Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autor: Pavel Gabrhel ak. soch. Název prezentace (DUMu): 6) Malba- historie malby Název sady: Výtvarná příprava Ročník: 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autor: Pavel Gabrhel ak. soch. Název prezentace (DUMu): 6) Malba- historie malby Název sady: Výtvarná příprava Ročník: 1."— Transkript prezentace:

1 Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autor: Pavel Gabrhel ak. soch. Název prezentace (DUMu): 6) Malba- historie malby Název sady: Výtvarná příprava Ročník: 1. Číslo projektu: CZ.1.07./1.5.00/34.0727 Datum vzniku: 5.12.2013 Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak, jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR.

2  Záměrem této sady výukových materiálů s názvem „Malba – historie malby “, je ukázat žákům, kteří se v této oblasti vzdělávají, kdy a jak vznikalo malířství.  Jednotlivé DUMy (prezentace) v této sadě popíší postupně tematické oblasti, které jsou probírány v předmětu výtvarné přípravy na naší SŠ. 2

3 3 Malířství je vedle sochařství a grafiky jednou z částí výtvarného mění. MALÍŘSTVÍ

4 4 Je to postup aplikování barviva rozpuštěného v médiu a nanášení (lepivého) činidla na povrch jakým je například papír, malířské plátno nebo zeď. Člověku zabývajícímu se touto činností se říká malíř; tohoto termínu se užívá zejména, jde-li o jeho profesi.

5 5 Existují důkazy, že historie malování je asi šestkrát delší než historie užívání psaného jazyka. Všichni tvůrci, ať to jsou jeskynní malíři, malíři egyptských faraonů,nebo tvůrci Mínoova knosského labyrintu, Řečtí a Římští malíři, anonymní příslušníci středověkých malíř- ských dílen, velcí mistři renesance a baroka, nebo umělci 20. století používali k vyjadřování barvy.

6 6 Barva je v podstatě jedním z nejdůležitějších prvků, která odlišuje malířství od ostatních výtvarných disciplín. Umělecká malba se považuje za jednu z nejdůležitějších forem výtvarného umění. Paul Gauguin

7 7 Altamira je jeskyně v Kantábrii na severu Španělska, v Santillaně del Mar poblíž přístavního Města Santander, ve které byly nalezeny roku 1879 pravěké nástěnné malby, převážně s motivy zvířat (zcela uznány byly až počátkem 20. století).

8 8 Soubor maleb ze stropu jeskyně Altamira Španělsko, strop síně je 18 m dlouhý asi 9 m široký.

9 9 Jejím objevitelem se stal místní lovec, který na nález upo- zornil majitele pozemku, Dona Sautuolu. Ten zpočátku objevu nevěnoval velkou pozornost, až po několika letech začal místo podrobně zkoumat. Nashromáždil řadu podivuhodných archeologických vyko- pávek a po nejdříve nepřijmutém obeznámení odborní- kům pokračoval ve výzkumech, přičemž jeho pětiletá dcera Marie nalezla šťastnou náhodou v postranní chodbě rozsáhlé nástěnné malby, později datované na mladší paleolit (magdalénien).

10 10 Krétské umění (také kultura minojská podle krále Mínóa) Se rozvíjelo v 2. tisíciletí př. n. l. na ostrově Kréta (významná obchodní křižovatka). Na Krétě byl silně vyvinutý kult Bohyně matky. Společnost byla organizována do určitých komunit – kolem místního vládce. Rozsáhlý objekt,Knósský palác, sídlo krále Mínóa. Uprostřed nádvoří. Červeno černé sloupy. Bohatá fresková výzdoba, malba na vlhkou omítku.

11 11 Palác v Knóssu

12 12 V nástěnném malířství se uplatňují náměty figurální (princ s liliemi z Knóssu, dívka skákající přes rohy býka, mořské motivy – delfíni, chobotnice,svět zvířat, fantastické a ornamentální motivy. Nejsou žádné válečné a bojové náměty !!!

