Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mýty a fakta léčby mladistvých a mladých dospělých TK Karlov, SANANIM z.ů. Petr Vácha.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mýty a fakta léčby mladistvých a mladých dospělých TK Karlov, SANANIM z.ů. Petr Vácha."— Transkript prezentace:

1

2 prijmeni@sananim.cz Mýty a fakta léčby mladistvých a mladých dospělých TK Karlov, SANANIM z.ů. Petr Vácha

3 prijmeni@sananim.cz Mýtus č.1 - závislému, popř. výrazně rizikovému experimentátorovi pomůže pouze léčba existují jedinci, kteří si pomohli sami? kde jsou a proč se nikdo nepokusil sesbírat jejich zkušenosti?

4 prijmeni@sananim.cz TK Karlov poskytuje společnou rezidenční léčbu dvěma cílovým skupinám klientů A) Klienti mladiství a mladí dospělí 15 – 25 let - délka léčby 6-8 měsíců, resp. 4-5 měsíců - 12 klientů ve skupině, chlapci i dívky - základním léčebným prostředkem je terapeutická komunita - zastoupení klientů z VÚ – max.25% B) Matky s dětmi – kapacita 9 matek a 10 dětí

5 prijmeni@sananim.cz výjimečné zastoupení mladistvých ve skupině klientů starších – jeden klient ve skupině, často v roli velmi zlobivého dítěte skupiny dlouhodobý život na ulici, dysfunkční rodinné zázemí, somatické problémy, i.v. uživatelé, převládající opiáty složitý a komplikovaný průběh léčby – nedokončené léčby motivace na základě totální životní krize Mladiství klienti 15-20 let v letech 2000-2015 prošlo léčbou cca 600 klientů Charakteristika a vývoj cílové skupiny klientů mladistvých Klienti v roce 2000 – „závislé děti ulice“

6 prijmeni@sananim.cz Klienti od roku 2003 – „zlaté děti“ - děti finančně nadstandardně zajištěných rodičů, rodiny funkční, někdy neúplné - studenti středních a vysokých škol - i.v. uživatelé, masivní nástup užívání pervitinu, inteligenčně schopni vnímat případná rizika - sociální rehabilitace často úspěšná, dokončené léčby včetně následné péče - motivace na základě tlaku rodiny - nárůst duálních diagnóz

7 prijmeni@sananim.cz Současnost: „nechápající - nebezpečně experimentující tekkno děti“ - mnohem vyšší zastoupení mladistvých ve skupině (prům. věk ve sk. 20 let) - 95 % pouze základní vzdělání, o nadstavbové vzdělání nejeví zájem - specifické poruchy učení, v kombinaci s ADHD, nařízené náhradní - ústavní výchovy - převládá nadužívání pervitinu, společně s THC a alkoholem - v rodinných anamnézách – závislost rodičů, u dívek zneužívání, znásilnění - 1/3 – duální diagnóza – psychózy, úzkostné poruchy - motivace pod tlakem rodiny, popř. institucí

8 prijmeni@sananim.cz - neúplná - pečující a kontrolující (hyperprotektivní) matka - úplná - úzkostná, pečující a kontrolující matka – chladný, slabý, upozaděný, či nepřítomný otec - neúplná – matka má k dítěti chladný, nevšímavý a racionální přístup - úplná – dcera je zneužívána (otčím, otec, nevl. bratr) - rodina dysfunkční (zejména u dětí z VÚ) Mýtus č.2 ? – závislost může vzniknout v každé rodině - rodinné modely současného klienta

9 prijmeni@sananim.cz Mýtus č. 3 – pro úspěšnou léčbu musí mít klient „dobráno“ Co lze získat tím, že se pokoušíme léčit mladistvého klienta -zastavit stupňující se zaostávání v psychosociálním vývoji (sebekontroly, sociálních a komunikativních dovedností, citového vyzrávání, schopnosti vytváření bezpečných vztahů, hledání smyslu vzdělávání a vzdělání, vztahů v rodině, ve škole, narůstající trestní činnost) - odstranit negativní sociální důsledky drogové kariéry evidence klienta na příslušném pracovním úřadě s možností získání dávek sociální péče, pomoci klientovi získat nové osobní doklady (občanský průkaz, průkaz pojištěnce ZP), zprostředkování kontaktu s policií, soudy, probačními pracovníky. Cílem je, aby maximum trestních problémů bylo vyřešeno v rámci procesu léčby v TK - získání nutných osobních dovedností - zvýšení odpovědnosti za své jednání, osvojení si pracovních, hygienických návyků, získání náhledu na své dosavadní chování, na své možnosti a limity (Těmínová, 2002). -emoční a somatická stabilizace - zlepšení zdravotního stavu, zvýšení fyzické a psychické kondice -A co peníze? 860 nebo 10 000?

