Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektu školy CZ.1.07/1.5.00/34.0963 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo materiáluVY_32_INOVACE_OdP_S1_17.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektu školy CZ.1.07/1.5.00/34.0963 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo materiáluVY_32_INOVACE_OdP_S1_17."— Transkript prezentace:

1 Číslo projektu školy CZ.1.07/1.5.00/34.0963 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo materiáluVY_32_INOVACE_OdP_S1_17 Popis výukového materiálu Název:Cestovní ruch – Zákon č. 159/1999 Sb. (1. definice) Autor:Bc. Pavel Lang Datum:12.1.2013 Obor: a) 65-41-L/01 Gastronomie (nástavbové studium) b) 65-41-L/01 Gastronomie Ročník:a) - 1. ročník a b) - 1. ročník Předmět:Cestovní ruch Anotace výukového materiálu 1. Materiál je určen pro výuku předmětu Cestovní ruch a je v souladu s ŠVP 2. Materiál je prezentován žákům prostřednictvím ICT s výkladem a doplněním při současném použití učebnice Cestovní ruch pro střední školy a pro veřejnost – D. Drobná a E. Morávková, nakl. Fortuna Praha 2004 Součástí materiálu je krátký test s označením odpovědí. Další formou zpětné vazby je test jako souhrn několika realizovaných materiálů. Pro výuku je použit - PC s dataprojektorem - interaktivní tabule - interaktivní dataprojektor

2 CESTOVNÍ RUCH ZÁKON č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti CR Změna: - zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů - zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

3 CESTOVNÍ RUCH ZÁKON č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti CR Z Á J E Z D Kombinace nejméně dvou služeb CR nejméně 24 hodin Nocleh plus další služba cestovního ruchu doprava ubytování Jiné služby CR, jež nejsou doplňkem dopravy, ubytování a tvoří významnou část zájezdu, nebo jejich cena tvoří alespoň 20% souhrnné ceny zájezdu

4 CESTOVNÍ RUCH ZÁKON č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti CR ZÁJEZD Podmínka: Prodávat zájezd mohou jen cestovní kanceláře uzavřením cestovní smlouvy Povinné smluvní pojištění pro případ platební neschopnosti cestovní kanceláře - repatriace - refundace zaplacených neposkytnutých služeb

5 CESTOVNÍ RUCH ZÁKON č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti CR ZÁJEZDEM NENÍ pro účely zákona tj. pro cestovní kancelář a cestovní agenturu 1. Kombinace služeb CR, sestavená až na základě individuálního požadavku, tzv. FORFEITY 2. Kombinace služeb CR, prodávaná jiné cestovní kanceláři za účelem jejího dalšího podnikání 3. Kombinace služeb CR, jejíž nabídka a prodej nesplňuje znaky živnostenského podnikání: nejde o soustavnou činnost, nejde o činnost za účelem zisku

6 CESTOVNÍ RUCH ZÁKON č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti CR KONCESNÍ LISTINA - živnost koncesovaná Provozování cestovní kanceláře - oprávnění nabízet a prodávat zájezdy - nabízet a prodávat jednotlivé služby CR a na základě individuální objednávky, prodávat jejich kombinace; - organizovat kombinace CR a nabízet je a prodávat jiné CK za účelem jejího dalšího podnikání

7 CESTOVNÍ RUCH ZÁKON č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti CR KONCESNÍ LISTINA - živnost koncesovaná Provozování cestovní kanceláře - zprostředkovávat prodej jednotlivých služeb CR pro jinou CK nebo cestovní agenturu (CA), příp. pro jiné osoby (dopravce, pořadatele kulturních, společenských a sportovních akcí apod.); - zprostředkovávat prodej zájezdu pro jinou CK ( v tomto případě musí být cestovní smlouva uzavřena jménem CK, pro kterou je zájezd zprostředkován);

8 CESTOVNÍ RUCH ZÁKON č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti CR KONCESNÍ LISTINA - živnost koncesovaná Provozování cestovní kanceláře - prodávat věci, související s CR, zejména vstupenky, mapy, plány, jízdní řády, tištěné průvodce a upomínkové předměty

