Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autor: Pavel Gabrhel ak. soch. Název prezentace (DUMu): 3) Základy kresby, techniky a postupy Název sady: Výtvarná příprava.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autor: Pavel Gabrhel ak. soch. Název prezentace (DUMu): 3) Základy kresby, techniky a postupy Název sady: Výtvarná příprava."— Transkript prezentace:

1 Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autor: Pavel Gabrhel ak. soch. Název prezentace (DUMu): 3) Základy kresby, techniky a postupy Název sady: Výtvarná příprava Ročník: 1. Číslo projektu: CZ.1.07./1.5.00/34.0727 Datum vzniku: 30.9.2012 Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak, jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR.

2  Záměrem této sady výukových materiálů s názvem „Základy kresby, techniky a postupy“, je ukázat žákům, kteří se v této oblasti vzdělávají, jakým způsobem vzniká kresba s využitím různých technik a postupů.  Jednotlivé DUMy (prezentace) v této sadě popíší postupně tematické oblasti, které jsou probírány v předmětu výtvarné přípravy na naší SŠ. 2

3 3 Základy kresby Kreslení čarami, lze považovat za zobrazení prostorových forem. Důležité je, umět se dívat. Užitečnou metodou cvičení pozorovací schopnosti i kreslíř- ské dovednosti je kreslit nějaký objekt, aniž bychom se dívali na papír. Takzvaná konturová kresba „naslepo“. Při kresbě předmětu je třeba stále udržovat pohled na kresleném objektu.

4 4 konturová kresba

5 5 Kreslicí nástroj nezvedáme z papíru, pouze tehdy, když se potřebujeme přesunout k jiné části kresby. Pouze tehdy na okamžik pohlédneme na papír, abychom se ujistili, že začínáme na správném místě.

6 6 Při výběru předmětů postupujeme od jednoduchých obrysových tvarů, (ovoce, list ze stromu, stébla trávy atd.). Postupně jak získáváme jistotu kresby, přecházíme ke složitějším objektům, s liniemi uvnitř obrysu (zavěšený kabát, složený deštník, teniska apod.). Důležité je, aby ruka i oko postupovaly stejnou rychlostí. Tj. aby pohled v každém daném okamžiku sledoval přesně stejnou část předmětu, kterou tužka (kreslicí nástroj) právě kreslí na papír. Nespěchat ! kreslit pomalu.

7 7 Základní kompozice Kompozice se zabývá rozvržením tématu na ploše daného formátu. Jestliže budeme sledovat obrazy jiných mistrů, musíme určit, co je, v kterém místě se nachází nejdůležitější část obrazu. Existuje spousta možností jakým způsobem umělec řešil rozvržení plochy. Někdy je to diagonální linie kde jsou umístěny hlavní prvky děje obrazu.

8 8 Kompozice se zabývá rozvržením tématu na ploše daného formátu.

9 9 Jindy, jako například mistři renesančního období využívali trojúhelníkovou – pyramidovou kompozici, nebo to může být kdy oko diváka je vedeno krouživým pohybem. Způsob rozvržení, volba kompozice napomáhá vytvořit určitou náladu, či pocit diváka. Diagonální, nepravidelné vedení linie vzbuzují pocit energie. Horizontální linie naopak evokuje pocit klidu.

10 10 Důležitým prvkem je vyváženost obrazu. To neznamená, že vyváženosti dosáhneme symetrií. Centrálně umístěné objekty působí staticky, neživotně. U objektů umístěných v třetině, asymetricky, podvědomě cítíme harmonické proporce. Objekt umístěný k okraji formátu, daleko od středu, může vnést do obrazu napětí a energii. Cit pro kompozici je třeba získávat postupně a především aktivní praxí.

11 11 Lineární perspektiva Svět existuje ve třech rozměrech. Vytvořit dvojrozměrnou kresbu aby vypadala pravdivě, je obtížné. V renesanci začali umělci používat k vytvoření trojrozměr- ného efektu na svých obrazech metodu založenou na perspektivě. Teorie perspektivy je hodně obtížná. Při kreslení se však dá vystačit se znalostí několika základních pouček.

12 12 Lineární perspektiva Svět existuje ve třech rozměrech.