10 prijmeni@sananim.cz Mýtus č.4 – základní léčebnou metodou je psychoterapie. Současné účinné faktory a aktivity, pozitivně ovlivňující průběh léčby – psychoterapie, nebo edukace, aneb co docela slušně funguje -plánování léčby a terapie v posloupnosti krátkodobých střednědobých a dlouhodobých cílů -vztah – klient-skupina, klient-terapeut, klient-tým, klient-komunita -pochopení – srozumitelnost, jednoduchost pravidel -přehledný a strukturovaný program, vysvětlování proč… -přizpůsobení jazyka, aby nám rozuměli -pochvala je součástí bezpečného vztahu -zážitkové a zátěžové programy -prostředí léčí- podnětná vybavenost léčebného prostředí (hřiště, hudební nástroje, sportovní potřeby, společenské hry, posilovna..)

11 prijmeni@sananim.cz Psychoterapie: druh setkání a spolubytí člověka s člověkem, který klienta zprošťuje jeho dosavadních vnitřních omezení, přináší mu hlubší sebepoznání a ve výsledku změny v prožívání a chování (volně dle Široký, 1969). MOTIVACE klienta - spoluurčuje zda půjde o: -psychoterapii (vlastní přání a vůle pracovat na sobě) -výchovu (absence klientovi samostatné vnitřní kapacity pro změnu) Otazník v TK: ZMĚNY ZVNITŘNĚNÉ vs. ZMĚNY „NA POŽÁDÁNÍ“ Chce změnu klient nebo chce komunita změnit klienta? Mýtus č.5 – motivovaný mladistvý klient

12 prijmeni@sananim.cz Takže edukace -Výchova v TK by měla být cílevědomá, plánovaná a všestranná činnost, směřující k přípravě klienta na jeho budoucí osobní život po ukončení léčebného programu -cílem výchovného působení na klienta v TK je jeho celková změna duševní, tělesná, somatická -výchovou v TK můžeme klientovi zprostředkovat získání znalostí, dovedností a zejména zdravých a bezpečných postojů (kompetencí) - plánování výchovného procesu v TK musí mít posloupnost od krátkodobých, přes střednědobé, až po dlouhodobé cíle Při výchovné činnosti v TK jde vždy o vztah mezi stanovenými cíli a použitými prostředky výchovného působení, přičemž zvolené cíle určují volbu volených prostředků

13 prijmeni@sananim.cz Mýtus č.6 – abstinence je cílem -Kde je abstinence? Je to cíl, nebo prostředek? -Abstinence není cílem, je pouze cestou, podmínkou a nezbytným prostředkem(Kalina 2003)

14 prijmeni@sananim.cz Mýtus č. 7 Prostředí neléčí Estetická výchova, zastavení pokusů o squatové rekonstrukce v komunitě a získání pozitivního vztahu k léčebnému prostředí

15 prijmeni@sananim.cz Mýtus zvaný terapeut -Mýtus č.8 - terapeut je pozitivním vzorem nejen v komunitě, ale i v osobním životě! -Mýtus č 9 - terapeut řeší své životní, osobní a vztahové problémy dospěle a zrale, na rozdíl od našich klientů! - Je to snadné, léčit mladistvého klienta? bezpečně provádět, navázat s ním pozitivní vztah a motivovat klienta ke změně, s jeho příchodem do prostředí, které pro něj může být: naprosto neznámé, vzhledem k režimu, pravidlům a nastaveným hranicím -někdy nepřátelské a ohrožující a proto je potřeba proti němu bojovat (terapeut je součástí komunity, takže z tohoto boje není vyloučen) Tým – naprosto klíčový pro vytváření pozitivního léčebně – výchovného prostředí (Richterová - Těmínová.)

16 prijmeni@sananim.cz Mýtus č. 10 – skupina mladistvých klientů bez intimních vztahů pokud jsme přesvědčeni, že v této skupině mladistvých nemáme intimní vztahy, je utajení téměř dokonalé. Nepátrejme, protože ze zkušenosti o těchto vztazích pouze nevíme a v tom případě můžeme zůstat nadále i několik dní klidní

17 prijmeni@sananim.cz Mýtus č. 11 Užívání psychoaktivních látek je hodné odsouzení a opovržení. Po mnoha letech práce s rodinami klientů nakonec učiníme poznání, „že v některých rodinách se nechlastat, nebo nefetovat, prostě nedá.“

18 prijmeni@sananim.cz A možná mýtus poslední? Nemáme naše mladistvé klienty rádi. Je to sice divné, ale MÁME Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Mýty a fakta léčby mladistvých a mladých dospělých TK Karlov, SANANIM z.ů. Petr Vácha."

Podobné prezentace


Reklamy Google