Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hlavní závěry z analýzy a návrhy opatření 20. března 2012, RUMBURK Martin Šimáček.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hlavní závěry z analýzy a návrhy opatření 20. března 2012, RUMBURK Martin Šimáček."— Transkript prezentace:

1 www.socialni-zaclenovani.cz Hlavní závěry z analýzy a návrhy opatření 20. března 2012, RUMBURK Martin Šimáček

2 www.socialni-zaclenovani.cz Bydlení – hlavní závěry z analýzy Neřízená sociální migrace rodin po Šluknovsku přesouvá problémy a možné doprovodné jevy mezi obcemi a lokalitami. Situace je odlišná ve Varnsdorfu, kde je migrace minimální - lidé v ubytovnách žijí mnoho let s minimální možností je opustit směrem k volnému trhu s byty a nejsou prostřednictvím sociálních služeb dostatečně zkompetentňováni. Zastavení migrace v regionu přispěje ke stabilizaci rodin, zvýšení účinnosti sociální práce a snížení rizik spojených s migrací, mj. kriminality. Migrace v regionu není nový fenomén a různé obce se s ním v minulosti dokázaly vypořádat bez sociálních nepokojů

3 www.socialni-zaclenovani.cz Bydlení – návrhy opatření I. Regionální síť krizového bydlení Obce s rozšířenou působnosti plánují a koordinují dostupnost krizového bydlení v regionu (noclehárna, azylové bydlení), ve spolupráci s obcí, kde má klient trvalé bydliště či dlouhodobý pobyt, řeší dostupnost návazné podpory a bydlení – nutná dohoda mezi obcemi Spolupráce samosprávy a majitelů bytů a poskytovatelů služeb Systém krizového (sociálního, prostupného) bydlení je tvořen za účasti samosprávy, majitelů bytového fondu a poskytovatelů sociálních služeb, systém bydlení je prostupný oběma směry, je dobrovolný a motivační, jsou hodnoceny kompetence klienta/rodiny Regionální spolupráce sociálních odborů Sociální odbory obcí pravidelně spolupracují, sledují migraci osob v regionu, zejména osob mimo evidenci Úřadu práce, při migraci rodin si předávají informace, dále spolupracují s Úřadem práce i terénními pracovníky

4 www.socialni-zaclenovani.cz Regionální koordinace sítě sociálních služeb Obce s rozšířenou působností plánují a koordinují provázanou síť sociálních služeb, spolupracují s NNO – základní síť služeb obsahuje odborné poradenství, protidluhové poradenství, terénní programy, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Prevence ztráty bydlení Obce i majitelé bytového fondu se zabývají včasnou prevencí ztráty bydlení, řešení dluhů za více měsíců je pro občana těžko řešitelné Mezioborová spolupráce v obci V obci se pravidelně schází pracovní tým (obec, soc. odbor, MP, PČR, školy, NNO) a plánují a řeší situaci na svém území (viz. dobrá praxe ve Šluknově) Bydlení – návrhy opatření II.

5 www.socialni-zaclenovani.cz Bydlení – návrhy na opatření III. Zlepšení podmínek na varnsdorfských ubytovnách Ubytovny ve Varnsdorfu zlepší bytové podmínky pro ubytované (m2/osobu, sociální zázemí ad.), je vhodné přesunou NZDM mimo ubytovnu Spolupráce s majiteli bytů Zahájit spolupráci s majiteli bytového fondu, zapojit je do řešení situace, zejména ve Šluknově na sídlišti, které má v současnosti neobsazené 3 panelové domy = migrační potenciál Příspěvky a doplatky na bydlení Úřad práce stanovením maximální částky dávky poskytované na bydlení za m2 a kvality bytu (cenová mapa), ovlivní výši nájmů/podnájmů/ubytoven na ceny v regionu běžné

6 www.socialni-zaclenovani.cz Zaměstnanost – hlavní závěry z analýzy Region Šluknovska chudne, stále více lidem jsou vypláceny dávky hmotné nouze Zvyšuje se konkurence o pracovní místa Nezaměstnaní a nezaměstnatelní migrují v rámci regionu, což dále snižuje jejich šanci na trvalé uplatnění na trhu práce Kriminalita jako důsledek špatné sociální situace rodin („kriminalita jako strategie obživy“) Lidé se nestěhují, aby unikli práci (což je však častý mýtus) Minimální podpora sociálnímu podnikání, pracovnímu poradenství a zvyšování kvalifikace Nedostatek podpory podnikatelům v regionu

7 www.socialni-zaclenovani.cz Zaměstnanost – návrhy na opatření spolupráce obcí, škol a úřadu práce při zkvalitňování pracovní síly a udržení si pracovních návyků (vzdělávání, rekvalifikace, VPP, VS, projekty a dotovaná pracovní místa) – koordinační dohody podpora zaměstnavatelů - investiční pobídky, zvyšování atraktivity regionu odpovědné zadávání veřejných zakázek - u vybraných zakázek uplatnit pravidlo10% (podíl uchazečů o zaměstnání z obce mezi zaměstnanci dodavatele) podpora sociálního podnikání a vzniku sociálních firem podpora školní úspěšnosti (ovlivňuje budoucí zaměstnatelnost) např. předškolní příprava, doučování, asistent pedagoga, motivace, finanční gramotnost

8 www.socialni-zaclenovani.cz Bezpečnost – hlavní závěry z analýzy Nárůst kriminality za 3 roky: 25,9 %, nejvíce (na 1000 obyv.) Šluknov a Krásná Lípa Nárůst přestupkové činnosti minimální, nejvíce přestupitelů (na 1000 obyv.) v Rumburku a Varnsdorfu Vysoký nápad TČ mladistvých (Rumburk 41,93 případu na 10 tis. obyv. v r. 2009, avšak 19,95 na 10 tis. obyv. v roce 2010) Nápad TČ spojený s výrobou, distribucí a užíváním drog

9 www.socialni-zaclenovani.cz Posílit hlídkovou činnost a upravit systém práce strážníků a policistů v terénu v rizikových lokalitách, využívat asistentů prevence/terénních pracovníků k pokrytí ostatních činností (přechody, dohledy na hřištích a u škol apod.) Posílit činnost PČR v soustavné a dlouhodobé protidrogové práci, podporovat zachování a rozšíření terénních programů pro osoby ohrožené drogou nebo závislostmi Omezovat počet heren, kontrola sběren a bazarů Zřizovat týmy pro mládež – kurátor, OSPOD, policie, poskytovatel služby, škola, rodina Dětem a mládeži nabídnout alternativní program k životu na ulici, a to zejména v klubech a nízkoprahových zařízeních Bezpečnost – návrhy na opatření

10 www.socialni-zaclenovani.cz Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Hlavní závěry z analýzy a návrhy opatření 20. března 2012, RUMBURK Martin Šimáček."

Podobné prezentace


Reklamy Google