Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační."— Transkript prezentace:

1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 Ekonomie I Monetární politika

2 Cílem přednášky je analyzovat monetární (peněžní) politiku centrální banky, vymezit cíle a nástroje k ovlivňování základních makroekonomických proměnných, odlišit restriktivní a expanzivní typ monetární politiky a vyložit účinky jednotlivých nástrojů monetární politiky. Cíle státu, které jsou sledovány v rámci monetární politiky, jsou součástí systému hospodářské politiky a představují dílčí kroky směřující k naplňování základních stabilizačních cílů hospodářské politiky. Do základního působení monetární politiky patří tři základní oblasti: kontrola množství peněz v ekonomice, regulace výše úrokových měr a regulace podmínek pro poskytování úvěrů.

3 Obsah úvod – vymezení cílů monetární politika, její cíle a nástroje typy monetární politiky účinky monetární expanzivní a restriktivní politiky na ekonomiku Keynesův transmisní mechanismus dilema centrální banky měnověpolitické nástroje České národní banky závěr – shrnutí, úkoly k samostudiu

4 Monetární politika, její cíle a nástroje nutné předpoklady k uskutečňování monetární politiky monetární politika – jedna z funkcí centrální banky cíle monetární politiky – ovlivňování zaměstnanosti a celkové cenové hladiny, důležitá je jednota sledovaných cílů v rámci celkové hospodářské politiky státu přímé (administrativní) a nepřímé (tržní) nástroje centrální banky: – přímé nástroje: a.pravidla likvidity b.úvěrové kontingenty c.povinné vklady d.doporučení, výzvy a dohody

5 – nepřímé nástroje: a.povinné minimální rezervy (PMR) b.operace na volném trhu (OVT) c.diskontní sazba d.reeskont směnek a lombardní úvěr e.konverze měny a swapové obchody f.intervence CB na devizových trzích 5 Základní sazby ČNB: viz internetové stránky: http://www.cnb.czhttp://www.cnb.cz, Měnově-politické nástroje

6 Expanzivní a restriktivní monetární politika expanzivní: S M restriktivní: S M dilema centrální banky (CB) o otázka, zda má CB zasahovat (intervenovat) na peněžním trhu, vývoj poptávky po penězích závisí na chování tržních subjektů o CB nemůže intervenovat (pokud bude) ve prospěch konstantní úrokové míry a zároveň také konstantní peněžní zásoby 6 změny na peněžním trhu

7 Keynesův transmisní (převodový) mechanismus - předpokládá se produkční mezera 7 SMSM i AD Y u + předpoklad cenové stability „politika levných úvěrů“ Efekt monetární expanze závisí na tom, kde se nachází produkt + nutné rozlišovat krátkodobé a dlouhodobé hledisko I

8 Keynesiánský koncept expanzivní monetární politiky předpokládá, že se projeví efekt likvidity: + ekonomika se nachází pod úrovní potenciálního produktu – keynesiánské pojetí makroekonomické rovnováhy Monetarismus M. Friedmana efekt likvidity zpochybňuje, růst nabídky peněz vyvolává růst úrokové sazby (růst výkonu a růst cenové hladiny vyvolá růst poptávky po penězích + vliv inflačního očekávání), ekonomika se nachází na úrovni potenciálního produktu – klasické pojetí makroekonomické rovnováhy 8 SMSM i

9 Dlouhodobý efekt expanzivní monetární politiky 9 P Y LRAS SRAS AD 1 Y*Y* P1P1 AD 2 P2P2 P3P3 SMSM AD V dlouhém období růst cenové hladiny, růst nominálního produktu; reálný produkt a reálná úroková míra beze změny. E1E1 E3E3 E2E2 SRAS´

10 Literatura Základní: SAMUELSON, P. A., NORDHAUS, W. D. Ekonomie. 18 vyd. Praha: NS Svoboda, 2007. 848s. ISBN 978 80 205 0590-3. HYNKOVÁ, V. Makroekonomie I – pro bakalářské studium, III. díl. 1. vyd. Brno: Univerzita obrany, 2010. 75 s. ISBN 978-80-7231-734-9. Doporučená: MANKIW, G. N. Principles of Macroeconomics. 4 ed. South-Western: Thomson, 2007. 583 s. ISBN 978-0-324-23695-8. SCHILLER, B. R. Makroekonomie dnes. Brno: Computer Press, 2004. 412 s. ISBN 80- 251-0169-X.

11 Internetové odkazy Česká národní banka. Měnověpolitické nástroje. Dostupné na www: http://www.cnb.cz.www.cnb.cz

12 Úkoly pro samostatnou práci Cvičení „Monetární politika“: 1.S použitím modelu AS/AD graficky znázorněte monetární restriktivní politiku v podobě zvyšování sazby povinných minimálních rezerv (PMR). Zhodnoťte dopady na ekonomiku. Dále pojednejte o změnách na peněžním trhu a zakreslete do grafu pro peněžní trh. 2.S použitím modelu AS/AD graficky znázorněte monetární expanzivní politiku v podobě nákupu cenných papírů centrální bankou od komerčních bank. Zhodnoťte dopady na ekonomiku. Dále pojednejte o změnách na peněžním trhu a zakreslete do grafu pro peněžní trh. 3.Vyhledejte internetové stránky České národní banky (http://www.cnb.cz) a zjistěte změny v nastavení jejích základních tržních (nepřímých) nástrojů za poslední 2 roky. Jaký typ monetární politiky za uvedené období prováděla Česká národní banka?


Stáhnout ppt "Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační."

Podobné prezentace


Reklamy Google