Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mezinárodní seminář: Kvalifikovaná pracovní síla jako zdroj konkurenceschopnosti České republiky 1. 10. 2015 Vytvoření konkurenceschopného pracovního trhu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mezinárodní seminář: Kvalifikovaná pracovní síla jako zdroj konkurenceschopnosti České republiky 1. 10. 2015 Vytvoření konkurenceschopného pracovního trhu."— Transkript prezentace:

1 Mezinárodní seminář: Kvalifikovaná pracovní síla jako zdroj konkurenceschopnosti České republiky 1. 10. 2015 Vytvoření konkurenceschopného pracovního trhu EU pro 21.století: přizpůsobení dovedností a kvalifikace poptávce a pracovním příležitostem jako cesta k překonání krize MARTINA DLABAJOVÁ

2 AL Odborné: Výbory Evropského parlamentu CONT Výbor pro rozpočtovou kontrolu EMPL Výbor pro zaměstnanost a sociální věci TRAN Výbor pro dopravu a cestovní ruch Zařazení v Evropském parlamentu Politické: Aliance liberálů a demokratů pro Evropu (ALDE Group)

3 Institucionální „trojúhelník“ EU Zpráva z vlastní iniciativy Reaguje na situaci na pracovním trhu Cílem zprávy je identifikovat hlavní překážky na cestě ke konkurenceschopnému pracovnímu trhu Předkládá řadu konkrétních doporučení vedoucích ke zlepšení situace

4 Proces přijímání zprávy 12/2014: přidělení zprávy zpravodajce 01/2015: zpráva postoupena Výboru EMPL 06/2015: zpráva Výborem EMPL přijata, celkem zpracováno 361 pozměňovacích návrhů 10. září 2015 zpráva přijata Evropským parlamentem na jeho plenárním zasedání ve Štrasburku (310 pro, 232 proti, 13 se zdrželo) EP nyní postoupí zprávu jako své stanovisko Evropské komisi a Radě

5 Stěžejní kapitoly zprávy Situace na pracovním trhu Podpora konkurenceschopného trhu práce Předvídaní budoucích požadavků na dovednosti Posílení vazeb mezi vzděláním a zaměstnáním Podpora pracovní mobility, podpora podnikání Návrhy a doporučení

6 Situace na pracovním trhu Stále poměrně vysoká míra nezaměstnanosti V EU (07/2015: 9,5 %) Velké rozdíly mezi členskými státy (Španělsko – 22 %, Řecko 25 % x Německo 4,7 %) Technologický vývoj, globalizace a rostoucí poptávka po kvalifikované pracovní síle Nízká pracovní mobilita v EU (0,29 %)

7 Podpora konkurenceschopného trhu práce v EU Propojení vzdělání, odborné přípravy a pracovního trhu Vytváření většího počtu pracovních míst, udržitelná zaměstnanost, produktivita a rozvoj lidského kapitálu Význam investic a aktivních politik zaměstnanosti a nezbytnost celoživotního vzdělávání a schopnosti přizpůsobit se technologickým změnám

8 Předvídání budoucích požadavků na dovednosti Úzká spolupráce všech subjektů trhu práce (podniky, organizace, zaměstnanci, poskytovatelé vzdělání) Partnerství mezi školami, podniky a státní správou Význam celoživotního vzdělávání a odborné přípravy pro zaměstnané i nezaměstnané

9 Posílení vazeb mezi vzděláním a zaměstnáním Podpora duální odborné přípravy prostřednictvím učňovského vzdělávání, stáže Podpora samostatného rozhodování, smyslu pro iniciativu a motivaci, sebevědomí Investice do vzdělání a rozvoje dovedností, do lidského kapitálu, zvyšování kvalifikace stávající pracovní síly

10 Podpora pracovní mobility 2 miliony neobsazených pracovních míst v EU Význam programů ERASMUS+ a EURES Mobilita pracovníků ze třetích zemí, demografické problémy

11 Návrhy a doporučení Investice a finanční pobídky  především slibná ekonomická odvětví, posílení růstu a nové, kvalitní, udržitelné zaměstnanosti Předvídání potřeb trhu  zohlednění automatizace trhu, komunikace se zaměstnavateli Vzdělávací reforma  Investice do vzdělávání předškolních dětí a do výuky jazyků a informačních a komunikačních technologií již v rámci základních škol, proškolování učitelů

12 Návrhy a doporučení Reformy trhu práce  flexibilita, inovace a mobilita Příklady dobré praxe Pracovní mobilita a podpora studia cizích jazyků Vzájemné uznávání kvalifikace v rámci EU  vč. uznávání kvalifikací získaných dobrovolnickou činností Společenská a ekonomická odpovědnost zaměstnavatelů a vzdělávacích institucí

13 Expertní kulatý stůl 17. 9. 2015 Prezentace zprávy české odborné veřejnosti Účastníci z řad zástupců MŠMT, MPSV, MPO, SP ČR, HK ČR, NÚV, FDV a dalších Diskuze nad vybranými tematickými oblastmi zprávy a představení odpovídajících projektových aktivit v ČR Formulace doporučení a závěry – naleznete ve svých složkách

14 Děkuji za Vaši pozornost. www.dlabajova.eu www.facebook.com/dlabajova.eu @Mdlabajova na Twitteru martina.dlabajova@europarl.europa.eu


Stáhnout ppt "Mezinárodní seminář: Kvalifikovaná pracovní síla jako zdroj konkurenceschopnosti České republiky 1. 10. 2015 Vytvoření konkurenceschopného pracovního trhu."

Podobné prezentace


Reklamy Google