13 13 Tři základní pravidla perspektivy První pravidlo: čím jsou předměty vzdálenější, tím vypada- jí menší, až nakonec úplně zmizí z dohledu. Druhé pravidlo: rovnoběžky s narůstající vzdáleností vedoucí od nás se zdánlivě přibližují, až se nakonec setka- jí v jednom bodě. Třetí pravidlo: tvar a úhly se mění v závislosti na tom, odkud je předmět pozorován. Pokud se díváme na předmět zpředu tak, že je rovnoběžný s horizontální rovinou, linie se jeví jako rovnoběžné. Všechny ostatní linie se budou jevit šikmé.

14 14 První pravidlo: čím jsou předměty vzdálenější

15 15 Druhé pravidlo: rovnoběžky s narůstající vzdáleností vedoucí od nás se zdánlivě přibližují, až se nakonec setka- jí v jednom bodě.

16 16 Třetí pravidlo: tvar a úhly se mění v závislosti na tom, odkud je předmět pozorován. Pokud se díváme na předmět zpředu tak, že je rovnoběžný s horizontální rovinou, linie se jeví jako rovnoběžné. Všechny ostatní linie se budou jevit šikmé.

17 17 OTÁZKY NA ZÁVĚR  Co to je liniová kresba ?  Kde se nachází horizont ?  Jaké je první základní pravidlo perspektivy

18 18  ODEHNALOVÁ, Alena. 1. vyd. Brno: CERM, 1997, 212 s. ISBN 80-720-4058-8.  PARRAMÓN, José María. Jak kreslit: historické pozadí, materiály a pomůcky, techniky a postupy, teorie a praxe umění kresby. České vyd. 2. Překlad Magdalena Pechová. Praha: Jan Vašut, 1998, 112 s. Jak na to (Jan Vašut). ISBN 80-723-6049-3.  Vlastimil JELÍNEK Příručka jako studijní materiál k výuce o slohu na střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti.  Svet umenia. Ikar. ISBN 80-551-0397-6  PIJOAN, José. Dějiny umění. Praha: Odeon, 1984.  1) MRÁZ, Bohumír a Odborná spolupráce Marie ČERNÁ. Dějiny výtvarné kultury. 4. vyd., V Idea servis 3. vyd. Praha: Idea servis, 2002. ISBN 80-859-7039-

19 19 Snímek 3 [cit. 2012.05.12.]. Dostupný pod licencí Public Domain na www: ˂ http://images.forwallpaper.com/files/thumbs/preview/10/107236__line- minimalist-white-white-gradient-line-pic-white-gradient-an-inscription-the- word_p.jpg˃ Snímek 4 [cit. 2012.05.12.]. Dostupný pod licencí Public Domain na www: ˂ http://swissdom.cc/malvorlagen/blumen2/iris.gif ˃ Snímek 4 [cit. 2012.05.12.]. Dostupný pod licencí Public Domain na www: ˂ http://www.galerie-ilonka.cz/fotky26817/fotos/_vyr_504899.jpg˃ Snímek 8 [cit. 2012.05.12.]. Dostupný pod licencí Public Domain na www: ˂ http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vitruvian.jpg˃ Snímek 12 [cit. 2012.05.12.]. Dostupný pod licencí Public Domain na www: ˂ http://15122.fa.cvut.cz/projekty/grant01/plochy/marseil.jpg˃ Snímek 14 [cit. 2012.05.12.]. Dostupný pod licencí Public Domain na www: ˂ http://img.tutoriarts.cz/b105/kresleni6/6_2.jpg˃ Snímek 14 [cit. 2012.05.12.]. Dostupný pod licencí Public Domain na www: ˂ http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Perspektiva_2.JPG?uselang=cs˃

20 20 Snímek 15 [cit. 2012.05.12.]. Dostupný pod licencí Public Domain na www: ˂ http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leonardo_da_Vinci_%281452- 1519%29_-_The_Last_Supper_%281495-1498%29.jpg?uselang=cs˃ Snímek 16 [cit. 2012.05.12.]. Dostupný pod licencí Public Domain na www: ˂ http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kopie_- _perspektiva_dvoubod.JPG?uselang=cs ˃


Stáhnout ppt "Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autor: Pavel Gabrhel ak. soch. Název prezentace (DUMu): 3) Základy kresby, techniky a postupy Název sady: Výtvarná příprava."

Podobné prezentace


Reklamy Google