uplatnit do roku 2013/2014  aktualizovat jednotlivé fiché (opatření) podle potřeb regionu

8 Programový výbor - úkoly do budoucna V roce 2012 :  vyhlásit V. výzvu  zamyslet se nad zájmem okolních obcí, které nejsou začleněny do žádné MAS, zda by bylo možné je přijmout do naší MAS  pracovat v plnění naší Strategie programu LEADER  propagovat LEADER v regionu

9 Programový výbor - volby do programového výboru PV navrhuje Valnému shromáždění ke schválení:  počet členů programového výboru – 6,  poměr veřejného, soukromého a neziskového sektoru - 2 členové z veřejného sektoru (obce) a 4 členové za soukromý a neziskový sektor,  nově zvolení členové budou pracovat do konce roku 2013, stávající členové budou plnit svou roli do konce svého volebního období, poté budou v nových volbách nahrazeni nově zvolenými členy s mandátem do roku 2013.

10 Programový výbor - volby do programového výboru  Výsledky voleb budou rozděleny na 2 skupiny (obce x soukromý a neziskový sektor) s pořadím podle počtu získaných hlasů. Podle příslušných počtů volených míst budou označeni zvolení kandidáti v pořadí dle získaných hlasů.  Následující nezvolení budou náhradníky do PV na další období 1 za obce a 2 za soukromý a neziskový sektor.

11 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "3. Programový výbor Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory - zpráva o činnosti v roce 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google