Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mentální postižení Co je podle Vás podstatou mentálního postižení? Které syndromy spojené s mentálním postižením znáte ? Setkali jste se již s případem.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mentální postižení Co je podle Vás podstatou mentálního postižení? Které syndromy spojené s mentálním postižením znáte ? Setkali jste se již s případem."— Transkript prezentace:

1

2 Mentální postižení

3 Co je podle Vás podstatou mentálního postižení? Které syndromy spojené s mentálním postižením znáte ? Setkali jste se již s případem mentálního postižení? Jaké symptomy mentálního postižení dokážete popsat ?

4  Vrozený a trvalý defekt rozumových schopností  Nízká úroveň rozumových schopností, omezená schopnost logicky uvažovat, učit se a adaptovat se  Projev poruchy CNS  Podmíněnost je dědičná nebo je dána působením teratogenních vlivů v prenatálním vývoji  ------------------------------------------------------------  Úkol  Objasněte pojem teratogenní vlivy a tyto vlivy dále popište

5  Teratogenní vlivy jsou vlivy prostředí : - fyzikální ( ozáření, atmosférický tlak,..) - chemické ( škodliviny v ovzduší) - biologické ( infekce)

6  Psychika– omezená potřeba zvídavosti, preference stereotypů, špatná orientace v prostředí a realitě, závislost na druhých, nekritické sebehodnocení, ovlivnitelnost, negativismus až agresivita  Myšlení – stereotypní, rigidní a ulpívavé  Řeč – postižena je obsahová i formální stránka řeči  Učení – poruchy koncentrace pozornosti a paměti, mechanické učení

7  Podtrhněte choroby, které se pojí s mentální retardací : Fenylketonurie Downův syndrom Angelmanův syndrom Hemofýlie Mozečkový syndrom u DMO

8 Fenylketonurie Downův syndrom Angelmanův syndrom Hemofýlie Mozečkový syndrom u DMO

9  Pásmo IQ 50-69 (MNK -10)  Z hlediska mentálního věku dosažení úrovně středního školního věku  Jednoduchá logika, neschopnost abstrakce  Obtíže se čtením a psaním  Zvládání hygieny a sebeobsluhy  Možnost absolvování základní školy praktické či speciální

10  Pásmo IQ 35-49 (MNK-10)  Dosažení mentálních schopností předškolního dítěte  Omezená slovní zásoba, obtíže v řeči (agramatismy a chybná artikulace)  Zvládnutí základů čtení a psaní, učení mechanické  Možný nácvik praktických dovedností  Zvládání základní sebeobsluhy a hygieny

11  Pásmo IQ 20-34 (MNK-10)  Mentální úroveň odpovídá přibližně batoleti  Převládají kombinované vady ( sluchové, zrakové, pohybové a jiné)  Chápání jednoduchých souvislostí a vztahů  Osvojení jen některých artikulovaných slovních výrazů  Schopnost základní sebeobsluhy a v některých případech i hygienických návyků

12  Pásmo IQ 0-19 (MNK-10)  Většinou výrazný pohybový defekt  Nezvládání artikulované řeči  Stagnace kognitivních funkcí  Reakce na základě prožitku libosti či nelibosti

13  Vyhledejte na internetu vhodnou kazuistiku k danému tématu.  V kazuistice najděte znaky typické pro mentální postižení.

14  MP je ………..a ………..defekt rozumových schopností.  Pásmo lehkého mentálního postižení je……IQ.  Kombinované vady se projeví u…….MP.  Mentálních schopností předškolního dítěte dosáhne jedinec v pásmu……..MP.  U MP převládá ………forma učení.  Výrazné pohybové vady se projeví u …MP.

15  MP je trvalý a vrozený defekt rozumových schopností.  Pásmo lehkého mentálního postižení je IQ 50- 69.  Kombinované vady se projeví u těžké MP.  Mentálních schopností předškolního dítěte dosáhne jedinec v pásmu středně těžkého MP.  U MP převládá mechanická forma učení.  Výrazné pohybové vady se projeví u hlubokého MP.

16 Mezinárodní klasifikace nemocí- 10. revize. Duševní poruchy a poruchy chování. Popisy klinických příznaků a diagnostická vodítka.Psychiatrické centrum Bohnice. Vydání 1., 1992. ISBN 80-85121-37-9. Vágnerová, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. Portál Praha. Vydání 2., 2000. ISBN 80 7178-496-6.

17 Téma sady: Psychopatologie Vzdělávací oblast: Duševní a behaviorální poruchy Vzdělávací obor: Psychologie Tematický okruh: Mentální postižení Anotace: Prezentace s cvičeními k aktivizaci žáků. Materiál vysvětluje základní pojmy a vymezení ve vztahu k tématu. Autorka: Martina Abiadová Rok vytvoření materiálu: 2012 Název materiálu: Mentální postižení Jazyk: čeština Očekávaný výstup: Žák chápe vznik a projevy mentálního postižení. Rozlišuje jednotlivá pásma mentálního postižení. Dokáže vyvozovat změny v psychice a chování jedinců s tímto postižením. Speciální vzdělávací potřeby: žádné Klíčová slova: mentální postižení, teratogenní vlivy, poruchy chování, pásma mentálního postižení, kombinované vady Druh učebního materiálu: prezentace s aktivizací žáka Cílová skupina: žák Stupeň a typ vzdělávání: 4. ročník střední odborné školy Typická věková skupina: 18-19 let

18 - Základem materiálu je prezentace využitelná jako osnova pro výklad či opakování výukového tématu. - Úvodní tematické otázky slouží k otevření diskuse se žáky. - Součástí prezentace jsou tři cvičení. - První a druhé cvičení umožňuje jednoduché ověření získaných znalostí z diagnostiky mentální retardace a znalostí z výchovy ke zdraví, cvičení je možné plnit individuálně či ve dvojicích. - V rámci třetího cvičení vybraný žák za domácí úkol vyhledá na internetu kazuistiku na dané téma. Tato kazuistika následovně bude řešena během další vyučovací hodiny s ostatními žáky. - Poslední cvičení je zaměřeno na zopakování a utvrzení základních znalostí tématu. Materiál je možné rozložit dle aktivity studentů do více vyučovacích hodin. Na daný materiál navazuje pracovní list. - Materiál nahrazuje učebnici, která není v odpovídající formě dostupná.


Stáhnout ppt "Mentální postižení Co je podle Vás podstatou mentálního postižení? Které syndromy spojené s mentálním postižením znáte ? Setkali jste se již s případem."

Podobné prezentace


Reklamy Google