Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mentální postižení, osoby s mentálním postižením.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mentální postižení, osoby s mentálním postižením."— Transkript prezentace:

1 Mentální postižení, osoby s mentálním postižením

2 Mentální retardace je vývojová porucha rozumových schopností demonstrující se především snížením kognitivních, řečových, pohybových a sociálních schopností s prenatální, perinatální i časně postnatální etiologií, která oslabuje adaptační schopnosti jedince.

3  Retardace x postižení  Ve zdravotnické oblasti synonymum  Ve SPPG postižení širší pojem (např. i osoby v hraničním pásmu MR)  Retardace - opožďování, zpomalování, zaostávání – jde tedy o vývoj  Intelektová disabilita  Termín nahrazující termín mentální retardace  Demence – získané MP po 2. roce života  Tendence ke zhoršování

4  Oligofrenie, slabomyslnost, pseudooligofrenie  dnes již anachronismus, bylo považováno za neměnný stav

5  Intelektová (rozumová) disabilita je charakterizována podstatnými omezeními jak v oblasti intelektových funkcí, tak i v oblasti adaptačního chování, jež se demonstrují v každodenních sociálních a praktických dovednostech, přičemž se stav objevuje do 18. roku života.

6 Podle MSKN:  Lehká mentální retardace (F70) - IQ 50-69  Střední ment. retardace (F71) - IQ 35-49  Těžká mentální retardace (F72) - IQ 20-34  Hluboká ment. retardace (F73) - IQ pod 20  Jiná mentální retardace (F78) - nelze určit (pro autismus, smyslová postižení…) ‏  Nespecifická ment. retardace - nelze zařadit (je MR, ale nedostatek znaků) ‏

7  Nápadnější až mezi 3.- 6.rokem  Motorika lehce opožděna, v dospělosti i v normě  Učení - omezená kapacita, nácvik dovedností trvá delší dobu  Pozornost - krátkodobá, ulpívavá nebo nestálá  Myšlení - jednoduché, spíše konkrétní, není logické myšlení

8  Paměť - spíše mechanická  Řeč - vývoj opožděn, menší slovník, agramatismy, dyslálie, ne abstraktní pojmy  Emoce - citová nezralost, neadekvátnost citů, impulzivnost, úzkostnost, zvýšená sugestibilita  Vzdělání - ZŠPr,ZŠSp, jednoduché vyučení nebo zaučení, důležitá stimulace

9  Motorika - vývoj zpomalen, zůstává neobratnost, nekoordinovanost  Samostatnost - částečná, někdy pomoc a dohled celý život, někteří se vyvinou k určité hranici nezávislosti a soběstačnosti  Myšlení - stereotypní, nepřesné, ulpívá na nápadných detailech  Učení - omezené, mechanické,trvá dlouho  Paměť - malá kapacita

10  Řeč - agramatická, jednoduchá, může být jen neverbální komunikace a porozumění jednoduchým verbálním instrukcím, dyslálie  Emoce - nevyrovnané, infantilismus  Vzdělání - ZŠSp, rehabilitační třídy, mohou být základy čtení, psaní a počítání

11  Psychomotorický vývoj výrazně opožděn, pohyblivá neobratnost, somatické vady  Sebeobsluha - zákl. hygienické návyky, ne vždy udrží čistotu  Řeč - jednotlivá slova nebo skřeky

12  Minimální rozvoj komunikativních dovedností, jednoduchá slova nebo žádná řeč  Nestálost nálad a impulzivita  Poznává blízké osoby  Závislost na péči jiných  Vzdělávání v základní škole speciální

13  Těžké omezení motoriky, většinou imobilní  Stereotypní pohyby  Kombinace se smyslovými postiženími  Rudimetární neverbální komunikace beze smyslu  Nepoznává okolí?  Péče ve všech životních úkonech

14  Nejrozšířenější forma mentální retardace  Chromozomální onemocnění - trizomie 21.chromozomu  Riziko stoupá s věkem matky, ale i u matek mladších  Popsal John L.Down v roce 1866