13 13 Starověké římské, tedy malířské umění starověkého Říma, patří mezi významné doklady umělecké vyspělosti římské civilizace. Spolu se sochami a reliéfními prvky zdobila výmalba interiéry a exteriéry mnoha římských soukromých, veřejných, náboženských či funerálních staveb. Významné byly triumfální nástěnné malby oslavující vítěz- ství římského vojska.

14 14 POMPEJE Významné byly triumfální nástěnné malby oslavující vítězství římského vojska.

15 15 Malířství však našlo uplatnění i ve sféře privátních portrétů, obvykle malovaných na dřevo. Stejně jako v Řecku nebylo ani v Římě malířství – na rozdíl od sochařství – považováno za opravdové umění. Vladimír Komárek: malba na dřevě (spoluautor Václav Plechatý)

16 16 OTÁZKY NA ZÁVĚR  kde a jaké známe první malby  čím jsou zajímavé malby na Krétě

17 17  PARRAMÓN, José María. Jak kreslit: historické pozadí, materiály a pomůcky, techniky a postupy, teorie a praxe umění kresby. České vyd. 2. Překlad Magdalena Pechová. Praha: Jan Vašut, 1998, 112 s. Jak na to (Jan Vašut). ISBN 80-723-6049-3.  Vlastimil JELÍNEK Příručka jako studijní materiál k výuce o slohu na střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti.  Svet umenia. Ikar. ISBN 80-551-0397-6  PIJOAN, José. Dějiny umění. Praha: Odeon, 1984.  1) MRÁZ, Bohumír a Odborná spolupráce Marie ČERNÁ. Dějiny výtvarné kultury. 4. vyd., V Idea servis 3. vyd. Praha: Idea servis, 2002. ISBN 80-859-7039-2.  ODEHNALOVÁ, Alena. 1. vyd. Brno: CERM, 1997, 212 s. ISBN 80-720-4058-8.

18 18 3 Foto Pavel Gabrhel „Ego“ akryl, Králíková Vendula Snímek 6 [cit. 2012.05.12.]. Dostupný pod licencí Public Domain na www: ˂ http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Paul_Gauguin_116.jpg˃ Snímek 7 [cit. 2012.05.12.]. Dostupný pod licencí Public Domain na www: ˂ http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Altamira,_bison.jpg ˃ Snímek 8 [cit. 2012.05.12.]. Dostupný pod licencí Public Domain na www: ˂ http://www.dvk.estranky.cz/img/picture/3/Altamira.jpg˃ Snímek 11 [cit. 2012.05.12.]. Dostupný pod licencí Public Domain na www: ˂ http://commons.wikimedia.org/wiki/File:1911_Britannica_-_Aegean_- _Cnossus10.png˃ Snímek 12 [cit. 2012.05.12.]. Dostupný pod licencí Public Domain na www: ˂ http://www.nice4eyes.com/wordpress/wp- content/uploads/2012/08/dolphin_small.jpg˃ Snímek 12 [cit. 2012.05.12.]. Dostupný pod licencí Public Domain na www: ˂ http://www.supercalco.com/images/contenu/supercalco/pictures_to_ buy/800px_Knossos_bull.jpg˃ Snímek 14 [cit. 2012.05.12.]. Dostupný pod licencí Public Domain na www: ˂ http://www.nationmaster.com/wikimir/images/upload.wikimedia. org/wikipedia/en/thumb/7/75/Mosaica.jpg/200px-Mosaica.jpg˃

19 19 Snímek 14 [cit. 2012.05.12.]. Dostupný pod licencí Public Domain na www: ˂ http://stavitele-katedral.cz/images/galerie_karta/velka/v1185_venuse- pompeje2ajpg.jpg˃ Snímek 15 [cit. 2012.05.12.]. Dostupný pod licencí Public Domain na www: ˂ http://commons.wikimedia.org/wiki/File:V.Kom%C3%A1rek_- _malba_na_d%C5%99ev%C4%9B.jpg?uselang=cs ˃


Stáhnout ppt "Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autor: Pavel Gabrhel ak. soch. Název prezentace (DUMu): 6) Malba- historie malby Název sady: Výtvarná příprava Ročník: 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google