9 CESTOVNÍ RUCH ZÁKON č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti CR ŽIVNOSTENSKÝ LIST - živnost ohlašovací -volná Provozování cestovní agentury (CA) - nabízet a prodávat jednotlivé služby CR na základě individuální objednávky, prodávat jejich kombinace; - organizovat kombinace služeb CR a nabízet je a prodávat jiné CK za účelem jejího dalšího podnikání; - zprostředkovávat prodej jednotlivých služeb CR pro jinou CK nebo CA, příp. pro jiné osoby (dopravce, pořadatele kulturních, společenských a sportovních akcí apod.);

10 CESTOVNÍ RUCH ZÁKON č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti CR ŽIVNOSTENSKÝ LIST - živnost ohlašovací - volná Provozování cestovní agentury (CA) - zprostředkovávat prodej zájezdů pro jinou CK (v tomto případě musí být cestovní smlouva uzavřena jménem CK, pro kterou je zájezd zprostředkován); - prodávat věci, související s CR, zejména vstupenky, mapy, plány, jízdní řády, tištěné průvodce a upomínkové předměty (lze vykonávat i v rámci živnosti volné mimo působnost tohoto zákona)

11 CESTOVNÍ RUCH ZÁKON č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti CR Hlavní rozdíly mezi cestovní kanceláří a cestovní agenturou KONCESE: provozování CK Organizování zájezdů Prodej zájezdů vlastních pod svým jménem Zprostředkování a prodej zájezdů jiných CK pod jejich jménem Povinné smluvní pojištění

12 CESTOVNÍ RUCH ZÁKON č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti CR ŽIVNOST OHLAŠOVACÍ – volná provozování CA Zprostředkování a prodej zájezdů CK pod jménem dané CK CA nesmí zprostředkovávat prodej zájezdů pro subjekt, který není CK Organizování kombinací služeb CR a jejich prodej CK, která je pak prodávajícím zájezdu svým jménem

13 CESTOVNÍ RUCH ZÁKON č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti CR ZÁKAZNÍK CK Osoba, která uzavře s CK smlouvu Osoba, v jejíž prospěch byla smlouva uzavřena Osoba, na kterou byla smlouva převedena, a tato osoba s tím souhlasila

14 CESTOVNÍ RUCH ZÁKON č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti CR Podmínky vydání koncesní listiny - vydává živnostenský úřad Všeobecné podmínky provozování živnosti stanovené Živnostenským zákonem (ŽZ): - dovršení věku 18 let - způsobilost k právním úkonům - bezúhonnost Zvláštní podmínky provozování živnosti, stanovené ŽZ: - odborná způsobilost

15 CESTOVNÍ RUCH ZÁKON č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti CR Podmínky vydání koncesní listiny - vydává živnostenský úřad Další podmínky: - smlouva s pojišťovnou (povinné smluvní pojištění) - podnikatelský záměr pro oblast podnikání - prohlášení, že v posledních 5ti letech nebylo žadateli odebráno živnostenské oprávnění k provozování CK nebo CA pro porušení ŽZ nebo z důvodu ekonomického úpadku - prohlášení o datu zahájení činnosti Rozhodné podklady pro stanovisko MMR k udělení koncese na provozování cestovní kanceláře

16 CESTOVNÍ RUCH ZÁKON č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti CR Test: Odpovídejte ústní formou na jednotlivé otázky 1. Definujte pojem „zájezd“: 2. Prodávat zájezd mohou jen cestovní kanceláře uzavřením: závazné přihlášky k zájezdu cestovní smlouvy ne ano 3.Definujte činnosti cestovních kanceláří a agentur, které nejsou dle zákona zájezdem: 4.Povinné smluvní pojištění se týká činnosti cestovní kanceláře cestovní agentury ano ne

17 CESTOVNÍ RUCH ZÁKON č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti CR 5. Definujte „ Zákazníka cestovní kanceláře“: 6.Vyjmenujte podmínky pro vydání koncesní listiny pro provozování cestovní kanceláře: 7.Může cestovní agentura prodávat zákazníkovi vlastní zájezdy? ne


Stáhnout ppt "Číslo projektu školy CZ.1.07/1.5.00/34.0963 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo materiáluVY_32_INOVACE_OdP_S1_17."

Podobné prezentace


Reklamy Google