15  Kožní řasa ve vnitřním koutku oka  Velký jazyk, jiný tvar patra, kazy zubů  Menší vzrůst, plochá noha, kratší prsty  Hyperflexibilita kloubů, hypotonie  Vrozené srdeční vady  Nemoci horních cest dýchacích  MR různého stupně - lehká až střední

16  Dostatek podnětů! Stimulace, hodně mluvit  Pozitivní emocionalita, ve funkčním prostředí stmelující prvek  Vojtova metoda  Dobrá možnost integrace

17  Pervazivní vývojová porucha  Různé typy - dětský, atypický, Aspergerův, Rettův  Triáda symptomů  Sociální interakce  Komunikace  Představivost

18  Ve světě TEACCH program  U nás strukturované vyučování - principy  Individuální přístup  Strukturalizace  Vizualizace  Motivace  www.apla.cz www.apla.cz

19  Základní škola praktická  Základní škola speciální  Odborné učiliště  Praktická škola  globální metoda čtení  celoživotní vzdělávání jako aktuální trend

20  Terapie hrou  Arteterapie, muzikoterapie, dramaterapie  Animoterapie – hiporehabilitace, canisterapie, felinoterapie)  Snoezelen  Bazální stimulace

21

22  Stacionář s dílnou, spíše terapeutické (Dílna Eliáš) ‏  Chráněné dílny-může být již zaměření na zisk  Přechodné pracovní programy (Vesmírna), tréninkové programy ‏  Podporované zaměstnávání (Máme otevřeno) + Job kluby

23  Kroužky (studio OÁZA), divadlo, tanec, jazyky, hudba  Sport, Speciální olympiády  Hnutí sebeobhájců

24 - Omezení svépravnosti (právní úkony) - Týká se jasně vymezených situací (může a nemusí být písemná smlouva) - Způsobilost k právním úkonům je schopnost činit sám za sebe právní úkony – předpokládá psychickou vyspělost - Smysl omezení nebo zbavení je ochrana samotné osoby, zároveň jde o zásadní zásah - Lidská práva omezena nejsou!!! - Prolíná se všemi aspekty lidského života

25

26  Za osobu, která má omezenou způsobilost k právním úkonům jedná její zákonný zástupce – opatrovník  Příbuzný  Poskytovatel sociální služby, zaměstnanec ▪ Pozor na konflikt zájmů!  Opatrovnictví neznamená převzetí odpovědnosti za život, zdraví nebo jednání zastoupeného – jen právní úkony! (problém u rodičů)  Znát a respektovat názory a potřeby opatrovance

27  Stejná práva jako ostatní – i na sexualitu, v oblasti sexuality může být zdravý, otázka rizik  Nejsou to děti, mají zažívat to co my v našem dospělém věku, je mají k aktivitám omezený přístup  Lidé bez postižení mají problematiku málo promyšlenou, jsou nejistí, mají různé fantazie a sexuální aktivity osob s MR je pro ně ohrožující, uvádí do větší nejistoty

28  Existují i stereotypy – kult mládí, kult zdraví – proti sexualitě starých lidí, lidí s MR apod.  Lidé s MP musí být poučeni, musí se sami naučit vyhodnotit rizikové chování, rozumět, aby např. poznali, že jsou sexuálně zneužívaní  Mluvit, učit, odpovídat na otázky, mít promyšlené, nebát se otevřeně mluvit, umět se sám ptát

29  I právo mít děti – nemůžeme nikomu vzít  Pozor, má zároveň povinnost se o dítě starat  Můžeme vést důstojně k rozhodnutí, že děti nebudou chtít  Často masturbace – vysvětlovat, učit masturbovat v soukromí, ve vlastním pokoji, ne na veřejnosti, ale nedramatizovat


Stáhnout ppt "Mentální postižení, osoby s mentálním postižením."

Podobné prezentace


Reklamy Google