Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Ing. Veronika Poláčková Název materiálu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Ing. Veronika Poláčková Název materiálu:"— Transkript prezentace:

1 Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Ing. Veronika Poláčková Název materiálu: VY_32_INOVACE_12_EKONOMIKA_04 Hospodářské funkce státu v tržní ekonomice Téma sady:Národní hospodářství a hospodářská politika Obor, ročník:Ekonomické lyceum, 4. ročník; Obchodní akademie, 4. ročník Datum vytvoření:únor 2013 Anotace: Tvorba a ochrana práva, stínová ekonomika, praní špinavých peněz, ochrana konkurenčního prostředí, externality, státní podnik Metodický obsah:Výklad nového učiva

2 OSNOVA 1.Tvorba a kontrola dodržování práva 2.Působení na stabilní vývoj ekonomiky 3.Ochrana konkurenčního prostředí 4.Regulace externalit 5.Stát jako podnikatel 6.Otázky a úkoly 7.Zdroje

3 TVORBA A KONTROLA DODRŽOVÁNÍ PRÁVA stát pomocí vydávání zákonů vytváří podmínky pro podnikání soukromým subjektům zákonodárná moc náleží především parlamentu ČR kontrolu dodržování práva zajišťují soudy stát dále omezuje tzv. stínovou ekonomiku = činnosti, které ekonomické subjekty nezdaňují v rámci stínové ekonomiky rozlišujeme šedou ekonomiku, černou ekonomiku a praní špinavých peněz

4 ŠEDÁ EKONOMIKA neetická a nemorální, na hranici zákona těžko se prokazuje → obtížně právně postižitelná jde například o poskytování úplatků, zatajování příjmů za účelem snížení daní (práce na černo, melouchy) od roku 1993 působí nezávislá organizace Transparency International, která celosvětově sleduje míru korupce Obr. 1

5 ČERNÁ EKONOMIKA je nelegální – jednoznačně porušuje zákon hospodářská kriminalita = krádeže, zpronevěry, falšování peněz, daňové podvody, prodej drog, prostituce, mafie v ČR často používán pojem tunelování = majitelé podniku si pomocí podvodů převedou podnikové peníze na své soukromé účty, podnik potom přivedou ke krachu a jeho závazky zůstanou neuhrazeny Obr. 2

6 PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ snaha o to, aby nelegálně získané prostředky (peníze, cenné papíry, movitý majetek) vypadaly jako legálně získané název vznikl ve 30. letech 20. stol. v USA, kdy byly nelegálně získané peníze přimíchávány k tržbám veřejných prádelen vlastněných mafií Ministerstvo financí ČR zřídilo Finanční analytický útvar, který případypraní špinavých peněz vyšetřuje Obr. 3

7 PŮSOBENÍ NA STABILNÍ VÝVOJ EKONOMIKY stát musí zabezpečit vhodné podnikatelské prostředí a zajistit stabilní vývoj hospodářství vláda využívá jeden ze základních typů hospodářské politiky –konzervativní typ – stát nemá zasahovat do ekonomiky („volná ruka trhu“), hlavním cílem je cenová stabilita pomocí ovlivňování měnové politiky –keynesiánský typ – stát má ovlivňovat dění na trhu, hlavní cíl je udržení přiměřené nezaměstnanosti pomocí fiskální politiky (státního rozpočtu) –neokeynesiánský typ – sloučení dvou předchozích

8 OCHRANA KONKURENČNÍHO PROSTŘEDÍ konkurence vede ke zvyšování kvality a snižování cen pro zákazníka → je důležité, aby byl trh otevřený vstupu nových podniků zároveň se stát snaží o regulaci firem v dominantním postavení na trhu (monopoly, oligopoly) → byl zřízen Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (někdy zvaný antimonopolní úřad), který omezuje dohody, jež by mohly vést ke vzniku dominantního postavení

9 REGULACE EXTERNALIT externalita = situace, kdy výrobek/služba má vliv na někoho třetího než jen na prodávajícího a kupujícího pozitivní externalita = externí prospěch/užitek pro třetí osoby př. v ulici je banka, která si platí ozbrojenou stráž, prospěch mají i sousední obchody (při tom stráž neplatí), protože lupiči se díky stráži ulici vyhýbají negativní externalita = náklady, které vznikají při ekonom. činnosti, ale hradí je někdo jiný, než komu vznikly př. znečištění ovzduší výrobou (lidé v okolí si platí léčení sami)

10 REGULACE EXTERNALIT v případě pozitivních externalit vláda vyplácí dotace těm, co je způsobují případně vybírá poplatek od těch, kteří je využívají v případě negativních externalit vláda kombinuje poplatky za používání veřejných zdrojů (např. emisní povolenky) a pokuty za jejich znečišťování nad zákonem povolené normy Obr. 4

11 STÁT JAKO PODNIKATEL stát zakládá státní podniky za účelem dosažení zisku a tím zvýšení příjmů do státního rozpočtu (či dalšího rozvoje SP) stát podniká dvěma způsoby: 1. má majoritní (minoritní) podíl ve velkých strategických soukromých podnicích (např. v energetice) → př. ČEZ 2. zakládá státní podniky v souladu se Zákonem o státním podniku (zakladateli jsou jednotlivá ministerstva) → př. Česká pošta některé státní podniky mají na trhu monopolní postavení (např. železniční dopravci ve většině zemí Evropy)

12 OTÁZKY A ÚKOLY Vysvětlete pojmy šedá a černá ekonomika, ke každému uveďte příklad. Co je praní špinavých peněz? Uveďte příklad negativní a pozitivní externality ze svého okolí.

13 ZDROJE [1] KLÍNSKÝ, P.; MÜNCH, O.: Ekonomika 4 pro obchodní akademie a ostatní střední školy. Praha: Eduko, 2010, ISBN 978-80-87204-27-6. [2] ŠVARCOVÁ, J. a kol. Ekonomie - Stručný přehled. Zlín: CEED, 2011, ISBN 978- 80-87301-01-2. [3] SOJKA, M.; PUDLÁK, J.. Ekonomie pro střední školy. Praha: Fortuna, 2009, ISBN 978-80-7373-013-0. [4] MFČR. Historie a základní charakteristika boje proti praní špinavých peněz v České republice [online]. [cit. 7.2.2013]. Dostupný na WWW: http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ochrana_ekonom_zajmu_13885.html

14 ZDROJE OBRÁZKŮ Obr. 1 – 401(K)2013. Flickr [online]. [cit. 6. 2. 2013]. Dostupný na WWW: http://www.flickr.com/photos/68751915@N05/6355220839/ Obr. 2 – IMAGES_OF_MONEY. Flickr [online]. [cit. 8. 2. 2013]. Dostupný na WWW: http://www.flickr.com/photos/59937401@N07/6127240700/sizes/z/in/photostream/ Obr. 3 – IMAGES_OF_MONEY. Flickr [online]. [cit. 8. 2. 2013]. Dostupný na WWW: http://www.flickr.com/photos/59937401@N07/5857331527/sizes/z/in/photostream/ Obr. 4 - HERMANN, Uwe. Flickr [online]. [cit. 8. 2. 2013]. Dostupný na WWW: http://www.flickr.com/photos/uwehermann/132243416/sizes/z/in/photostream/

15 AUTORSKÁ PRÁVA „Dílo smí být šířeno pod licencí CC BY-SA. Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Všechna necitovaná autorská díla jsou dílem autora. Všechny neocitované kliparty a další grafické objekty jsou součástí prostředků výukového SW Smart Notebook a MS Office.“


Stáhnout ppt "Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Ing. Veronika Poláčková Název materiálu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google